donderdag 21 juli 2016

Van Beijersbergen (Henegouwen) van Lisse via Wassenaar naar Rotterdam.

Een Johanna Maria van Bijersbergen trouwt in 1940 met Adrianus van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh en komt zo in de genealogie van 2 van onze kleinzoons terecht. Dus op zoek naar alle gegevens van deze familie.  Ik duik weer in Delpher, digitaal Rotterdam, archief van Wassenaar en in Zoekakten en ik struin weer over het Internet. En dan heb je heel wat gegevens bijelkaar en die ga je dan weer uitwerken en zo kan ik dus de stamreeks die bij Johanna Maria hoort maken.  En het werd een heel verhaal.

We beginnen rond 1500 in Lisse, In de middeleeuwen was Lisse nog klein. Rond 1500 stonden er zo'n 50 huizen. Door aanhoudende oorlogen heerste er armoede. De bewoners leefden onder andere van landbouw, veeteelt en turfsteken. In de eeuwen daarop ontstond de bloembollencultuur. De zandgronden in de omgeving bleken, mits goed bemest, zeer geschikt voor deze teelt. Langzaam maar zeker werden de omringende oude duinen steeds verder afgegraven. Van de duinen en uitgestrekte bossen bleef slechts een deel over. De bollenteelt en -handel bracht werk gelegenheid en welvaart met zich mee.

In die tijd woonde er een Nanning (Beijersbergen) in Lisse en hij kreeg er een zoon van een voor mij onbekende vrouw.
Cornelis Nanningsz (Beijersbergen) geboren in Lisse rond 1530, hij trouwt met Jannetje Gherijtsdr. van Thiel dochter van Gerijt Dircks van Thiel en Anthonia Claesdr. Van Sanen. Zij krijgen een zoon:

Nanning Cornelis Beijersbergen, geboren in Lisse rond 1564, hij op 30 mei 1605, hij trouwt met Maritgen (oude Maritje) Pietersdr Keijser van Santvliet , zij is geboren rond 1565 als dochter van Pieter Claes Willemsz. Van Santvliet en Maritgen Cornelisdr. Keijzer. Zij krijgen vier zonen, allen geboren in Lisse , Claes 1591, Dirck 1595, Nanning 1600 en Pieter.

Claes Nannings Beijersbergen (welgeboren man en schepen van Waalsdorp) geboren in Lisse rond 1591 en overleden voor 1674, hij trouwt in Lisse op 25 november 1615 met Thoontgen Jansdr. geboren in Delft. Waarschijnlijk is hij met zijn vrouw in Wassenaar beland want daar vinden wij hun zoon; 

Wassenaar is een uitgestrekt dorp, gelegen aan de duinrand. In het westen grenst het aan de zee, in het zuiden aan Den Haag. Al rond 1800 v.Chr. werd het gebied van het huidige Wassenaar bewoond. De eerste inwoners vonden op de strandwallen een veilig en droog heenkomen temidden van het drassig duinlandschap, waar de zee toen nog vrij spel had. Rond 1150 werd hier een kerk werd gebouwd, gewijd aan Willibrord, de Angelsaksische missionaris die in de zevende eeuw in dit gebied het christendom verbreidde. In de nabijheid van de kerk lag de burcht, een grote versterking op een kunstmatige heuvel, die pas in de twintigste eeuw werd afgegraven.         
Deze heuvel werd Wassenaar genoemd (volgens sommigen ‘steile heuvel’, volgens anderen ‘nabij drassig land’). De heren Van Wassenaer, die behalve de burcht hier veel grond in bezit hadden, én het oude kerkdorp zouden hun naam aan deze heuvel hebben ontleend.                                                                                                           
De dorpskern van Wassenaar bleef eeuwenlang klein, maar de strandwallen tussen Den Haag en het oude dorp werden ‘ontdekt’ door rijke Hagenaars, die in de omgeving mooie locaties zochten om een buitenplaats te laten bouwen. Rond 1795 telde Wassenaar niet minder dan 26 buitenplaatsen.

In die periode wordt Pieter Claesz Naningsz Beijersbergen ( van Beijeren/ Beijersbergen van Henegouwen) geboren in Wassenaar rond 1627, aangifte van zijn overlijden wordt gedaan in Wassenaar op 23 november 1714, hij wordt in Wassenaar begraven op 7 december 1714. Trouwen doet hij in Wassenaar op 19 november 1654  met Engeltje Francksdr Romeijn, zij is geboren in Berkel en Rodenrijs in januari 1631 als dochter van Franck Romeijn en Marijtje Leenders. Aangifte van haar overlijden wordt in Wassenaar gedaan op 4 september 1703. Samen krijgen zij 8 kinderen, Jannetje 1657, Huibertje 1658, Vranck 1659-1700, Petrus 1662, Swijbert 1662, Anna 1667, Aeltje 1669-1742 en Claes 1672-1731.

(Hoe ze aan die tweede toevoeging komen is mij nog steeds onduidelijk, heb wel van alles gelezen, maar kom er nog niet uit. Sommige familieleden gebruiken de dubbele naam anderen weer niet.)

Met hun Jongste vervolgen wij de rij: Claes Pietersz van Beijersbergen Henegouwe. hij werd geboren in Wassenaar rond 1672, aangifte van overlijden werd gedaan in Wassenaar op 19 juli 1731, hij werd in Wassenaar begraven op 20 juli 1731.  Trouwen doet hij in Wassenaar op 14 april 1697 met Crijntje Maartensdr. Van Langeveld, zij werd in Wassenaar gedoopt op 15 februari 1669 en was de dochter van Maarten Willems van Langeveld en Dirckge (ook Grietie) Cornelisdr. Van Rietbroeck. Van Crijntjes overlijden werd aangifte gedaan in Wassenaar op 16 april 1760.  Vier kinderen heb ik gevonden, Pieter 1697-1765, Maarten 1699-1761, Dirkje 1706-1744 en Willem 1710-1787.

De volgend is de jongste zoon Willem Claesz van Beijersbergen Henegouwe, hij was bouwman van beroep, en werd rond 1710 in Wassenaar geboren, hij werd begraven in Wassenaar op 30 januari 1787. Er werd R.K. getrouwt in Wassenaar op 21 juni 1733 met Cornelia Jacobsdr. Hoogduijn, zij werd geboren in Wassenaar rond 1710 , was de dochter van Jacob Pietersz Hoogduijn en Claasje Ariensdr Loos (van Rhijn) en ze overlijd in Wassenaar op 12 oktober 1802. Samen kregen zij 11 kinderen: Dijna overleden in 1784, Claes 1734, Pieter 1736-1802, Crijntje 1738-1812, Claas 1740-1802, Jacobus 1742-1801, Dirkje 1744-1816, Catharina 1746-1818, Jan 1749-1801, Geertruij 1751-1817 en Cornelia 1754-1783.

Met Jacobus (Jacob) Willemsz Beijersbergen gaan we verder, hij werd gedoopt in Wassenaar 28 april 1742, hij overlijd in Wassenaar op 12 oktober 1801, getrouwd werd er in Wassenaar op 27 mei 1770 voor het gerecht, met Adriaantje Cornelisdr. van der Bon, gedoopt werd zij in Wassenaar op 22 mei 1743 als dochter van Cornelis Joosten van der Bon en Marijtje Ariensdr van Leeuwen. Zij overlijdt in Wassenaar op 8 oktober  1833. Vier kinderen gevonden: Willem 1771-1882, Cornelis 1772-1772, Cornelis 1774 en Aelbert 1775-1778.

Willem Jacobs Beijersbergen, gedoopt in Wassenaar op 5 augustus 1771, hij overlijd in Wassenaar op 12 mei 1852 en trouwt in Wassenaar op 22 september 1793 met Maria Christina (Mietje) Deselier, zij is gedoopt in Wassenaar op 9 februari 1777 en is de dochter van Carolus (Charles) Desselier (de Sellier) komende van St Truijden in ´t Luijkse Belgié  en Cecilia Lucia Sophia Obdam  (Dit is Maria haar stiefmoeder) haar biologische moeder is Maria Claverweijde die in 1774 overleden is.  Maria overlijd in Wassenaar op 6 juni 1844. Gevonden 5 kinderen, Aaltje 1797, Hendrik1799, 
Jacobus , Maria en Pieter 1809/1884.

Hendrikus Willemsz Beijersbergen geboren in Wassenaar in 1799, hij was Stalhouder in Rotterdam,

                                                  


hij trouwt in Wassenaar op 25 mei 1820 met Magdalena Hollander, geboren in Amsterdam 1797 dochter van Cornelis Jeroensz Hollander en Alida van Boomen, op 8 november 1820 krijgen zij een zoon  en noemen hem Willem Petrus Beijersbergen maar daar heeft Magdalena niet van mogen genieten zij overlijd in Wassenaar op 12 november 1820. Hendrik trouwt 2 jaar later in Rotterdam op 6 februari 1822 met Johanna Cornelia Schuts, geboren in Rotterdam op 16 februari 1794, weduwe van Frederik Drees,
en  dochter van Matthijs Schuts en Elizabeth Keere. Zij zijn gescheiden te Rotterdam op 13 november 1837, waarna Hendrik voor de  derde keer in het huwelijksbootje treed in Rotterdam op 2 december 1840 met Maria Alida Waalboer, zij is geboren in Gouderak op 5 april 1811 , dochter van Bernardus Waalboer en Geertruij van Leeuwen, zij overlijd in Rotterdam op 28 juni 1850. 

Zij krijgen 1 zoon, Bernardus Hendrikus 1841, Hendrikus overlijd in Rotterdam op 21 mei 1857

                                        
.                                                 


Hierna nog de afwikkeling van de stalhouderij .En zo zijn we dan in Rotterdam terecht gekomen, een grote drukke stad !

Bernardus Hendrikus Beijersbergen, hij werd geboren in Rotterdam op 23 december 1841, hij overlijd in Rotterdam op 21 juni 1897, trouwen doet hij in Rotterdam op 11 november 1868 met Theodora Wijmans, geboren in Rotterdam op 2 oktober 1842 , dochter van Johannes Wijman en Theodora Baak, zij krijgen 2 kinderen , Hendrikus Bernardusz. 1866- 1871 (erkend bij huwelijk)   en Marie Theodora 1869-1871, Theodora overlijd op 18 december 1871. Dat was dus een zwart jaar voor Bernardus zowel zijn twee kinderen als zijn vrouw verloren in een jaar. Gelukkig komt er een nieuwe vrouw in zijn leven en hij trouwt dan in Rotterdam op 16 oktober 1872 met Jacoba Helena Maria Antonisse, zij is geboren in Rotterdam op 11 januari 1850 als dochter van Jacob Antonie Antonisse en Johanna Catharina Maria Pluijms. Zij overlijd in Portugaal op 22 augustus 1944. Zij  krijgen 10 kinderen, Hendrikus Bernardus 1873, Jacobus Bernardus Theodorus 1874, Maria Helena Petronella 1876, Theodora Helena Pieternella 1878, Pieter Jacobus Leendert Bernardus 1883, Bernardus Hendrikus Theodorus 1884, Theodorus Jacobus Marie 1886, Bernardus Hendrikus Bernardus 1887, Johan Marie Petrus 1889 en Maria Johanna Helena 1891.

Jacobus Bernardus Theodorus Beijersbergen, geboren in Rotterdam op 25 oktober 1874, hij overlijd in Portugaal op 7 januari 1855 en trouwt in Rotterdam 10 maart 1897 met Tonia de Graaf, zij is geboren in Rotterdam op 13 december 1867 als dochter van Johannes de Graaf en Nansje Tonia Chabot, zij overlijd in Rotterdam op 26 maart 1964. Ik heb zeven kinderen gevonden, Jacobus Johannes 1897 in Rotterdam, Johannes Marie Ferdinand 1898 in Rotterdam Tonia Jacoba Maria 1899-1900 drie maanden oud in Rotterdam, Marinus Johannes Cornelis 1901 in Rotterdam, Nansje Antonia Maria 1902 in Deventer, Marinus Johannes Cornelis 1906 in  s´Gravenhage en Johanna Tonia 1912 in Rotterdam.

Johannes Maria Ferdinand Beijersbergen, geboren in Rotterdam op 5 augustus 1898, hij is overleden op Zee op 14 oktober 1954, hij trouwt in Rotterdam op 20 maart 1918 met Belia de Graaf, zij is geboren in Rotterdam op 18 november 1898 als dochter van Cornelis Willem Lodewijk de Graaf en Johanna Maria van der Stek, ik vind een dochter Johanna Maria 1922, Belia trouwt de tweede keer op 7 februari 1973 met Arend Volwerk. Zij overlijd in Rotterdam op 9 augustus 1983.

Johanna Maria Beijersbergen, geboren in Rotterdam op 16 september 1922, zij trouwt in Rotterdam 3 augustus 1940 met Adrianus van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh. Verder niets bekend over dit echtpaar behalve dat zij samen 9 kinderen krijgen.
                                                         
               


Geen opmerkingen: