dinsdag 12 oktober 2021

 

Hoe leuk is het om één van je voorvaderen van moeders kant, te linken aan jouw naam. En dan ook nog zover terug in de tijd en uit België . Mijn verste voorvader, van de familie van Hilten is mijn Edeloudvader  22 generatie’s terug :

 


Willem van Hilten * Brugge1270-+ 1320 Brugge.  Hij was zadelmaker van beroep en was ingeschreven  als buiten poorter te Brugge in 1292.  Hij was getrouwd met Catharine Chantraine die geboren is in 1275, en had 2 zonen.

Buitenpoorter

Een buitenpoorter, ook wel hagepoorter, landpoorter of paalburger, was iemand die de burgerrechten van een stad genoot, maar buiten de muren woonde. Deze status bestond over de hele Nederlanden, maar vooral in de Zuidelijke Nederlanden. Wat het begrip precies inhield, kon van stad tot stad variëren. Meestal waren het adellijken die het buitenpoorterschap van een stad bezaten, maar soms ook andere groepen, zoals in Maastricht de molenaars van de watermolens op de Jeker

Het buitenpoorterschap werd niet door de kinderen overgeërfd. Wie het buitenpoorterschap wilde verkrijgen, moest poortersgeld betalen. Maar de buitenpoorter was vrijgesteld van belasting aan de heer van het gebied, bijvoorbeeld het recht van de heer om bij overlijden het beste stuk grond te kiezen uit de erfenis. De buitenpoorter viel niet onder de wetgeving van de plaatselijke heer, maar onder de wettelijke regelingen van de stad waarvan hij het buitenpoorterschap had. Daarnaast konden steden hun buitenpoorters oproepen voor deelname aan stedelijke milities. Dit kon nadelig zijn voor de adel en de clerus, die inkomsten misten van welgestelde buitenpoorters. De graven van Vlaanderen probeerden om die reden het buitenpoorterschap in te perken, voor het eerst in 1195, maar ook in de 14e en 15e eeuw, met name in Gent.

Hij was ook gildebroeder van het Lucasgilde. Het gilde van de ambacht der beeldenmakers en zadelmakers.

 


In de eerste helft van de 13de eeuw stichtten rijke poorters van Atrecht, als gilden ingerichte verenigingen, puys geheten en dit ter bevordering van de burgerlijke dichtkunst. In 1280 worden er ook te Doornik vermeld. Naar hun voorbeeld ontstonden van de 14de eeuw af in de Nederlanden broederschappen waarvan de leden zich toelegden op het vervaardigen van poëzie en het opvoeren van toneelstukken. Dit laatste werd in latere tijd hun voornaamste bedrijvigheid. Deze gezelschappen, veelal rederijkerskamers genoemd, werden tegen het einde van de 15de eeuw bekend in Holland en Zeeland. Evenals in Italië hebben de kunstschilders in de Nederlanden zich samen met andere kunstenaars, zoals beeldsnijders en verluchters, georganiseerd in gilden, onder het patronaat van Sint-Lucas. Dergelijke Sint-Lucasgilden werden te Gent, Leuven, Brugge en Antwerpen opgericht tussen 1337 en 1380 en te Dordrecht, Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem in de 2de helft van de 15de eeuw. Zij hebben de overdracht van de schilderkunst van geestelijke naar lekenhanden bespoedigd. Hun archieven zijn van grote waarde voor de kunstgeschiedenis.

 

Gevolgd door: Jan (de oude) van Hilten, geboren in Brugge rond 1300, van beroep is bekent dat hij Scepper (Schipper) en Tailleur(kleermaker) was. Vermoedelijk stadsrekenaar van Gent, ook van de weeskamer en het St. Lucasgilde van Brugge.  Hij is overleden rond 1360 in de omgeving van Brugge. Getrouwd met een onbekende vrouw.

 Gevolgd door: Jan (de jonghe) van Hilten, geboren rond 1330 in Brugge, Kleermaker (tailleur) en overleden te Brugge rond 1390. Hij was getrouwd met Kathelijne.

 Gevolgd door: Willem van Hilten, geboren te Ichtegem (Brussel) rond 1360, hij was meester zadelaere (zadelmaker) en deken van het Gilde van St. Lucas te Brugge tussen 1440-1448.Overleden te Ichtegem op 23 december 1448, getrouwd met een onbekende vrouw.

Gevolgd door: Roeland van Hilten , geboren in Ichtegem, West Vlaanderen rond 1400 en overleden rond 1450. Getrouwd met Clara NN.

 Gevolgd door: Arnout Sr. Van Hilten, geboren in Sluis (België) rond 1420, overleden Sluis in 1486, van beroep was hij zilversmid, hij trouwt 1) met Margriete Antheunis van der Heede, zij overlijd rond 1465, en zij laat 3 zonen na. Hij hertrouwd met Catheline.

 

Gevolgd door: Arnout Jr. van Hilten, geboren in Sluis rond 1450, overleden voor 20 april 1490, van beroep is hij zilversmid. Getrouwd met Johanna Tanne, geboren 1455 en overleden in Sluis op 7 februari 1493.

 Gevolgd door: Antheunis van Hilten  Antheunis van HILTEN 'd Oude, geb. Sluis Vlaanderen Belgié 1481, knape, meerderjarig. (1506), lakensnijder in Sluis  (1523), hij had een aantal vrij belangrijke functies: hoogbaljuw van Sluis, schepen en kerkmeester te Sluis., raad en ontvanger van de domeinen (Sluis) van keizer Karel V van Oostenrijk, koning van Spanje, Hoogbailluw van Sluys in Vlaanderen,  overleden in  Sluis (pest) 20 feb. 1554 (73 jr.), trouwt  1e Cathelijne de Deijstere, trouwt. 2e Anna Doens,  trouwt. 3e (huwelijkse. voorwaarden.). met Monica van der SARE, geboren omstreeks 1480, dochter van Joos van der SARE en Anna DONNAES. trouwt. 4e in  1529 Agnes(e) (Agniete) van den Rijne, weduwe van respectiefelijk  Francois Zeurinck en Jacques de Mil (schepen Brugge 1527); waarschijnlijk hertrouwt  zij met Jan Feburier.

 


                                      Antheunis van Hilten en Agniete van den Rijne.

 

Met de kinderen van Anthuenis begint de verspreiding van de Van Hiltens: Zoon Anthony is het hoofd van de tak Adel, Jan van de tak van de Krant, zoon Hanskin of Heyndrik gaat naar Tholen en de latere tak Charlois komt daaruit voort.

Gevolgd door: Heijndrick van Hilten , geboren in 1517 in Sluis, in 1540 trouwt hij te Sluis met Cornelia de Brune. Zij is geboren rond 1518. Zij hebben 2 zonen.

Gevolgd door: Dierick Heijndrick van Hilten, geboren rond 1540 in Sluis. Hij was Burgemeester van Vossemeer, Baljuw, Dijkgraaf, Rentmeester, Landmeter. Hij trouwt rond 1569 in Oud-Vossemeer met Commertje Jans de Brune, zij is geboren rond 1549 in Oud-Vossemeer. Samen hebben zij 3 zonen en 1 dochter.

 Gevolgd door: Aelbrecht Dirks van Hilten, geboren in 1570 in Oud-Vossemeer, overleden 28 mei 1619 en als beroep staat geschreven  handelaar en landbouwer, hij trouwt in 1608 met Jannetje Danser, zij is geboren in het jaar 1560. Samen hebben zij 6 zonen en 1 dochter.    

 Gevolgd door: Dirk Aelbrecht van Hilten, geboren rond 1620 in Oud-Vossemeer, overleden voor 1 maart 1686 in Charlois (Rotterdam) van beroep is hij Kuiper, hij trouwt met Teuntje Leendertsdr Hoosje,  zij is geboren rond 1650 in Oud-Vossemeer en overleden op 11 juli 1691 in Charlois.

 Gevolgd door: Aelbert Dircks van Hilten, geboren rond 1652 in Charlois, overleden te Charlois op 17 mei 1732. Van beroep meester Kuiper. Hij trouwt 1) te Charlois op 16 mei 1677 met Soetje Herculesdr. Gelder rond 1657 geboren in Charlois en overleden op 6 mei 1682 te Charlois. Hij trouwt 2) op 24 mei 1682 met Grietje Jansdr. Schuijer, zij is geboren rond 1660 in Charlois en overleden op 26 april 1743 te Charlois .Uit dit tweede huwelijk 9 kinderen.

 Gevolgd door: Dirk Aelberse van Hilten, geboren en gedoopt in Charlois op 19 anuari 1687, en overleden in Charlois op 9 juni 1751. Hij is getrouwd in Charlois op 5 mei 1709 met Eva Arijnsdr. Van Dijk. Zij is geboren in Charlois op 26 december 1638 en overleden in Charlois op 19 oktober 1748.Samen hadden zij 7 kinderen.

 Gevolgd door: Willem Dirks van Hilten,  geboren en gedoopt te Charlois op 9 mei 1745, overleden in Charlois op 18 oktober 1778. Hij trouwt in Charlois op 9 mei 1745 met Pietertje Jansdr. Mastenbroek, zij is geboren in Carlois en daar gedoopt op 25 april 1723. Samen hadden zij 7 kinderen.

 Gevolgd door één van hun dochters: Geertruid Willemsdr. Van Hilten, geboren in Charlois 4 juli 1756 en overleden in Barendrecht op 18 oktober 1826. Zij trouwt in Charlois op 19 mei 1780  met Jan Jansz. Soeteman, geboren en gedoopt te Charlois 25 december 1754 en overleden 15 augustus 1809 te Charlois.

 Gevolgd door haar dochter : Adriaantje Soeteman, geboren en gedoopt te Charlois op 27 november 1784, zij is overleden in West-Barendrecht op 27 januari 1826. Zij trouwt in IJsselmonde op 26 oktober 1815 met Cornelis Rodenburg, hij is geboren en gedoopt te Pernis 24 januari 1788, hij overlijd in Barendrecht op 12 februari 1833.

 Gevolgd door hun dochter: Cornelia Rodenburg, geboren in Barendrecht 11 december 1815 en overleden op 10 januari 1890 in Ridderkerk. Zij trouwt in Ridderkerk op 30 april 1841 met Hendrik Streefkerk, hij is geboren en gedoopt in Ridderkerk op 30 april 1817 en overleden in Hendrik Ido Ambacht op 15 maart 1896.

 Gevold door mijn overgrootvader : Jan Streefkerk, geboren op 28 september 1854 in Rijsoord, overleden in Ridderkerk op 9 maart 1913. Hij trouwt in Ridderkerk op 16 april 1874 met Lijntje van Gemert. Zij is geboren in Strijen op 11 juli 1850 en overlijd in Ridderkerk op 10 mei 1922.

 Gevolgd door mijn grootvader: Adrianus Pieter Streefkerk, geboren in Ridderkerk op 14 juli 1892, hij overlijd in Vlaardingen op 5 juni 1968, hij Trouwt in Ridderkerk op 4 september 1914 met Pleuntje Tieleman, zij werd geboren in Ridderkerk 8 oktober 1891 en overleden 10 oktober 1967 in Vlaardingen.

 Gevolgd door hun dochter mijn moeder : Lijntje Dirkje Streefkerk, geboren te Rotterdam 25 december 1922 en overleden in Den Helder op 2 februari 2002, zij trouwt in Vlaardingen op 20 maart 1946 met Jan Harte, hij is geboren in Schiedam op 26 mei 1918 en overlijd in Schiedam 25 oktober 1980.

 Gevolgd door hun dochter:  Lijntje Dirkje Harte, geboren 8 november 1949, zij trouwt in Schiedam op 22 januari 1969 met Hendrikus Wilhelmus Holierhoek, hij is geboren te Kethel (Schiedam) op 29 januari 1949.

 

 

 

 

vrijdag 8 maart 2019

Scheep soldijboeken V.O.C.Nog steeds zoekende naar nieuwe en of aanvullende gegevens van onze familieleden, maakte ik een rondgang door de soldijboeken van de V.O.C. .  En ja hoor ook wij zijn redelijk vertegenwoordigd, en aangezien ik nog steeds bezig ben met de familie van Oldenbarnevelt en aanverwanten, was deze naam natuurlijk ook best interessant.  Ik vond er 5 personen maar kon ze (op één na) niet plaatsen in de genealogie.  Het gaat om Rijk, Johannes, Anthonij, Arend en Ernst  die ik niet kan plaatsen.
De gegevens die ik zag brachten mij naar Amsterdam. Groot vraagteken want daar had ik nog maar een enkele  van Oldenbarnevelt  afstammelingen in de genealogie van onze kleinzoons.
Dus dook ik maar weer eens in de doop en trouwboeken van Amsterdam. En daar kwamen toch best en heel  stel  mensen met de familienaam van Oldenbarnevelt uit te voorschijn. Hele A4tjes heb ik volgeschreven en avonden zitten pluizen waar ik deze mensen (op de goede plek) in de genealogie kon plaatsen. En dat is nog een aardige puzzel kan ik je verzekeren.


1. Rijk van Oldenbarnevelt komend van Amersfoort, in dienst treding: 26-05-1713. Kuiper, toezicht op openen van kuipen, vaten, emmers e.d. : helper van de chirurgijn. Uitgevaren met het schip Generale Vrede.  Uit dienst: 1717  Kiefthoek, gerepatrieerd. Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd. Terug reis met schip Kiefhoek., begunstigde gage:Trijntje Arends te Amsterdam, zijn vrouw.  


Schip Groenwaard anno 1718 voor de kamer van Amsterdam, Rijk van Oldenbarnevelt komend van Gemert, in dienst op 02-01-1718, Opperkuiper. Uit dienst 18-08-1719, Overleden te Azie, begunstige Trijntje Arents te Amsterdam , zijn vrouw.Rijk is de oudste zoon van Rijk van Oldenbarneveld en Catharina (Trijntje) Ares van Staveren, geboren te Amersfoort en overleden in Azië op 18 augustus 1719, hij is getrouwd met Trijntje Arends.


2. Johannes van Oldenbarnevelt komend van Batavia, in diensttreding: 29-12-190. onder barbier, medische zorg helper van de chirurgijn. Schip Pampus. datum uit dienst :  25-07-1691 , overleden op de Pampus. begunstigde: Jacomijtie Maij zijn vrouw.Johannes is de zoon van Jacob van Oldenbarnevelt en Sara Wallis,  geboren te Amsterdam en aldaar getrouwd op 13 oktober 1685 met Jacomijntje (Jacomijntie) Maij, dochter van Isaac.3. Anthonij Cornelis van Oldenbarnevelt, komend van Den Haag, in dienstreding 09-10-1739, V.o.c. schip Beekvliet. uit dienst 30-11-1742 overleden. Hij  was opperhoofd op Timor/ onderkoopman voor de V.O.C.  Anthonij Cornelis is de zoon van Johan Gerard van Oldenbarneveld en Jeanne (Johanna Louise) van Kinschot, geboren in Den Haag, trouwde in Oosterbeek Gelderland op 17 januari 1738 met Caterine Elisabeth van er Gronden.
 
4.  Arent van Oldenbarnevelt, komend van Amsterdam, in diensttreding: 20-02-1791, Cadet (de marine) functie vooropleiding tot officier (Stuurmansleerling) .
schip Constitutie. uit dienst 15-03-1794.  reden: gelicht. van boord gehaald door een buitenlandse autoriteit. Dit gebeurde vaak in Engels havens omdat men vermoedde dat het Engelsen betrof, dezen mochten niet op buitenlandse schepen aanmonsteren.
Door de Engelsen gerepatrieerd 1796, terugreis op het schip de Zeelelie-kamer Zeeland.
begin terugreis 24-01-1795 terug reis: On 18-05-19 the Zeelelie originally departed from the Cape: two days later the ship had to return of adverse wind.

In june 1795 the Zeelelie was captured bij de English off St.Helena and taken to Shannon in Ireland. The ship was wrecked off.


Arent van Oldenbarnevelt  is de oudste zoon van Rijk van Oldenbarnevelt en Geertruid Rivier, gedoopt  te Amsterdam op 14 september 1774 in de Nieuwe Kerk. Hij werd Luitenant ter zee.5. Ernst van Oldenbarnevelt, komend van Nieukerk, in diensttreding 27-09-1661, Konstabel, verantwoordelijk voor wapens, schip Wapen van Amsterdam. Uit dienst in 1668 en gerepatrieerd op het schip Hollandse. Teruggekeerd naar Nederland en Afgemonsterd.
Deze Ernst is bij mij nog niet te plaatsen .