dinsdag 23 september 2014

De stamreeks van Nanning OBDAM/OPDAM 1600-1905

Nanning Cornelisz. Obdam/Opdam, komend van Leiden, geboren ca. 1600. Hij is de 10x overgrootvader van mijn echtgenoot
.
In 1666 zijn Nanning Cornelisz en Annetie Cornelis doopgetuige bij een kind van Arie Nanningsz. Ook vinden we bij de kinderen van Arie als doopgetuige o.a. Crijntie, Leuntie, Maertie en Cornelis Nanningsz. Zij zijn vermoedelijk broer en zusters van Arie en dan zou Nanning Cornelisz de vader van hen kunnen zijn.

Arie Nannings Obdam/Opdam, geboren te Voorschoten ca 1635, als zoon van Nanning Cornelis Opdam en NN, hij trouwt in Voorschoten op 22 mei 1657 met Leuntje Cornelis van Vliet, geboren te Voorschoten als dochter van Cornelis Jansz van Vliet en Leuntje Mourijsdr. Van Wou. Zij krijgen 7 dochters en 5 zoons.

Laurens Ariens (Louwe Arisse) Obdam/Opdam, geboren ca. 1658, R.K.te Voorschoten, als zoon van Arie Nannings Obdam en Leuntje van Vliet, Op zijn 80e jaar overlijd hij in Wassenaar op 5 april 1738, aangegeven door zijn zoon Jan Louwe, prodeo. Hij trouwt in Wassenaar op 10 september 1680 met Marijtje Aris (Marieke Aries) van Guite van Genits, gedoopt in Wassenaar op 6 december 1657 als dochter van Arijen Lourisz. van Genits  en Maertje Claes van Brinchorst, zij overlijd in Wassenaar op 1 juni 1736 en wonen in 1700 in Oostdorp (Wassenaar), samen krijgen ze 8 dochters en 5 zonen.

10-09-1680  huwelijksacte Lourens Aryensz van Obdam j.m. x Marytje Aryens van Guite j.d. Getuige bij zijn huwelijk is Eva Jans, de vrouw van zijn broer Cornelis.
In 1700 wordt het gezin vermeld bij RK Wassenaar (Oostdorp): Louwers Arese van Opdam 42 jr, Mary Ares van Gerrits 44 jr, Leuntie 15 jr, Arie 13 jr, Jan 9 jr, Nanningh 3 jr, Clara 1 jr.
Op 06-06-1701 overlijdt er een kind van Louwe Arisse Obdam. Pro Deo begraven, bij geboorte overleden?
Louwe wordt bij de doop van zijn kleindochter Adriana in 1730 genoemd Laurentius Adrianus Opdam.
Marijtje van Guite van Genits: In 1728 wordt zij als doopgetuige genoemd bij Cornelia, het kind van Jan Louwe Obdam x Grietie Jacobs Rietbroek.

Nanning Laurens (Ferdinandus) Obdam/Opdam, gedoopt in Wassenaar op 17 april 1696, als zoon van Laurens Ariens Obdam en Marijtje van Guite van Genits, hij overlijd in Velsen op 26 oktober 1729 hij trouwt waarschijnlijk te Wassenaar op 16 mei 1706 met Maatlief Cornelisdr. van Zetten

Ferdinandus is samen met Marytie Paulis doopgetuige bij Apollonia Obdam in 1724, dochter van zijn broer Jan Louwe Obdam en Grietie Jacobs Rietbroek. Was deze Marytie misschien de vrouw van Ferdinand en moeder van Arie Nanningsz? Marijtje Paulus wordt ook genoemd (nu met Willem Boogaard) te Lisse in 1746 bij de doop van Jannetje d/v Arie Nanningsz.

Gevonden in het trouwboek van Velzen een trouwinschrijving van Ferdinand j.m van Wassenaar en Maatlief Cornelisdr van Zetten op 16 mei 1716. Hij zou dan 20 jaar zijn!  Is dit soms onze Ferdinandus?  

Nanning (Ferdinand) Laurens Opdam : Een huwelijk c.q. kinderen van hem zijn nog niet gevonden. Toch is deze Nanning voorlopig als vader gekozen van de volgende stam van Arie Nanningsz. Vermoedelijk is "vader" Nanning Louwe/Laurensz tesamen met de reeds getrouwde broer Arie Louwe van Wassenaar naar Velsen getrokken. Doopgetuigen bij de kinderen van Arie Nanningsz komen o.a. uit het gezin van Jan Louwe, broer van Nanning (Ferdinandus) Laurensz.

Arie Nanning Opbdam/Opdam, geboren ca. 1765 te Velsen als zoon van waarschijnlijk, Nanning Laurens (Ferdinandus) Obdam en nn, hij overlijd in Lisse op 25 februari 1758. Eerste huwelijk: Ary Nanningse van Opdam is j.m. geboortig tot Velsen, wonend tot Lisse trouwt  Aagje Claas van Noort zij  is weduwe, geboren en wonende tot Lisse. De getuige Huijg Meesz is vermoedelijk Huijg Bartholomeusz van Monnikkendam gedoopt Lisse 23-12-1703. Zij krijgen 1 dochter en 1 zoon.

Tweede huwelijk: Adriaan Nanningse van Obdam is weduwnaar van Aagje Claes van Noord, hij trouwt met Jaapje  Leenderts (Linders) van Tol is j.d., beiden zijn inwoners van Lisse. Zij krijgen 3 dochters en 1 zoon.
21-08-1748 tekent hij een verklaring van onvermogen omdat hij de begrafenis van zijn 2e vrouw niet kan betalen.

Derde huwelijk: Ariaan is weduwnaar van Jaapje van Tol, en trouwt  Lisse 13 oktober 1748 Marijtje Clemens Harteveld is j.d. gedoopt Lisse op 13 december 1720  getuigen Willem Jorisz. Kleijn en Marijtje Willems Kleijn,  als dochter van Clement Crijnsz. Hartveld en Regina (Rijkje) Willemsdr. Kleijn, en wonende Lisse,  zij overlijd in Lisse op 2 mei 1807. Samen krijgen zij 2 dochters en 3 zoons.
Zij is te Lisse meter van Marijtje Jans Beijnsdorp 25-06-1742, Marijtje Jans Beijnsdorp 10-03-1745 en van Ary Nannings Opdam 06-04-1775.

[RA Den Haag] in het Gaardersarchief "Lisse" verklaart op 1 maart 1758 Anna Jans Beijnsdorp dat het te begraven lijk van haar oom Arie Obdam is en dat hij onvermogend was. Zij zet geen handtekening maar een merkteken.

Op 27-05-1739 wordt in Lisse een Anna Jans Beijnsdorp gedoopt, d/v Jan Meesz Beijnsdorp en Pleuntje Clements Hartvelt (zus van Arie's 3e vrouw).
Anna Jans Bijnsdorp is tesamen met Clement Jacobs Hartvelt doopgetuige in Sassenheim 1767 bij Apollonia d/v Jacob Hartvelt en Aagje Jansz Ruijgrok. Anna is vermoedelijk verwant via de familie Hartveld en dus oomzegster..

Uit het derde huwelijk:  Nanning  Ariens (Ferdinandus) Obdam/Opdam, gedoopt te Lisse op 26 januari 1750, doopgetuigen zijn Jan Louwen en Griet Jacobs, hij overlijd in Hazerswoude op 13 april 1809, nalatende 5 kinderen. Trouwen doet hij komend van Warmond, in Sassenheim op 19 januari 1772 met Wijntje Florisdr. Bronsgeest, gedoopt in Lisse op 15 juni 1749 als dochter van Floris Egelse Bronsgeest en Jannetje Leenderts van Tol, zij overlijd in Hazerswoude op 2 februari 1824. Samen krijgen zij 5 dochters en 9 zonen.

Clement Nanningsz. Obdam/Opdam , geboren in Leiderdorp en gedoopt in Lisse op 9 april 1778, als zoon van Nanning Ariens (Ferdinandus) Obdam en Wijntje Bronsgeest, getuige(n) bij doop: Cornelis en Marytje Arisse Obdam, beroep Riet en Lijdekker, hij overlijd in Voorschoten op 5 april 1850, Clement Opdam 72 jaar, rietdekker, geb Hazerswoude, weduwnaar van Neeltje Kins, eerder van Maria van Tol en Ceuna Dobbe.

Clement of Clem zoals hij genoemd wordt trouwt 3 keer, de eerste keer in Warmond op 12 januari 1806 met Maria Dammesdr. Van Tol, gedoopt in Voorschoten op 19 april 1782 als dochter van Dammes Jans van Tol en Trijntje Janse Sollevelt, zij overlijd in Alkemade op 23 oktober 1830, uit dit huwelijk 7 dochters en 2 zonen,  

het tweede huwelijk is in Voorschoten op 27 februari 1835 met Cunera Dobbe, Bruidegom 57 jr, weduwnaar van Maria van Tol en bruid 56 jr, weduwe van Cornelis van den Bergh,

het derde huwelijk is in Voorschoten op 5 november 1847 met Cornelia (Neeltje) Kins,  getuige(n): Bastiaan van der Peet 26 jr, Antonius van den Berg 24 jr, Henricus Willeman 28 jr schoenmaker, Everardus Visser 35 jr zadelmaker
Clement Obdam 69 jr, is weduwnaar van Marijtje van Tol en van Cunera Dobbe. Neeltje 58 jr is weduwe van Johannes Verhoef.

Volgens de Garde National 1813 Wassenaar: zou Clement geboren zijn 25-03-1777, hij was in 1813 leidekker, had 3 kinderen en had een 73 jarige vader (schoonvader?) in huis.
Toen hij trouwde was hij rietdekker en woonde in Voorschoten. Zijn oudste dochter is geboren in Haarlem, de andere kinderen in Wassenaar en Alkemade. Gedoopt werden ze in Rijpwetering (Oud-Ade). Het gezin woonde aan de Zijl, dat gebied hoorde onder Warmond. De kinderen liepen naar school door het Lage Land. De vrije en Lage Boekhorst was in die tijd een kleine zelfstandige gemeente en lag aan de zuidkant van de Kagerplassen.
Het vervoer ging per trekschuit van Haarlem naar Leiden over het toen nog niet ingepolderde gebied van de Haarlemmermeer en langs de Kagerplassen.
In 1819 is in Alkemade een briefwisseling o.a. nr. 204, 205, 210, tussen de Schouten van Alkemade en hun voormalige woonplaatsen. "Clement Obdam, Rietdekker, Zijne Vrouw en 5 kinderen bevind zich uit hoofde van Werkgebrek en Ziekelijke gesteldheid zijner Vrouw in Armoede. Hij zelve is voorzien van Acte van Idemniteit van Lisse en zijne Vrouw van Voorschoten."
"Dit Huisgezin vereischte onverwijlden verzorging, en ik heb dus den Armmeesteren van den Heilige Geest Armen in Roelofarendsveen, onder wier ressort het zelve thans woonagtig is, verzogt daarin te voorzien voor rekening van Lisse voor 1/8, van Voorschoten voor 1/8, voor Wassenaar voor 5/8, en voor de Rijpwetering binnen deze Gemeente, waar onder het zesde Kind geboren is voor de resterende 1/8 part." Wassenaar weigerde te betalen vanwege een wetswijziging in 1818 (na de Franse Tijd) waarna Gedeputeerde Staten moest bemiddelen.
23-11-1833 te Leiden, acte 71 notaris Jan Burghart van Gent:
Theodora Lami, weduwe van Pieter van Egmond bouwvrouw wonende Vrije Lage Boekhorst, canton Noordwijk, is o.a. schuldig aan Clement Opdam, Rijpwetering f 12.50 (inv. 149 fol. 154).

Petrus (Pieter) Obdam/Opdam,gedoopt in Rijpwetering op 1 augustus 1809, getuige(n) bij doop: Arie Opdam, Anna van Buuren, als zoon van Clement Nannings Obdam en Maria van Tol,hij overlijd in Alkemade op 10 november 1882, getuige(n) bij overlijden: Kors Verhaar 44 jr arbeider schoonzoon en Klaas van Veen 58 jr arbeider,beroep rietdekker, trouwen doet hij in Alkemade op 27 december 1832 met Apolonia (Pleuntje) Laurense van Egmond, geboren te Alkemade op 27 juli 1812 als dochter van Laurens Dirksz. Van Egmond en Johanna (Jansje) Simonse van Egmond, zij overlijd in Alkemade op 14 juni 1844.samen kregen zij 4 dochters en 3 zonen.

Toen Pieter Opdam weduwnaar werd kwam zijn schoonzuster Adriana van Egmond, weduwe van der Geest, met twee kinderen bij hem in huis wonen. De namen van deze kinderen zijn: Pietje van der Geest, geboren in 1842, en Jannetje van der Geest, geboren in 1844, de geboorteplaats van beide meisjes was Leimuiden.

Hun oudste dochter sluit de rij , Maria Opdam , geboren in Alkemade op 5 augustus 1834, zij overlijd i.n Nieuwer-Amstel op 29 juni 1905, zij trouwt in Alkemade op 26 juli 1866 met Teunis de Groot, geboren te Alkemade op 20 december 1826 als zoon van Geert Hendrik de Groot en Barbara Borst hij is overleden in Nieuwer-Amstel op 20 juli 1893.

 getuigen bij huwelijk :
1e getuige : Jacobus de Groot, oud 34 jaar, arbeider, broeder van de bruidegom
2e getuige : Pieter Opdam, oud 58 jaar, rietdekker, vader van de bruid
3e getuige : Dirk Opdam, oud 27 jaar, rietdekker, broeder van de bruid
4e getuige : Kors Verhaar, oud 26 jaar, zwager van de bruid
Allen wonende te Aarlanderveen.
Op 24 april 1880 verhuisd naar Wormer. Op 25 februari 1881 verhuisd naar Nieuwer Amstel

Verbonden aan de Obdam/Opdam familie zijn we via deze Teunis de Groot en Maria Opdam.

Geen opmerkingen: