donderdag 26 mei 2016

 Neeltje van Asch (As, Es)


Na een lange windstilte kom ik weer in de lucht!
Ben weer hard bezig met onze genealogie, probeer wat meer dingen eromheen te vinden.
Op Facebook contacten gelegd met familieleden en zo al heel wat nieuwe dingen te weten gekomen.
En een aanvulling voor het familie foto boek gekregen, maar daarover later.

Ben aan het zoeken naar vondsten inzake de familie Roos en dan vooral over:
Dirk Roos getrouwd met Adriana van Asch, want van Adriana is niet zoveel bekend al heb ik wel een doopdatum van haar: Ridderkerk 25 februari 1776. Maar als ik een doopdatum heb kan ik verder zoeken in zoekakten onder Ridderkerk. Zo gezegd zo gedaan maar in 1776 geen Adriana te vinden, dus nog maar even een paar jaartjes eerder en verder kijken. En ja op 25 februari 1778 vind ik haar.
Het is een heel verhaal bij een doopinschrijving. Lees maar even mee:

Zo kan ik nu dus haar ouders noteren, al zijn zij niet getrouwd met elkaar. Neeltje van As en Arij van der Giessen.
Ook vind ik haar moeders overlijdens akte
Als één van de aangevers staat de naam Dirk Roos, zoon, die het schrijven niet machtig was. Maar ook dat zij de weduwe is van Hendrik Roos. Dus maar weer terug naar zoekakten en daar vindt ik dus inderdaad de huwelijksakte.


Nog even verder gezocht op digitaal Rotterdam naar de ouders van Neeltje en gevonden.

Resumerend:
Neeltje van Asch (van As, van Es) ook genoemd Neeltje Gerritsdr, van As, is geboren in IJsselmonde op 28 september 1742, als dochter van Gerrit van As en Jannetje Geensdr. Bravenboer, Zij heeft een verhouding met de getrouwde Arie van Giessen, wonend onder de Lind, waaruit een dochter werd geboren, die als Adriaantje van Asch werd gedoopt te Ridderkerk op 25 februari 1778, Neeltje trouwt in Rijsoord op 14 mei 1780 met de weduwnaar Hendrik Dirksz. Roos, die eerder gehuwd was met Cornelia Cornelisdr. Commijs.  Neeltjes dochter Adriaantje trouwt in Ridderkerk op 20-04-1804 met Dirk Roos, zoon van Hendrik en Cornelia Commijs.  Vandaar dat op de overlijdens akte van Neeltje Dirk Roos als zoon werd vermeld, maar hij was dus ook haar schoonzoon!! Neeltje overlijd te Ridderkerk op 4 maart 1820, haar echtgenoot Hendrik Roos is haar op 2 september 1810 al voorgegaan. Dochter Adriaantje overlijd in Ridderkerk op 16 april 1847.

maandag 20 april 2015

Kees de Fransman is geen fransman!

Nadat ik het voorgaande stukje van Cornelis Waelboer had geplaatst werd ik toch zelf wel heel nieuwsgierig hoe het nu zat met Kees de Fransman. Het stukje heb ik terug gevonden op genealogie online bij de genealogie Waelboer, van Kornelis Waalboer. Dus om meer te weten te komen ben ik maar weer het net op gegaan en mijn voorraadje "Ons Voorgeslacht" gaan doorspitten op de naam Waelboer.

Dit is wat ik op het net vind.

GENEALOGIE CORNEILLE WAELBOER.
GENERATIE A
A. Corneille Waelboer.
Hij kwam aanvankelijk van Ridderkerk. Daarna woonde hij in Heinenoord. Dat was
in ieder geval zo ten tijde van de geboorte van zijn eerste kind. Zijn
geboortejaar is ca.1595. Hij was eerst getrouwd met Pieterke Bastiaansdr. Na
haar overlijden trouwt hij in Heinenoord met Leentgen Willemsdr.Penninck,
weduwe van Aart Corneliszn.Leeuwenburg.

Corneille had de bijnamen van Niessen of Lange Nies van de Slijkhoeve
of De Waalboer.
Later treffen we hem aan onder de Koorndijk ( gemeente Goudswaard).

De laatste zin doet het hem, dat moet hem dus wel zijn. Maar de naam Niessen had ik dit jaar al eerder gelezen, in "ons Voorgeslacht".
En ja, ook dit vond ik terug in jaargang 70, januari 2015 blz 19-38, waar Het geslacht met de naamdragers Niessen en Waelboer uit Ridderkerk en Rijsoord beschreven wordt door K.J. Slijkerman.

Onder IIIb staat o.a : Cornelis Cornelisz. (jonge) Niesen alias Waelboer, voorechtelijk geboren,
( In 1587 heeft Cornelis Niesen een relatie met Janneken Ploenendr. uit welke verbintenis op 3 maart 1588 een zoon Cornelis ten doop wordt gehouden, terwijl hij pas in augustus dat jaar met de moeder van het kind in het huwelijk treedt. Misschien was Janneken voordien zijn huishoudster en verzorgde diens voorkinderen)
gedoopt 3 maart 1588 in Ridderkerk.  j.m van Ridderkerk (1615) weduwnaar van Ridderkerk (1616) wonend op de Blaak (1616) boer wonend onder Heineoord(1627)onder Heineoord (1630) aan de Blaak onder Heineoord (1641) armmeester van Heineoord (1641,1642) hij is overleden tussen 31 juli 1643 en 1 januari 1646, Hij trouwt 1) in Ridderkerk ondertr. 18 januari 1615 met Pieterken Bastiaensdr j.d. van Ridderkerk. Hij trouwt 2) in Ridderkerk (1e gebod aldaar op 31 januari en te Heineoord op attestatie 31-1-ald. bescheid gegeven om te trouwen 28 februari 1616 met Leentgen (Leendertgen, Lijntgen) Willemsdr. Penning ( Penninck), weduwe van Aert Corneliszn Leeuwenburg.

Dus zoals je ziet Ineke komt Cornelis gewoon uit de omgeving niks Frans of Fries , maar ja wie weet hebben ze hem slecht kunnen verstaan vandaar die rare bijnaam.

Cornelis Waelboer (Kees de Fransman)

Het is in de winter van het jaar 1473, niet ver buiten de Koorndijk (gemeente Goudswaard). Aan de voet van een kronkelend dijkje wonen Vogelaar Peer van Goethe, zijn vrouw Minneke en hun dochtertje Swaantje. Het leven is rustig aan de dijk. Aan de ene kant stroomt traag het water van "Het Sandee". Als het vriest maken de mensen daar een dankbaar gebruik van om te schaatsen. Aan de andere kant liggen de groene landerijen van Graaf Nicolaas van Putten. Golvend graan siert de velden in de zomermaanden. Hier groeit de heerlijke rogge zodat er voor het hele jaar voldoende roggebrood te eten is. Goudswaard, die naam kon wel gekozen zijn omdat dit Goud Waard is. Vogelaar Peer verdient zijn geld met het vangen van vogels. De gevangen vogels verkoopt hij aan gegoede burgers. Gebraden gevogelte is immers een lekkernij. En het aller gelukkigst is Peer en zijn vrouw met hun kleine meisje Swaantje. Het is geen gemakkelijke gang die Vogelaar Peer dagelijks moet maken. De weg bestaat uit een smalle strook land tussen even smalle sloten. Een lang uitgestrekte moddergang, die geen water meer verzwelgen kan. Een reep klei, door de paardenhoeven en karrenwielen gekneed. Zo gaat Vogelaar Peer zijn gang. Hij maakt zich daar geen zorgen om. Hij denkt er ook niet aan wie later onder de Koorndijk nog eens zal wonen. Nu wonen er nog niet zoveel mensen. Sinds het gors Gouwaerd bedijkt is, is er na 1440 een klein dorpje ontstaan. De mensen wonen nu iets gemeenschappelijker bij elkaar.
Het is bijna tweehonderd jaar later, in het jaar 1622, dan woont er onder de Koorndijk een Corneille Waelboer. Waar hij eigenlijk vandaan komt weet niemand op het dorp. Zelf praat hij daar niet over. In de dagelijkse omgang heet hij Kees Waelboer. Hij spreekt geen Hoekse Waards dialect. En volgens enkele mensen die het kunnen weten lijkt zijn spreektaal iets op de Franse taal. Maar wie weet daar het juiste van ?
Hij heeft dan ook al snel de bijnaam van Kees de Fransman. De naam van zijn vrouw is geheel onbekend gebleven. Zij wordt over het algemeen genoemd de vrouw van Kees de Fransman. Ja, zo gaat dat onder de Koorndijk.

Dit prachtige stukje proza staat in mijn genealogie programma, hoe ik er aan ben gekomen dat weet ik niet. Waarschijnlijk heb ik dit van het internet gehaald en ben degene die dit geschreven hebt dankbaar omdat het gaat over een voorouder van mijn kleinzonen Alex en Koen , die beiden 12 x  achterkleinzonen zijn van deze Kees de Fransman.

dinsdag 17 maart 2015

De verkwister Johannes Harte.
      Doordat ik aan het zoeken was in Delpher | gedigitaliseerde Nederlandse historische kranten kwam ik natuurlijk ook in de kranten van de gemeente Tiel terecht. Nu heb ik al heel wat adverentie’s in mijn archief zitten maar soms kom je toch nog wat tegen waar je nog niets van wist. Zoals deze.


Johannes Jacob Harte oud 20 jaar wordt door zijn broer Pieter 23 jaar oud of door zijn oom Pieter Harte 1847-1874, dat is nog de vraag,  onder curatele gesteld vanwege  verkwisting. Heb geen idee waarom de familie tot zo’n enorme stap is gekomen, maar er zal familie beraad geweest zijn. Ik ga dat nog uitzoeken in Tiel, hopelijk kan ik de reden nog terug vinden in de stukken. Johannes zijn oom Cornelis Campagne , vleeshouwer te Tiel en getrouwd met Johanna Berredina Antonia Harte, wordt zijn bewindvoerder en zal voor Johannes en zijn goederen gaan zorgen.

Dat gaat zelfs zover dat Oom Cornelis met zijn neef Johannes  die ondertussen 47 jaar is, een Firma opzetten onder de naam “Campagne en Harte”.   Waarbij zij beiden als vleeschhouwer en spekslagers bekend zijn. Er wordt dus goed op Johannes gepast,  en oom Cornelis gaat zo wel ver in zijn bewindvoering.  


       


dinsdag 6 januari 2015

Familie Bakker uit Nieuwlekkerland/Ridderkerk.De naam Bakker is vrij algemeen en je vind hem door het hele land in alle provincies. Mijn stukje familie Bakker vindt je in de Alblasserwaard en wel tussen Dordrecht en Barendrecht , daar ligt de plaats Nieuwlekkerland. Het plaatselijk dialect dat er wordt gesproken, duidt men aan als Nieuw-Lekkerlands en valt onder het West-Alblasserwaards. Sinds 2013 behorende tot de gemeente Molenwaard. Na twee generaties  bevind deze familie Bakker zich in Ridderkerk. 
Door de DTB boeken van Ridderkerk heb ik heel veel huwelijken en geboorten terug kunnen
 vinden met de juiste datums.

Rond 1600 vinden we in Nieuwlekkerland  mijn 8x overgrootvader:

1.  Klaas ( Claes) Bakker, * ca. 1618 te Nieuw Lekkerland.  hij trouwde  NN Hermensdr., in 1644, * 1624.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
               2.  i.     Huijbert Claes Bakker.

2.  Huijbert Claes Bakker. geboren in Nieuwlekkerland ca. 1644  en begraven in Ridderkerk op 18 november 1734, hij trouwde op 6 oktober 1669 te Nieuwlekkerland? met (1) Trijntje Leendertsdr. * 1649 en overleden voor april 1685. Uit dit huwelijk 2 zonen en 3 dochters.  Hij trouwde op 8 april 1685 met (2) Barbara Bastiaansdr gedoopt 10-05-1650 te Oud Alblas, † 1687. Uit dit huwelijk 1 zoon en 1 dochter. Hij trouwde op 28 september 1687 met (3) Pleuntje Harmens van Wijngaarde, gedoopt Hendrik Ido Ambacht 24 oktober 1660 en overleden voor november 1688. Hij trouwde in Heerjansdam op 5 november 1688 met (4) Aagje Pleuntje Harmensdr. Grasdijk, * te Ridderkerk (dochter van Herman Aartsen Grasdijk en Maaike Bastiaensdr.), gedoopt 22 september 1652 te Ridderkerk. Aagje was al eerder getrouwd in Heerjansdam op 7 augustus 1673 met Leendert Cleijsse Lodder. hij overlijdt in 1686, uit dit huwelijk werden 3 zonen en 1 dochter geboren.  Zij overlijd ca. 1715. Uit het huwelijk met Huijbert 5 kinderen (zie hieronder). Hij trouwde op , 05-02-1719 te Ridderkerk met (5) Lijsbeth Jacobsdr. Soeteman, gedoopt Alblasserdam 13 augustus 1645.
    

                             Kinderen van: Aagje Harmensdr. Grasdijk:
            3.       i.     Pieter Huijberse Bakker * 1689.
                      ii.    Hermanus Bakker, gedoopt Nieuwlekkerland 19 oktober 1690.
                      iii.   Maria Bakker, gedoopt Nieuwlekkerland 9 maart 1692.
                      iv.   Gertruij Huiberts Bakker, gedoopt Nieuwlekkerland 16 augustus 1693 † 1760.
                      v.    Anna Bakker, gedoopt Nieuwlekkerland 18 december 1695.
 
 
3.  Pieter Huijberse Bakker, * 1689 te Ridderkerk, gedoopt 23-08-1689 te Nieuwlekkerland.  hij trouwde (1) Adriaantje Leenderds Huijser, 29-09-1709 te Ridderkerk, * 1693 te Ridderkerk (dochter van Leendert Woutersz. Huijser en Huijbertje Denijsdr. Gaetje), gedoopt 11-10-1693 te Ridderkerk, † 06-08-1728 te Ridderkerk.  hij trouwde (2) Neeltje van Soelen, 30-10-1730 te Ridderkerk, * ca. 1709 te Streefkerk.
                             Kinderen van: Adriaantje Leenderds Huijser:
                      i.     Huijbert Bakker, * 1710.
            4.       ii.    Leendert Bakker.
                      iii.   Jenneke Bakker, * 1714, † 1780.
                      iv.   Huibert Bakker, * 1717.
            5.       v.    Denijs Bakker.
                      vi.   Johannes Bakker, * 1722.

4.  Leendert Bakker, gedoopt 08-11-1711 te Ridderkerk, † overleden.  hij trouwde Ridderkerk 5 februari 1734 met (1) Marijtje Cornelisse Boterklomp (dochter van Cornelis Pietersz. Boterklomp en Barber Aertsdr. den Hoe(d)t)), gedoopt 14-10-1703 te Ridderkerk, begraven 09-02-1747 te Ridderkerk classe 3.  hij trouwde Ridderkerk 3 november 1747 met (2) Cornelia Prins, zij is * Groot Ammers.  hij trouwde Ridderkerk op 28 juni 1750 met (3) Neeltje Jans van der Have, 28-06-1750 te Ridderkerk, * 1728 te Ridderkerk.  hij trouwde Ridderkerk 25 juni 1763 met (4) Grietje Brandt, weduwe van Jan Huigen de Jong.
                             Kinderen van: Marijtje Cornelisse Boterklomp:
            6.       i.     Cornelis Leenderts Bakker.

5.  Denijs Bakker, gedoopt 12-11-1719 te Ridderkerk, † 11-04-1801 te Ridderkerk.  hij trouwde Ridderkerk 12 april 1748 met Berber Jans (Barbera)  Prins, * 18-08-1729 te Groot Ammers (dochter van Jan Pietersz Prins en Ariaantje Leendertse Spek), † 13-01-1814 te Ridderkerk.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
            7.       i.     Adrianus Bakker.


6.  Cornelis Leenderts Bakker, gedoopt 08-05-1740 te Ridderkerk, begraven 20-10-1784 te Ridderkerk.  Cornelis en Trijntje verkregen toestemming om te trouwen in Ridderkerk op 11 augutsu 1775. hij trouwde (1) Trijntje Janse de Bruijn, 03-09-1775 te Ridderkerk, * te Ridderkerk (dochter van Jan de Bruijn en Gerritje Herbertsdr. Baertman), gedoopt 03-05-1737 te Hofwegen (Bleskensgraaf, † overleden.  hij trouwde (2) Annigje Ariens Lodder, 28-02-1760 te Ridderkerk, gedoopt 30-12-174 te Ridderkerk, † voor 1775.
                             Kinderen van: Trijntje Janse de Bruijn:
            8.       i.     Leena Bakker.

7.  Adrianus Bakker, * te Ridderkerk, gedoopt 02-08-1778 te Ridderkerk.  hij trouwde (1) Cornelia Hendrikse de Zeeuw, 03-07-1795 te Ridderkerk.  hij trouwde (2) Leena Bakker, 30-04-1800 te Ridderkerk, * te Ridderkerk (dochter van Cornelis Leenderts Bakker en Trijntje Janse de Bruijn), gedoopt 02-08-1778 te Ridderkerk, † 26-09-1825.
                             Kinderen van: Leena Bakker:
            9.       i.     Barbara Bakker.


8.  Leena Bakker (Zie huwelijksnummer 7.)Zij trouwt met haar neef in de 2e graad.

9.  Barbara Bakker, gedoopt 13-10-1811 te Ridderkerk, † 01-11-1876 te Ridderkerk.  zij trouwde Hendrik Roos, 14-04-1838 te Ridderkerk, * 13-01-1811 te Ridderkerk (zoon van Dirk Roos en Adriaantje van Asch), † 28-01-1880 te Ridderkerk.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Adriana Roos * 08-05-1842.


dinsdag 18 november 2014

Simon Holierhoek krijgt een gouden medaille in 1781

  Schipluijden 1781
Er blijken in Schipluij een aantal leerlooierijen te bestaan in dat jaar. Zoekend op het internet heb ik daarover weinig of niets kunnen vinden tot nu toe. 

Wel een aantal Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken gevonden waar alle wetenswaardigheden van een bepaald jaar staan beschreven over ons land en zijn provinciën. 


Daaronder ook een aantal resoluties (besluiten) van de Heeren Gedeputeerden van de respectieve Departementen.


Tot mijn verbazing vind ik er een Simon Holierhoek  Mr. Looier, aan die monsters heeft opgestuurd van groen en rood Saffiaan leder. (d.i. fijn marokaanleer), waarmee hij een premie van 25 dukaten verdient, voor het derde jaar der continuatie van zijnen Fabriek van Saffiaanleder. 
Later krijgt Simon zelfs een gouden medaille, voor zijn opgestuurde monsters.


De enige Simon Holierhoek die ik kan vinden, die in aanmerking zou kunnen komen,  is de zoon van Govert Holierhoek en Maartje Jans de Vette. Hij is geboren op 5 augustus 1724 “op de gaagh” te Schipluiden en waarschijnlijk in Delft begraven op 21 februari 1803. Geen vaststaand feit dat hij bovenstaande Simon Holierhoek is.

zaterdag 8 november 2014

Mijn 100e (honderdste) blog!!!Vandaag 8 november word ik 65 en mag ik mijn 100e blogje neerpennen !!!
Jeetje nooit bedacht dat het er zoveel zouden worden toen ik 2,5 jaar geleden begon met schrijven. En mijn blog is gewoon geworden wat ik gedacht had. Sprokkels heb ik niet zomaar gekozen. Ik ken mijzelf en wist al dat allerlei stukje over allerlei onderwerpen binnen onze genealogie gewoon de beste manier was voor mij om alles neer te pennen. Het leuke is dat mijn blog leuke reacties opleveren. Merk ook dat er toch aardig wat keertjes meegelezen is. Een dikke 22.000 tikken heb ik vermeld staan. Blijkt dus dat ik aardig wat mensen blij kan maken met mijn gegevens.

Soms vind ik op het net o.a. bij WIKITREE zomaar een stukje van mezelf terug. Op zich heb ik er natuurlijk niets op tegen dat men de gegevens gebruikt die ik neerpen. Daar doe ik het voor, zodat onze genealogie blijft “leven”.  Maar het blijft een raar idee dat men  mijn harde werk zomaar gebruikt voor op het net. Voor privé gebruik heb ik er n.l. helemaal niets op tegen. Maar goed dat terzijde hoor, want het maakt me ook wel een beetje trots. Moet ik ook heel eerlijk zijn en toegeven dat ik NIET zou weten hoe ik dat moet beveiligen. 

Mijn blog brengt me ook in contact met de mensen die soms gewoon toch lekker familie zijn al is het niet dichtbij. Of juist wel familie waar ik niets van wist. Of contact met mensen die iets willen weten en die ik dan vaak wel een stukje kan helpen.  Het contact kan kort zijn maar ook wel eens iets langer waardoor je toch meer te weten komt over een item of stukje familie. 

En gelukkig zijn er ook nog die mensen die heel kritisch meelezen en mij wijzen op (tik)fouten. Zodat ik dat kan nakijken en verbeteren. Want ook ik was in den beginne echt niet kritisch hoor, heb alles verzameld en in de PC gezet. Dat is ook de reden dat ik best wel heel veel gegevens heb vergaard. Neemt niet weg dat ik blij ben met die lezers die mij op mijn fouten wijzen. Want verkeerde gegevens brengen verwarring en maakt dat onze genealogie niet klopt. En dat is nu net wat we niet willen. 

In dit 100e blogje wil ik ook al die mensen bedanken die hebben gereageerd en soms zelfs nieuwe gegevens voor mij hadden en die met mij wilde delen. Ben daar erg blij mee. Ook dat had ik niet kunnen bedenken aan het begin. Dus hopelijk blijven jullie meelezen en meedenken.

Ik ga door met mijn blog, gewoon omdat ik er vreselijk veel plezier aan beleef en ik nog best veel op de PC hebt staan wat ik nog kan uitwerken in een blogje. Een stukje uitwerken maakt dat ik mij weer moet gaan verdiepen in één van de familie's in onze genealogie en dat maakt dat ik ga schuimen op het net, ik ga zoeken in zoekakten.nl, in geneanet en op genealogie online enz,enz. En dan merk ik toch dat al mijn werk in de archieven mij niet alles heeft opgeleverd, want man wat staat er al veel beschreven. Het blijft altijd leuk om toch nog gegevens te vinden die voor mij helemaal nieuw zijn.
  
De blogs waar ik het meest trots op ben omdat ik daar toch wat meer research voor moest doen zijn:
Johannes (Jan) Claesz.Noorlander
Welgeboren Nicolaas (Claes) Dircksz Thoen (van Bronckhorst)
De stamreeks van Nanning Opdam/Obdam 1600-1905
Familie Geer(t)sema uit Gasselte in Drente
An Immigrant’s story
Poeldijkse Zouaven.  En natuurlijk de meer persoonlijke stukjes uit mijn genealogie. 
Genoeg, we gaan weer verder ........groeten van Lenie.