zaterdag 16 maart 2013

Westfriezen

Als je iets van je eigen familie hier neer pent moet je wel alles eerlijk verdelen. Want we hebben nog 2 kleinzoons en dat zijn echte Westfriezen. Geboren in Noord en Zuid Scharwoude. En ook voor hen was ik al ijverig begonnen om de aanvullende gegevens van hun moeder uit te zoeken. Al pratende met onze schoondochter vertelde zij mij dat haar ouders wel een boekwerkje hadden van de naam Beentjes. Dat zou wel een hele verrassing zijn en het scheelt ook weer heel wat zoekwerk. En jawel, ze kwam zelfs met 2 boekwerkjes die ik van haar ouders mocht bekijken . Het ene boekwerk is van de familie Beentjes de achternaam van onze schoondochter en het andere van de familie Fit de naam van haar grootmoeder aan moederszijde .

Dat was een dikke meevaller. Nu was het gewoon een paar avonden lezen en daarna zoveel mogelijk invoeren in mijn Genealogie programma.

De Beentjes kant zijn  dan wel geen "echte" westfriezen, ze komen oorspronkelijk uit Benstrup (Duitsland)  waar Johannes Hermanus Beencken , zoon van Johannes Hermanus Beencken en Maria Grevers,  trouwt in 1751 met Anna Stumpke, maar zoon Jan vinden we terug in Heemskerk in 1791 en 1801. Via Heemskerk komen zij rond en in Alkmaar terecht.
Dit boekje is geschreven door Monseigneur Jan Th. Beentjes en voorzien van foto's documenten, bidprentjes enz.

Zoon Jan was net als vele streekgenoten uit Duitsland gekomen. De verschillende oorlogen daaar, vooral de Zweeds-Duitse oorlog(1756-1763), hadden vele verwoestingen aangericht in de streek rond Osnabrèuck. Bezittingen en landerijen waren in een puinhoop veranderd. Er heerste armoede. Vele mensen trokken naar Holland om daar wat geld te verdienen of om een heel nieuw bestaan op te bouwen. Jan was, net als zijn broer Gerrit, geboren bij Lèoningen. Het was een katholieke streek,en er werd een dialect gesproken dat veel op het Nederlands lijkt. De oudere mensen spreken het nu nog.
Als jonge man van een jaar of 25 moet Jan met zijn broer Gerrit ook richting Holland zijn getrokken en uiteindelijk in Heemskerk terechtzijn gekomen, ongeveer rond het jaar 1780.
Jan oefende zijn beroep waarschijnlijk uit als rondreizend kleermaker.Bij de mensen waar hij werk vond, bleef hij ook wonen. Dat moeten welgestelde mensen zijn geweest, die het zich konden veroorloven maatkleding te maken. Zo is hij waarschijnlijk ook terecht gekomen bijde familie KAASENBROOD in Heemskerk.
Door het erfdeel van zijn echtgenote Antje KAASENBROOD kon Jan op 5 juni1799 voor 400,- een stuk teelland kopen, genaamd de "Lange Akkers"(ten noorden van de huidige Breedslaglaan), groot 1.805 roeden.
Bron: artikel "Beentjes en Heemskerk" door J.Th. Beentjes in het blad'Heemskring', nummer 1, april 1989, blz. 3-5, uitgave van de HistorischeKring Heemskerk.

Johannes Bernardus laat zich in 1812 inschrijven in het Râegistre Civiquevan Napoleon als Jan BEENTJES (bron: De genealogie van de familieBeentjes van 1791 tot 1991).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


De familie Fit is een ander verhaal die komen we in 1698 al tegen in Lutjebroek waar Freeck Dirks Fit in het huwelijk treed op 13 januari met Lijsbeth Cornelisdr. Schoof. Via Lutjebroek-Grotebroek-komt deze familie in Bovenkarspel terecht. De familie Fit is een betrekkelijk kleine Westfriese Roomse familie. Dit boekje is geschreven door Ben Fit  uit Enkhuizen , die altijd dacht, door overlevering dat de Fit familie uit Bovenkarspel niet bij zijn genealogie hoorde, en A.G. de Vries-Lub.
Voor mijn kleinzoons een welkome aanvulling dit boekje ook al omdat er veel foto's en een aantal documenten in staan. En toch echte Westfriese wortels voor hen.
Alles wat ik hier in vond en op mijn pc heb gezet moet ik nog wel nakijken en aanvullen. Dus er blijft nog werk te doen. Gelukkig.

Geen opmerkingen: