dinsdag 4 november 2014

chirurgijn Leendert Leendertse van Gemert s'Gravendeel 1638chirurgijn

Beroepsaanduiding voor personen die na een leertijd als knecht en het afleggen van een meesterproef gerechtigd waren bepaalde heelkundige handelingen uit te voeren. Te onderscheiden van de in veel hoger aanzien staande 'doctoren', die na een academische studie de geneeskunde beoefenden.


chirurgijn

Mijn 8x overgrootvader van moederskant is: 
Leendert Leendertse van Gemert, wever, Chirurgijn te s'Gravendeel (vermeld aldaar 22-10-1638) 
Leendert is naar alle waarschijnlijkheid geboren in Gemert ,overleden 1675. Hij trouwt ca. 1660 voor de kerk met NN
(deze vrouw heette waarschijnlijk ook Neeltje ) zie hieronder:

Neeltje overleed in het kraambed, te s'Gravendeel in 1671, waarna 2 kraamkinderen  werden besteed, omdat Leendert zelf onmachtig was deze te onderhouden. Die besteding werd tot 1675 herhaald, toen was hij  hertrouwd.

Hij trouwt 2)  in 1673 met Neeltje Cornelis Wever, overleden in s'Gravendeel in 1687
(Er is een weduwe van  Mr. Leendert van Gemert,  zij wint haar kost met spinnen, zij woont daarbij aan de Langestraat te s'Gravendeel)

  Op 26-7-1636 kocht Leendert tarwe, haver, een "rootbles merrijpaert" en een oude wagen op de veiling van de boedel van Lenaert Cornelisse Vogelaer.

  Mr. Leendert van Gemert werd ook aangeduid als "Mr. Lenaert van Strijen", "Mr. Leendert de Wever" en "Mr. Leendert de Jonge".
  De kost was karig voor Leendert en hij maakte schulden.

  Op 15-1-1639 eiste Leendert van Arie Cornelisse Molenaer betaling van f 317,- "over meesterloon en geleverde medicijnen aan het huisgezin van gedaagde", die tenslotte werd veroordeeld tot betaling van f 130,-.
  Op 28-6-1653 verlangde Burger Cornelisse betaling van Leendert van f 15.01.08, wegens geleverde winkelwaren. Leendert erkende de schuld en vroeg vergeefs om uitstel van betaling. Na verschillende aanmaningen werd gevraagd "aenwijsing te doen van goederen", waarop beslag zou kunnen worden gelegd, waarop Leendert zei: "ick en hebbe geen goet, oft hij most in arrest doen nemen mijn weefftou, daer ick mijn broodt mee moet winnen".
  Op 6-1-1658 stelde de kerkeraad Leendert aan als deurwachter van de kerk voor f 12,- per jaar, waarbij hij zich eventueel mocht laten vervangen door zijn oudste zoon.

  Leendert kreeg ruzie met Damas Claesse en diens vrouw, Pietertje Pieters, waarna de kerkeraad bepaalde dat het stel zich voorlopig moest onthouden van het avondmaal "ter oorsake van seker different tusschen hun beijden ontstaen". Op 24-9-1662 betuigden de partijen hun spijt en beloofden beterschap.

  Adres: Korte Kerkstraat, ’s-Gravendeel van ±1635 tot ±1648
  Adres: Langestraat, ’s-Gravendeel van 1675 tot 1675
  Beroep: Chirurgijn van 1636 tot 1673

  Beroep: Wever van 1653 tot 1653
   
Kinderen; Jacobus 1660, Cornelia 1664, Abraham 1665, Arie 1665, Jan 1671 (tweeling), Annetje 1671 (tweeling), Leendert 1673 en Govert 1676.
   

Geen opmerkingen: