dinsdag 31 mei 2016

De voorouders van Cornelia de Haan

Het regent en het onweert dus gaan we maar eens verder met invoeren van nieuwe gegevens uit mijn werkboekje. Ik heb niet stil gezeten wat betreft mijn hobby dit afgelopen jaar. Mijn werkboekje staat vol aantekeningen die ik vergaard hebt. Dus tijd om aan het werk te gaan en alles in te voeren op mijn computer. In de archieven van Rotterdam heb ik onder andere gezocht naar aanvullingen voor Cornelia de Haan uit Schiebroek die in Rotterdam trouwde met onze voorvader Leendert Holierhoek. Van Leendert wist ik ondertussen al heel veel, maar Cornelia was alleen nog maar een naam met wat algemene gegevens.Al tikkend kwam ik erachter dat wat ik in mijn boekje had staan,  allemaal wel sumierre gegevens waren, ouders op ouders maar niet alle kinderen. Dus ben ik voor haar familie ook nog maar het internet opgedoken. Gelukkig zijn er voor mij al heel veel aanvullende gegevens te vinden. Hieronder mijn zoektocht van haar gegevens en van haar voorouders en is toch nog een lange lijst geworden. Met heel veel Teunissen de Haan:


Cornelia de Haan geboren te Schiebroek op 4 oktober 1818, zij trouwde in Rotterdam op 9 mei 1882 met Leendert Holierhoek die in Schipluiden geboren is op 5 mei 1855, hij was boerenarbeider volgens zijn persoonkaart, samen krijgen zij negen kinderen. Waarvan er vier volwassen zijn geworden. Cornelia  overlijd in Rotterdam op 29 maart 1917, Leendert volgt haar te Rotterdam op 3 januari 1922.


Cornelia was de oudste van de kinderen van Teunis de Haan, (bouwknecht, veehouder), geboren in Schiebroek op 27 juli 1828, hij huwt te Rotterdam op 3 mei 1856 met Willemijntje Verhage,
( dienstbode, zij was diensmeid bij de familie Lamberd) geboren in Overschie en Hogenban op 10 december 1830 als dochter van Cornelia Verhage , haar vader is niet bekend. Willemijntje en Teunis krijgen samen 10 kinderen, waarvan 5 na de geboorte al snel overleden.

De vader van Teunis was Adrianus de Haan, veehouder en bouwman te Hillegersberg, geboren te Hillegersberg op 27 april 1793. Hij trouwt in Schiebroek op 21 mei 1828 met Adriana Baars, geboren in Berkel op 12 april1798 als dochter van Dirk  Arijsz. Baars en Leentje Dirkse Kerkhof.  Samen krijgen zij zes kinderen waarvan er twee volwassen worden. Adriana overlijd in Hillegersberg op 13 juli 1851 en Adrianus in Hillegersberg op 7 maart 1861.

De ouders van Adrianus waren Teunis de Haan, geboren te Goudriaan op 28 december 1755, hij trouwt in Kralingen op 5 december 1792 met Maria van Vliet, geboren te Rotterdam 08 november 1767 als dochter van Hendrik van Vliet (van Vlist) en Adriana Stoop. Samen krijgen zij 3 kinderen.  Teunis overlijd in Hillegersberg en aldaar begraven op 25 september 1795. Teunis werd begraven in de kerk , kleed 1 1/2 gld., f. 5.10.--  en Maria overlijd in Hillegersberg op 12 januari 1809 en begraven in de kerk,kleed 2,5 gld.

De volgende generatie is Teunis de Haan, geboren te Goudriaan en op 3 mei 1722 aldaar gedoopt, hij trouwt te Goudriaan op 3 december 1747 met Teuntje Ariensdr. Terlouw, geboren te Goudriaan op 02 maart 1721 als dochter van Arij Nijszn Terlouw en Willempje Florisdr. de Ruiter.Samen kregen Teunis en Teuntje zes kinderen.Teunis overlijd in Goudriaan op 4 mei 1759 en Teuntje te Goudriaan op 25 mei 1799.

De vader van Teunis was Teunis Teuniszn de Haan, hij is gedoopt te Goudriaan op 25 september 1689, zijn moeder was Aaftie Cornelisdr. Ouwerkerk,  gedoopt te Goudriaan op 31 augustus 1698 als dochter van Cornelis Jansz Ouwerkerk en Pietertje Dircksdr de Lange.  Teunis en Aaftie trouwen te Goudriaan op 20 oktober 1715 en krijgen samen 4 kinderen.

Dan volgt Teunis Ariensz. de Haan, gedoopt te Goudriaan op 1 januari 1649, hij trouwt in Goudriaan op 19 april 1680 met Sijgje Jans (Blom) j.d van Noordeloos Samen krijgen zij 8 kinderen. Teunis overlijd in 1704.

Arien Teunisz den Haan geboren ca 1610 te Goudriaan, is de volgende. Hij ondertrouwt te Goudriaan op 14 november 1637 met Demet Pieters die voor 1647 overlijd en drie kinderen achter laat. Arien ondertrouwt de 2e keer te Goudriaan in december van het jaar 1647 met Marike Heijmansdr de Groot, geboren ca 1629  in Ameide als dochter van Heijmen Aelberts (Trits) en Leentge.., Arien en Marike krijgen samen nog eens 3 kinderen.

Theunis Theunisz den Haan geboren ca 1585 en hij trouwt te Goudriaan met Aaltje Bastiaans, samen krijgen zij 8 kinderen.
{ notities: 1-4-1623. Cornelis Cornelisz geass. met Arien Willems zijn voocht, Thonis de Haen zijn oom en Jan Wouters zijn stiefvader en de Aentje Thonis zijn moeder, hij heeft de voochdij opgezegt.
13-12-1627 Jan Wouters wedr. van Aentgen Thonis, wonende te Goudriaan geass. met Pieter Cornelis broer? wonend te Noordeloos ten eenre en Teunis Teunis den jonge Haen als bloedvoocht van Neeltgen Jansdr, Jan Jans, Jannitgen Jans, Barber Jans, Aeltge Jans, Heijltgen Jans en Leentgen Jnas out 1 1/2 jaar. allen weeskinderen van voornoemde echtelieden.} de notities gaan over Aentgen Thonis, zij is de zuster van Theunis Theunisz den Haan.

Theunis Pietersz. den Haan geboren ca 1560 in Goudriaan en getrouwt met Antonia... samen krijgen zij 6 kinderen.

Pieter (Peter)  Pauwels de Haan is in 1546 kerkmeester te Oosterwijk. hij trouwt de eerste keer ca 1545  met Elisabeth Antonis Vink, waaruit 3 kinderen zijn geboren , de tweede keer trouwt hij ca. 1555 met Heijltje Pieters en krijgen samen nog 2 kinderen.

Pauwel (Paulus) Pietersz den Haen, vermeld in de 10e pennning van 1543 (hij is dan 53 jaar) en woont in Oosterwijk, trouwt met NN Willemsdr. en heeft 2 kinderen.

Pieter den Haan geboren ca 1465.

Na 13 generaties heb ik deze stamlijn aardig bijelkaar. Toch heel wat meer dan ik eerst had.

Geen opmerkingen: