zondag 5 juni 2016

Anthonie Jansz Kroon of Anthonie Huijbrechtsz Kroon?

Al eerder heb ik over deze familie een blogje gemaakt, maar ik kom toch een hobbel tegen als ik op het internet deze familie bekijk. Als ik dan in mijn genealogie duik heb ik daar een Anthonie Kroon staan getrouwd in IJsselmonde 2 februari 1781 met Leentje Oostdijk.  Anthonie komt van Nieuwenhoorn.  Dus nakijken op zoekakten in de gemeente Nieuwenhoorn. En ja daar kom ik zijn doop tegen, op 19 september 1754 en als zijn ouders staan Jan Kroon en Neeltie Zéman genoteerd, getuigen zijn Martha van de Sluis en Neeltje Dekker. De laatste is zijn oma die getrouwd is met Anthonij Huijbertsz Kroon. 

Als je nu het internet op gaat en deze familie bekijk vindt je steeds weer die hobbel..... want onze Antonie Jansz Kroon  1754 wordt zowel als zoon opgevoerd bij Jan Kroon en Neeltie Zéman maar ook bij Jan zijn broer , Huijbrecht Anthonijsz Kroon die getrouwd is met een onbekende vrouw.  Een huwelijk kan ook ik niet vinden van deze Huijbrecht en buiten de boven genoemde Antonie ook geen verdere kinderen voor Huijbrecht.

Dan zet ik hier mijn versie van de familie Croon-Kroon zonder de hobbel erin. En er dan maar  van uitgaande dat het goed is.

De familie Croon begint met Jacob Bastiaensen, geboren ca. 1565 en getrouwd met Claijtge Aertsdr.
Jacob wordt genoemd op 20 september 1642 in een akte van boedelscheiding als grootvader van de kinderen van Huijbert Jacobsz en Maaijken Pietersdr. 

Huijbert Jacobsz, (Decker), geboren rond 1605 te Alblasserdam en aldaar overleden voor 1640. Hij trouwt in Alblasserdam op 30 maart 1636 met Marrigje (Marijken) Pietersdr, die geboren is rnd 1605 en overleden in Alblasserdam op 16 mei 1677. Zij kregen 3 kinderen.

20.9.1642 Comp: Maycken Pietersdr, weduwe van wijlen Huybert Jacobsz, geassisteerd met Antonis Pietersz Focker, heemraad, haar gecoren voogd in dezen, ter eenre; contra: Jacob Bastiaensz, grootvader en voogd van de onmondige weeskinderen van de voorn. Huybert Jacobsz en Maeycken Pietersdr. Boedelscheiding. De drie weeskinderen: Anneken Huybertsdr, ca. 5 jaar, Pieter Huybertsz, ca. 4 jaar en Maeycken Huyberts, ca. 2 jaar.

16.8.1677 Boedelscheiding. Sommieren staet des boedels van Maritgie Pieters laest weduwe van Huybert Jacobs zaliger, overleden tot Alblasserdam op den 16e Mey 1677.
Tot het bezit behoort land:
- 11 hond met nog vier griendekens, gelegen in Blokweer in een weerland genaamd Wisgert, belend oost en west de weduwe van Maerten Jans cum suis.
- 2 hond 12½ schaft land gelegen in Cortlandt onder Alblasserdam in Aryen Huyberden weer, belend oost Aert Jacobsz en west Gerrit Aryensz Sterrenburgs weduwe.
- een huis en erf staande en gelegen aan de Kinderdijk, belend oost Thijs Pietersz weduwe met haer huysinge, en west Pieter Stam.
Rentebrieven ten laste van het gemeene lant, ten laste van de weduwe van Abraham Pijl (100 g), en een ten laste van Jan Cornelis Groote (100 g).
Op 16 aug. 1677 compareerde voor schout en heemraden Aert Jacobsz als bloedvoogd, Jan van Asperen, schout, als oppervoogd van de twee onmondige weeskinderen van Maritgie Huyberts zaliger, geprocreert bij Theunis Andriesz, met name Andries Theunisz, oud ca. 8 jaar, en Theuntgien Theunis, oud, ca. 6 jaar, ter eenre; mitsgaders Pieter Pietersz voor hemselven, Cornelis Jansz, getrouwd met Anneken Huyberts, en Pieter Huybertsz Croon voor hemselven, als kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Maritgie Pieters zaliger, laatst weduwe van Huybert Jacobsz zaliger, ter andere zijde. 


Pieter Huijbertsz Croon, gedoopt Alblasserdam op 19 september 1638, Arien Engelen van Papendrecht, Crijn Ariens en Aeriaentje Jacobs waren de getuigen, en overleden aldaar op 30 augustus 1707, hij trouwt te Alblasserdam op 2 november 1659 met Niesje Jans geboren te Bergambacht ca. 1605 als dochter van Jan Jacobs de Vries en Susanna Willemsr. Bruijn. Niesje  overlijd te Alblasserdam op 15 mei 1677. Zij kregen 6 kinderen.

15.8.1673 Comp: Theunis Andriesz, weduwnaar van Maritgien Huyberts zaliger, ter eenre; en Pieter Huyberts Croon als oom en bloedvoogd van de twee onmondige kinderen, met name Andries Theunisz, oud ca. 4 jaar en Theuntgie Teunis, oud ca. 2 jaar, ter andere zijde. Boedelscheiding.
 

Huijbert Pietersz Croon, gedoopt Alblasserdam op 7 mei 1667, doopgetuigen waren Aert Jacobs, Aert Gerritsz en Annigje Huijberts,  hij is overleden na 1743.  Hij trouwt te Alblasserdam op 17 december 1690 met Theuntje Theunisdr. ( Bakker) zij is gedoopt te Alblasserdam op 4 oktober 1671 als dochter van Theunis Andriesz Bakker en Marrigje Huijbertsdr. Decker. Zij kregen 7 kinderen.

26.2.1721 Comp: Pietertje Pouwels, weduwe van Cornelis Teunisse, ter eenre; mitsgaders Claes Jansse Muys als vader en voogd van zijn dochter Aryaentje Claes Muys, verwekt bij Lijntje Teunis, geassisteerd met Leendert van Asperen, schout, Annigje Teunis en Huybert Pieterse Croon, getrouwd met Teuntje Teunis, erfgenamen van Cornelis Teunisse, ieder in zijn kwaliteit, ter andere zijde. Er bestond wat onduidelijkheid over het testament van 20.8.1718

Anthonij Huijbertsz Kroon, gedoopt in Oud Alblas op 19 november 1702 , doopgetuigen waren, Cornelis Theunissen, Pieter Pietersz en Annigje Teunisdr. hij is overleden in Rhoon op 2 januari 1773. Hij trouwt in Rhoon en gaat daar ook in ondertrouw op 15 april 1729 met Neeltje Ariensdr. Dekker, zij is in Rhoon geboren ca 1702 en aldaar overleden op 24 augustus 1777. Zij kregen 3 zonen, Arij in 1730, Huijbrecht in 1732 en Jan in 1733.
(De hobbel waarover ik sprak zit hem in de broers Huibrecht en Jan. Ik kies dus voor Jan als volgende in de rij.)

Jan Anthonijsz. Kroon, gedoopt in Rhoon op 29 november 1733, hij overlijd in West Barendrecht- Carnisse op 27 april 1791. Hij trouwt in Zevenhuizen op 23 september 1753 met Neeltie Zéman (Zeeman) zij is gedoopt in Schermerhorn op 21 september 1727  als dochter van Peter Zeeman en Maartje Jacobsdr Grave. Jan en Neeltie krijgen 6 kinderen.

Anthonie Jansz Kroon geboren 19 september en  gedoopt Nieuwenhoven, 22 september 1754 doopgetuigen Martha van de Sluis en Neeltie Dekker, hij is  overleden in Rhoon op 21 januari 1827.  Hij is schoolmeester te Rhoon.Hij trouwt in IJsselmonde op 2 februari 1781 met Leentje (Lijntje Pleunisdr)Oostdijk, gedoopt in IJsselmonde op 12 maart 1757 als dochter van Pleun Oostdijk en Adriaantje Cornelissen der Singel. Zij overlijd in Rotterdam op 17 april 1838. Zij krijgen 9 kinderen.

Jan Kroon geboren in Rhoon op 18 juli 1784, overleden in Strijen 31 januari 1860. Hij trouwt in Strijen op 14november 1804 met Antje (Johanna) Noorlander, gedoopt te Strijen op 6 juli 1786 als dochter van Johannes Noorlander en Lijntje Oomen.Zij overlijd in Strijen op 7 maart 1858. Samen kregen zij 11 kinderen.

Hun 3e dochter Johanna Kroon geboren op 9 november 1810 , gedoopt op 18 november 1810 in Strijen, zij overlijd 61 jaar oud op 23 november 1871 in Ridderkerk. Zij trouwt in Strijen op 11 juni 1833 met Cornelis van Gemert, geboren in 1805 te Maasdam , als zoon van Willem van Gemert en Ingetje Stougje, hij is overleden te Ridderkerk op 16 november 1858. Samen zijn zij mijn voorouders aan moeders kant. Dus voor mij is deze lijn compleet.


Geen opmerkingen: