zondag 12 oktober 2014

De familie Roos uit Charlois
We gaan weer een stukje familie neer zetten. Deze keer onze stamreeks van de familie Roos. De familie lijn begint  in Charlois  (Saarloos). Voorheen een klein dorp aan de rand van Rotterdam, nu is het dorp ingelijfd en is het een deel van Rotterdam. Maar onze familie woonde dus in het oude dorp. 


Harmen Dircks Roos woonde er met zijn nu nog onbekende vrouw, en zo rond het jaar 1620 kregen zij een zoon die zij Dirck noemde, in de officiële stukken vinden wij hem onder de naam:


Dirck Hermensz (Roos) geboren rond 1620 en het beroep wat hij uitoefent is wever. Rond 1645 is er feest want dan trouwt Dirck in Charlois met Pieterken Willemsdochter en zij gaan wonen aan de LeegenDijk (Lage dijk) in Charlois.  Dirck overlijd op 50 jarige leeftijd in Charlois en wel op 12 december 1670, drie dagen later op 15 december wordt hij begraven in Charlois. Zijn weduwe Pieterken overlijd ook in Charlois op 24 augustus 1674. Hun huwelijk wordt verblijdt met 2 dochters en 7 zonen.


De  4e zoon Pieter Dircks Roos is een fruit en bomenkweker. Hij werd geboren in Charlois in 1660 en aldaar gedoopt op 30 mei 1660, als getuige was aanwezig Neeltje Kerssen.  Pieter gaat ten ondertrouw in Charlois op 13 april en trouwt daar op 12 mei 1680 met zijn liefje Marijke Jans (Maijken Jansdr.) van Wingerden, zij is geboren in St. Anthoniepolder en  aldaar gedoopt op 20 november 1661. De doopgetuigen was Annetje Cornelisse Gelderblom. Maijken was een dochter van Jan Gijssen van Wingerden en Arjaantje Gerrits. Pieter overlijd 44 jaar oud in Charlois op 20 juli 1704, zijn weduwe Maijken overlijd ook in Charlois op 31 december 1733, 72 jaar oud. Samen kregen Pieter en Maijken 5 dochters en 5 zoons.


Met de 2e zoon Jan Pieters Roos gaan we verder. Jan was boer in Charlois. Hij werd geboren in Charlois en aldaar gedoopt op 9 januari 1684. In Barendrecht is hij ondertrouwt op 19 februari 1707, waar Pieter verklaarde dat zowel hij als zijn bruid onvermogend te zijn, getrouwd is hij op 13 maart 1707 met Marijtjen Arien Welboren (Hordijk), zij werd geboren in West Barendrecht op 10 september 1684 als dochter van Arien Cornelis Hordijk en Saartje Jacobs Cluijthage (Cluijthaen).  Jan overlijd op 50 jarige leeftijd in Barendrecht op 5 juni 1734 en Marijtje wordt 80 en overlijd in Oost Barendrecht op 12 april 1764. Samen kregen zij 3 dochters en 5 zonen.


Eén van de zonen is Dirk Jansen Roos, gedoopt in Barendrecht op 29 oktober 1719, trouwen doet hij in IJsselmonde op 17 februari 1743 met Lijntje Jans Salij, zij werd gedoopt in IJsselmonde op 31 januari 1723 met getuige Maijke Joppe, als dochter van Jan Jans Salij en Niesje Ariensdr. Neef.  Zij hebben een onegt kind die zij met hun trouwen echten.  Dirk overlijd 71 jaar oud in Kleine Lint op 6 december 1790, Lijntje overlijd 86 jaar oud en wordt begraven in IJsselmonde op 2 april 1799. Zij krijgen 4 zonen.Het geëchtte kind is hun oudste zoon, Hendrik Dirk Roos, geboren in West IJsselmonde in 1742, hij werd gedoopt in IJsselmonde op 9 februari 1743, net voor het huwelijk van zijn ouders. Hendrik trouwt in IJsselmonde op 23 mei 1768 met Cornelia Cornelisse Commijs, zij werd gedoopt in Ridderkerk op 2 juli 1741 als dochter van Cornelis Cornelisz Commijs en Jannetje Ariens Huijser. Cornelia overlijdt in Ridderkerk op 14 mei 1777, 36 jaar oud nalatend 1 zoon. Hendrik trouwt op 14 mei 1780 in Rijsoord , vijf jaar na het overlijden van zijn 1e vrouw, met Neeltje Gerrits van Asch . Hendrik overlijd in Rijsoord op 2 september 1810.


De enige zoon van Hendrik en Cornelia is Dirk Roos, arbeider, en hij werd gedoopt in Rijsoord op 9 oktober 1774, hij trouwt in Ridderkerk op 20 april 1804 met Adriaantje van Asch, zij werd geboren in Ridderkerk op 25 februari 1776 en was de dochter van Arie van Giessen en Neeltje van Asch. Op 16 april 1847 overlijd Dirk in Ridderkerk 87 jaar oud, Adriaantje zijn weduwe overlijd een jaartje later in Ridderkerk op 4 juni 1848, 72 jaar oud. Samen kregen zij 1 dochter en 1 zoon.


Deze zoon is Hendrik Roos, arbeider,  geboren in Ridderkerk op 13 januari 1811, getrouwd  in Ridderkerk op 14 april 1838, (akte nr 10) s’avonds om 7 uur met Barbara Bakker, dienstmeid,geboren te Ridderkerk 13 oktober 1811, dochter van Adrianus Denijs Bakker en Leena Bakker.  Hendrik zit bij de Schutterij dus moet permissie aanvragen om te mogen trouwen.

Permissie voor huwelijk : De ondergetekende Kapitein, kommanderende tijdelijk het 2e Bataillon der 3e afdeling mobile Zuid Hollandsche Schutterij, permiteerd bij deze het aangaan van een Huwelijk aan de Schutter Roos Hendrik  van de 3e compagnie van voornoemde Bataillon met bepaling: dat daaraan de gunst niet kan verbonden worden, om wanneer bij het voltrekken van het Huwelijk zijne echtgenote kind of kinderen krijgt of zich in eenen  zwangeren  Staat bevind, uit de dienst te worden ontslagen, alsmede dat de vrouw het Corps niet zal mogen volgen, wanneer hetzelfde uit de gewone woonplaats vertrekt.   Gorinchem den 18e februari   De Kapitein voornoemd. 
  

Hendrik overlijd 69 jaar oud in Ridderkerk op 28 januari 1880, Barbara is al eerder overleden in Ridderkerk op 1 november 1876 , oud 65 jaar. Zij kregen 1 dochter.


Die dochter wordt mijn betovergrootmoeder , Adriana Roos geboren in Ridderkerk op 8 mei 1842, zij trouwt in Ridderkerk  op 24 april 1863 met Jan van den Berg, hij werd geboren in IJsselmonde op 18 maart 1840 als zoon van Bastiaan van den Berg en Dirkje Bijl. Adriana overlijd in Ridderkerk  62 jaar oud op 1 januari 1905, Jan overlijd in Ridderkerk op 7 juni 1918 , hij is dan 78 jaar oud.


Geen opmerkingen: