maandag 20 april 2015

Kees de Fransman is geen fransman!

Nadat ik het voorgaande stukje van Cornelis Waelboer had geplaatst werd ik toch zelf wel heel nieuwsgierig hoe het nu zat met Kees de Fransman. Het stukje heb ik terug gevonden op genealogie online bij de genealogie Waelboer, van Kornelis Waalboer. Dus om meer te weten te komen ben ik maar weer het net op gegaan en mijn voorraadje "Ons Voorgeslacht" gaan doorspitten op de naam Waelboer.

Dit is wat ik op het net vind.

GENEALOGIE CORNEILLE WAELBOER.
GENERATIE A
A. Corneille Waelboer.
Hij kwam aanvankelijk van Ridderkerk. Daarna woonde hij in Heinenoord. Dat was
in ieder geval zo ten tijde van de geboorte van zijn eerste kind. Zijn
geboortejaar is ca.1595. Hij was eerst getrouwd met Pieterke Bastiaansdr. Na
haar overlijden trouwt hij in Heinenoord met Leentgen Willemsdr.Penninck,
weduwe van Aart Corneliszn.Leeuwenburg.

Corneille had de bijnamen van Niessen of Lange Nies van de Slijkhoeve
of De Waalboer.
Later treffen we hem aan onder de Koorndijk ( gemeente Goudswaard).

De laatste zin doet het hem, dat moet hem dus wel zijn. Maar de naam Niessen had ik dit jaar al eerder gelezen, in "ons Voorgeslacht".
En ja, ook dit vond ik terug in jaargang 70, januari 2015 blz 19-38, waar Het geslacht met de naamdragers Niessen en Waelboer uit Ridderkerk en Rijsoord beschreven wordt door K.J. Slijkerman.

Onder IIIb staat o.a : Cornelis Cornelisz. (jonge) Niesen alias Waelboer, voorechtelijk geboren,
( In 1587 heeft Cornelis Niesen een relatie met Janneken Ploenendr. uit welke verbintenis op 3 maart 1588 een zoon Cornelis ten doop wordt gehouden, terwijl hij pas in augustus dat jaar met de moeder van het kind in het huwelijk treedt. Misschien was Janneken voordien zijn huishoudster en verzorgde diens voorkinderen)
gedoopt 3 maart 1588 in Ridderkerk.  j.m van Ridderkerk (1615) weduwnaar van Ridderkerk (1616) wonend op de Blaak (1616) boer wonend onder Heineoord(1627)onder Heineoord (1630) aan de Blaak onder Heineoord (1641) armmeester van Heineoord (1641,1642) hij is overleden tussen 31 juli 1643 en 1 januari 1646, Hij trouwt 1) in Ridderkerk ondertr. 18 januari 1615 met Pieterken Bastiaensdr j.d. van Ridderkerk. Hij trouwt 2) in Ridderkerk (1e gebod aldaar op 31 januari en te Heineoord op attestatie 31-1-ald. bescheid gegeven om te trouwen 28 februari 1616 met Leentgen (Leendertgen, Lijntgen) Willemsdr. Penning ( Penninck), weduwe van Aert Corneliszn Leeuwenburg.

Dus zoals je ziet Ineke komt Cornelis gewoon uit de omgeving niks Frans of Fries , maar ja wie weet hebben ze hem slecht kunnen verstaan vandaar die rare bijnaam.

Cornelis Waelboer (Kees de Fransman)

Het is in de winter van het jaar 1473, niet ver buiten de Koorndijk (gemeente Goudswaard). Aan de voet van een kronkelend dijkje wonen Vogelaar Peer van Goethe, zijn vrouw Minneke en hun dochtertje Swaantje. Het leven is rustig aan de dijk. Aan de ene kant stroomt traag het water van "Het Sandee". Als het vriest maken de mensen daar een dankbaar gebruik van om te schaatsen. Aan de andere kant liggen de groene landerijen van Graaf Nicolaas van Putten. Golvend graan siert de velden in de zomermaanden. Hier groeit de heerlijke rogge zodat er voor het hele jaar voldoende roggebrood te eten is. Goudswaard, die naam kon wel gekozen zijn omdat dit Goud Waard is. Vogelaar Peer verdient zijn geld met het vangen van vogels. De gevangen vogels verkoopt hij aan gegoede burgers. Gebraden gevogelte is immers een lekkernij. En het aller gelukkigst is Peer en zijn vrouw met hun kleine meisje Swaantje. Het is geen gemakkelijke gang die Vogelaar Peer dagelijks moet maken. De weg bestaat uit een smalle strook land tussen even smalle sloten. Een lang uitgestrekte moddergang, die geen water meer verzwelgen kan. Een reep klei, door de paardenhoeven en karrenwielen gekneed. Zo gaat Vogelaar Peer zijn gang. Hij maakt zich daar geen zorgen om. Hij denkt er ook niet aan wie later onder de Koorndijk nog eens zal wonen. Nu wonen er nog niet zoveel mensen. Sinds het gors Gouwaerd bedijkt is, is er na 1440 een klein dorpje ontstaan. De mensen wonen nu iets gemeenschappelijker bij elkaar.
Het is bijna tweehonderd jaar later, in het jaar 1622, dan woont er onder de Koorndijk een Corneille Waelboer. Waar hij eigenlijk vandaan komt weet niemand op het dorp. Zelf praat hij daar niet over. In de dagelijkse omgang heet hij Kees Waelboer. Hij spreekt geen Hoekse Waards dialect. En volgens enkele mensen die het kunnen weten lijkt zijn spreektaal iets op de Franse taal. Maar wie weet daar het juiste van ?
Hij heeft dan ook al snel de bijnaam van Kees de Fransman. De naam van zijn vrouw is geheel onbekend gebleven. Zij wordt over het algemeen genoemd de vrouw van Kees de Fransman. Ja, zo gaat dat onder de Koorndijk.

Dit prachtige stukje proza staat in mijn genealogie programma, hoe ik er aan ben gekomen dat weet ik niet. Waarschijnlijk heb ik dit van het internet gehaald en ben degene die dit geschreven hebt dankbaar omdat het gaat over een voorouder van mijn kleinzonen Alex en Koen , die beiden 12 x  achterkleinzonen zijn van deze Kees de Fransman.