woensdag 8 mei 2013

van den Berg uit Ridderkerk deel 2

In deel 1 zijn we geëindigd met Willem en Willempje van den Berg-van der Staay en nu gaan we verder met een zoon van dit echtpaar.

Hendrik Willemsz. van den Berg werd gedoopt in Ridderkerk op 18 oktober 1744, hij trouwt in Ridderkerk op 12 mei 1776 met Pietertje Leeuwenburg, zij werd geboren in Ridderkerk op 22 november 1750 als dochter van Pieter Willemsz. Leeuwenburg en Annetje Jacobsdr. Heinoord. Hendrik overlijd in Ridderkerk op 12 januari 1832 en 2 jaar later op 28 februari 1834 overlijd Pietertje. Samen kregen zij 6 kinderen.

Eén van de kinderen  is Jan Hendriks van den Berg, Vlasboer, gedoopt in Ridderkerk op 3 september 1780, hij trouwt in Ridderkerk op 17 mei 1806 met Willempje Bastiaansdr. Swart (Zwart), zij is geboren in Ridderkerk op 15 juni 1783 als dochter van Bastiaan Cornelisz. Swart en Martijntje Ariesdr. van de Graaf. Jan overlijd te Portugaal op 2 april 1804 en Willempje in Barendrecht op 3 januari 1838. Van hen heb ik 1 kind, een zoon kunnen vinden. Wel heb van hen een aantal notariële akten.

Aktesoort   boedelinventaris Datum   16/01/1793 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   32 
Aktenummer/Blz.   3/10  Notaris   Hendrick Verhoeff
schepen van Ridderkerk en Johannes Ariensz van der Graaff, beiden wonend te Ridderkerk en Pieter de Lijster, schepen van en wonend te Oost-IJsselmonde, als voogden van de drie minderjarige kinderen en enige erfgenamen van Bastiaan Cornelisz Zwart en Martijntje Ariensd van der Graaff., nl. Willempje, Eva en Jannigje Zwart. Als mede-erfgenamen zijn ook betrokken genoemde Johannes Ariensz van der Graaff, Dirk Ariensz van der Graaff en de dienstmaagd van Bastiaan Marijtje Koedood.

Aktesoort   boedelscheiding Datum   26/03/1807 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   41 
Aktenummer/Blz.   27/74  Notaris   Willem van den Broek
Jan van den Berg, gehuwd met Willempje Zwart, wonende te Ridderkerk, en Pieter Pietersz. de Lijster, wonende te Oost IJsselmonde, voogden over de nalatenschap van Bastiaan Cornelis Zwart en Martijntje Arensd. van der Graaf aan de minderjarige dochter Eva Zwart.
Gaan over tot verdeling van de boedel.

 Aktesoort   testament Datum   07/05/1819 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   50B 
Aktenummer/Blz.   49/51  Notaris   Willem van den Broek
Jan van den Berg, vlasboer woonachtig onder Ridderkerk, benoemt zijn huisvrouw Willempje Zwart tot zijn erfgenaam.

Aktesoort   schuldbekentenis Datum   14/03/1823 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   63 
Aktenummer/Blz.   25/65  Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Jan van den Berg, vlasboer en zijn huisvrouw Willempje Zwart te Ridderkerk, zijn aan Adriana Huizer, weduwe van Mattheus Steehouwer, zonder beroep te Ridderkerk, een bedrag schuldig van 525 gulden.

Aktesoort   transport Datum   30/04/1828 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   66 
Aktenummer/Blz.   583/24  Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Adriana Huijser weduwe Mattheus Steehouwer, zonder beroep, draagt bij deze over aan Pieter Eliza van Es, heel- en vroedmeester, een schuld- en hypotheekbrief groot 525 gulden op naam van Jan van den Berg vlasboer en zijn huisvrouw Willempje Zwart, ten behoeve van genoemde Adriana Huijser gepasseerd voor deze notaris d.d. 14 maart 1823. Het betreft de volgende onroerende goederen:
1. een huis, schuur, woon- en zwingelkeet en erf, staande en gelegen te Ridderkerk gemerkt nummer 39.
2. een huis, schuur en erf staande en gelegen als voren, gemerkt nummer 34.
3. een zgn. 12 roeden, gelegen te Ridderkerk bekend onder nummer 51.
4. een dito gelegen als voren bekend onder nummer 53.
Tevens aanwezig zijn voornoemde Jan van den Berg, vlasboer en zijn huis-vrouw Willempje Zwart, die verklaren met de overdracht akkoord te gaan.
 
Aktesoort   verkoop Datum   08/04/1830 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   792/5  Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Frans van der Graaf, zonder beroep en Jan van den Berg, vlasboer getrouwd met Willempje Zwart. Laatstgenoemde is de enige nakomeling van wijlen Martijntje van der Graaf aan haar in huwelijk verwekt door mede wijlen Bastiaan Zwart en als zodanig met eerstgenoemde eigenaren van de na te melden onroerende goederen hen toekomende bij erfenis voor twee derde gedeelte van wijlen Dirk van der Graaf en voor een derde gedeelte van wijlen Pietertje van der Graaf, beiden gewoond hebbende en over-leden te Ridderkerk. Zij verkopen aan Johannis van der Graaf, metselaar:
een huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis en erf gelegen aan Bolnes, bekend onder nummer 36.  

Aktesoort   veiling Datum   07/01/1841 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   76 
Aktenummer/Blz.   191/3  Notaris   Reinier Hendrik van der Waijfort
Leendert de Jong, vlasboer te IJsselmonde, is gevolmachtigde van Suzanna de Jong, weduwe van Johannes van der Graaf, te IJsselmonde en moeder van en voogdes over de minderjarige kinderen uit haar huwelijk, genaamd Frans en Leendert van der Graaf. Deze kinderen zijn de enige erfgenamen van wijlen hun vader. Aanwezig is ook Bastiaan van Winkelhoff, kleermaker te Ridderkerk, als toeziend voogd over de minderjarigen. De notaris verkoopt in het openbaar de vlassersstelling, bestaande uit een huis, schuur, keten, boomgaard en erf in Bolnes, getekend A nr 40. Johannes van der Graaf heeft het perceel op 8 april 1830 gekocht van Frans van der Graaf en Jan van den Berg en diens vrouw Willempje Zwart. Koper wordt Cornelis Zuidam, vlasboer te Ridderkerk.

Hun zoon Bastiaan van den Berg  werd arbeider en is geboren in Ridderkerk op 25 januari 1807, hij trouwt als 19 jarige jongeman in Ridderkerk op 11 mei 1826 met de 23 jarige Maartje Cornelisdr. Huijser, zij is geboren in IJsselmonde in 1803, en is de dochter van Cornelis Huijser en Elisabeth Streefkerk. Maartje overlijd in Ridderkerk voor oktober 1834. Samen kregen Bastiaan en Maartje 3 kinderen, Bastiaan trouwt de 2e keer in West Barendrecht op 30 oktober 1834 met Dirkje Bijl die in Oud Beijerland werd gedoopt op 18 maart 1804, zij is de dochter van Willem Gijsbert Bijl en Lijsbeth (Elisabeth) Cornelisse Stoker. Bastiaan overlijd in Goidschalxoord op 4 maart 1847, nalatend 3 kinderen van Maartje Huijser en 5 kinderen van hem en Dirkje. Dirkje overlijd in Ridderkerk op 27 december 1899.

Een van de zonen van Bastiaan en Dirkje is Jan van den Berg, hij is geboren in IJsselmonde op 18 maart 1840, hij trouwt in Ridderkerk op 24 april 1863 met Adriana Roos , zij werd geboren in Ridderkerk op 8 mei 1842 en was de dochter van Hendrik Roos en Barbara Bakker. Jan overlijd Ridderkerk op 7 juni 1918 en Adriana overlijd in Ridderkerk op 1 januari 1905. Jan en Adriana krijgen 3 kinderen.

Aktesoort   testament Datum   27/02/1902 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   163 
Aktenummer/Blz.   20/48  Notaris   F.H. baron d-Aulnis de Bourouill
Jan van den Berg,arbeider,wonende te Ridderkerk herroept al zijn vorige testamenten en benoemt zijn echtgenote Adriana Roos tot enig erfgenaam.

Aktesoort   testament Datum   27/02/1902 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   163 
Aktenummer/Blz.   21/50  Notaris   F.H. baron d-Aulnis de Bourouill
Adriana Roos, echtgenote van Jan van den Berg, herroept al haar vorige testamenten en benoemt haar echtgenoot Jan van den Berg tot enig erfgenaam.
In de marge: overleden 1 januari 1905.

En zo zijn we weer bij mijn overgrootmoeder Dirkje van den Berg , als dochter van Jan en Adriana, zij werd geboren in Ridderkerk op 6 februari 1868, zij trouwt met mijn overgrootvader Hendrik Andries Tieleman, geboren in Ridderkerk op 13 mei 1867, hij was de zoon van Jacob Tieleman en Pleuntje Sterkman. Dirkje overlijd in Barendrecht op 12 januari 1946 en Hendrik overlijd in Riderkerk op 13 oktober 1923. Dirkje en Hendrik krijgen 10 kinderen waaronder mijn oma Pleuntje Tieleman

 Een honkvaste familie die vanaf 1620 in het dorp Riderkerk leefden en werkte.

Geen opmerkingen: