zaterdag 6 juli 2013

Nog meer familie ....Noorlander.

De familie Noorlander komt door mijn opa Adrianus Pieter Streefkerk (1892-1914) via zijn moeders kant in mijn genealogie terecht. Deze familie komt oorspronkelijk uit Stolkwijk 1529-1614, later Ouderkerk aan de IJssel 1614- 1725 via Rotterdam naar Strijen.
De Stamvader is Pieter Geerlofsz Noirlander, hij is geboren in Stolkwijk ca 1529. hij overlijd in Stolkwijk op 13-februari 1588 en trouwt in Stolkwijk ongeveer 1649 met Lijsbeth NN.

Hun zoon Claas Pieter Noorlander (Noirlander)  werkt als arbeider en wordt geboren in Stolkwijk ca 1550, hij trouwt in Stolkwijk ca. 1575 met Grietje NN, Claas overlijd ook in Stolkwijk.
Claas woonde Benedenheul te Stolkwijk . RA Stolkwijk 828/829 : Claes Pieter Noorlander gebruikt een erf van de zaliger Jan van Teijlincq (belending), hij huurde een boerderij met 15 morgen land van Vastert Teunisz.


Zoon Abraham Claesz Noorlander is de volgende in de rij en hij is geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1590, Hij trouwt ca. 1610 in Stolkwijk met Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisdr. Coolwijck, Elisabeth is geboren in Stolkwijk als dochter van Cornelis Cornelisz. Coolwijck en Marrigje Jans.
Zij woonden in Bovenkerk onder Stolkwijk aan de kade met boerderij Benedenheul.
Lijsbeth overlijd in Stolkwijk op 28 mei 1613. Abraham trouwt ongeveer een jaartje later voor de 2e keer in Stolkwijk op 13 april 1614 met Barbara (Barber) Jacobsdr. Decker, Barber werd geboren in Stolkwijk ca. 1594 en was een dochter van Jacob Dircks Decker en Ariaantje Ariens.
Zij woonden Bovenkerk onder Stolwijk. Bovenkerk is de kade met boerderijen ten oosten ( stroomopwaards en hoger liggend) van het dorp Stolwijk
Abraham overlijd in Bovenkerk onder Stolkwijk op 13 april 1614 en Barber overlijd in Stolkwijk rond 1648.

Hun zoon Claas Abrahams Noorlander werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1620, hij trouwt op 25 april 1641 in Gouda met Marritgen Jansdr. Wiggers, zij werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel ca. 1618 en was een dochter an Jan Wiggers en .....Cornelis Huigen.Nog geen drie en half jaar later overlijd Marritgen in Ouderkerk aan de IJssel op 12 december 1644. Claas trouwt rond 1650 in Ouderkerk aan de IJssel met Annitje (Anneke) Pietersdr. Versloot, zij werd geboren in Ouderkerkaan de IJssel ca. 1625 en was de dochter van Pieter Jacobsz. Roelofs Versloot en Beatrix (Brechtje) Jansdr. Annitje overlijd Stormpolder en werd aangegeven door haar man Claes Abrahamsz Noirlander. Ze werd begraven in de Crompolder in Ouderkerk aan de IJssel op 28 september 1679, Claas overlijd na 1679.

Hun zoon Jan Noorlander was in 1718 waarsman ( Ambtenaar, toegevoegd aan dijkgraaf en heemraden, belast met het toezicht op (o.m.) de dijken, meestal verkozen in de dorpen of districten om bij den dijkgraaf de belangen van het dorp of district te behartigen.  Opzichter over weilanden en vee). en werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1654, hij trouwt met Ariaantje Cornelisse Ouwejan, geboren en gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel 12 maart 1656, zij was een dochter van Cornelis Jansz. Ouwejan en Marrigje Jacobsdr. Jan overlijd in Ouderkerk aan de IJssel op 21 februari 1728 en Ariaantje in Ouderkerk aan de IJssel op 1 maart 1693.

Hun zoon Claas Noorlander wordt geboren in Ouderkerk aan de |IJssel op 24 oktober 1677, hij trouwt in Ouderkerk aan de IJssel op 22 mei 1700 met Pietertje Pietersdr. Ligthart, Pietertje werd gedoopt in Lekkerkerk op 30 oktober 1675, dochter van Pieter Jansz. Ligthart en Marchje (Marrigje) Cornelisdr. Molenaar. Claas overlijd in Ouderkerk aan de IJssel op 7 juni 1710.


Jan Claesz Noorlander is hun zoon en werd gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel op 24 oktober 1677,
hij trouwt in Ouderkerk aan de IJssel, nadat zij op te Brandwijk op 12-november 1724 in ondertrouw zijn gegaan met de weduwe van Marijnus Krijnen, Marijtje (Maria) Cornelisse Beck, Marijtje werd gedoopt in Bergambacht op 17 oktober 1686 en was de dochter van Cornelis beck en Gietje Ariens. Zij overlijd in Lekkerkerk op 11 januari 1779. Waar en wanneer Jan overlijd is mij niet bekend.

Dan volgt hun zoon Claas Jan Noorlander, hij is gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel op 13 mei 1725, hij trouwt in Lekkerkerk op 3 maart 1747 met Antje Dekker, zij is geboren Ouderkerk aan de IJssel rond 1725. Claas overlijd te Oude Schild op Texel. Zij hadden dochter die vroedvrouw werd zie hieronder:


Maria Klaasse Noorlander 1775-1778
 
         Maria werd in 1748 onder Lekkerkerk geboren als dochter van Klaas Noorlander en Antje Dekker. Zij werd op 16.10.1775 lid­maat te 's-Gravendeel, met attestatie van Voorburg.
         Van haar activiteiten als vroedvrouw is in de archieven niet veel te vinden. De dorpsrekening van 1775 vermeldt dat zij de nieuwe vroedvrouw is, maar in 1778 figureert daar haar op­volgster al. De plaatselijke chirurgijn Mr. Johannes Cornelisse Geervliet verloor in 1786 zijn vrouw en Maria trouwde in het volgende jaar met hem. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.Zij woonde met Johannes in de Zuid Voorstraat.
         Mr. Johannes overleed in 1807 en werd op 18 juni begraven. Maria had 't goed bekeken en verzorgde haar oude dag door met de opvolger te trouwen. Dat was Mr. Willem van Kooten, op 15.11.1782 te Dordrecht geboren. Het paar ging op 11.12.1807 in ondertrouw.
         Maria zorgde nog 13 jaar goed voor Willem tot zij op 24.09.1820 overleed.

Maar we gaan verder met hun zoon Johannes ((Jan) Claasz. Noorlander, hij was timmerman en later rentenier, hij werd geboren in Voorburg op 26 april 1757 en gedoopt in Voorburg op 1 mei 1757, Johannes deed belijdenis in October 1775 in s'-Gravenhage, hij trouwde als jongeman, afkomstig van Voorburg, wonende Zijl in Rotterdam op 4 mei 1786 met Lijntje Oomen, afkomstig van Well in Gelderland, geboren in Ammerzoden op 14 oktober 1753, dochter van Tijs Oomen en Willemke van Belvelgem. In 1781 werd zijn vrouw Lijntje Oomen tot vroedvrouw benoemd in Warmond, en reeds in april 1782 te Strijen. Naast de praktijk van zijn vrouw oefende Jan hier het timmersvak uit. Hij vervulde tevens de functie van ijkmeester en opperbrandmeester en heeft tweemaal tevergeefs geprobeerd om ook aanspreker te worden. Lijntje die hem drie kinderen schonk overlijd in Strijen op 13 mei 1776, 43 jaar oud. Waarna Jan opnieuw trouwt in Strijen na in ondertrouw te zijn gegaan in s'-Gravendeel op 15 februari 1808 met de 39 jarige chirurgijnsdochter Anna Johannesdr. Geervliet, die een stiefkind was van zijn zus, de vroedvrouw Maria Noorlander, geboren in
s'-Gravendeel op 9 april 1769, dochter vanJohannes Cornelis Geervliet en Jannetje Ariens van Soest. Jan bracht zijn laatste levensperiode door in s'-Gravendeel, waar hij in 1820 en 1821 zijn autobiografie schreef.
Jan overlijd in s'-Gravendeel op 21 maart 1833 Zuid Voorstraat 179 Wijk 6, overlijdings aangifte door: Jan Kluit 48 jr. metselaar schoonzoon en Leendert Moret neef. Anna Overlijd in
s'-Gravendeel op 24 januari 1846.


Jan en Lijntje hun dochter Antje (Anna) Jansdr. Noorlander werd geboren in Strijen op 6 juli 1786, zij trouwt in Strijen op 14 november 1804 met Jan Kroon , timmerman, geboren in Rhoon op 18 juli 1784 zoon van Antonie Kroon, schoolmeester, en Leentje Oostdijk. Antje overlijd in Strijen op 7 maart 1858 en Jan overlijd in Strijen op 31 januari 1860.

Jan Kroon en dus ook Antje Noorlander zijn direct verwant door hun dochter Johanna Kroon die trouwt met Cornelis van Gemert, en hun dochter Lijntje van Gemert trouwt dan met Jan Streefkerk, waaruit mijn grootvader Adrianus voortkwam.

3 opmerkingen:

Joan Bos zei

Dank voor het opnemen van mijn blog in je lijst rechts! De naam Noorlander kom je in de Hoeksche Waard ook tegen. Groeten van Joan

Joan Bos zei

En een mooi plaatje van Ridderkerk is dat!

Ineke zei

weer met plezier gelezen