maandag 6 juni 2016

Mijn stamlijst Roodenburg
Mijn stamvader Rodenburg, komt uit een toenmalig klein plaatsje genaamd De Lier.  Nooit gedacht want mijn dicht bijzijnde Rodenburg woonde en werkte in Ridderkerk. Dacht dus ook dat ik in de archieven daar de aanvullende gegevens wel zou vinden. Maar na 1 generatie zat ik al Pernis, en nog eens 3 generaties  in de tijd zat ik al te wroeten in Vlaardingen , Naaldwijk, Poeldijk en zo naar De Lier. 


De naam De Lier komt van het riviertje De Lee. In geschriften spreekt men van de Lihora (ook wel Liora, wat de heldere betekent). Maar het grootste deel van de plaatselijke bevolking sprak geen Latijn, waardoor het watertje bekendstond als de Leer, Lede of Lee. In het oud Germaans betekent dit: weg of doorgang, te water of op het land. Men had het dus over het dorp aan de Leer, later afgekort tot De Leer. Dit werd vaak zuiver uitgesproken als De Lier, de naam die de plaats tegenwoordig nog steeds draagt.

Nu is het een plaats in de provincie Zuid-Holland. De plaats telt 11.925 inwoners (november 2008). Tot 1 januari 2004 was De Lier een zelfstandige gemeente, maar door de gemeentelijke herindeling ging deze op in de gemeente Westland samen met de gemeenten Monster, Naaldwijk, 's-Gravenzande en Wateringen. Voor De Lier, gelegen in de streek Het Westland, is de glastuinbouw de belangrijkste economische sector.

Mijn stamlijn begint met  Coert Roodenburg komen we als eerste tegen zo rond 1470.
 
Zijn zoon Philip Huges Roodenburg ( Philip Coertsz Roodenburg) werd geboren in De Lier rond 1500, en hij overlijd in 1572, hij is bouwman en Baljuw in De Lier. In 1529 trouwt hij in De Lier met Arientje Jansdr. Zij is geboren rond 1507 en is overleden in Poeldijk op 15 januari 1575. 

De volgende is hun zoon Leendert Philipsz Roodenburg, geboren in De Lier in 1543, hij is Bouwman op boerderij Hoef en landeigenaar, 1574-1576 is hij baljuw en schout van De Lier en Zouteveen. Van 1572-1573 is hij Gildemeester van het St. Jorisgilde in De Lier. Hij overlijd in De Lier op 5 oktober 1589 en wordt begraven in de nieuwe kerk van De Lier. In het jaar 1580 trouwt hij met Belia Adriaensdr Trapper, geboren in De Lier ca 1546, als dochter van Adriaen Claes Gillisz. Trapper en Maritje Jacobsdr. Van der Kooij. Belia en Leendert wonen  in de "Herenwerf"" omvat een terrein van 300 roeden land.Na het overlijden van haar man Leendert, waar mee zij 6 kinderen heeft, trouwt zij op 12 mei 1591 met Huijbrecht Pieters van der Valck, waarmee zij nog één kind krijgt. Zij overlijd in De Lier op 21 mei 1613 en wordt begraven in de kerk van De Lier.Dan volgt Jacob Leendertsz Roodenburg, geboren in 1580, bouwman en landeigenaar onder Poeldijk, schepen van Monster in 1618, hij overlijd in Poeldijk/Monster op 31 augustus 1659. Hij trouwt in Naaldwijk op 21 januari 1607 met Marritgen Willemsdr. Van Waermond (Caeskoper) geboren in t´Woudt in 1585 en ze is de dochter van Willem Pieters van Waermont (Caeskoper) en Annetje Claes. Ze krijgen samen 10 kinderen. Marritgen overlijd in Naaldwijk op 11 augustus 1626 en ze word dezelfde dag begraven in Poeldijk. Jacob trouwt de tweede keer in 1632 Ariaantje Jansdr. Samen krijgen zij nog eens drie kinderen, en nadat Jacob overlijd trouwt Ariaantje in Naaldwijk op 20 februari 1654 met Jacob Leenderts van der Made. Ariaantje overlijd in Poeldijk en wordt begraven op 26 januari 1665 in Naaldwijk.

Dan komt Leendert Jacobs Roodenburg , hij is geboren en gedoopt in Naaldwijk op 13 maart 1611, hij is bouwman, en overlijd in of voor 1653. Trouwen doet hij in Vlaardingen op 8 november 1642 met Neeltje Pieters Poot, geboren in Kethel ca 1615, zij is de dochter van Pieter Pietersz Poot en Martijntje Cornelisdr. Verhouck. Leendert en Neeltje krijgen samen 3 kinderen, Neeltje trouwt de tweede keer in Vlaardingen op 11 mei 1653 met Jan Ariensz. Kleijn, en ze overlijd Vlaardingen waar ze ook begraven word in januari 1671.

9-5-1653 Jan Arensz. Kleijn j.m. wonende onder Hillegersberg met schriftelijk consent van zijn ouders & Neeltgen Pietersdr. wed. Leendert Jacobsz. Rodenburch wonende in Vlaardingerambacht. [inv. 509 p. 147 d.d. 11-5-1653: Jan Arentsz. Kleijn; beide wonende alhier.]

Protocol van transporten en schuldbrieven van Vlaardingerambacht 1652 – 1675 (SA Vlaardingen ? ora Vlaardingerambacht inv. 25):  f. 59
 28-10-1653: Comp. Neeltgen Pietersdr. weduwe van Leendert Jacobsz. Rodenburgh wonende in Vlaardingerambacht geass. met Joris Jansz. haar gekoren voogd in deze ter eenre, en Pieter Jacobsz. vervangende zijn broeder Claes Jacobsz. beide omen en bloedvoogden van de nagelaten onmondige kinderen van de voorn. Leendert Jacobsz. Rodenburch geprocreerd bij de voorn.Neeltgen Pietersdr. ter andere zijde, zijn met elkaar in uitkoop veraccordeerd nopende de voorn. kinderen patrimonie en vaderlijke aanbestorven goederen als volgt [?]. Kinderen zijn Willem Leendertsz. oud 10 jaar en Pieter en MaertgenLeenderts oud omtrent 9 jaren.

Nr. 6 folio 5v. d.d. 03-05-1662. Gerrit Centen van Duijn wonende in het ambacht Dorp is schuldig aan Willem Leendertsz. nagelaten minderjarige zoon van Leendert Jacobsz. Rodenburgh, met approbatie van Pieter Jacobsz. Rhodenburgh als voogdvan de voorn. Willem Leendertsz., de somme van f 800 ter zake van geleende penningen op 01-05-1662. Hij verbindt daaraan zijn goederen en persoonen ter meerdere zekerheid stellen zich als borgen Pieter Pietersz. Kolen en Cent Gerritsz. vanDuijn.

Weeskamer Vlaardinger Ambacht: Nr. 13 folio 10v. d.d. 03-12-1663.  Rekening, bewijs en reliqua door Pieter Jacobs Roodenburg wonende te Monster als oom en voogd over de twee onmondige weeskinderen van Leendert Jacobs Roodenburg, met namen: Pieter en Maertje Leenderts Roodenburg, van de ontvangsten en uitgaven door hem gedaan. Hierin onder meer: de laatste rekening dateert van 15-05-1663: Ontvangen van Huijbrecht Pietersz. Poot etc. Ontvangen van Cornelis Claesz. van Rijswijck etc., van Jacob Jacobsz. Roodenburgh etc. Betaald aan Crijn Maertensz. de Voijs, aan Willem Leendertsz. Rodenburg meerderjarige zoon en de andere twee weeskinderen etc. Derekening wordt gedaan t.o.v. Abraham Buijck schout en Aelbrecht Phillipsz. Roodenburg en Arij Pietersz. Heijmont schepenen.

Pieter Leendertsz Roodenburg is de volgende in onze lijn, hij werd geboren  in Vlaardingen ca 1650, in Vlaardingen wordt hij ook begraven in april 1715, hij trouwt in Vlaardingen op 21 november 1671 met Maartje Cornelisdr. Kleijn, zij werd gedoopt in Overschie op 2 januari 1650, als dochter van Cornelis Ariensz Cleijn en Neeltje Claesdr. Smijth, Ze krijgen samen 8 kinderen. 

Notities bij Pieter Leendertse Rodenburgh
Nr. 23 folio 19v. d.d. 25-06-1670.
Pieter en Maertje Leenderts Rodenburgh nagelaten kinderen van Leendert Jacobsz. Rodenburgh wonende Vlaardinger-ambacht,hebben de meerderjarige leeftijd bereikt. Zij ontslaan hun oom Pleun Jacobsz. Rodenburgh wonende te Monster, van zijn voogdijschap. won. te Vlaardingerambacht
 
Notaris: Jacobus Braet akte: 16-90 d.d. 18.08.1704 betreft: testament 1e Comparant: Fop Claasz. Smit - woonplaats of adres: polder van Zestienhoven/Overschie 2e Comparant: 1. Cornelis Zuyderend 2. Pieter Roodenburg 3. Jan Spanjersberg 4.Neeltje Jansz. Spanjersberg 5. Ary Ariensz Zuyderend - echtg. of wed.: 1. Annetje Cornelisd. Kleijn 2. Maartje Cornelisd. Kleijn 4. Hubregt de Besemmaker 5. Maartje Leendertsd Diepenburg - beroep of functie: 4. kind van 17.3. -woonplaats of adres: 1. Vlaardingen 2. Vlaardingen 4. Delft 5. Maasland - Voogd: 1. Arij Ariensz. Zuyderend 2. CornelisAriensz. Zuyderend Omschrijving onroerend goed: 4 mergen 32 roeden land - naam: Stekelkamp - ligging: in de Broek -plaats: Vlaardinger-Ambacht Voorgaande akte: codicil 30.01.1688 Getuigen: 1. Ary Valk 2. Willem van Wijn Overigepersonen: 1. Philips Weveringh 2. Mattje Claasd Smyt (+) - beroep of functie: 1. heer van Holy.

Bron: Notarieel archief  Archief: 0218: Notariële archieven inventarisnummer Notarissen ter standplaats Vlaardingen
Leenkamer Holy: 3A. 2 morgen land in Vlaerdinger Ambacht, (1593: op den Broeck, 1602: in de Brouckpolder), belend ten zuiden: (1578: vanouds Zijmon Florijsz. met bruikwaar en nu zijn nazaat Gillis Willemsz. met bruikwaar; 1593: Jan Pietersz. op den Broeck;1687: de erfgenamen van Madje Claes van der Smijt; 1791: Maarten Dijkshoorn), ten noorden: (1578: van ouds GerritPietersz. en nu zijn weduwe en erfgenamen met bruikwaar; 1593: Jacob Maertsz.; 1602: Jacop Maertensz. van der Burgh;1605: het leen 3B), ten westen: (1578: van ouds Jonge Cors Costijnsz. en nu Gillis Willemsz. met eigen en met bruikwaar;1593: Jan Pietersz. opden Broeck en Jacob Maertsz.; 1602: Jan Pietersz.; 1687: de erfgenamen van Madje Claes van derSmijt; 1712: de erfgenamen van Madje Claes van der Smijt en de erfgenamen van Ysaacq van Thegen; 1791: MaartenDijkshoorn), ten oosten: (1578: de Broeckweg). Dit leen is sedert 1612 verenigd met het leen 3B.

1-9-1687: Fop Claesz. van der Smijt te Ouwerschie,bij dode van zijn zuster Madie Claesdr. van der Smijt, van wie hij de oudste broer is. 22-11-1708: Arien Ariensz. Suyderent te Maeslant bij dode van Fop Claesz. van der Smijt, gewoond hebbende in de polder Sestienhoven, overleden 28-8-1708. (15-1-1708: Fop Claesz. Smijt testeert voor notaris Willem van Ruyven te Delft en benoemt tot erfgenamen, elk voor ¼ part, Annetie Cornelis Kleyn, weduwe van Cornelis Adriaensz. Suyderendt te Vlaerdinghen, Arien Ariaensz. Suyderendt, gehuwd met Maartien Leenders Diepenburgh, Maertien Cornelis Kleyn, gehuwd metPieter Roodenburgh te Vlaerdinghen, Neeltien Jans Spangiaertsbergh, gehuwd met Huybrecht besemmaker aan de Gasthuyslaen tegenover de brouwerij van de verkeerde werelt. Het leengoed zal komen ten name van Arien Ariensz. Suyderent en in geval van diens overlijden op zijn zoon Pieter. Een legaat van f 500,- voor de diaconie armen te Overschie).

Voogdijstellingen Maasland 1635 - ca.1700 (GA Delft ? Gemeente Maasland inv. 1416)
f. 134 28-2-1673: Comp. [voor Glaude van der Tholl, not. te Maasland] Joris Cornelisz. van der Burgh, Jan Vrancken van derHouff, Abraham Jansz./Jorisz. van Velden, Arij Pietersz. van Adrichem, Claes Ghijsen LandersHoff?, Leendert Cornelisz.Overgauw? en Dirck Pietersz. van Rhijn, alle geburen van Simon Jansz. van der Houff wonende aan de Westgaegh in Maasland, en verklaren bij haar mannenwaarheid in plaats van eed waarachtig te zijn dat voorn. Simon Jansz. van der Houff [en] Claesge Cornelis zijn huisvrouw in presentie van haar deposanten hebben verklaard dat als wanneer een van henbeiden komt te overlijden de langstlevende van hen beiden erfgenaam is. Tot voogden, hij: zijn vader Arij Gillisz. deBruijn wonende opte Lee en Claes Jorisz. Heijmont wonende op Heijmont in het ambacht van Naaldwijk, en zij: Jan Ariensz.wonende tot Delft en Pieter Leendertsz. Rodenburgh wonende tot Vlaardingen.

f. 156v  27-3-1677: Comp. [voor Glaude van der Tholl not. te Maasland] de eerzame Arij Ariensz. Zuijderent marktschipper en de eerbare Claesie Cornelis Kleijn zijn huisvrouw, echtelieden wonende aan de Westgaegh in het ambacht Maasland, zij ziekelijk van lichaam te bedde leggende en hij kloek en gezond, en maken testament. Tot voogden, hij: voorn. Klaesie Cornelis Kleijn zijn lieve huisvrouw en Arij Cornelisz. Zuijderent zijn vader en Cornelis Ariensz. Zuijderent zijn broeder, en zij: Jan Ariensz. wonende tot Delft en Pieter Leendertsz. Rodenburgh wonende tot Vlaardingen.

Hun zoon is Cornelis Pieterse Roodenburg, hij is geboren en gedoopt in Vlaardingen op 11 maart 1675, hij trouwt te Pernis op 16 november 1710 met Cornelia Jacobsdr. De Jong, die geboren is te Pernis in 1676 als dochter van Jacob de Jong en Maritie Harmens,en ze woonde in de Heerlijckheid van Lange Backersoort bij Pernis, dit huwelijk heeft geen kinderen.  Zij overlijd voor 1714, want op 27 april 1714 trouwt Cornelis met Lijsbeth Pieters de Jong, Trouwt Lijsbeth als weduwnaar van Lijntje jd Zij wonen vanaf 1714 Op de Bontekoe onder Lange Bakkersoord, zij is gedoopt in Pernis op 20 juli 1692, als dochter van Pieter Willemsz in de Waart de Jong en Leentje Joostdr. Carrebijn,  Lijsbeth is gedoopt als Lijsbet Pieterse in de Waart. Volgens het doopregister heet haar vader Pieter Willems in de Waard (hij is de tweede man van haar moeder) en ze is geboren precies 1 jaar nadat het huwelijk van haar ouders is gesloten. Toch wordt zij in alle volgende verwijzingen zoals haar 2e huwelijk en bij de kinderen hyn doop en bij haar overlijden , Lijsbeth Pieterse de Jong genoemd.  Ook haar moeder Leentje Joostendr. Karabijn wordt bij haar overlijden genoemd als wed. van Pieter Willems de Jong, dus niet Pieter Willems in de Waard. Ze krijgen 6 kinderen. Cornelis overlijd in Pernis op 12 februari 1719, en Lijsbeth trouwt de 2e keer in Pernis op 1 juli 1721 met Johannes Leenderts van Bergen  en krijgt nog 8 kinderen met deze man. 

De volgende is Pieter Cornelisz. Roodenburg, hij is geboren in Pernis op 2 februari 1719 en trouwt de eerste keer met met Annetje Philips Oranje , dochter van Philip Oranje en Elisabeth Huijsman.  Zij krijgen 6 kinderen, Annetje overlijd in Pernis op 22 maart 1757, en Pieter trouwt opnieuw met Neeltje Zijnense Ruisevelt, zij is geboren in Pernis op 30 september 1729 als dochter van Sijmen Wijnandsz. Ruisevelt en Grietje Pietersdr. Van Driel. 1 kind uit dit huwelijk gevonden. Neeltje overlijd voor 1787 in Pernis Pieter overlijd in Pernis op 26 februari 1784.

De zoon van Pieter en Neeltje  is Cornelis Pieterse Roodenburg, hij wordt gedoopt op 17 januari 1762 in Pernis Hij trouwt in Charlois op 5 mei 1785 met Neeltje Cornelisdr. Commijs, zij is geboren te Nieuwenhoorn op 13 december 1749 als dochter van Cornelis Gerritse Commijs en Grietje Dirks van Hilten. Samen krijgen zij 7 kinderen. Cornelis overlijd op 11 april 1815.

Dan volgt de volgende in lijn en dat is Cornelis Roodenburg, geboren te Pernis ca 1789, hij trouwt in IJsselmonde op 26 oktober 1815 met Adriaantje Soeteman, zij is geboren in Charlois op 27 november 1784 als dochter van Jan Jansz Soeteman en Geertruijd van Hillen.  Cornelis overlijd voor april 1841 en Adriaantje overlijd in West Barendrecht op 27 januari 1826.

De laatste in mijn stamlijn  is een dochter van Cornelis en Adriaantje, en wel Cornelia Roodenburg, geboren in Barendrecht op 11 december 1815, zij trouwt in Ridderkerk op 25 april 1841 met Hendrik Streefkerk, geboren in Ridderkerk op 2 mei 1817 als zoon van Phillippus Streefkerk en Kaatje Smouters, Cornelia overlijd in Ridderkerk op 10 januari 1890, Hendrik overlijd  te Ridderkerk op 15 maart 1896.

Zo mijn reis door Zuidholland is weer gedaan, en zo staat hier alweer een stukje stamboom van mij op papier en in mijn blog.

Geen opmerkingen: