vrijdag 29 augustus 2014

Boterclomp- Boterklomp

In mijn genealogie komt deze naam voor, beginnend als alias. Dat was ik nog niet eerder tegen gekomen, dus vond dat wel interessant. Niet dat deze familie heel dicht bij mij staan, want de stamvader is mijn 10 keer overgrootvader. Maar de familienaam intrigeerde mij wel en daarom krijgen ze een plaatsje op mijn blog.
De familie komt vanaf de Kijfhoek naar Ridderkerk en woont en werkt daar. Heb jammer genoeg verder geen bijzondere passages gevonden van hen dan alleen deze aparte familie naam.

Kijfhoek
In een donk in het stroomgebied van het riviertje de Devel zijn potten gevonden met voedselresten die door middel van dekoolstof- 14 - datering konden worden gedateerd in de Vlaardingercultuur (3500–2500 v.Chr.). Gevonden koolstofresten kunnen op bewoning in het mesolithicum  (5500-4100 v.Chr.) wijzen. Deze vindplaats zal tot archeologisch monument verklaard worden omdat donken met neolithische en mesolithische bewoning ook internationaal zeer zeldzaam zijn.
In 1322 vond een watersnood plaats (de Stormvloed van 1322) waarbij grote stukken van de Zwijndrechtse Waard onder water kwamen te staan en vele levens verloren gingen. Dit was voor graaf Willem III van Holland aanleiding om bedijkingsplannen te ontwikkelen. In een oorkonde van 14 januari 1331 bepaalde hij dat ‘degenen die delen van de Zwijndrechtse Waard bedijkten, ambachtsheer werden van dat deel van de Waard’. Door die oorkonde ontstonden deambachtheerlijkheden, waarvan de meeste werden genoemd naar hun bedijkers: Schobbelands Ambacht, Heer Oudelands Ambacht, Groote en Kleine Lindt, Heerjansdam, Kijfhoek , Meerdervoort, Sandelingen Ambacht en Alewijns Ambacht.
In 1332 werd het kasteel Develsteijn op Lievershille gebouwd. Dit kasteel heeft bestaan tot 1824. In 2005 zijn er enkele proefsleuven gegraven op de plek waar het kasteel gestaan heeft. Het idee om het kasteel te herbouwen kreeg daardoor een nieuwe impuls.

Kijfhoekkerk
Met de bedijkingwerkzaamheden werd de Devel bij Groote Lindt en bij Kleine Lindt afgedamd. In de periode na de bedijkingwerkzaamheden (na 1337), werd waarschijnlijk Kijfhoek gevestigd. In 1368 werd in ieder geval het monumentale kerkje van Kijfhoek gebouwd dat nog steeds op een terp aan de rand van de Devel staat. Deze Kijfhoekkerk vertoont bouwkundig gezien zowel kenmerken van de gotische als van de romaanse bouwstijl. Waarschijnlijk kwamen vroeger veel kerkgangers per schuit.
Het dorpje is door de tijden heen altijd klein gebleven. Zo telde het in 1515 zes huizen en een klooster. Het was dit klooster dat het dorp betekenis gaf. Het klooster Eemsteijn, gelegen bij Munnikensteeg werd ingewijd in 1435 en was bijna anderhalve eeuw een soort streekcentrum; het werd verwoest in 1572 door een Geuzenvendel. Van het klooster is niets bewaard gebleven.
Kijfhoek ging per 19 augustus 1857 op in de gemeente Groote Lindt die in1881 opging in de gemeente Zwijndrecht.
In 1926 werd de Devel bij Kijfhoek drooggelegd. Door een wijziging in het systeem van bemaling van de polders verloor de Devel haar functie op dit gebied.
Het kerkje werd gerestaureerd in 1927 maar door geldgebrek werden deels machinale stenen gebruikt; grove planken vervingen het dakbeschot. Vanaf 1992 is het kerkje opnieuw en deskundig gerestaureerd.


Hier het overzicht van mijn het stukje Boterklomp familie uit mijn genealogie. We gaan wel weer een aardig tijdje terug in de tijd naar de door mij gevonden 10 x overgrootvader (wat een woord is dat):

Teunis Sijmons, hij is bouwman te Kijfhoek, geboren rond 1585 en is overleden ca. 1655. In 1610 trouwt Teunis voor de eerste keer maar het blijft voor mij een onbekende vrouw, want dit huwelijk kan ik niet terug vinden. In 1615 trouwt hij voor de tweede maal met Leentje Jacobs.

Van Teunis en Leentje heb ik 1 zoon gevonden Cornelis Teunis Simons, ook hij is bouwman, en hij draagt het alias Boterclomp, geboren te Kijfhoek ca. 1615 en in Kijfhoek trouwt hij op 4 juni 1638 met Anneke Pieters uit Hendrik Ido Ambacht, waar zij ca 1615 werd geboren. Zij wonen samen aan de Pruijmendijck onder Ridderkerk. Gevonden heb ik vijf kinderen van dit echtpaar.

1. Pieter Cornelis Boterclomp, geboren in 1639 te Ridderkerk maar gedoopt in Hendrik Ido Ambacht  op 19-juni 1639, arbeider,bouwman,  hij is overleden ergens tussen 1683/84 en hij trouwt met Maijken Geerits. Waar en wanneer is mij nog niet bekend. Van dit echtpaar heb ik  vier kinderen getraceerd.
                                1. Jacob Pieters Boterclomp, gedoopt Ridderkerk 3 december 1673
                                2. Anneken Pieters Boterclomp, gedoopt Ridderkerk 23 december 1674
                                3. Cornelis Pieter Boterclomp, gedoopt Ridderkerk 11 augustus 1680, hij trouwt
                                    Ridderkerk op 1 mei 1701 met Barber Aertsdr. den Hoed(t), dochter van
                                    Aert Janse den Hoed(t) en Leijgje Pieters Huijser.  Zij krijgen 8 kinderen,
                                   waaronder hun dochter Marijtje Cornelisd. Boterclomp die op 6 februari 1734        
                                    in Ridderkerk trouwde met Leendert Bakker en zo in mijn genealogie terecht kwam.
                                4. Marijnus Pieters Boterclomp, gedoopt Ridderkerk 21 december 1681.

2. Leentje Cornelisdr. Boterclomp, gedoopt in Hendrik Ido Ambacht op 9 december 1642, zij gaat ten ondertrouw in Rijsoord op 5 maart 1667 en  trouwt in Hendrik Ido Ambacht in 1667 met Huijg Ariens de Zeeuw. Zij woonden aan de Drogendijck in 1667.

3. Marieke Cornelisdr. Boterclomp, gedoopt Hendrik Ido Ambacht op 27 november 1644.

4. Jacob Cornelis Boterclomp, gedoopt in Hendrik Ido Ambacht op 7 april 1647.

5. Dammis Cornelis Boterclomp, gedoopt Hendrik Ido Ambacht 9 juni 1652, boer te Ridderkerk, Damis overlijd te Ridderkerk op 13 mei 1711, 59 jaar oud. Op 13 november 1767 trouwt hij in Ridderkerk met Marijtje Rogiersdr. Rouwsel, zij werd gedoopt in Ridderkerk op 9 februari 1653. Van dit echtpaar heb ik 7 kinderen gevonden die zich allemaal  noemde: Alias boer Boterklomp.
                                1. Cornelis Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 21 februari 1677.
                                2. Rogier Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 10 september 1679
                                3. Annetje Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 13 augustus 1682.
                                4. Leentje Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 1 april 1685.
                                5. Lijsbeth Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 18 januari 1688.
                                6. Cornelia Dammis Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 3 februari 1692 en overleden
                                    voor 7 februari 1694.
                                7. Cornelia Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 7 februari 1694.


Geen opmerkingen: