dinsdag 12 juli 2016

Deze Bollaard familie leeft en werkt in Barendrecht en omgeving.
Betekenis van de naam Bollaard beul, ook gerechtsdeurwaarder.Wat een gegeven  zeg!  Het is maar goed dat men niet vraag wat je naam betekend. Maar ach wat is een naam. Die van ons moet je altijd spellen en zelfs dan krijg je post met een verbasterende naam erop. Dus ja , wat is erger! Hahaha…. Moet er eigenlijk zelf om lachen. Over de Bollaard familie heb ik verder niet heel veel kunnen vinden, , niet bij Delpher, niet op internet, dan alleen wat je hieronder terug vind. Wat ik nog wel heb ontdekt is dat de naam Bollaerd een naam is die uit België komt. Dus misschien kunnen we ooit nog een aansluiting vinden in België of komen we te weten dat Cornelis de oudst bekende voorvader hier ook vandaan komt.  

 
1.      Cornelis Bollaerd werd geboren voor 1565.

2.      Zijn zoon heette Jacob Cornelisz Bollaerd, hij was metselaar in Barendrecht, werd daar ook geboren zo rond 1590. Hij trouwde de eerste keer in Barendrecht op 22 oktober 1620 met Grietje Cornelisdr. Van Leijden. Grietje overlijd in Barendrecht voor 1623. De tweede trouwdag werd ook in Barendrecht gevierd en hij trouwde erop 22 oktober 1623, dus precies drie jaar later, met Grietje Adriaensdr. Drogendijk. Samen krijgen Jacob en Grietje 7 kinderen.
     
              *Lijntje  gedoopt Barendrecht 5 april 1625,

              *Leentje gedoopt Barendrecht 24 maart 1628,
                                                                         
              *Cornelis gedoopt in Barendrecht 10 februari 1630, hij trouwt Grietje Hendrix en krijgt een zoon 
              **genaamd Jacob Cornelis Bollaerd gedoopt in Barendrecht op 2 maart 1666 doopgetuige is Grietie
                  Ariens. 
                                                                                                                                   
              *Jan gedoopt in Barendrecht 20 maart 1633, hij trouwt in 1668 in Den Hitsert met Marrechien Cornelisdr.    
                Lugtenburgh, geboren Westmaas en aldaar gedoopt op 22 augustus 1655 als dochter van Cornelis Pancreas
                van   Lugtenburgh en Maritgen Gerritsdr. Van Vliet. 
                         
              *Jacob gedoopt in Barendrecht 22 april 1635, hij werd timmerman in Barendrecht, hij overlijd in Ridderkerk op
                9  augustus 1701, trouwen doet hij in Rotterdam in 1669 met Roochia Maartensdr. weduwe van Isaac                        Hendricksz Verhoeve met wie zij 6 kinderen heeft. Zij overlijd voor 1670. Hij trouwt de tweede keer in                             Barendrecht, zijn ondertrouw is 12 april 1670, met Neeltje Ariensdr Noute, geboren te Carnisse  als dochter                        van  Adriaen Jansz Noute en Pieterge Jansdr. Zij overlijd in Ridderkerk op 10 januari 1699.

               *Dirk gedoopt in Barendrecht 8 februari 1637, volgt hierna.

               *Leendert werd gedoopt in Barendrecht ca. 1644, hij werd diaken in 1672 te Barendrecht. Hij trouwt in             
                 in  Barendrecht op 28 april 1669 met Lijsbeth Teunis Spruijt, zij woont in IJsselmonde, en is de dochter van                        Teunis Jansz Spruijt en Janneke Cornelis in ’t Veld. Leendert en Lijsbeth  krijgen een dochter     
                **genaamd:  Johanna Leenderts Bollaerd, gedoopt  in Barendrecht op 9 september 1674, zij trouwt in 1702                   met  Cornelis Pietersz Lijster.

3.      Dirk Jacobse Bollaerd, geboren in Barendrecht en gedoopt aldaar op 8 februari 1637, hij overlijd in Barendrecht na september 1688, hij trouwt de eerste keer Dordrecht op 22 juni 1662 met Leijchien Hendriksdr.geboren rond 1638 , zij overlijd in Barendrecht in december 1671, samen krijgen Dirk en Leijchien 2 dochters, Leintie Dirksdr. gedoopt in Barendrecht op 11 januari 1666 en Grietie, gedoopt in Barendrecht 2 september 1668. Na het overlijden van Leijntie trouwt Dirk de tweede keer in Barendrecht op 6 december 1671 met Jannetje Jansdr. ( Janniche Jans) zij is geboren in Charlois rond 1638. Zij krijgt samen met Dirk 7 kinderen.

*Jan Dirksz Bollaerd, geboren en gedoopt in Barendrecht op 14 augustus 1672, hij overlijd voor 1686 in Barendrecht.

*Jacob Dirksz Bollaerd, geboren in Barendrecht en aldaar gedoopt op 18 november 1674.Trouwen doet hij in Rijsoord op 11 december 1701 met Neelje leendertsdr. Van Den Nes, zij is geboren in Rijsoord en daar gedoopt op 24 oktober 1666 als dochter van Leendert Cleijsz van Nes en Bastiaantje Jansd Damme.Samen krijgen zij 5 kinderen.

** Dirk Jacobsz Bollaard, gedoopt Ridderkerk 8 februari 1705
** Bastiaantje Jacobsdr Bollaard, gedoopt Ridderkerk ca. 1706, zij trouwt in 1726 met Cornelis   Gijsbertse   Verhage.
** Leendert Jacobsz Bollaard, gedoopt Ridderkerk 27 februari 1707.
** Jan Jaobsz Bollaard, gedoopt Ridderkerk 27 april 1710 en verleden voor 13 maart 1712.
** Jan Jacobsz Bollaard, gedoopt Ridderkerk 13 maart 1712.

*Ingetje Dirksdr. Bollaerd, gedoopt Barendrecht 1 december 1679.

*Grietje Dirksdr Bollaerd, gedoopt Barendrecht 24 november 1680.

* Clements Dirksz. Volgt hierna.

* Johannes Dirksz. Bollaerd, gedoopt in Barendrecht 13 januari 1686.

*Leendert Dirksz. Bollaerd , gedoopt Barendrecht 12 september 1688.

4.      Clement Dirksz Bollaerd, (Clement Cleijs) geboren in Barendrecht op 14 maart 1683, hij is overleden voor 1730. Hij trouwt in Heineoord op 26 april 1711 met Ariaanttje Jacobsdr. Troost, zij werd geboren in Heineoord ca. 1688 als dochter van Jacob Jansz Troost en Neeltje Klaasdr. Kruithof. Na het overlijden van Clement trouwt zij in Heineoord op 25 november 1731 met Cornelis Dirksz Snijder. Samen met Clement kreeg zij 8 kinderen.

*Jannetje Clementsdr. Bollaard, gedoopt Pieterman op 17 januari 1712, zij trouwt in Mijnsheerenland 30 oktober 1735 met Andries Klaasse kruijthof, hij is gedoopt in Mijnsheerneland op 22 juni 1710 en overlijd in Heineoord op 11 augustus 1780. Samen krijgen zij 10 kinderen.

*Jacob Clementsz. Bollaard, gedoopt GroteLindt 16 april 1713, hij trouwt in Heineoord op 3 november 1743 met Gijsbertje Jansdr. Ottevanger, zij is gedoopt in Heineoord op 1 mei 1723 als dochter van Jan Barendsz. Ottevanger en Caatje Jans de Klerk. Gevonden één dochter:
**Ariaantje Jacobsdr. Bollaard, gedoopt Heineoord 21 oktober 1744, zij trouwt Mijnsheerenland op 19 mei 1776 met Arij Isaacsz Noteboom en krijgt 2 kinderen.

*Neeltje Clementsdr Bollaard, gedoopt Pieterman op 12 augustus 1714, zij overlijd in Mijsheerenland op 11 december 1754,zij trouwt in Mijnsheerenland op 30 oktober 1735 met Leendert Pietersz Rijsdijk. Zij krijgen samen 10 kinderen.

* Ingetje Clementsdr. Bollaard, gedoopt Pieterman 26 april 1716.

* Annigje Clementsdr. Bollaard, gedoopt Dubbeldam 25 april 1717, zj overlijd in Mijnsheerenland op 7 september 1768, trouwen doet zij in Heineoord op 24 september 1743 met Johannes Leenderts Vermaas. Zij krijgen samen 3 kinderen.

*Dirk Clementsz. Bollaard, volgt hierna.

* Leendert Clementsz Bollaard, gedoopt Grote Lindt op 19 november 1719.

*Lijntje Clementsdr. Bollaard, gedoopt Heeroudelands Ambacht op 15 maart 1722.

5.      Dirk Clementsz. Bollaard, geboren in Heineoord en gedoopt Grote Lindt op 24 april 1718, hij trouwt in Mijnsheerenland op 10 december 1741 met Hendrina (Hendrica) Vermaas, zij werd geboren in Mijnsheerenland op 7 mei 1719 als dochter van Leendert Ingensen Vermaas (van Maas) en Annetje(Anneken, Annigje) Cornelisdr. Van Es (Nesch). Dirk en Hendrina kregen samen 4 kinderen.

*Leendert Dirksz. Bollaard,volgt hierna 

*Clement Dirksz, Bollaard, gedoopt Mijnheerenland 3 juni 1742, overleden voor 1753
*Annigje Dirksdr. Bollaard, gedoopt Mijnheerenland 1 september 1743

*Clement Dirksz. Bollaard, gedoopt Mijnheerenland 3 juni 1753

6.      Leendert Dirksz. Bollaard, geboren Mijnsheerenland, en aldaar gedoopt op 12 september 1756, hij overlijd Mijnsheerenland op 20 april 1828. Trouwt in Mijnsheerenland op 31 januari 1783 met Neeltje Leendertse Kooijman (Niesje Cooiman) zij werd geboren Sint Antonie polder ca. 1764 als dochter van Leendert Bastiaan Kooijman en Pleuntje Ewoutsdr. Van Luijk. Zij overlijd Mijnsheerenland 30 maart 1834. Leendert en Neeltje krijgen in ieder geval 2 kinderen.

* Hendrina Leendertsdr. Bollaard, volgt hierna.

* Leendert Leendertsz. Bollaard  gedoopt Mijnsheerenland 28 mei 1786.

7.      Henderijna (Hendrina) Dirksdr. Bollaard, geboren Mijnsheerenland en daar ook gedoopt op 29 augustus 1784, zij overlijd in Mijnsheerenland op 19 juni 1843. Zij trouwt in Mijnsheerenland op 7 mei 1804 met Jacob Andries Tieleman, hij is vlasboer. Gedoopt  in Mijnsheerenland op 22 oktober 1780. Zoon van Andries Tieleman en Elisabeth (Lijsbeth) Willemsdr. Visser. Hij overlijd in Mijnsheerenland op 22 mei 1845.

Met Jacob en Hendrina is deze stamlijn ook weer compleet voor mij. Jacob Tieleman is mijn 4x overgrootvader van moeders kant.

Geen opmerkingen: