donderdag 23 juni 2016

Pottenbakkers heetten Draaisma

Hier heb ik de stamreeks van Elisabeth Catharina Draaisma getrouwd met Jan  Visser uitgewerkt.
Bij het uitzoeken was al snel duidelijk dat we hier te maken hadden met een pottenbakkers familie, die na lang speuren , in ieder geval in deze tak , geen eigen pottenbakkerij te bezitten. De Draaisma waren allen goede vakmensen en waren vooral aangeschreven als meesterknecht.

aan den draaischijf.
We beginnen met de Stamvader,  Siene Folkerts geboren Joure ca 1680, hij trouwt in Joure op 10 april 1692 met Wipke Poppes, geboren in Westermeer.

Ze hebben een zoon genaamd, Sipke Sienes , boer te Doniaga, geboren Joure in 1705, deze Sipke trouwt twee maal, de eerste keer in Joure,op 8 januari 1730 net Treintje Wierds, wonend Broekmeer, geboren in 1698 en overleden in Joure op 11 november 1753, nalatend 2 kinderen. Sipke trouwt daarna in StNicolaasga op 5 februari 1762 met Stijntje (Christina) Everts de Boer, zij is geboren in Bakhuizen op 6 maart 1742. Sipke overlijd in Joure op 10 december 1776, Stijntje in Joure op 29 mei 1824. Samen krijgen zij 7 kinderen.

Dan volgt een zoon Siene Sipke die in 1811 de naam Draaisma aan neemt. Hij is pottenbakker (draaier aan de draaischijf ) en later winkelier. Geboren in Doniawerstal en gedoopt in de R.K. Parochie Op de Heide in St Nicolaasga op 7 juli 1765. Hij trouwt de eerste keer in Sneek op 12 mei 1788 met Antje Oebeles Faber, zij is geboren in Sneek op 24 november 1769 en ze wordt begraven in Sneek op 31 december 1793. Hij trouwt de tweede keer ook in Sneek op 15 mei 1796 met Antje Thomas (Meer), zij is gedoopt in Sneek op 12 april 1772 en overlijd in Sneek op 12 juni 1843. Siene was al eerder overleden in Sneek op 2 oktober 1825. Zij krijgen samen 6 kinderen.

Eén van die kinderen is hun zoon, Sipke Siene Draaisma, pottenbakker, geboren in Sneek op 3 oktober 1797, zijn doopnaam is Cijprianus en de doopheffer is Stijntje Evers, hij overlijd in Sneek op 5 november 1873. Trouwen doet hij in Groningen op 15 juli 1821 met Annigje (Annechien) Gerrits Smittenberg, zij is geboren in Groningen op 10 juni 1797 als dochter van Gerrit Smittenberg en Annigje Jans van Offeren. Zij overlijd in Franeker op 15 augustus 1870. Samen krijgen zij 7 kinderen.

Dan volgt Siene Sipke Draaisma, Pottenbakkersknecht/koopman, geboren in Sneek op 18 oktober 1821 en overleden in Kampen op 7 december 1890. Hij trouwt in Sneek op 15 november 1846 met Elisabeth Catharina van Welbergen, zij is geboren in Groningen op 12 april 1820, als dochter van Jacobus van Welbergen en Anna Wiegers ( Vliegers, Vlugers), zij overlijd in Kampen op 27 november 1890. Zij krijgen samen 5 kinderen.

Hun zoon Sipke Draaisma, pottenbakkersknecht, is geboren in Haarlem op 22 juni 1856 en overleden in Bolsward op 11 augustus 1929. Hij trouwt in Bolsward op 18 mei 1879 met Jikke Wiebren Jansen, geboren in Bolsward op 19 juni 1856, als dochter van Sijbren Jan Jansen en Annigje Polman, zij overlijd in Sneek op 26 februari 1928. Samen krijgt dit echtpaar 8 kinderen.

Waaronder Elisabeth Catharina Draaisma die met Jan Visser trouwt, zie mijn eerdere blog over de familie Visser.

Geen opmerkingen: