zaterdag 9 juli 2016

Zes generaties Vissenburg uit Rotterdam

Na dit kan ik verder van deze familie tak niets meer vinden. Een Leendert en een Evert Vissenburg gevonden op de rollen van de VOC, maar kan dat niet met zekerheid hier bij een Evert en Leendert neer te zetten. De vrouwelijke kant , daar is nog wel iets van te vinden, maar niet meer onder de familie naam Vissenburg. In Leiden is er ook een familie Vissenburg te vinden, niet bekend of dat aan te sluiten is.


Eerste generatie

1.  Tijs Vissenburg, * voor 1601.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
            2.       i.     Pieter  Tijssen Vissenburg * voor 1620.
                     ii.     Evert Tijsse Vissenburg. Hij trouwt met Cateleijntje Leenders. Gevonden één                               dochter, Maria gedoopt Rotterdam 1 maart 1718 dooptgetuige Maria van der Waart.

Tweede generatie

2.  Pieter  Tijssen Vissenburg, * voor 1620.

     hij trouwde Catrijn Jans (Ariaentje Jans).
     Catrijn: Zij zijn samen doopgetuige bij Grietje Vissenburg dr van Tijs en Grietje Leenders op 3 januari 1668.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Arij Pieters Vissenburg, * voor 1639, † na 1665.
                              hij trouwde Katalijntje Jans, 21-05-1656 te Rotterdam, * voor 1636.
            3.       ii.    Matthijs (Thijs) Pietersz Vissenburgh * voor 1651.
                    
                                   
Derde generatie

3.  Matthijs (Thijs) Pietersz Vissenburgh, * voor 1651, † 1699 te Rotterdam, begraven 15-01-1699 te Rotterdam.

     hij trouwde (1) Grietje Lenerts, 20-02-1667 te Rotterdam.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Grietje Vissenburg, gedoopt 03-01-1668 te Rotterdam.

     hij trouwde (2) Sara Everts Beijer, 14-10-1668 te Overschie, * 1639 (dochter van Evert Beijer en Teundtge  Jacobs), gedoopt 20-08-1639 te Rotterdam, † 1694, begraven 02-04-1694 te Rotterdam.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      ii.   Willem Vissenburg, * 1672. Gedoopt Rotterdam op 15 juni 1672
                      iii.  Pieter Vissenburg, * 1675. Gedoopt Rotterdam 30 jui 1675
                      iv.   Grietie Vissenburg, * 1677. Gedoopt Rotterdam 11 februari 1677
            4.       v.    Evert Matthijssen Vissenburgh * 1679.


Vierde generatie

4.  Evert Matthijssen Vissenburgh, * 1679 te Rotterdam, gedoopt 30-04-1679 te Rotterdam, † 15-06-1737 te Rotterdam, beroep sackedrager.

     hij trouwde Catharijna (Kaatje, Catelijntje) Leenderts van Beest, 17-04-1702 te Rotterdam, * 1682 te Rotterdam (dochter van Leendert Janssen van Beest en Aeltje Jans de Swart), gedoopt 28-07-1682, † 25-09-1770 te Cool.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Sara  (Saartje) Vissenburg, * 1703 te Rotterdam, † 1767 te Rotterdam.
                             zij trouwde Gijsbert Taart, 25-05-1728 te Rotterdam.
                             Gijsbert: Samen krijgen zij 7 kinderen allen geboren in Rotterdam.
                      ii.    Alida Vissenburg, * 1705 te Rotterdam, † 1721 te Rotterdam.
                              zij trouwde Dirck van Wiggem, * te j.m. van Geertruidenberg.
                              samen krijgen zij 1 kind te Rotterdam.
                      iii.   Catarina Vissenburg, * 1708 te Rotterdam, † 1721 te Rotterdam.
            5.       iv.    Leendert Vissenburgh * 15-12-1709.
                      v.     Matthijs Vissenburg, * 1711 te Rotterdam.
                      vi.    Pieternella Vissenburg, * 1713 te Rotterdam.
            6.       vii.   Everd Vissenburg * 01-12-1715.
                      viii.  Maria Vissenburg, * 1718 te Rotterdam, † 1723 te Rotterdam.
                      ix.    Caterina Vissenburg, * 1721 te Rotterdam.
                      x.     Marijtie Vissenburg, * 1723 te Rotterdam.
                              zij trouwde Johan Hendrik Termeulen, 02-09-1749 te Rotterdam, * te j.m. van      Tecklenburg.
                      xi.    Pieter Vissenburg, * 1726 te Rotterdam.


Vijfde generatie

5.  Leendert Vissenburgh, * 15-12-1709 te Rotterdam, † 20-06-1766 te Rotterdam.

     hij trouwde Apolonia (Plonia) Schinkel, 04-08-1737 te Rotterdam, * ca. 1714 te Rotterdam, † 02-05-1793 te Rotterdam.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Kaatje Vissenburg, gedoopt 11-05-1738 te Rotterdam, † 21-08-1741 te Rotterdam.
            7.       ii.   Everd Vissenburg * 24-12-1741.
                      iii.  Teuntie Vissenburg, * 1739 te Rotterdam, † 1739 te Rotterdam.
                      iv.   Teuntie Vissenburg, * 1740 te Rotterdam, † 1741 te Rotterdam.
            8.       v.    Teuntje Vissenburg * 30 juli 1744.

6.  Everd Vissenburg, * 01-12-1715 te Rotterdam.

     hij trouwde (1) Grietie Ketels, 15-11-1735 te Rotterdam, * voor 1718 te Rotterdam, † te Rotterdam.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.    Catrijna Vissenburg, * 1736 te Rotterdam.
            9.       ii.   Everd Vissenburg * 1738.
                      iii.  Kaatje Vissenburg, * 01-10-1741 te Rotterdam.
                      iv.   Jacob Vissenburg, * 27-10-1744 te Rotterdam.
                      v.    Kaatje Vissenburg, * 1748 te Rotterdam.
                      vi.   Leendert Vissenburg, * 1750 te Rotterdam.

     hij trouwde (2) Maritie de Groot, 10-05-1757 te Rotterdam.


Zesde generatie

7.  Everd Vissenburg, * 24-12-1741 te Rotterdam, † 17-04-1783 te Rotterdam.

     hij trouwde Anna Elisabeth Nakkens, 03-02-1760 te Rotterdam, * te Dusseldorf, † 17-03-1768 te Rotterdam.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Leendert Vissenburg, * 1760 te Rotterdam, † 10-05-1762 te Rotterdam.
                      ii.   Apolonica Vissenburg, * 15-11-1761 te Rotterdam
                             zij trouwde Dominicus Huijs, 09-10-1785 te Rotterdam.
                             Dominicus: Zij krijgen 3 kinderen.
                      iii.  Johanna Vissenburg, * 1763 te Rotterdam. zij trouwde Willem Bastiaansz, 01-06-1783 te Rotterdam.
                  
                     Op 12-9-1783 lieten sr. Willem Bastiaanse en zijn vrouw juffr. Johanna Vissenberg Kaasmarkt bij not. Petrus Constatinus van Rijp hun wederzijdse testament opstellen.
Johanna Vissenburg, ev. Willem Bastiaanse, werd op 12-5-1795 voor notaris  Lentfrinck, als erfgename van haar grootmoeder Apolonia Schinkel, 1032:14 gulden toebedeeld overeenkomstig haar testament van 12-10-1789. Na verekening van reeds in bezit zijnd zilverwerk en meubilair ad 530:3, ontving zij nog 502:11 gulden.
Op 14-11-1805 werd -onder condities die door de wethouderschap dezer stad (Rotterdam) uit krachte van zeker provisioneel vonnis bij Heren Schepen gewezen- ten laste van de echtelieden Willem Bastiaanse en Johanna Vissenburg publiekelijk geveild:
-Een huis, kousenverwerij en erf, gelegen aan de Stadsveste, alsmede alle vaste en losse gereedschappen bij de genoemde kousenverwerij behorende, mitsgaders nog een huis met erf daarachter gelegen.
-Een kuiphuis met erf op Pompenburg aan het einde van de Lombartstraat.
-Twee huisjes met erven gelegen aan de noordzijde van het Molenwerf, aan het einde van de Lombartstraat.
De koopster machtigde haar vertegenwoordiger om de gezamelijke aankoop van deze panden onder de gestelde condities te accepteren voor een bedrag van 6500,-- gld.

                      iv.   Leendert Vissenburg, * 1767 te Rotterdam, † 1767 te Rotterdam.
                      v.    Leendert Vissenburg, * 1768 te Rotterdam, † 1768 te Rotterdam.

8.  Teuntje Vissenburg, * 30 juli 1744 te Rotterdam, † 12-10-1823 te Rotterdam.
     dochter van Leendert en Plonia Schinkel.Zij woonde op de Kaasmarkt.

     zij trouwde Johannis Harte, 05-05-1765 te Rotterdam (zoon van Pieter Harte en Sara de Heer), gedoopt 18-09-1746 te Rotterdam, † 20-11-1810 te Rotterdam, begraven 24-11-1810 te Rotterdam, beroep Timmerman.
     Johannis: doopgetuigen: Johannis Harte en Elisabeth Harte.Zij gaan te Rotterdam in
     ondertrouw op 21-04-1765.
     Johannis woont met zijn ouders in de Langebaanstraat.
     In hun huwelijk woonden Johannis en Teuntje op de Noordblaak hoek Nieuwstraat.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
           i.        Leendert Harte.
                      ii.   Zara Harte, gedoopt 27-02-1766 te Rotterdam, † 09-03-1768 te Rotterdam.
                             Tweeling zusje van Leendert, doopgetuigen: Pieter Harte, Sara de Heer,
                             Leenderd Vissenburg en Plonia Schinkel.
                             Zij werd op 2 jarige leeftijd begraven St. Janskerkhof ; 3gld.
                      iii.  Pieter Harte, gedoopt 02-04-1767 te Rotterdam, beroep in boter en kaas/ koopman, † 22-11-1853 te Tiel.
                             doopgetuigen: Pieter Harte en Plonia Schinkel,
                             Ondertrouwt te Rotterdam 6 februari 1791.
                             Getrouwt ten huise van de Bruid, attestatie door H.H. Commissarissen aan huis    hij trouwde Neeltje van der Straal, 24-02-1791 te Delfshaven met attestatie,* 29 november 1750 te Rotterdam (dochter van Leendert van Der Straal en Commerijna van 't Woudt), † 02-03-1826 te Tiel.
                      iv.   Jilles Harte, gedoopt 28-02-1769 te Rotterdam, † 10-10-1787 te Rotterdam classis 3.-. doopgetuige: Alletta Morgo.
                       v    Jan Harte * 18-03-1771.
                      vi.   Sara Harte.
                      vii.  Aplonia Harte (Ploontje Harten).
                      viii. Teuntie Harte, gedoopt 14-08-1777 te Rotterdam, † 23-11-1841 te Rotterdam.
                      ix.   doodgeboren kindje, * 13-04-1779 te Rotterdam.
                      x.    Cornelia Johanna Maria Harte, * 1780, gedoopt 20-08-1780 te Rotterdam, † 14-03-1830 te Rotterdam.
                      xi.   Elisabeth Agatha Harte, * 1783, gedoopt 24-04-1783 te Rotterdam, † 09-10-1847 te Rotterdam.
                             doopgetuige: Maria Roggeveen.

9.  Everd Vissenburg, * 1738, gedoopt 18-09-1738 te Rotterdam, beroep kuijpersknecht.

     hij trouwde Marietje Kievid, 1760 te Rotterdam.

                             Kinderen uit dit huwelijk:
i.     Evert Vissenburg, * 1761 te Rotterdam.

                             In het boek HISTORIE GEDENKscHRIFTEN MAATSCHAPPIJ ToT REDDING VAN DRENKELINGEN op GERECHT BINNEN AMSTERDAM MDC CL X VI I EE RS TE DE E L heb ik gevonden:
                            
                             Te Rotterdam 9 den 24sten May 177o wierd Evert Vissenburg oud omtrent negen jaaren zynde het zoontje van Evert Vissenburg kuipersknecht voor dood uit het water gehaald Men was omtrent een kwartieruurs bezig geweest met hem op een ton te rollen en brandewyn in den mond te gieten doch vruchteloos toen er de Chirurgyn Dirk Christiaan van Riebeek bykwam die den Drenkeling deed uitkleeden en te bedde leggen hem met Spir Vini langs de borst en op den ruggegraat en met Spir Sal Armon aan de slaapen van het hoofd onder den neus en aan den mond liet wryven hem een klisteer zette ook tabaksrook in het fone Q dament blies en hem tot driemaalen een ader opende naamelyk tweemaalen op den arm en eens den strotäder schoon er in deeze drie laatingen niet meer dan omtrent een once bloed wierd afgetapt veröorzaakt door de ongemeene dikte en taaiheid die wel vier uuren bleef aanhouden Onder het gebruik echter van deeze gesamentlyke middelen raakte de Drenkeling van onderen en van boven veele kwaade stoffen kwyt Langzaamerhand ontdekte zich de pols de ademhaaling de beweeging en de spraak doch hy was niet weder volkomen by zyn kennis voor hy omtrent twee uuren gerust had waaröp hy vervolgens onder de aanhoudende zorgen van den gemelden Chirurgyn volkomen herstelde.

                      ii.   Johanna Vissenburg, * 1763 te Rotterdam.
                      iii.  Grietje Vissenburg, * 1769 te Rotterdam, † 1771 te Rotterdam.
                      iv.   Leendert Vissenburg, * 1774 te Rotterdam, † 1774 te Rotterdam.

                        


Geen opmerkingen: