maandag 13 juni 2016

Korte Stamreeks van de familie RijsdijkOmdat ik bezig was alles na te kijken en nieuwe gegevens te verzamelen over mijn overgroot moeder Dirkje van de Berg kwam ik de naam Rijsdijk tegen. Ik zag dat er toch al heel wat gegevens in mijn programma stond en dacht ach ik ga deze lijn ook eens bekijken. Ik wilde heel graag wat meer achtergrond info hebben maar jeetje , daar was niet zo veel van te vinden. Een hele brave familie dus die familie Rijsdijk. Maar als je dan toch bezig bent maak ik een stamlijntje omdat de zus van mijn overgootmoeder met een afstammeling van Aernout is getrouwd.  Geen familie, maar wel een beetje familie. Tot ca. 1700 woonde en werkte zij in Rhoon ,daarna in Ridderkerk.

Aernout is geboren omstreeks 1551 in Rhoon. Hij is overleden. Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1582 in Rhoon met NN, ongeveer 28 jaar oud, zij krijgen 1 kind.

Andries Aernoutz van der Schuijere Rijsdijk is geboren omstreeks 1583 in Rhoon, hij is polderwerker, Andries is overleden op woensdag 25-03-1665 in Rhoon, ongeveer 82 jaar oud. Andries trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1614 in Rhoon met Heijltje Marinusdr. Hoogvliet, ongeveer 27 jaar oud. Heijltje is geboren omstreeks 1587 in Rhoon, dochter van Marinus Pietersz en Lijsbetge Oorboors. Zij is gedoopt op zondag 20-05-1590 in Poortugaal. Heijltje is overleden, ongeveer 70 jaar oud. Zij is begraven omstreeks dinsdag 09-01-1657 in Rhoon. Zij krijgen 1 kind

Aert Andriesz Rijsdijk is geboren omstreeks 1613 in Rhoon, Aert is overleden, ongeveer 55 jaar oud. Hij is begraven op zondag 16-12-1668 in Rhoon. Aert ging in ondertrouw, ongeveer 28 jaar oud, in 03-1641 in Poortugaal met Aechje Gillisdr Jillis, ongeveer 22 jaar oud. Aechje is geboren omstreeks 1619 in Rhoon, dochter van Gillis Jillisz en Maartje Ariensdr. Aechje is overleden. In dit huwelijk worden 8 kinderen geboren waaronder hun zoon;

Arij Aartsz Rijsdijk is geboren omstreeks 1649 in Rhoon, Arij is overleden op zondag 26-05-1715 in Rhoon, ongeveer 66 jaar oud.
Hij  trouwde de eerste keer, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1675 in Rhoon met Claesje Pleunen Barendrecht, ongeveer 22 jaar oud. Claesje is geboren omstreeks 1653 in Rhoon, dochter van Pleun Leendertsz Barendrecht en Maeijke Bastiaen. Claesje is overleden op donderdag 24-08-1702 in Rhoon, ongeveer 49 jaar oud. Zij kregen 3 kinderen.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 54 jaar oud, op zaterdag 13-10-1703 in Rhoon met Marijke Jansd van Pelt, ongeveer 35 jaar oud. Marijke is geboren omstreeks 1668, dochter van Jan Hendrixsen van Pelt en Geertje Maertens. Zij is gedoopt op zaterdag 01-12-1668 in Charlois. Marijke is overleden omstreeks 1716 in Rhoon, ongeveer 48 jaar oud. Uit dit huwelijk werd nog één kind geboren.

Een zoon van Arij en Claesje is Pleun Ariens Rijsdijk hij is geboren omstreeks 1679 in Rhoon Hij is gedoopt in Rhoon. Pleun is overleden op woensdag 14-06-1741 in Ridderkerk, ongeveer 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14-06-1741. Pleun trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 24-08-1704 in Ridderkerk met Grietje Jacobs (Grietje) Kranendonck, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 08-08-1704 in Ridderkerk in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren op zondag 13-08-1679 in Ridderkerk, dochter van Jakob Pauwels Kranendonk en Elisabeth Gerritsdr Bom. Zij is gedoopt op woensdag 16-08-1679 in Ridderkerk. Grietje is overleden op woensdag 28-06-1758 in Ridderkerk, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk zijnn er 7 kinderen werden er geboren.

Claas Pleune Rijsdijk, Hij is gedoopt op zondag 11-10-1705 in Ridderkerk. Claas is overleden op zondag 25-04-1751 in Ridderkerk, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 25-04-1751. Claas ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op vrijdag 21-10-1729 in Ridderkerk met Lijsbeth Pieters de Kinder, 20 jaar oud. Lijsbeth is een dochter van Pieter Willems de Kinder en Cornelia Huijgen de Jonge. Zij is gedoopt op zondag 26-05-1709 in Ridderkerk. Lijsbeth is overleden.  In dit huwelijk werden 7 kinderen geboren

Pieter Claasz Rijsdijk, Hij is gedoopt op zondag 05-04-1733 in Ridderkerk. Pieter is overleden op donderdag 08-12-1796 in Ridderkerk, 63 jaar oud. Pieter ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op vrijdag 14-04-1758 in Ridderkerk met IJgje Pieters van der Kulk, ongeveer 25 jaar oud. IJgje is geboren omstreeks 1733, dochter van Pieter Ariens van der Kulk en Marijtje Prs Barendregt. Zij is gedoopt op vrijdag 04-09-1733 in Kleine Lindt. IJgje is overleden op dinsdag 14-09-1784, ongeveer 51 jaar oud.
Zij krijgen 2 kinderen.


Testament 10/05/1761 NARS Rijsoord, 12 , 109/225 notaris Cornelis Reynen


Pieter Klaasen Rijsdijk en IJgie Pieterse van der Kulk, echtpaar, benoemen elkaar tot erfgenaam en tot voogden Huijg Pieterse der Kinderen, oom van hem en Jan Ariense van der Kulk, oom van haar.

Pieter Rijsdijk, Hij is gedoopt op zondag 13-09-1761 in Ridderkerk. Pieter is overleden op maandag 19-10-1807 in Ridderkerk, 46 jaar oud. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op zondag 17-05-1789 in Ridderkerk met Soetje Heinoord, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 24-04-1789 in Ridderkerk in ondertrouw zijn gegaan. Soetje is een dochter van Jacob Jacobse Heinoord en Fijgje Willemse van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 14-12-1760 in Ridderkerk. Soetje is overleden vóór maandag 07-01-1822, ten hoogste 61 jaar oud. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Jacob Rijsdijk, Hij is gedoopt op zondag 13-07-1794 in Ridderkerk. Jacob is overleden op maandag 31-03-1845 in Ridderkerk, 50 jaar oud. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 27-05-1825 in Ridderkerk met Trijntje de Roos, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 07-04-1801 in Ridderkerk, dochter van Pieter de Roos en Pieternella Wegsteen. Zij is gedoopt op zondag 12-04-1801 in Ridderkerk. Trijntje is overleden.  Samen kregen zij 8 kinderen.

Trijntje trouwde later na donderdag 13-03-1845 met Barend Plaisier.

Hier volgen een aantal akte,s gevonden in het notarieel archief te Rotterdam.
 

boedelinventaris
Datum

01/10/1831
Archief

ONR Ridderkerk
Inventarisnummer

67
Aktenummer/Blz.

941/17
Notaris

Jacobus Johannes de Reus

- Pieter Eliza van Es, heelmeester als executeur van het testament op 29 december 1824, door Pieter de Roos senior, in leven verwer en glazen-maker, voor deze notaris gepasseerd, geregistreerd te IJsselmonde op 2 september 1831;
- Pieter de Roos, verwer en glazenmaker;
- Gerrit Arieszoon Boer, vlasboer, getrouwd met Gerritje de Roos;
- Willemijntje de Roos, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep;
- Adriaantje van der Linden, weduwe van Gerrit de Roos, te Zwijndrecht, voor zichzelf als erfgename op de nalatenschap van haar echtgenoot die mede erfgenaam was van zijn moeder, Pieternella Wegsteen, en nog als moeder en wettige voogdes over de minderjarige Pieternella en Adriaantje de Roos;
- Jacob Rijsdijk getrouwd met Trijntje de Roos.
Gezamenlijk zijn zij de enige in leven zijnde of nakomelingen van voornoemde Pieter de Roos senior en zijn voor overleden huisvrouw Pieternella Wegsteen, beiden in Ridderkerk gewoond hebbende en aldaar overleden, de eerstgenoemde op 31 augustus 1831 en laatstgenoemde op 10 januari 1810.
Op verzoek van genoemde personen bevindt de notaris zich in het huis staande op het dorp van Ridderkerk getekend nummer 187, waarin voor-noemde Roos senior is overleden, teneinde over te gaan tot het maken van een inventaris, staat en waardering der goederen behorende tot de nalatenschap. De te inventariseren goederen zullen worden aangewezen, te voorschijn gebracht of opgegeven door Ingetje de Groot, weduwe van Dirk Roos, laatstelijk dienstmeid van voormelde overledene.


Aktesoort

verkoop
Datum

07/12/1831
Archief

ONR Ridderkerk
Inventarisnummer

67
Aktenummer/Blz.

951/54
Notaris

Jacobus Johannes de Reus

- Pieter de Roos, verwer en glazenmaker;
- Gerrit Arieszoon Boer, vlasboer, getrouwd met Gerritje de Roos;
- Willemijntje de Roos, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep;
- Adriaantje van der Linden, weduwe van Gerrit de Roos, te Zwijndrecht, voor zichzelf als erfgename op de nalatenschap van haar echtgenoot die mede erfgenaam was van zijn moeder, Pieternella Wegsteen, en nog als moeder en wettige voogdes over de minderjarige Pieternella en Adriaantje de Roos;
- Jacob Rijsdijk getrouwd met Trijntje de Roos.
Gezamenlijk zijn zij de enige in leven zijnde of nakomelingen van voornoemde Pieter de Roos senior en zijn voor overleden huisvrouw Pieternella Wegsteen, beiden in Ridderkerk gewoond hebbende en aldaar overleden, de eerstgenoemde op 31 augustus 1831 en laatstgenoemde op 10 januari 1810. De notaris bevindt zich in het sterfhuis van voornoemde Pieter senior in de Dorpstraat getekend nummer 187 teneinde over te gaan tot de openbare verkoop van enige meubilaire goederen en verdere huiselijke inboedel.

Aktesoort

boedelinventaris
Datum

27/04/1847
Archief

ONR Ridderkerk
Inventarisnummer

81
Aktenummer/Blz.

75/18
Notaris

Reinier Hendrik van der Waijfort

- Trijntje de Roos, weduwe van Jacob Rijsdijk, winkelierster te Ridderkerk en als moeder en wettige voogd over haar minderjarige kinderen genaamd Johannes, Pieternella, Elizabeth en Wilhelmina Rijsdijk.
- Pieter Rijsdijk, arbeider te Ridderkerk, eveneens als toeziend voogd over genoemde minderjarigen.
Zij zijn de enige kinderen en erfgenamen ab intestato in de nalatenschap van wijlen Jacob Rijsdijk.
Op verzoek en in tegenwoordigheid van genoemde personen, bevindt de notaris zich in het huis getekend A nummer 108 te Ridderkerk waar de overledene heeft gewoond en op 31 maart 1845 is overleden, teneinde over te gaan tot het opmaken van een boedelbeschrijving.

Aktesoort

verkoop
Datum

23/01/1862
Archief

ONR Ridderkerk
Inventarisnummer

102
Aktenummer/Blz.

6/16
Notaris

Reinier Hendrik van der Waijfort

 - Barend Plaisier, arbeider te Ridderkerk, weduwnaar van Trijntje de Roos, eerder weduwe van Jacob Rijsdijk
- Pieter Rijsdijk, arbeider te Ridderkerk
- Johannes Rijsdijk, arbeider te Ridderkerk
- Willem Jacobszoon Lagendijk, arbeider gehuwd met Elisabeth Rijsdijk, zonder beroep te Ridderkerk
- Jean Baptiste Mampaeij, timmerman gehuwd met Wilhelmina Rijsdijk, zonder beroep te Zwijndrecht.
Genoemde Pieter, Johannes, Elisabeth en Wilhelmina Rijsdijk zijn de enige nog in leven zijnde kinderen en dus erfgenamen in de nalatenschappen van hun ouders, wijlen voornoemde Jacob Rijsdijk en Trijntje de Roos, beide gewoond hebbende te Ridderkerk ab-intestato overleden, eerstgenoemde op 31 maart 1845 en laatstgemelde op 27 december 1861. Op verzoek en in tegenwoordigheid van genoemde personen bevindt de notaris zich in de herberg van Johannes Rijsdijk, teneinde over te gaan tot de openbare verkoop van een huis, schuurtje, griendland, tuin en erf gelegen te Ridderkerk aan de Eenigendijk. Dit huis met schuurtje is door genoemde Jacob Rijsdijk nieuw gesticht op de grond door hem met het overige van voormeld perceel, in eigendom verkregen door koop van Willem Rijsdijk en zijn huisvrouw Pietertje van den Kulk, eerder weduwe van Jan Bravenboer volgens akte van transport van 10 mei 1836 voor notaris Jacobus Johannis de Reus, destijds te Ridderkerk residerende. Inzetter voor 900 gulden: Johannes Rijsdijk die aangeeft de koop te hebben gedaan voor en ten behoeve van Arie Kurpershoek, winkelier te Ridderkerk.

Johannes Rijsdijk is geboren op zaterdag 04-10-1828 in Ridderkerk, van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 04-10-1828. Johannes is overleden op dinsdag 26-08-1862 in Ridderkerk, 33 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 11-04-1856 in Ridderkerk met Marigje Oudijn, 27 jaar oud. Marigje is geboren op woensdag 16-07-1828 in Ridderkerk, dochter van Jan Arijse (Jan) Oudijn en Cornelia den Hartog. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17-07-1828. Marigje is overleden op donderdag 06-05-1869 in Ridderkerk, 40 jaar oud. 4 kinderen werden er geboren uit dit huwelijk.

Jacob Rijsdijk is geboren op woensdag 27-07-1859 in Ridderkerk, van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28-07-1859. Jacob is overleden op zaterdag 09-02-1895 in Ridderkerk, 35 jaar oud. Jacob trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 30-10-1885 in Ridderkerk met Bastiaantje van den Berg, 21 jaar oud. Bastiaantje is geboren op vrijdag 08-04-1864 in Ridderkerk, dochter van Jan van den Berg en Adriana Roos. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 08-04-1864. Bastiaantje is overleden vóór vrijdag 18-03-1921, ten hoogste 56 jaar oud. Zij kregen samen 7 kinderen.
Bastiaantje was de oudere zus van mijn overgrootmoeder Dirkje van der Berg die getrouwd was met Hendrik Andries Tieleman.

1 opmerking:

Anoniem zei

ik wil graag uitwisselen, want we hebben veel overlap.
mijn site: www.ottop.nl/kw3l
Hartelijk gegroet,
Otto