woensdag 8 mei 2013

van den Berg uit Ridderkerk deel 1

Mijn overgrootouders van mijn moeders kant komen (hoe kan het ook anders) uit Ridderkerk. Ik zelf ben nog nooit in Ridderkerk geweest, waarschijnlijk omdat ik na mijn trouwen vertrok vanuit Schiedam naar Den Helder en daar begon met deze hobby van het vergaren van familie. Heb wel schriftelijk contact gehad met de toenmalige archiefbeheerder, die mij steeds weer een stapje verder bracht. Maar nu staat er in mijn agenda een bezoekje geplant om daar eens met eigen ogen te gaan kijken. Met natuurlijk een bezoek aan het archief. Want vragen heb ik nog genoeg.


kaartje van Ridderkerk 1554

De overgrootouders waren Dirkje van den Berg en Hendrik Andries Tieleman. Waar ik tot mijn spijt tot nu toe nog steeds geen foto van heb kunnen vinden voor mijn fotogalerij. Maar ik heb wel heel veel info van deze familie vergaard in het archief en via internet.  Dus ga ik maar beginnen want het is wel veel, ik ga het dus maar in twee delen opschrijven.

We moeten wel een heel eind terug in de tijd want de stamvader heb ik gevonden in Katwijk aan de Rijn waar Evert Heijndricks van den Berg ca. 1595 werd geboren, zijn ouders zijn mij onbekend. Van beroep is Evert snijder. Dat heeft te maken met het maken van kleding denk ik want zijn zoon werd kleermaker. Evert trouwt in 1621 in Ridderkerk met Lijsbeth Joosten Tuck, gedoopt in Ridderkerk op 19 maart 1600, zij was een dochter van Joost Jansz. Tuck en Beeljen Dirkx. Samen kregen zij 7 kinderen. Evert trouwt de 2e keer in Ridderkerk op 11 november 1642 met Arijaentje Ariens. Met Arijaentje krijgt Evert nog 4 kinderen.

Een zoon van Evert en Lijsbeth volgt deze lijn en heet Hendrik Evertsen van den Berg en hij had als beroep kleermaker. Hij werd geboren in Ridderkerk op 16 juli 1622 en hij trouwt te IJsselmonde op 5 mei 1645 met Trijntje Janse, samen krijgen zij in ieder geval 2 kinderen. Hendrik overlijd voor 1680.

Van Hendrik heb ik aardig wat notariële akten gevonden, waaronder:

Zij maken een testament op 1654, ONR Ridderkerk inv.nr: 14 Akte nr: 167/521 bij notaris Engelbrecht Cornelisz. van der Grijp.Henrich Evertsz van den Berch. kleermaker, en Trijntje Jans (ziek op bed liggend) echtpaar benoemen elkaar tot erfgenaam.

Verkoop 15-09-1660 ONR Ridderkerk inv. nr: 15 aktenr: 16/22 bij Motaris Engelbreht Cornelisz. van der Grijp.Hendrik Evertsz. van den Berg, kleermaker alhier, verkoopt aan Jan Huijbrechtsz van Pelt , lakenkoper te IJsselmonde al zijn winkelwaren en huiisraad voor 2000 gulden minus het bedrag dat Heijndrick nog schuldig is aan Jan Huijbrechtsz. Heijndrick zal alles voorlopig nog wel mogen beheren.

Aktesoort   voogdij Datum   24/10/1669 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   15 
Aktenummer/Blz.   288/393  Notaris   Engelbrecht Cornelisz van der Grijp
Gerrit Evertsz van den Berch, gehuwd met Leentje Arijens wonend te Ridderkerk. Zij sluiten toezicht en administratie van hun goederen door de Schout en Gerechten uit. Tot voogden benoemen zij de langstlevende van hen beiden en bovendien Hendrick Evertsz van den Berch en Leendert Arijensz, hun broer en zwager.

In het dorp Ridderkerk gebeurde van alles en Hendrik is menig maal richting stadhuis gegaan om een verklaring af te geven van deze voorvallen waar hij bij was of getuige van was. Hendrik had het er maar druk mee, lees maar:

attestatie of verklaring Datum   02/03/1648 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   14 
Aktenummer/Blz.   73/129   Notaris   Engelbrecht Cornelisz van der Grijp
Henrick Evertsz van den Berch, circa 25 jaar en Michiel Adolphsz, circa 22 jaar, beiden kleermaker geven op verzoek van Henrick Gerritsz van Gameren, oud heemraad, het verhaal weer dat op 27 januari 1648 in het huis van Bastiaen Willemsz van den Nes (heemraad te Ridderkerk) heeft plaatsgevonden tussen Pleun Harmensz en Michiel Adolphsz.

Aktesoort   attestatie of verklaring Datum   02/10/1655 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   14 
Aktenummer/Blz.   197/374  Notaris   Engelbrecht Cornelisz van der Grijp
Loduwijck Gerritsz Smith 62 jaar; Cornelis Meeusz 50 jaar en Henrick Evertsz van den Berch - kleermaker - 32 jaar, verklaren op verzoek van Henrick Jansz - schoenmaker - dat in het stadhuis van Dordrecht ene Harmen Aertsz (alle voornoemde personen wonende in Ridderkerk), aan Ariaentgen Cleijs, weduwe van Gerrit Ingensz Hordijck, wonende te Piershil, het geld terugvraagt dat hij voor hen zou hebben betaald. Ariaentgen vangt aan met schelden. Waarvoor het voorgeschoten geld heeft gediend, wisten de attestanten niet.

Aktesoort   attestatie of verklaring  Datum  14/05/1659 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   14 
Aktenummer/Blz.   309/581  Notaris   Engelbrecht Cornelisz van der Grijp
Teunis Arijensz van de Haar, wagenmaker - 40 jaar, Jan Louwerensz - 47 jaar, Loduwijck Loduwijcksz, smid gezel - 30 jaar, Cornelis Meeusz Legendijck - 53 jaar en Henrick Evertsz van der Berch - 35 jaar, verklaren op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Jacob Adriaensz Vinck (tijdens zijn leven hoog heemraad te Ridderkerk), dat hedenmiddag vier dienaren van justitie op last van de baljuw van Zuid Holland, Arijen Jacobsz Vinck, zoon van de voornoemde Jacob Vinck, kwamen ophalen. Zij hebben hem kort daarna weggeleid naar Dordrecht.

Aktesoort   attestatie of verklaring Datum   26/04/1668 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   15 
Aktenummer/Blz.   231/314  Notaris   Engelbrecht Cornelisz van der Grijp
Henrick Evertse van den Berch, kleermaker en Joost Pieterse de Groote, beiden wonend te Ridderkerk, verklaren op verzoek van Wouter Lenertse Huijser, bode te Ridderkerk, dat zij samen aan het zwingelen waren in het achterhuis van de requirant, waar toen Jan Henricxse van der Toom, zoon van Henrick Janse van der Toom, schoenmaker te Ridderkerk, was binnengekomen met Leendert Willemse Boom die het spek uit de schoorsteen van requirant wilde halen, waarover ongenoegen ontstond. Ook Trijntgen Willems, vrouw van Jan van Hout, oud 26 en Maijcken Willems, oud 23 jaar wonend te Dordrecht waren verschenen en verklaarden ook aanwezig te zijn geweest en zeiden dat Leendert Willemse Boom aan hen vroeg waar de meid of de vrouw van het huis was, om een ladder te halen voor het verwijderen van het spek.

Aktesoort   attestatie of verklaring Datum   05/07/1670 Archief   ONR Ridderkerk  Inventarisnummer   15 
Aktenummer/Blz.   310/422  Notaris   Engelbrecht Cornelisz van der Grijp
Wouter Leendertsz Huijser, bode te Ridderkerk, Arijen Arijensz Baes en Hendrick Evertse van den Berch, allen wonend te Ridderkerk, verklaren op verzoek van Hendrick Jansz, schoenmaker te Ridderkerk, op last van Arijen Cornelisz wonend te Goudswaard dat Baes en Van den Berch nog goed wisten dat de vrouw van Hendrick Lievensz, gewoond hebbende te Ridderkerk, met haar goederen voor 5 weken in het laatst van mei zich in een schuitje had laten varen, maar niet wist waar ze naar toe wilde gaan. Huijser wist nog dat Hendrick Lievensz voor 372 gulden vlas had gezaaid op 8 gemeten land in de Polder van Eendracht.

Maar we gaan weer verder met de familie met een zoon van Hendrik en Trijntje, genaamd Evert Hendricksen van den Berg, deze jongeman begon als kapper en werd later landarbeider, geboren werd hij in Ridderkerk op 8 april 1646 , hij trouwt in Ridderkerk op 15 mei 1668 met Ariaantje Florisdr. Tol, zij werd gedoopt in Puttershoek op 22 mei 1644 en was een dochter van Floris Dirckse Tol en Janneken Claessen, Evert en Ariaantje kregen 12 kinderen. Wanneer Evert is overleden is mij niet bekend maar Ariaantje werd begraven in Ridderkerk op 30 juni 1701.

Hun zoon Jan Evertse van den Berg werd geboren in Ridderkerk op 27 januari 1669, hij trouwt in Ridderkerk op 12 december 1694 met Neeltje Willemsdr. Penning, die gedoopt werd in Ridderkerk op 19 oktober 1670 als dochter van Willem Pieters Penning en Trijntje Leenders Mijnlief. Van Jan en Neeltje heb ik 5 kinderen gevonden. Hun overlijden heb ik nog niet kunnen vinden.

Als laatste in dit 1e deel komt de zoon van Jan en Neeltje aan de beurt, hij wordt gedoopt in Ridderkerk op 23 juli 1702 en krijgt de naam Willem Jansz. van den Berg, Willem gaat ondertrouwen in Ridderkerk op 11 april 1727 en zal iets later ook in het huwelijk treden met Willempje Aerts van der Staay, zij werd gedoopt in Ridderkerk op 4 december 1701 als dochter van Aert Dirks van der Staay en Sijtje Cornelisdr. van der Kulk. Willempje overlijd in Ridderkerk op 10 november 1774. Willem em Willempje krijgen samen 9 kinderen.
Geen opmerkingen: