dinsdag 26 augustus 2014

Moeilijkheden met doop van de laatste vier kinderen.

Jan de Bruijn en Gerritje Baartman  (ik ben hun 5x achterkleindochter) hebben samen 13 kinderen. Twee van hen werden gedoopt in Molenaarsgraaf, twee in Bleskensgraaf en een van hen in Brandwijk, Kind zes,zeven acht en negen werden zonder problemen gedoopt in Alblasserdam. De laatste vier kinderen zijn ook in Alblasserdam gedoopt . Bij de laatste drie kinderen moest ik wel gaan zoeken want alle drie werden ze op dezelfde dag gedoopt. Dus ben ik in zoeken.nl gedoken, de vroegere Genver. En daar vond ik dit in de doopboeken:

Den 16 April 1747.
Jan
Ouders Jan de Bruijn
Gerritje Baardman

N.B. Dit kind is volgens 'tzegge des vaders, oud ruim dertig weken en niet gedoopt tot hiertoe van wege eenig versschil over de plaats waar 't gedoopt moest worden, terwijl ouders op een der hooge molens woonende, dog volgens advis van 't Eerw. Classis van Suijdholland gehoude den 11 april 1747 geschiet het hier terwijl te voore eenige kinderen van deselfde persone hier zijn gedoopt, sonder dat uit kragt der doop eenig regt tot Alimentatie volgt, blijvende dit over ter desisie aan andere.


1753 den 31 May.
Maaijke
Adriaan
Marijnus
Ouders Jan de Bruijn
Gerritje Baartman

N.B. Het eerste kind van deze drie kinderen is volgens het zeggen des vaders out omtrent vijf jaar, het tweede kind ruim twee en een half jaar, het derde agtien weken, sijnde de redenen waarom de kinderen tot hiertoe ongedoopt gebleven sijn dat de ouders op de hooge moolens woonende niet wisten waar haare kinderen behoorden gedoopt te worden en in vorige tijden eenige van hare kinderen hier gedoopt sijnde hebben versogt dat het hier mogte geschieden, waar ons het advis van de E: Classis van Zuidholland, gehouden de 2 may 1753 ingenomen sijnde, soo worden zij hier gedoopt, sonder dat uit kragt des doops eenig recht tot alimentatie volgt.


Geen opmerkingen: