woensdag 17 september 2014

Stamreeks van Pieter Jans van Ruijven uit Naaldwijk

Onze familie van Ruijven komt van Naaldwijk via Monster beide in het Westland naar Rijswijk dat tussen Den Haag en Delft te vinden is.

kaartje Monster 1712


kaartje Naaldwijk 1712Pieter Jans van Ruijven, geboren ca. 1615, hij is begraven te Naaldwijk op 28 januari 1679.
Onderstaande heb ik gevonden zodat ik ook een vrouw kan toevoegen bij Pieter, en wel Annetje Gleijnen, die dus rond 1663 overleden is.W E E S K A M E R A C H I E F N A A L D W I J K
I N V E N T A R I S N U M M E R 7
B O E D E L P A P I E R E N E N R E K E N I N G E N
1 3–0 6–1 6 4 7 t / m 2 2-0 4-1 6 7 1
1 3 D E L E N


Nr.9 d.d.11-03-1663.
Inventaris gemaakt door Pieter Jansz.van Ruijven weduwnaar van Annetje Gleijnen,
van alle goederen door haar nagelaten.
Eerst een huis en erf in het dorp Naaldwijk in de Zuidbuurt, belend ten O: de weduwe van Arij Dircxz.
Beukel, ten Z: de weduwe van Claes Maertensz. Duijffhuijs met een tuin of boomgaard, ten W: Arij
Cornelisz. van der Meer en ten N: ‘ s- herenstraat.
Huisraad en meubelen.
Volgt een opsomming van de huisraad.
Lasten des boedels.
Op het huis is verzekerd f100 toekomende Neeltje Gerrits.
Aan Joris Crijnen van der Putten over geleend geld.
Aan Thonis Pouwels over landpacht.
Aan Arij Gillisz.de Bruijn.
Aan Abram Jorisz.Westerlee.
Aan de rentmeester Schoon over de huur van de landtienden.
Aan de heer Thuijningh over huur.
Aan Hendrik de Jong over de koop van vlees.
Aan Engeltje Jans over de koop van winkelwaren.
Aan Cornelis Coolen over vrachtgeld.
Aan Cornelis Arentsz.over brood.
Aldus gedaan door Pieter Jansz.van Ruijven op 11-03-1663.
Op heden zijn geaccordeerd Pieter Jansz.van Ruijven weduwnaar van Annetje Gleijnen,
ter ene zijde en Gleijn Pietersz. en Jan Pietersz. Van Ruijven voor hun zelf en als broeders en voogden van Maertje Pieters, Cornelis Pietersz. en Neeltje Pieters, te samen kinderen van Annetje Gleijnen, ter andere
zijde.
Gedaan op 11-03-1663.Gleijn Pietersz. van Ruijven, geboren ca. 1640, hij is begraven te Naaldwijk op 23 maart 1679, hij huwde Trijntje Arends van den Meer, zij is begraven in Naaldwijk op 7 september 1698.

Jan Gleijne van Ruijven, geboren ca. 1670, hij overlijdt te Monster op 9 september 1744, Jan trouwt in Monster op 9 mei 1694 met Marijtje (Marie) Claesse van der Voort, geboren ca. 1675 als dochter van Claes Adriaensz. van der Voort en Petronella Hendricksdr. Noorderberg, Marijtje overlijd in Poeldijk in juni 1726, zij wordt begraven in Poeldijk op 24 juni 1726.

Glijn Jansz. van Ruijven, geboren ca. 1700, Glijn overlijd te Poeldijk op 5 maart 1774, hij trouwt in Monster op 19 januari 1721 met Maria (Marietje) Jacobs de Bruijn, geboren in 1705, als dochter van Jacob IJsbrandsz de Bruijn en Marijtje Hendrikse van Cleef, Marietje overlijd in Poeldijk op 19 november 1741.
Jacobus (Coos) Glijnsz van Ruijven, wordt gedoopt  in Monster-Ambacht op 19 februari 1722, hij overlijd op 24 april en wordt begraven op 30 april 1799 in Rijswijk, getrouwd wordt er voor het gerecht te Monster op 14 mei 1747 met Apolonia (Pleuntje) Cornelis van Dijk, geboren Monster-Ambacht ca. 1722, als dochter van Cornelis Cornelisse van Dijk en Maghteld Huijbrechtsdr. van der Salm, zij overlijd in Rijswijk op 3 juni en aldaar begraven op 10 juni 1806.

Cornelis (Cees) Jacobsz. van Ruijven, gedoopt in Monster op 15 juni 1735, hij overlijd op 27 januari en wordt begraven op 3 februari 1787 te Rijswijk, Cees trouwt in Rijswijk op 12 mei 1776 met Hilletje Claesdr. van der Ende, gedoopt in Vrijenban op 2 maart 1745, als dochter van Nicolaas van der Ende en Maria Ouwerkercke, Hilletje overlijd te Rijswijk op 22 augustus en aldaar begraven op 25 augustus 1809.


Nicolaas (Claes) Cornelisz. van Ruijven, gedoopt te Rijswijk op 8 mei 1778, hij overlijd in Wateringen op 29 januari 1870, Claes trouwt in Rijswijk op 4 november 1804 met Cornelia Gerritsdr. van Leeuwen, geboren in Rijswijk op 29 september 1775, als dochter van Gerrit van Leeuwen en Magdalena Jans van der Lubbe, Cornelia overlijd in Wateringen op 9 juli 1863.

Apolonia van Ruijven, geboren te Rijswijk op 20 december 1818, zij overlijd in Rijswijk op 26 februari 1854 en trouwt in Rijswijk op 7 mei 1846 met Jacobus van der Knaap.

Geen opmerkingen: