zondag 3 juli 2016

Commijs uit BarendrechtMijn werkboek bezit vele namen op zijn bladzijden. En elke naam komt uit mijn genealogie, die van mijn man maar ook van onze kleinkinderen. Heel veel heb ik al uitgezocht, maar er blijven er nog genoeg om mij bezig te houden. 

Ik had in mijn werkboek de naam Commijs staan met de vermelding : uitzoeken Rotterdam. Erbij stond de naam Thomas Joppe Commijs 1622 Barendrecht. Ben dus eerst het internet opgegaan en daar vond ik al wat, al had ik nog geen idee hoe het allemaal in te passen. Daarna in het archief van Rotterdam verder gespit. Job Thomas, Thomas Joppe, kom je in de jaren 1650 en verder regelmatig tegen in de boeken. Allemaal familie van elkaar, want het blijkt dat de stamvader die ik heb al 6 kinderen kreeg en waarvan een aantal getrouwd zijn en ook weer kinderen kregen. En aangezien vernoeming naar ouders of grootouders in die tijd heel gewoon was, werd het soms best een hele toer om alles uit te werken.

De doopboeken van Barendrecht beginnen in 1655, de trouwboeken in 1650 en de begraaf boeken gaarders in 1695. Dus de eerste drie generaties zijn voor wat mijn onderzoek niet helemaal bewezen. Ik ga er vanuit dat wat ik heb in ieder geval klopt, na alles wat ik gelezen hebt. Maar nakijken is nooit teveel werk.

Dit is mijn stamreeks van deze grote familie:

Job Thomas Commijs (ook wel Cramer) komt van Brouwershaven, vermoedelijk geboren zo rond 1560, hij vertrok tussen 1590 en 1600 vanuit Brouwershaven op het Zeeuwse eiland Schouwen naar het eiland IJsselmonde. In die tijd waren er nog geen bruggen e.d om het makkelijk te maken, dus gaan we er maar vanuit dat hij per boot deze reis heeft gemaakt.  Hij vestigde zich in Barendrecht en vond daar zijn vrouw genaamd Grietje Reijers, zij is in Barendrecht geboren rond 1596. Zij trouwen in Barendrecht op 3 april 1616, Job overlijd voor 1634 in Barendrecht, waarna Geertje opnieuw trouwt met Willem Ottensz. 

Job krijgt samen met Geertje 6 kinderen allen geboren te Barendrecht, Aechtge 1616, Aert in 1617, Reijer in 1621, Thomas in 1622, Jan in 1624 en Lenert in 1630.

Met Thomas Joppe Commijs vervolgen we, hij is geboren in Barendrecht op 17 april 1622, en trouwt met een niet bij naam bekende vrouw, zo rond 1644, 1 kind bekend.

En dat kind is Job Thomas Commijs (ook wel vermeld als Job Tonnissen Commijs) hij is geboren in Barendrecht rond 1648, hij trouwt in Charlois op 10 september maar ook gevonden in Barendrecht op 12 september 1673, met Lijsbeth Cornelisdr. Verduijn, zij is geboren rond 1650 en is de dochter van Cornelis Woutersz. Verduijn en Grietgen Ariensdr. Sparreboom.  

Job en Lijsbeth krijgen 9 kinderen: Cornelis Jobsz 1674, Jan Jobsz 1678, Arij Jobsz 1679, Willempje Jobsdr 1680, Heijndrikje Jobsdr 1683, Lijntje Jobsdr 1685, Thomas Jobsz 1688, Catalijntje Jobsdr 1690 en Pieter Jobsz 1691.

Met hun oudste zoon gaan we verder, Cornelis Jobsz. Commijs, hij is gedoopt in Charlois op 4 november 1674, overleden na 1711, hij trouwt in Barendrecht op 26 februari 1702 met de weduwe van Leendert Cornelisz Steenhoek, namelijk Neeltje Cornelisdr. Van den Berg, zij is gedoopt in Maasland op 10 februari 1669, en ze  overlijd in Maasland op 15 april 1728.

Cornelis en Neeltje krijgen 5 kinderen, Thomas Cornelisz 1702, Arij Cornelisz 1705, Marij Cornelisdr 1706, Arij Cornelisz 1707 en Cornelis Cornelisz 1711. Neeltje had met Leendert Steenhoek nog 4 kinderen.

Met hun jongste zoon vervolgen we deze stamreeks, Cornelis Cornelisz Commijs, gedoopt in Barendrecht op 8 maart 1771, hij overlijd in Ridderkerk op 14 februari 1776, hij trouwt in Ridderkerk op 25 november 1735 met Jannetje Ariens Huijser, gedoopt in Ridderkerk op 2 juli 1713, zij is een dochter van Arij Krijnen Huijser en Neeltje Willems Leeuwenburg Jannetje overlijd voor 1750.

Cornelis en Jannetje krijgen samen 7 kinderen; Neeltje Cornelisdr. 1737, Geertje Cornelisdr. 1738, Cornelia Cornelisdr. 1741, Aartje Cornelisdr. 1743, Krijntje Cornelisdr. 1745, Arij Cornelisz. 1746 en Arij Cornelisz. 1747.

Cornelis trouwt de tweede keer op  24 januari 1751 in de kerk te Ridderkerk met Aagje Jansdr. Roos, zij is gedoopt in Barendrecht op 18 oktober 1722 als dochter van Jan Pieters Roos en Marijtje Ariens Hordijk (Welboren). Zij overlijd in Ridderkerk

Cornelis en Aagje krijgen 5 kinderen; Jannetje Cornelisdr. 1752, Jan Cornelisz. 1754, Marijtje Cornelisdr. 1756, Marijtje Cornelisdr 1759 en Annetje Cornelisdr 1765.  
   
In het Notarieel archief in Rotterdam vond ik nog twee aktes die betrekking hebben op Cornelis:

testament
Datum

30/12/1758
Archief

NARS Rijsoord
Inventarisnummer

12
Aktenummer/Blz.

52/110
Notaris

Cornelis Reynen

Tomas Joppen Commijs, weduwnaar van Celia Geeritse van der Jagt, wonende te Oost Barendrecht herroept alle voorgaande testamenten. Hij legateert 25 gulden aan:
- zijn neef Tomas Tomasse Commijs
- zijn nichten Lena en Pietertie Pieterse Welboren
Tot zijn enige erfgenaam benoemt hij zijn neef Cornelis Cornelisse Commijs, bij diens voor overlijden wordt zijn echtgenote Aagie Janse Roos erfgenaam. Als voogden benoemt hij Jan Anthonisse Reedijk en Klaas Janse Roos.
                                                                        Testament
Datum                                                                                                       07/05/1761
Archief                                                                                                      NARS Rijsoord
Inv nr:                                                                                                        12
Aktenummerr/Blz.                                                                                  108/223
Notaris:                                                                                                     Cornelis Reynen.
Thomas Joppen Commijs, weduwnaar van Celia Geeritse van der Jagt, wonende te Oost Barendrecht, benoemd zijn neef Cornelis Cornelisse of bij zijn voor overlijden zijn echtgenote Aagje Janse Roos, tot zijn erfgenaam. Tot voogden benoemt hij Jan Antonisse Reedijk en Klaas Janse Roos.

Ik kan de ouders van Thomas Joppen Comijs niet vinden dus kan ook niet de aansluiting vinden met zijn neef , heb wel zijn  huwelijk gevonden, Thomas trouwt in Barendrecht op 29 januari 1743 met Seligie Gerrits van der Jagt.

We sluiten deze stamreeks af met Cornelia Cornelisdr. Commijs, gedoopt in Ridderkerk op 2 juli 1741, dochter van Cornelis Cornelisz. Commijs en Jannetje Ariens Huijser. Zij trouwt in IJsselmonde op 23 mei 1768 met Hendrik Roos, gedoopt in IJsselmonde op 9 februari 1743 als zoon van Dirk Janse Roos en Lijntje Jans Salij.  Cornelia overlijd in Ridderkerk op 5 juni 1777 en Hendrik in Rijsoord op 2 september 1810.

Er zijn natuurlijk nog heel veel meer takken met de naam Commijs. Maar deze stamreeks is weer compleet.

Geen opmerkingen: