donderdag 30 juni 2016

De puzzel van de familie Jansen uit Bolsward.

Nadat ik de stamreeks Draaisma af had wilde ik graag de voorouders van Jikke Jansen, vrouw van Sipke Draaisma uitzoeken. Ik had allemaal losse fragmenten en kon er in het begin geen touw aan vast knopen. Maar met een paar velletjes papier en een pen, zodat ik al die gegevens kon nakijken en met de hulp van alle Friezen kon ik veel gegevens schrappen, en kwam er toch een aardige familie uit. Met een paar opmerkelijke stukjes familiegeschiedenis. Ook opmerkelijk is dat ze steeds weer aansluiten op de andere Friese families. o.a: de familie Visser, de pottenbakkers familie Draaisma. Het leven van deze familie speelden zich af in de steden Bolsward en Harlingen.
 
Eerste generatie

1.  Wiebren Jans, * ca. 1775 te wonend te Bolsward, † 1830, beroep arbeider 1827.
     hij trouwde op 29-07-1798 te Bolsward  met Pietje Sjoerds, * en wonend te Bolsward.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
            2.       i.     Jan Wiebrens Jans * ca. 1799.
                      ii.   Sjoerdje Wijbrens Jans, * 27-01-1802 te Bolsward, † 19-08-1807 te Bolsward.
            3.       iii.  Durk (Dirk) Wijbren Jans * 17-02-1805.
            4.       iv.   Sjoerd Wijbren Jans * 08-02-1809.

Tweede generatie

2.  Jan Wiebrens Jans, * ca. 1799 te Bolsward.
      hij trouwde op 11-05-1823 te Bolsward, met Jildo Watses Eendtje,  * ca. 1798 te Bolsward (dochter van Watse Sijbes Eendtje en Trijntje Jans de Boer), † 10-04-1878 te Bolsward (wonend te Bollaard), beroep turfsteekster.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
            5.       i.     Wiebren (Sijbren) Jans Jansen * 22-06-1823.

3.  Durk (Dirk) Wijbren Jans, * 17-02-1805 te Bolsward, † 20-01-1875 te Bolsward.
     Durk is een van de Friese schutters in de Tiendaagse Veldslag, hij behoorde tot de 1e afd.1e bat, 6e comp, heeft aanspraak op het Metalen Kruis wegens de eerste dagen van augustus 1831, inv nr: 127. Hier kun je er over lezen: http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl daar vind je het hele verhaal over deze 10 daagse veldtocht.
      hij trouwde op 25-12-1827 te Bolsward, met (1) Duwke (Dieuwke) Jans Bijlsma,  * 1802 te Bolsward (dochter van Jan Siebrens Bijlsma en Auke Jans van Dalen).
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Aukje Dirksdr. Jans, * 03-12-1828 te Bolsward.
                             zij trouwde (1) Johannes Hubertus van Houten, 23-05-1850 te Harlingen.
                             zij trouwde (2) Douwe van der Schaaf, 29-10-1863 te Harlingen.
                      ii.    Wiebren  Dirksz Jans, * 08-07-1830 te Bolsward.
                     iii.    Pietje Dirksdr. Jans, * 11-11-1832 te Bolsward.
                             zij trouwde Karel van der Velde, 28-04-1864 te Harlingen.
                     iv.    Wiebren Dirksz. Jansen, * 14-02-1835 te Bolsward, † 25-04-1848 te Bolsward.
            6.       v.     Jan Dirksz. Jans * 23-10-1837.
            7.      vi.     Sjoerd Dirksz Jans * 16-07-1840.
                    vii.     Taetske Dirksdr. Jans, * 12-07-1843 te Barradeel.
                              zij trouwde Klaas Bul, 19-05-1870 te Harlingen.
                   viii.     Levenloos kindje, * 10-01-1849 te Barradeel.

     hij trouwde op06-03-1851 te Harlingen, met (2) Gettje (Geertje) Hendriks Plekker,  * te Midlum (dochter van Hendrik Jan Plekker en Neeltje Dirks Bloemsma). 

     hij trouwde op 27-11-1856 te Harlingen met (3) Antje Smit, (dochter van Tomas Johannes Smit en Dirkje Alberts).

4.  Sjoerd Wijbren Jans, * 08-02-1809 te Bolsward, † 09-04-1833 te Bolsward, beroep varensgezel.
     hij trouwde op 31-10-1830 te Bolsward, met Antje Ates Vellinga,  * 1805 te Bolsward (dochter van Ate Meinderts Vellinga en Grietje Dirks Wartena).
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Pietje Jans, * 28-03-1831 te Bolsward.
                             zij trouwde op  29-05-1859 te Bolsward, met Epeus Petrus Couperus,  * te Wommels, Hennaarderadeel (zoon van Petrus Epeus Couperus en Rinske Oepkes Bonnema).
                      ii.    Grietje Jans, * 14-09-1832 te Bolsward.
                      iii.   Durkje Vellinga, * 04-05-1837 te Bolsward.
                             Durkje werd geboren toen haar moeder al weduwe was van Sjoers Wijbren Jans.

Derde generatie

5.  Wiebren (Sijbren) Jans Jansen, * 22-06-1823 te Bolsward, beroep kuiper.
     hij trouwde op  26-01-1851 te Bolsward, met Annigje Polman, * ca. 1830 te Oldemarkt (Overijssel) (dochter van Jannes Poelman (Pohlman) en Antje Jans de Boer (de Ram)), † 12-06-1927 te Weststellingerwerf, beroep dienstmeid.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Jan Jans, * 30-07-1851 te Bolsward, † 09-06-1857 te Bolsward.
            8.       ii.   Johannes Jans * 02-08-1854.
            9.       iii.  Jikke Jansen * 19-06-1856.

6.  Jan Dirksz. Jans, * 23-10-1837 te Bolsward, † 04-12-1922 te Harlingen.
     hij trouwde op 22-09-1864 te Harlingen met Anna Wobma,
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Akke Jans Jansen, * 09-08-1865.
                             zij trouwde op 15-12-1887 te Harlingen met Johannes Haak. .
                      ii.    Dirk Jans Jansen, * 19-12-1866 te Harlingen.
                      iii.   Dieuwke Jans Jansen, * 18-02-1868 te Harlingen.
                             zij trouwde op 18-07-1889 te Harlingen met Evert Kerkhoven, .
                      iv.   Auke Jan Jansen, * 26-06-1871 te Harlingen.
                             zij trouwde op 28-12-1893 te Harlingen met Gotlieb Eduard Massaut, .
            10.     v.    Jan Jans Jansen * 24-07-1873.

7.  Sjoerd Dirksz Jans, * 16-07-1840 te Barradeel.
     hij trouwde op 25-05-1865 te Harlingen, met Hieke Wobma, * 30-03-1842 te Harlingen (dochter van Yede Jans Wobma en Sietske Dirks de Vries).
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Dirkje Jansen, * 01-02-1866 te Harlingen.
                      ii.   Yde Jansen, * 08-02-1869 te Harlingen.
                      iii.  Dirkje Jansen, * 21-03-1872 te Harlingen.
                      iv.   Sjoerd Jansen, * 22-10-1873 te Harlingen, varensgezel,  † 05-02-1949 te Egmond aan Zee. Hij trouwde op 07-09-1899 te Amsterdam, met Eva Boolen,  * ca. 1877 te Amsterdam (dochter van Coenraad Boolen en Catharina Cornelis den Bak).
            11.     v.    Yde Jansen * 01-10-1877.

Vierde generatie

8.  Johannes Jans, * 02-08-1854 te Blsward, † 16-08-1900 te Bolsward.
     hij trouwde op 02-06-1878 te Bolsward met Anna Sint, * 28-09-1853 te Bolsward (dochter van Reijer Aukes Sint en Geertje Reinders van der Zee), † 21-12-1927 te Bolsward. Anna trouwt 2) op 16-06-1901 in Bolsward met Hessel Visser , zie mijn Visser uit Friesland blog.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Anna Jansen, * 19-06-1879 te Bolsward, † 08-07-1880 te Bolsward.
                      ii.   Anna Jansen, * 15-07-1880 te Bolsward, † 14-06-1888 te Bolsward.
            12.     iii.  Regnerus Jansen * 09-11-1882.
                      iv.   levenloos kindje, † 16-12-1883 te Bolsward.
                      v.    levenloos kindje, † 05-07-1889 te Bolsward.

9.  Jikke Jansen, * 19-06-1856 te Bolsward, † 26-02-1928 te Sneek, beroep Naaister.
     zij trouwde op18-05-1879 te Bolsward met Sipke Draaisma, * te Haarlem (zoon van Siene Sipke Draaisma en Elisabeth Catharina van Welbergen), † 11-08-1929 te Bolsward, beroep Pottenbakkersknecht.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Siene Draaisma, * 18-01-1880 te Bolsward.
                      ii.    Anna Maria Draaisma, * 10-09-1881 te Workum.
            13.     iii.   Elisabeth Catharina Draaisma * 29-06-1883.
                      iv.   Wieberta Draaisma, * 12-11-1885 te Workum.
                      v.    Wiebertus Draaisma, * 24-09-1887 te Bolsward.
                      vi.   Wiebertus Draaisma, * 11-10-1889 te Leeuwarden.
                      vii.  Martha Maria Draaisma, * 10-09-1892 te Leeuwarden.
                      viii. Johanna Maria Draaisma, * 12-11-1894 te Leeuwarden.

10.  Jan Jans Jansen, * 24-07-1873 te Harlingen, † 27-05-1951 te Harlingen.
       hij trouwde op 01-04-1897 te Harlingen met Hieke de Vries.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Anna Jansen, * 03-12-1897 te Harlingen.
                      ii.    Ynske Jansen, * 11-06-1901 te Harlingen.
                      iii.   Sjouke Jansen, * 08-11-1908 te Harlingen.

11.  Yde Jansen, * 01-10-1877 te Harlingen, beroep varensgezel.
       hij trouwde op 09-02-1898 te Amsterdam met Brigitta Johanna van der Heijden, * te Muiden (dochter van Gerrit van der Heijden en Elisabeth Johanna Koster).
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Jacobus Jansen, * 09-05-1900 te Heemstede.

Vijfde generatie

12.  Regnerus Jansen, * 09-11-1882 te Bolsward, † 20-12-1961 te Leeuwarden, beroep kleermaker.
       Regnerus Jansen, is gedaagde van een mishandeling, hij is dan 17 jaar oud, nummer 142; uitspraak 30 mei 1900 3 dagen gevangenisstraf.
       hij trouwde op  09-06-1906 te Bolsward, met Auke Stienstra, * 16-01-1881 te Bolsward (dochter van Cornelis Stienstra en Ine Jorritsma), † 26-08-1962 te Leeuwarden.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Johannes Jansen, * 01-06-1908 te Bolsward.Kelner. overleden 09-10-1959.
                             hij trouwde op 12-11-1938 te Leeuwarden,  Jospine Maria Deeken, * 26 -09-1906 te Papenburg Duitsland (dochter van Anton Deeken en Adelheid Bolwin), † 02-02-1946 te Leeuwarden, beroep dienstbode. Zij krijgen in ieder geval 1 dochter, Adelheid Anastatia Magdalena, geboren in 1942, zij trouwt met Lammert Bruin. Zij overlijd in 2003.
                      **   Er waren nog meer kinderen, in totaal zie overlijden advertentie, bij naam gevonden: Cornelius Laurentius geboren  Leeuwarden 23 augustus1909, Hieronimus Willibrordus geboren Leeuwarden 4 oktober 1913, Franciscus Isodorus overleden Leeuwarden 23 februari 1919, en Ida Cornelia overleden in Leeuwarden op 27 december 1913.


13.  Elisabeth Catharina Draaisma, * 29-06-1883 te Workum, beroep naaister.
       zij trouwde op 05-11-1910 te Leeuwarden, met Jan Visser, * 21-02-1878 te Bolsward (zoon van Hessel Visser en Tjitske Bootsma), beroep arbeider.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
            14.     i.     Julia Visser * 01-08-1911.

Zesde generatie

14.  Julia Visser, * 01-08-1911 te Barradeel, † 30-07-2004 te Sneek, begraven 04-08-2004 te Sneek.
       zij trouwde op 11-04-1936 te Sneek, met Johannes Hendrikus Heerius,  * 24-12-1911 te Rotterdam (zoon van Christiaan Heerius en Maria Aleida Holthuis), † 03-06-1994 te Sneek, begraven te Sneek RK begraafplaats, beroep medisch instrument maker , opticien.

Geen opmerkingen: