zondag 12 juni 2016

memorie van successie van Johannes Jacob Harte te Tiel

Memories van successie worden sinds 1818 opgesteld voor de belasting, die je over een erfenis moet betalen. In de memories vind je informatie over bezittingen en erfgenamen van overleden personen.


Wat is een memorie van successie?
Vanaf 1806 moet er Nederland volgens het successierecht belasting over een erfenis betaald worden. Om te bepalen hoeveel de erfgenamen precies moesten betalen, werd er vanaf 1818 bij een sterfgeval een akte opgemaakt. Deze memorie (overzicht) van successie (erfenis) vermeldt de erfgenamen, de inhoud en de waarde van de erfenis.
Informatie in een memorie van successie
Een memorie van successie bevat meestal de volgende informatie:
  • namen van de overledene
  • plaats en datum van overlijden
  • burgerlijke staat van de overledene
  • namen en woonplaatsen van alle erfgenamen en legatarissen
  • overzicht van het bezit aan onroerende goederen met bijbehorende gegevens uit het kadaster
In de memorie van successie staat vermeld of een testament of huwelijkscontract op naam van de overledene is opgesteld, evenals datum, naam en vestigingsplaats van de notaris. Met deze informatie kun je de aktes online of in een archief opzoeken. Memories van successie zijn dus een handig middel om notariƫle akten op te sporen.

Van Johannes  Jacob Harte uit Tiel heb ik zijn gegevens terug gevonden. Hier zien jullie de aantekening gedaan te Tiel in 1884. Gelukkig hoefde de familie geen belasting te betalen.Geen opmerkingen: