vrijdag 20 juli 2012

Veel voorkomende naam in Maasland rond 1650


Zoekend naar de naam Holierhoek in Maasland is enerverend.Soms vind je gegevens
en denk je JA, maar dan als je ze in je genealogie wilt verwerken klopt het voor
geen meter. Vooral de naam Cornelis Leendertsz Holierhoek blijkt nog al eens in
de archieven te staan. Maar of het mijn Cornelis is?

Voogdijstelling Maasland 1635-ca.1700..(Teun van der Vorm)
GA Delft- gemeenteMaasland – inv.1416.

f. 32v
30-11-1658: Comp. Leendert Arijensz. Oudekamp inwoner van Maasland weduwnaar van zal.
Grietgen Cornelisdr. ter eenre en Cornelis Leendertsz. Hoolijerhouck, schepen van Maasland,
als voogd gesteld bij schout en weesmannen van Maasland, over de nagelaten kinderen van
voorsz. Grietgen Cornelisdr. ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de nagelaten goederen
van voorsz. Grietgen Cornelis en het grootbrengen van haar kinderen. De drie weeskinderen
van Leendert Arijensz. Ouwekamp zijn Arij Leendertsz. (ca. 19 jr.), Cornelis Leendertsz. (ca.
16 jr.) en Leendert Leendertsz. (ca. 13 jr.).

6915]
f. 54
23-11-1661: Comp. [voor Zaccharias van Ophoven, not. in Maasland] Adriane Cornelisdr.
Hoolijerhouck wonende in Maasland ziekelijk van lichaam te bedde leggende, en stelt
voogden over haar zoon. Tot voogden Cornelis Leendertsz. Hoolijerh. haar vader en Jan
Cornelisz. Hoolijerh. haar broeder.


[6921]
f. 59v
28-10-1661: Comp. [voor schout en schepenen van Maasland] Dirck Cornelisz. Hoolijerh.
wedr. van Ploontgen Arijensdr. geass. met Cornelis Leendertsz. Hoolijerh. zijn vader ter eenre
en Arij Pietersz. en Jan Pietersz. Bouckesteijn als gestelde voogden over het nagelaten kind
van voorsz. Ploontgen Arijensdr. genaamd Leendert Dircxsz. Holijerhouck, oud omtrent 3
jaar ter andere zijde. Zijn veraccordeerd over de nagelaten goederen van Ploontgen Arijensdr

Deze drie bovenstaande gegevens heb ik nog niet kunnen staven aan onze genealogie.
In deze periode zo rond 1650 in de contreien van Maasland, vind je in de archieven
heel wat mannen met de naam Cornelis Leendertsz. Hoolijerhoek, Holierhoek,
 Hoolijerhouck, of welke schrijfwijze er gebruikt is.

Gelukkig heb ik ook een huwelijksakte in het Trouwboek van Maasland gevonden die ik
wel kan plaatsen. Al is het wel een paar jaartjes later.

Den 29e maart 1722  Jan Leendertsz Holierhoeck j:m (jongeman) hem selvende sullende
begeven ten huwelijcke Staate met Lijsbeth Corn. Van Burgh J:d (jongedochter):
woonende onder Vlaerdinge hem selven aengegeven hebbende onder
t classis van drie gulden dus 3: 0: 0 .
                       De handtekening van Jan, hij tekent met de achternaam holijerrok!!!

Toelichting bij de gaarders :

Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost)
geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het

huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
ambachtstrouw = het huwelijk aangegaan voor schepenen (dus burgerlijk huwelijk)
trouw gaarder = op het aangaan van het huwelijk moest een soort belasting betaald worden
begraven gaarder = idem in dit geval bij het overlijden ook een soort belasting
meestal staat in dit Gaarderregister ook de
naam van degene die het overlijden

van een bepaalde persoon
aangeeft, het is dikwijls de man, de zoon, de vrouw of schoonzoon.

Geen opmerkingen: