zondag 21 april 2013

Van der Knaap....Nog maar weer eens een stamreeks.

Deze is van de Familie van der Knaap, die ik heb gevonden in de dorpjes en steden in de omgeving van Delft, te weten Schiedam, Monster, Rijswijk, Wateringen.

Rond 1580 wordt in het Absrecht bij Delft een jongetje geboren, met de naam Jan Cornelis van der Knaap. Nog geen idee wie ziijn ouders zijn, maar Jan trouwt met Marijtje Gerritsdr. Hoogeveen en ze krijgen een 6 tal kinderen. Jan overlijd in Absregt/Delft op 14 februari 1661.

Een van hun zonen is Japick (Jacob) Jansz van der Knaap, geboren is hij ergens tussen Delft en Schiedam op 4 mei 1635, hij trouwt en is ook overleden, en is Santman te Wateringen.


Jacob krijgt een zoon Willem Japicks (Jacobs) van der Knaap, die in Wateringen in het jaar anno 1636 het levenslicht zag.Hij koos ervoor om Tuijnman te worden en trouwt met Jannetje Eversdr. van der Swan, dochter van Evert van der Swan en Stijntje Gerritsdr. Willem had een eigen huis aan het Oosteinde te Wateringen.Willem overlijdt in Wateringen op 18 juni 1720 en zijn vrouw Jannetje wordt begraven in Monster op 30 november 1735.

Hun zoon Jacob van der Knaap was ook in leven Tuijnder, en werd in 1663 te Wateringen geboren. In Rijswijk gaat hij trouwen en wel op 19 mei 1687 met Pieternel(la) Jacobsdr. van der Voort, geboren rond 1666. Zij is een dochter van Jacob Adriaensz van der Voort en Marritgen Simonsdr. Dom. Jacob overlijd in Wateringen na 1753 en zijn vrouw Pieternel in Poeldijk op 11 februari 1737.
Jacob kocht een perceel boerenland van 2 morgen en boerenland van 2 morgen en 3 hont groot in 1693, gelegen ten Noorden van de Gantel tegen Hollewatering, hij laat er een huis bouwen,het gezin verliet het dorp Kwintsheul en ging op het bedrijf wonen. Op de kaart van Krusius van 1712 staat aangegeven dat hij er een fruittuin van maakte. In 1740 ging hij failiet en werden huis en tuin geveild. Jacob is overleden na 26-4-1754 (Op deze datum was er een akte van indemtiteit in Monster naar Naaldwijk).

Een zoon kreeg de naam Willem Jacobsz. van der Knaap, hij werd geboren in Rijswijk 31 december 1692. Willem werd Hovenier. Hij trouwt in Monster op 6 november 1718, met een meisje genaamd Magdaleentje Vrancensdr. van der Burch uit Kethelambacht waar zij in 1693 werd geboren als dochter van Vranck van der Burch en Aefje Poot.Zij gaan in Schiedam wonen, Willem bezat daar een huis en erf in het centrum van Schiedam aan het `cleijne watertie`,dit vormde de verbinding tussen de Schie en een stadsgracht, hij woonde bij zijn ondertrouw in Monsterambacht. Willem overlijd in Schiedam op 20 augustus 1751 en Magdaleentje op 30 maart 1724.

05 - 06 - 1723.
Willem van der Knaap wonende alhier is schuldig aan Jacob Rodenburg wonende op Ackersdijck 300 gld wegens geleend geld tegen een rente van 4% per jr. Waarborg een huis en erf hem heden opgedragen gelegen in de straat naar het Groenweegje op de hoek van het Cleijn watertje. Kanttekening
03 - 05 - 1778.
Is vertoond de originele rentebrief van het capitaal hebbende in dorso van deselve als volgt: Ik ondergetekende Jacob Rodenburg verklare bij deze het huis en erf in de rentebrief gemeld uit het speciaal verband en hypotheek te ontheffe en en te ontslaan en consentere dat het selve huis en erf vrij en buiten hetselve verbonden hypotheek aan de koper zal worden getransporteerd en dat ten protocolle der stad Schiedam zal worden geannoteerd en verklare mijn recht als eerste te
behouden op de persoon.
Actum Schiedam 03-05-1778 was getekend Jacob Rodenburg. Mij present Jan van Lijken nts publiek en overzulks alhier geroyeerd datum ut supra.

Eén van hun zonen was Phillippus, roepnaam Fulps, van der Knaap. Hij werd geboren in Schiedam op 27 februari 1721, en was Tuijnier, Hij trouwt in Monster op 5 juli 1744 met Maghteld (Matje) Jansdr. de Jong, geboren in Kethel ca. 1716, dochter van Jan Jacobsz. de Jong en Lijsbeth Burg van der Ubbink ( Lijntje Dirks van der Burg). Fulps overlijd in Wateringen op 27 augustus 1795, Maghteld overlijd 3,5 jaar later in Wateringen op 18 februari 1799.

Een zoon krijgt de naam Jacobus van der Knaap, geboren in Monster en gedoopt in Poeldijk op 30 september 1750, en ook deze man werd Tuinder van beroep. Trouwen doet hij in Wateringen op 4 mei 1783 met Maria (Marijtje) Klaasse van Willigen (van der Wilk), zij is geboren in Wateringen in 1749 als dochter van Nicolaas van der Willik en Jannetje Emmersdr. van den Bogaerd. Beiden overlijden in Wateringen, eerst Marijtje op 23 november 1824, dan Jacob op 18 augustus 1831.

De volgende zoon in deze rij krijgt de naam Philippus van der Knaap, Hij werd geboren in Wateringen op 17 augustus 1785. Hij trouwt in Loosduinen op 26 april 1812 en later in de kerk van Poeldijk bij Monster op 10 mei 1812 met Clazina van Kampen, zij werd geboren in Loosduinen en was de dochter van Jan Gijsen van Kampen en Gerritje Klaasse Thoen (ook Gerarda Klazina), zij overlijdt in Wateringen op 21 november 1860 en 6 jaar later op 17 augustus 1866 overlijd ook Philip in Wateringen.

En dan volgt weer een Jacobus van der Knaap, geboren in Wateringen 19 oktober 1820, en  hij had als beroep Tuinier, hij trouwt in Rijswijk op 7 mei 1846 met Apolonia van Ruijven , geboren Rijswijk op 20 december 1818, dochter van Nicolaas (Claes) Cornelisz van Ruijven en Cornelia Gerritsdr. van Leeuwen, Apolonia overlijd te Rijswijk op 26 februari 1854. Jacobus blijft niet alleen want op 2 mei 1856 trouwt hij in Monster met Hendrika Tetteroo, geboren Kethel 13 oktober 1820 dochter van Martinus Tetteroo en Cornelia Dries.
Jacobus en Apolonia krijgen een dochter genaamd Cornelia Johanna van der Knaap, die met Simon van der Valk uit Naaldwijk trouwt. Maar over hen heb ik al eerder geschreven. Cornelia maakt de genealogie weer rond want zij was één van onze over/overgrootmoeders.Hieronder nog een foto van Cornelia van der Knaap en Simon van der Valk met hun gezin. De jonge vrouw met boek op schoot trouwt later met Hendrikus Wilhelmus Holierhoek en werd zo onze overgrootmoeder.

4 opmerkingen:

Ineke Smit zei

wat een mooi familieportret is dit .

lenhoha zei

Ja mooi is het zeker, ik kan uren kijken naar zo'n familiekiekje. Al was het alleen maar de kleding, op deze foto zo rond 1900, daar is genoeg aan te ontdekken. Die hoge boordjes van de heren overhemden, de kapmouwtjes van de meisjes jurkjes. Ben ook reuze zuinig op deze en de bijbehorende haast indentieke foto met de aanhang erbij.

Anoniem zei

Beste Lenie,

Met veel interesse de stamreeks van der Knaap gelezen. Vooral het stukje over Jacobus van der Knaap gehuwd met Apolonia van Ruijven. De moeder van Apolonia, Cornelia van Leeuwen is een zus van mijn
overgrootvader. Cornelia van der Knaap is nicht van mij in de 4e generatie. Mijn vraag is of ik de foto mag downloaden en gebruiken voor mijn stamboom. Mijn stamboom staat op GeneaNet onder volkmann5.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Corrie Bel van Leeuwen

lenhoha zei

Heb een verandering aangebracht omdat er een fout in staat/stond. Gelukkig heb ik lezers die heel goed opletten bedankt mijnheer J. Waterreus.
De verandering slaat op Hendrika Tetteroo geboren in Kethel 13 oktober 1820, zij heeft nu haar goede ouders erbij geschreven,nl. Martinus Tetteroo en Cornelia Dries(sen). Hoe de verkeerde ouders erbij stonden begrijp ik niet want ik had helemaal geen ouders voor deze dame in mijn programma staan. Het blijft voor mij toch belangrijk om nog beter na te lezen. Maar nu klopt het want ik heb het nagekeken in het doopboek van Kethel.