donderdag 16 augustus 2012

gevonden een koopakte en wat voor één!In het begin ben ik op zoek gegaan naar familie van moederskant.  Nu is de Streefkerk kant niet zo moeilijk bleek later. Er zijn legio stukken te vinden in de archieven vooral in Ridderkerk en omgeving.  Waar deze familie  woonde en werkte. Maar ja ,ook met deze familie moest ik van onder af beginnen.  Dus zat ik weer menige dagen in de archieven. Waar ik een verkoop akte vond en zomaar direct voorzien werd met een hele  lading Streefkerken.  Als beginneling nog nooit iets gekopieerd, dus wist ik ook niet hoe zo iets werkte. Er waren nog geen digitale fototoestellen, maar ik had mijn werkschrift mee en een pen , dus dat werd schrijven. Ik zet deze uitgebreide akte hieronder want wat is er niet leuker dan door deze akte te lezen een heel stuk familie tegen te komen.  Ga er maar even voor zitten!
De akte is een Verkoopakte, datum: 10 februari 1831, bij het Archief ONR Ridderkerk, inv. nr: 67, aktenummer 877 blz 3, bij notaris Jacobus Johannes de Reus.  Inhoud:
Op verzoek van:
-(1) Jan Groeneboom, bouwman te West Barendrecht, als gemachtigde van Willem van der Duijn, arbeider, getrouwd met Marietje Hoek; als gemachtigde van Geertruij Touw, meerderjarige  en ongehuwde dienstmeid te Zuidland; als gemachtigde van Willem van der Duijn als voogd over de minderjarige Jacob Touw.
-(2) Pieter Cornelis Streefkerk, bouwman te Strevelshoek, als gemachtigde van Arie Hoek, bouwknecht te Charlois, als gemachtigde van Cornelis Touw, meerderjarige arbeider te Abbenbroek; Marietje Hoek, Geertuij Touw, Cornelis Touw en Jacob Touw zijn de enige kinderen van wijlen Centje Streefkerk, overleden te Biert, aan haar in 2 opvolgende huwelijken verwekt door mede wijlen Arie Hoek en Jacob Touw.
-(2) hiervoor genoemd voor zich en uit eigen hoofde van Philippus Streefkerk, arbeider, van Niesje Streefkerk weduwe van Leendert Groeneboom, bouwvrouw te West Barendrecht, van Huibregt Groeneboom, bouwman te Charlois getrouwd met Jannigje Groeneweg; van Mattheus de Zeeuw, vlasboer, als voogd over de minderjarige Adriaantje , Geertuij en Cornelia Groeneweg,  daartoe benoemd door hun vader Pieter Groeneweg in leven vlasboer te West-Barendrecht. De genoemde Jannigje Groeneweg, de voormelde minderjarigen en Cornelia Groeneweg zijn de eneige nakomelingen van wijlen Cornelia Streefkerk aan haar in huwelijk verwekt door Pieter Groeneweg.
-(2) hiervoor genoemd als gemachtigde van Wouter van de Berg, arbeider, getrouwd met Mijnsje Streefkerk beiden wonende te Heenvliet.
-(1) hiervoor genoemd als gemachtigde van Jan Snel, arbeider, getrouwd met Geertruij van Ekelenburg.
-(2) hiervoor genoemd als voogd over de minderjarige Martinus Cornelis en Maria van Ekelenburg. Gemelde Geertrui j van Ekelenburg  en de minderjarigen zijn de enige nakomelingen van wijlen Maria Streefkerk aan haar in huwelijk verwekt door mede wijlen Ewout van Ekelenburg, beiden gewoond hebbende en oveleden te Goudswaard.
De hiervoor genoemde kinderen van wijlen Centje, Pieter Cornelisz,Phillippus, Niesje, de kinderen van wijlen Cornelia, Mijnsje en de kinderen van wijlen Maria (alsmede Jan Streefkerk die bij de laatste wil van wijlen Pieter Pieterszoon uit zijn nalatenschap is uitgesloten) zijn de enige kinderen en nakomelingen van Cornelis Streefkerk, gewoond hebbende en overleden te Barendrecht. Hij was een broer van voornoemde Pieter Pietersz.Streefkerk.
-Pieter Streefkerk , arbeider te West Barendrecht, di9e de eneige nakomeling is van wijlen Arie Streefkerk, gewoond hebbende en overleden te Barendrecht, die eveneens een broer was van Pieter Pietersz.
-Pieter Streefkerk, melkboer te Rijsoord.
-Arij Nugteren, winkelier, getrouwd met Lijntje Streefkerk, en als gemachtigde van Cornelia Streefkerk, weduwe van Simon ‘tZelfde, uitoefenende de melkerij te Ridderkerk en tevens als moeder en wettige voogd over haar minderjarige  kinderen met namen; Adrianus, Adriana Frans en Sijntje Willempje van ‘tZelfde; tevens gemachtigde van Arie Cornelisz. Kuiper, vlasboer getrouwd met Maria Streefkerk.
Genoemde Pieter, Jannigje, Leentje,Cornelia,en Maria Streefkerk zijn de enige kinderen en nakomelingen van wijlen Adriaan Streefkerk gewoond hebbende en overleden te Ridderkerk, hij was een broer van voornoemde Pieter Pieterszoon Streefkerk.
Alle voorgenoemde personen zijn de erfgenamen van laatstgenoemde in leven schoen-en tuigmaker gewoond hebbende en op 25 april 1830 te Ridderkerk overleden.
Tevens nog op verzoek van Jan Leenheer, vlasboer te West-Barendrecht, getrouwd met Hendrijntje Lievaart, zonder beroep. Hendrijntje is de enige nakomeling van wijlen Maria Gouw, gewoond hebbende en overleden te Ridderkerk, die een zuster was van onderstaande verleden Cornelia Gouw (gewoond hebbende en op 24 augustus 1814 overleden te Ridderkerk) in leven  huisvrouw van Pieter Pietersz. Streefkerk aan haar in huwelijk verwekt door Jacob Lievaart, zonder beroep te West-Barendrecht.
In tegenwoordigheid van:
1.       Pieter Cornelis Streefkerk voornoemd als gemachtigde van Dirk Touw, bouwman te Rockanje als toeziend voogd over de minderjarige zoon van wijlen Centje Streefkerk.
2.       Pieter Hendrikszoon de Raadt, bouwman te Oost-Barendrecht als toeziend voogd over de bovengenoemde minderjarige kinderen van wijlen Cornelia Streefkerk, met name Adriaantje, Geertruij en Cornelia Groeneweg.
3.       Cornelis van Ekelenburg, timmerman te Oud Beijerland, als toeziend voogd over bovengenoemde minderjarige kinderen van wijlen Maria streefkerk, met namen Martinus, Cornelis en Maria van Ekelenburg.
4.       Dammis van ‘tZelfde, melkboer te Heer Oudelandsambacht, als toeziend voogd over de voornoemde kinderen van Cornelia Streefkekrk, weduwe van Simon ‘tZelfde.
De notaris bevindt zich in de herberg van Cornelis Stooff teneinde over te gaan tot de openbare verkoop van een huis en erf en 2 percelen land. Koper van het huis en erf gelegen aan de Rijsoordsestraat getekend 327 is geworden Leendert Nugteren, die de koop heeft gedaan voor Willem Leendertsz. Nugteren, broodbakker. Jan Kleinjan , bouwman te Rhoon is koper geworden van een perceel weiland gelegen onder Zandelingen Ambacht. Ook is laatstgenoemde eigenaar geworden van een perceel wei-en bouwland gelegen onder West-Barendrecht in de polder het Binnenland.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dan wordt je toch wel nieuwsgierig wat het allemaal heeft opgebracht voor de familie. Dus met de medewerking van de archivaris vonden we een aanvullende akte die licht laat schijnen over de opbrengsten en dat willen jullie natuurlijk ook weten;
Attestatie of verklaring, datum 24-03-1831, ONR Ridderkerk, inv.nr 67, aktenr: 895 blz. 73 notaris Jacobus Johannes Reus.
De personen zoals genoemd in akte 877 verklaren te hebben ontvangen:
-uit handen van Willem Leendertszoon Nugteren, broodbakker, een bedrag van 1020 gulden inzake de kooppenningen van een huis en erf staande en gelegen onder Ridderkerk in de Rijsoordsestraat getekend 327.
-uit handen van Jan Kleinjan, bouwman te Rhoon een bedrag van 2190 gulden inzake de kooppenningen van een perceel weiland gelegen onder ZandelingAmbacht.
*een bedrag van 2188 gulden 33 1/3 cent de kooppenningen van een perceel wei-en bouwland gelegen onder West-Barendrecht in de polder Binnenland.
*een bedrag van 20 gulden inzake bedongen betaling voor zes opgaande bomen op het weiland van het laatstgenoemde perceel.

Geen opmerkingen: