dinsdag 12 maart 2013

Stamreeks Gordijn (Gardijn,Deucht,Ockenburgh)Hieronder heb ik een stamreeks geplaatst van de familie Gordijn, die ook Gardijn, Deught en Ockenburgh werden genoemd. De familie Gordijn, komen we tegen in onze genealogie van Holierhoek, En daarvan heb ik de meeste vroege gegevens gevonden in "Ons Voorgeslacht". Deze familie komt van oorsprong uit Rijswijk. Toen een dorpje en eigenlijk is Rijswijk, ook al is het gegroeid nog een dorpse stad gebleven. Rijswijk vind je onder den Haag en vlak bij Wateringen. Dus niet zo verwonderlijk dat hier een paartje Holierhoek-Gordijn werd gevormd. Ze woonden een steenworp van elkaar af. Deze familie was Roomsch Katholiek.

1.  Geertruida Gordijn, * 05-03-1820 in Hof van Delft, † 17-03-1889 in Schipluiden, begraven 20-03-1889 in R.K. Parochie kerkhof Schipluiden, beroep huisvrouw.
      Zij trouwt Hendricus (Hein) Holierhoek, getrouwd 30-01-1846 in Maasland, * 30-09-1814 in     Maasland, beroep Bouwman, † 28-12-1875 in Schipluiden.
    
Ouders

2.  Jacobus Gordijn, * in Rijswijk, gedoopt 07-05-1786 in Rijswijk, beroep watermolenaar/meinier, † 03-12-1867 in Delft.  Hij trouwt Christina Phillipina Bakker, getrouwd 13-05-1812 in Delft. * 06-01-1787 in Delft, gedoopt 08-01-1787 in in huis gedoopt, beroep particuliere/domestiqua, † 29-07-1863 in Hof van Delft.

Grootouders

4.  Pieter (Petrus) Gordijn, * 04-12-1733 in Delft, † 30-06-1810 in Wout (Rijswijk),    beroep  Watermolenaar/Bouwman  , Pieter was watermolenaar op de Schaapsweise wipmolen. Hij trouwt (1) Margaretha L29-08-1775 in Rijswijkleendertse (Grietje) van Meins, getrouwd 29-04-1763 in Rijswijk, †  , Grietje was j.d. onder de poorten der stad Delft toen zij met Pieter huwde. Hij trouwt (2) Maria ( Marijtje) Klaasse van Geest, getrouwd 18-04-1777 in Rijswijk. , * in s'Gravenzande, † 09-05-1807 in Rijswijk.werd Marijtje genoemd.En woonde 1812 te Rijswijk.


Overgrootouders

8.  Jan Gardijn, * ca. 1700 in Rijswijk, † 11-10-1741 in Rijswijk, beroep watermolenaar.
Watermolenaar op de Plaspoelse molen. Op 08-02-1729 werd de bemaling van de Plaspoelse watermolen aanbesteed. Van de zeven inschrijvers werd Jan Ariens Gardijn gekozen voor een maalloon van 20 gulden per jaar. Na zijn overlijden werd de katholieke Jan van Nierop zijn opvolger.
     bron: A.Rijswijk Recht Arch. 11 d.d. 2-8-1697.  Not. Arch. 6 fol. 142 dd 5-1-1697.
Hij trouwt Annetje Jans Braack, getrouwd 07-05-1724 in Pijnacker * ca.1700 in Pijnacker, † 01-01-1766 in Rijswijk.
Annetje weduwe van Jan Gardijn, zal met haar kinderen, van wie Jan als oudste met zijn 13 jaren de laatste rekening van het molengeld ondertekende, de molen hebben moeten verlaten. Zij liet een huisje bouwen op een stuk grond nabij de Plaspoelse molen, eigendom van Beltge Cornelis Perveen, de weduwe van Pieter van der Juist. Gelukkig werd haar op 2-20-1744 een stuk land, groot 3 morgen 445 roeden, opgedragen door de kinderen en erfgenamen van Belitge zodat zij meteen een hypotheek kon nemen, voor een nieuw getimmerd huisje.
Annetje Jans Braak verkocht beide stukken land met het huis erop in 1754 voor 2000 gulden aan de gravin Van Hoogendorp die in de loop der jaren al veel land in de omgeving van Sion had opgekocht en daarmee doorging.

Betovergrootouders

16.  Arij Jans Gardijn, * ca. 1655 in Rijswijk, † 31-12-1728 in Rijswijk.
       Arij is geboen op de Plaspoelse molen.
      
Uit de erfenis van Cornelis Louwen Witteman verkreeg Ary een stuk land van 2 morgen 336 roeden in de Plaspoelsepolder, liggend ten noorden van de Molensloot, d.d. 2-8-1697.
Hij trouwt Grietie Pieters van der Marck, getrouwd 23-09-1696 in Rijswijk. * in verm. Wateringen, † 25-04-1723 in Rijswijk.


Oudouders

32.  Jan Ariens Gardijn, * 03-01-1630 in Delft, † 1679 in Rijswijk, beroep watermolenaar.
Jan Ariens Gardijn enkele malen in Notariele akten voorkomend onder de naam Ockenburg vestigde zich komend uit Hof van delft, te Rijswijk in het gebied dat van oudsher Ockenburch werd genoemd, het land aan de Vlietweg bij de Pieringswatering. Aan dit watertje stonden twee wondwatermolens. Een grote achtkantige, de Plaspoelse molen en een kleine wipwatermolen, die van de schaapweipolder. Zijn vrouw, Grietje Louris Witteman, kwam van een van de 4 nabijgelegen oude boerderijen, waaronder zich de Hoogkamer en Ockenburg bevonden.
      
       GA. Rijswijk Notaris N. van Elst 3-2-1664, voor de notaris verscheen Jant Arent Ockenburch
Hij trouwt Grietie Lourisdr. Witteman, getrouwd 11-01-1653 in Rijswijk.

                     
                                    Oudgrootouders

64.  Adriaen Lenerts Deucht/Gardijn/Ockenburch, * 1589 in Rijwijk, † 1638 in Hof van Delft, begraven 14-04-1638 in Delft (Nieuwe Kerk), beroep bouwman en waard.
In 1622 was Aryen Gardijn tapper blijkens de inschrijving van de molenmeester van Hof van Delft. Hij woonde met zijn gezin in het huis en de boomgard van Jacob Christiaens Molswijck op het Lantgen buiten de Oostpoort. In 1630 blijkt Aeryen Gardijn of Ockenburch pachter te zijn van land aangezien hij achter is in het betalen van twee jaar landhuur. Dat hij veehouder is kan allicht worden verondersteld uit de aankopen in Delfshaven en Overschie van koeien, 1631 en 1633.
Hij trouwt Soetge Cornelis de Jong, getrouwd 16-02-1620 in Delft. * in Delft, begraven 24-05-1647 in Delft (Nieuwe Kerk).
In 1631 vond overdracht plaats van een half morgen vrij hofland met de helft van het huis, schuur en geboomte in het hoefslag Bartoutzaet dor Frans van Leeuwen, zoon van Jcob Corstyaens Molswijck aan Aryen leenertsz Ockenburch. Aan zijn kinderen, met leeftijd vermeld in het weeskamerboek van Hof van Delft, behield zijn oudste zoon Lenert de naam Deucht en mogelijk gereformeerde religie, terwijl de jongste zoon Jan een Gardijn en wellicht onder invloed van zijn vrouws familie RK werd.

Oudovergrootouders

128.  Lenert Barentsz (Gardijn), * ca.1533, begraven voor 08-11-1593 in Rijswijk, beroep waard te Rijswijk.
Lenert Barents Deugt is tot nu toe de oudste voorvader. Hij leefde in Rijswijk was daar waard, maar ook bouman, veehouder en landarbeider. Zijn moeder bekend als de vrouw van Engel Oetziers, haar tweede man. Lenert Barents deed in 1582 enkele dagen dienst in het leger van de prins als pionier. In 1589 kocht hij een huis met schuur, barg en geboomte en een stukje land in de Noordpolder van Rijswijk aan het Buurpad, hij zal wellicht kort tevoren zijn gehuwd.
Hij trouwt Grietgen Jans Witteman, getrouwd ca. 1588 in Rijswijk.* ca. 1566 in Rijswijk, begraven ca. 1629 in Rijswijk.
 In 1593 werkte Lenert Barents Deucht aan het Rijswijkse deel van de Maasdijk. In dat zelfde jaar overleed hij. Zijn vrouw liet in augustus 1594 het vaderlijke erfgoed vastleggen in een uitkoopbrief waarin de namen van de kinderen werden genoemd met hun leeftijden, waarschijnlijk bij het sluiten van haar tweede huwelijk met Cornelis Jans Cappiteyn.

Oudbetovergrootouders

256.  Barent (Gardijn), † ca. 1559.
         Barent is bekent uit het patroniem van zijn kinderen.
         Hij trouwt Grietge Louris, getrouwd ca. 1550 in Rijswijk. † ca. 1601 in Rijswijk.

Geen opmerkingen: