zaterdag 13 september 2014

Een kort leven voor Cornelia

In een van de vorige sprokkels heb ik al een aan zetje gegeven over Cornelia. Haar herkomst blijft duister, omdat zowel haar vader als haar moeder niet bekend zijn. Zodoende hebben wij dus een witte vlek in de genealogie.

Cornelia wordt geboren waarschijnlijk te Amsterdam rond 1805. Commenij is een naam die nu niet zo gewoon is en dus ga ik op onderzoek en kom zo in contact met Anke Prein-van Commenee, die voor mij in de genealogie van Commenee , op zoek gaat naar onze Cornelia. En dan is dit het resultaat.

Extra gegevens ontvangen Anke Prein-van Commenee, via mail. : Het zou kunnen zij dat Cornelia Comenij het pasgeboren kind is dat op 29 maart 1801 op de Brouwersgracht in Amsterdam werd gevonden. Het kind werd opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis aldaar.

Dat moet ik dus nog steeds eens gaan nakijken in Amsterdam, dus kan nog bevestigen of dit onze Cornelia is. Wat ik wel weet is dat zij als dienstmeid door het leven ging.

Op 21 juli 1827 werd een dochtertje geboren,  te Amsterdam met de naam Aaltje Comenij,zonder dat er sprake is van een vader want die blijft onbekend. Aaltje trouwt 1851 in Veenendaal  met Pieter van Ginkel.
Ca. 1834 verblijft Cornelia in Ede (Gelderland) waar haar tweede dochter Cornelia Commenie wordt geboren ca. 1834 ,ook zonder een bekende vader,  zij overlijd  in Veenendaal  op 18 juni 1850, slecht ca. 16 jaren oud

Cornelia zelf overlijd ongehuwd te Ede; Gelders Veenendaal  op 13 september 1841 nalatend 2 dochters, en volgens haar overlijdens akte slechts 33 jaren oud , namen der ouders onbekend. Terug rekenend moet zij dan in 1808 geboren zijn. En is zij waarschijnlijk  niet dat weeskind uit Amsterdam wat werd opgenomen in het weeshuis.


Geen opmerkingen: