donderdag 16 juni 2016

Van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh
 De Stamreeks van onze kleinzoons Alex en Koen.

Waarschijnlijk tak van het geslacht van Oldenbarneveld, dat tot den Veluwschen adel behoorde.
Het onderhavige geslacht leefde in de 16e eeuw te Amersfoort onder patronym, als brouwers. De aansluiting met de Johan van Oldenbarneveld tak kan ik niet echt bewijzen, maar zou zo maar kunnen.

1815. Geadelde tak.  Met een kleindochter van de laatste stierf de adellijke tak in 1941 uit .

  

Het wapen van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh?1941. Er bestaan niet-geadelde takken.De stamreeks van onze kleinzoons begint met Bartholomeus Rijckszn. [van Barneveld], schepen en raad van Amersfoort, die overleed in of kort na 1613.  Deze toenaam (van Oldenbarneveld)  ontleende hij aan de moeder van zijn aangetrouwde tante, Reyertgen van Oldenbarnevelt, een zuster van de landsadvocaat. Hij trouwt met Haesgens Antonis Pauwelsdr. van Oldenbarnevelt, zij overlijd voor 1586 in Amersfoort, Holland. Dochter van Antonis Pauwelsz . van  Oldenbarneveld en Margriet.

Zijn zoon Aert Bartholomeus Rijkszn.van Oldenbarneveld een brouwer te Amersfoort die tussen 1604 en 1607 overleed. Hij trouwt 12 november 1594 met Jacobgen Jansdr. van Loevestein.( Jacoba Jan Passchierszn. Dochter van  Johan Passchiersz and Weijndelmoet Geertsdr van Bitterschoten

Zij krijgen een zoon Ryk  Aerntzn Bartholomeus Rijkszn.van Oldenbarneveld, geboren 21 oktober 1599 en overleden 26 juni 1674), brouwer, raad en schepen van Amersfoort, noemde zich Van Oldenbarneveldt; trouwt in 1627 1) Cornelia van Leur, geboren Amsterdam en gedoopt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 24 juli 1607, zij overlijd ca. 1638, (gevonden 1 kind) hij trouwde in 1639 voor de tweede keer, met Eva Jans Tullingh. (gevonden 7 kinderen van Eva) 

Akte van verkoop ten overstaan van Notaris Cornelis van Ingen door de regenten van het Gasthuis aan Rijck Aertz van Oldebarenevelt, brouwer, van twee woningen in de Muurhuizen tegenover het Sint Elisabeth Gasthuis, aan de ene zijde begrensd door dit gasthuis, aan de andere zijde de erfgenamen van Aert Bartholomeusz van Oldebarnevelt . 1641

Een zoon van Rijck en Eva, Gerard Tullingh, (van Oldenbarneveld) (gedoopt 1642), overleden in 1707, vestigde zich vanuit Amersfoort in  ’s-Gravenhage. Hij verliet de naam van Oldenbarneveld en schreef zich in met alleen Tullingh, de naam van zijn moeder. Werd na de dood van zijn vader, in 1674, advocaat. Om zijn positie te verbeteren gaf hij de naam van Oldenbarneveld op en nam de naam van zijn moeder, Tullingh, en zijn moeders wapen aan. Ter vermijding van moei- Iijkheden in verband met den in 1619 geschavoteerden raadpensionaris. Om de regerende partij niet te verstoren. Hij trouwt in 1679 met Margaretha Coopal. Zij is de dochter van Jan Jacobsz Coopal en Deliana Jacobsdr. Van de Wereld. (gevonden 2 kinderen)

Johan Gerard van Oldenbarneveld, geboren in 1687, overleden 20 december 1733/1738, hij trouwt op 11 oktober 1707 met Jeanne (Johanna Louise) van Kinschot geboren op 19 oktober 1688, als dochter van Anthony Gunther Jaspersz. van Kinschot en Alida Reiniersdr. Pauw. Zij is overleden op 24 november 1713. (gevonden 4 kinderen)
Hun  kinderen maakte een contract op, op 11 oktober 1717, en namen de originele naam van de familie, met de toevoeging van Tullingh, vanwege de veiligheid.

Johan Gerard van Oldenbarneveld genaamd Tullingh, geboren in Den Haag op 06 juni 1710, hij overlijd in Den Haag op  27 november 1747. majoor cavallerie, regt. gardes Holland. Hij trouwt op 19 januari 1734 met Johanna Merella Elisabeth van Cattenburg, zij is geboren in Den Haag op 8 december 1711, als dochter van Otto van Cattenburch en Henriette Christina Godin, zij overlijd in Den Haag op 13 maart 1737, (gevonden 7 kinderen) Hij trouwt 2)  in Den Haag op 6 januari 1739 met Clara Maria van Segveldt Jansdr., geboren in 1712 en overleden in Den Haag op  23 oktober 1742, (gevonden 2 dochters), Johan Gerard trouwt dan voor de derde keer in Haarlem op 5 januari 1745 met  Maria Magdalena Witte ,geboren in Haarlem op 16 december 1714 en overleden in Den Haag 24 maart 1748,( gevonden 3 kinderen).

Hendrik Justus van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geboren op 5 september 1745, als  zoon van Johan Gerard en Maria Magdalena Witte, hij is overleden op 20 april 1795. advocaat-procureur bij de Raad van Brabant. Hij trouwt op 21 maart 1771 met Rembrandina van Schoonhoven,  Zij is geboren in het jaar 1751 en overleden op 28 augustus 1773. ( gevonden 2 kind)  Hendrik trouwt 2) op 31 juli 1774 in Ijsselstein, Utrecht, met Agneta Theodora Pieter van Teijlingen, zij is gedoopt Rotterdam, wonende op ’t Haringvliet, op 15 juli 1755 als dochter van Pieter Theodore van Teijlingen en Leonora Renssen, zij overlijd in Den Haag op 4 juni 1834. (gevonden 5 kinderen).


 Jean Louis Theodore Constantin van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geboren te Den Haag op 23 oktober 1790, overleden op 19 juli 1860, hij trouwt als 27 jarige in Den haag op 27 mei 1818 met de 16 jarige Maria Paulina Delprat, dochter van Daniél Delprat en Franqoise Maij. Maria overlijd in Den Haag op 13 januari 1820 slechts 19 jaar oud, op dezelfde dag krijgt zij een dood jongetje . Ze is dus overleden in het kraambed. Jean trouwt 2) op 10 augustus 1848 met Antoinnette Henriette Catharinna Chais van Buuren, geboren op 20 augustus 1780. Als dochter van Charles Alexander Chais en Catharina Regina van Buuren.( gevonden 1 kind). 
 

Jean Lois Theodore Constantin heeft een oudere broer genaamd Johan Gerard J.U.D. Lid der Ridderschap van Holland en van de Hooge Militaire Krijgsraad, ridder de Militaire Willemsorde , werd door Z.M.  den Koning der Nederlanden tot den adelstand verheven. Bij K.B. van 16 september 1815.( zie Adelsboek 1949,jrg. 42, blz 296.)


Charles Alexander van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geboren in Den Haag op 18 mei 1830, hij is overleden in Den Haag op 21 november 1908, trouwen doet hij in Rotterdam op 9 september 1865 met Johanna Agnes Neervoort, zij is geboren in Den Haag op 20 oktober 1835 als dochter van Joris Neervoort en Francisca van Eekeren, zij overlijd in Den Haag op 12 januari 1922.  (gevonden 6 kinderen) 


Charles Alexander van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geboren op 05 november 1862 Saint Josse ten Noode, Brussel Belgie, hij is overleden. Hij trouwt in Rotterdam op 13 januari 1886 met Anna Maria Willemsen, zij is geboren in Rotterdam op 23 juli 1864 als dochter van Heinrich Franz Wilhelm Willemsen en Bastiana Petronella van Mieren Lobesteijn,  zij zijn gescheiden Rotterdam op 22 juli 1892, Anna overlijd in Rotterdam op 26 juni 1916. (gevonden 1 kind)
 

Charles Alexander Francouis van Oldenbarneveld genaamd Witte Tulingh, bankwerker, machinist, geboren Nieuwer Amstel op 8 september 1886, overleden in 1952, hij trouwt in Rotterdam op 27 september 1916 met Tannetje van Poelje, geboren in Rotterdam op 19 december 1887, als dochter van Adrianus van Poelje en Maria Elisabeth Mathlener, zij overlijd in Rotterdam op 28 januari 1947. (gevonden 4 kinderen)

Adrianus van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, geboren te Rotterdam op 14 maart 1916, hij trouwt in Rotterdam op 31 juli 1946 en erkend dan 4 zonen die voor het huwelijk geboren zijn, waaronder de opa van onze kleinzoons, dan vind ik deze advertentie
dus ga ik er vanuit dat ze gescheiden zijn, in 1947, maar na deze datum worden er nog 5 kinderen geboren. Overlijden datums nog  niet gevonden.


Tot zover deze stamreeks, om privicy redenen kunnen de jongste van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh hier niet getoond worden. Voor onze kleinzoons is dit al een leuke lijst van hun voorouders.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat zijn ook mijn grootouders. Opa is , dacht ik, in 2003 overleden. Oma een jaar of 4 er na. Precieze data heb ik niet daar er amper contact was/is met de familie.

Ik ben een dochter van één van de zonen na 1947

lenhoha zei

Beste Anoniem, dankjewel voor je reactie. Je hebt nu in ieder geval een klein stukje familie op papier. groeten van Lenie

An van oldenbarneveld zei

Hoi ik weet niet of je hier nog mee bezig ben ik ben de dochter van adrianus van oldenbarneveld en johanna beijersbergen. De overlijden datum van mijn ouders zijn moeder 13 mei 1999 vader 3 februari 2003. En ze waren niet in 1947 gescheiden dat is veel en veel later gebeurd en daar weet ik even niet meer de datum van.
Groetjes An van Oldenbarneveld