zondag 17 juli 2016

Bakkershaven Schiedam toen en nu

Een tweetal maanden geleden was mijn zwager zoveel jaar in dienst bij de Glasfabriek in Schiedam. Hij had geregeld dat zijn familie werd rondgeleid en zo kregen wij een beetje inzicht in het werk wat daar verzet wordt. Later realiseerde ik mij dat de glasfabriek van nu op mijn stukje geboortegrond
staat. Raar idee dat je op een modern bedrijf rondloopt en er 66 jaar geleden een hofje bestond waar ik geboren bent.

Het heette toen en nu ook nog Bakkershaven. Er is een prachtig schilderij van de Bakkerhaven.

Bakkershaven 1948 penseel en waterverf  W.M. Strörmann
De Bakkershaven was een afwateringssloot van de Groenedijk en de daarachter gelegen boezem van de polder Nieuw–Mathenesse naar de buitenhaven.

Aan de ene kant van Bakkershaven lag het Nieuwsticht.
Aan de stadskant lag de Bakkersstraat tegen het complex van de Kuyper aan.

De bebouwing van de Bakkersstraat was rond 1900 aan de kant van Bakkershaven nog veelal voor bewoning bedoeld. Aan de kant van de Kuyper was er helemaal achteraan tegen de Groenedijk op nummer 21 een hofje met aan twee kanten piepkleine huizen.

In 1950 was mede door de omvorming van de Groenedijk tot Nieuw–Mathenesserstraat het hofje gesloopt voor nieuwbouw op die dijk.
De bebouwing aan de kant van Bakkershaven bestond nog wel maar werd niet meer bewoond.
Bakkershaven

ik samen met mijn moeder Lena Harte voor de deur van ons huis op de Bakkershaven in 1950


Deze foto moet waarschijnlijk nog net voor de sloop gemaakt. Mijn ouders woonden hier na in het Nieuwsticht midden een kleine 200 meter verderop.

En nu ziet mijn geboortegrond er zo uit en liep ik daar anno 2016 onbevangen rond. Omdat ik niet door had hoe bijzonder het eigenlijk was.


Geen opmerkingen: