woensdag 19 februari 2014

De Mulders uit het dorp Drumpt

Drumpt is een voormalig dorpje in de provincie Gelderland, dat aan het eind van de 20e eeuw opgeslokt is door de gemeente Tiel .  Drumpt is gelegen in de wijk Tiel-Noord. En de volgende familie Mulders vind zijn oorsprong in dit kleine dorpje.
Het gaat hier over Johanna Berredina Mulders geboren in Drumpt op 4 maart 1788 als dochter van Willem Mulders en Hendrika ten Bokkel, zij trouwt in de gemeente Tiel op 16 december 1809  met een voorvader van mij, Antonie Harte, geboren in Tiel op 7 oktober 1787 . Op 31 december trouwen zij in de kerk van Avezaath. Antonie overlijd in Tiel op 3 april 1867 en Johanna in Tiel op 13 februari 1845.
En dat was dan ook gelijk alles wat ik wist van Johanna Berredina Mulders, want in het archief van Tiel konden zij mij niet verder helpen. En ja het was voorlopig ook genoeg vond ik dus heb ik jaren geen moeite gedaan iets meer te weten te komen. Tot ik ging spitten in het trouwboek van Drump 1671-1716  voor een heel andere naam en toen stuitte op deze ondertrouw:
Ondertrouw Drump 26 augustus 1715, op attestatie van Geldermalsen, Martinus Mulder, j.m. van Naumburg in de lande van Hessen Cassel, laatst wonende tot Drumpt met Margaretha Jansz. Van der Lingen j.d. van Geldermalsen.
Dus dan het doopboek van Drumpt  erbij en zoeken na 1715 voor nageslacht en daar vond ik drie zonen:
1. Aerdtjan Mulders, gedoopt in Drumpt op 8 december 1720, z.v. Maerten    Mulders en Grietje Jans.
2. Aalt Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 1 maart 1722, z.v. Maerten Mulders en Grietje Jans.
3. Gerrit Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 februari 1725, z.v. Maerten Mulders en Margariet Jansz.
Alleen van Aerdtjan heb ik gegevens gevonden , hij trouwt met Hermina (Willemina) (Hermken) Scriba, geen verdere gegevens van Hermina kunnen vinden. Wel vond ik hun kinderen 10 stuks. Waarvan er een aantal jong zijn gestorven. Het eerste kind werd geboren in 1742, dus zullen zij wel rond die tijd in het huwelijk zijn getreden. Maar dat huwelijk heb ik nog niet gevonden .
De kinderen waren:
1. Martina Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 november 1742.
2. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt op 22 maart 1744
3. Willemina Mulders, gedoopt in Drumpt op 16 juli 1747 met als doopgetuige Kaat Verweij.
4. Geertruij Mulders, gedoopt in Drumpt op 22 januari 1749 met als doopgetuige Aaltje Martens.
5. Wilmijna Mulders, gedoopt in Drumpt op 29 maart 1750.
6. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 december 1751.
7. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt 11 februari 1753.         
8. Margriet Mulders, gedoopt in Drumpt op 30 maart 1755.
9. Margrietta Mulders, gedoopt in Drumpt 4 april 1756.
10. Hendrik Jacob Mulders, gedoopt in Drumpt op 7 augustus 1757.  
Zo had ik dit gezin compleet . Martina kwam ik nog een aantal keren tegen als doopgetuige bij de kinderen van haar broer en zus. Van Geertruij heb ik het huwelijk gevonden en zo ook van de laatste Willem van dit rijtje.
Ondertrouw Montfoort volgens attestatie afgegeven door Pronckert, Predikant aldaar, huwelijk Drumpt 25-07-1733 Cornelis van Putten geboren en woonagtig te Montfoort met Geertruij Mulders geboren en woonagtig te Drump. getuigen: Dirk van Putten en Grietje van den Helm per attest en in tegenwoordigheid van Arijen Mulders. Gevonden 2 zonen en 1 dochter voor Geertruij  en Cornelis allen gedoopt in Drumpt.
De laatste Willem in dit rijtje is dan ook de vader van Johanna Berredina.
Ondertrouw Drumpt 28 mei 1785 , huwelijk Drumpt 12 juni 1785 Willem Mulders j.m. geboren en wonende te Drumpt met Hendrika ten Bokkel j.d. geboren te Aalten en wonende in Drumpt
Zij was de dochter van Geert ten Bokkel en Berradina Pakkebier.
Willem Mulders, (rentenier in 1829) overlijd in Tiel op 25 januari 1838, Hendrica ten Bokkel werd geboren in Aalten op 29 september 1755 en overlijd vijf dagen na haar man op 30 januari 1838.
Zij kregen 6 kinderen:
1. Arend Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 13 augustus 1786, doopgetuige was: Hermina Scriba.
2. Johanna Berredina Mulders, gedoopt in Drumpt op 9 maart 1788 , haar doopgetuige waren: ArendJan Mulders en Martina Mulders.
3. Gerrit Mulders, gedoopt in Drumpt op 27 februari 1791, doopgetuige Geertruij Mulders.
4. Gerrit Mulders, gedoopt in Drumpt op 18 maart 1792, doopgetuige Marthina Mulders.
5. Hermanus Mulders, gedoopt in Drumpt op 17 mei 1795, doopgetuige Hermina Scriba.
6. Gerrad Martini Mulders, gedoopt in Drumpt op 4 augustus 1799.
Zo heb ik Johanna Berredina Mulders haar familie bijelkaar en is dit weer rondgebreid.

Geen opmerkingen: