dinsdag 7 mei 2013

Twee families met de naam Oortwijn uit Gieten

               

In mijn bestand bij de familie Geersema heb ik een echtpaar staan met de namen Christiaan Geerts Geersema en Lubbechien Hendriks Oortwijn. De ouders van Lubbechien gaven mij een boost om eens verder te kijken. Zij dragen namelijk allebei de zelfde achternaam en de herkomst van hun voorouders ligt in de gemeente Gieten in Drente. Ik ben dus maar weer eens in de bekende bronnen gedoken om alles te verifiëren. En ben tot de conclusie gekomen dat ook al is van beide families de achternaam OORTWIJN  en zij uit het zelfde dorp komen zij NIET verwant zijn. De controle met mijn genealogie programma dat ik gebruik geeft ook aan dat ze niet verwant zijn. Ik heb hieronder beide families onder elkaar gezet.

    Hindrik Jacobs Oortwijn                                oo                      Diechien Egberts Oortwijn
    geboren in Gieten op 14-11-1757             Gasselte               gedoopt Gasselte 04-05-1760
    overleden in Gasselte op 13-09-1828     01-10-1780           overleden Gasselte 09-08-1829

    zoon van:                                                                                      dochter van:      
    Jacob Geert Oortwijn                                                                 Egbert Jans Oortwijn
    Landbouwer en 3-paardsboer
    gedoopt in Gieten 15-05-1733                                                  geboren in Gieten in 1730
    overleden in Gieten 21-04-1775                                               overleden
    getrouwd voor de kerk in Gieten                                                ondertrouw te Gasselte
    op 25-03-1753                                                                            op 01-12-1754
    Aaltien Hendriks Meijer                                                             Roelofje Jansen
    dr. van  Hindrik Jansen en                                                           dr. van Jan Roelof Nijenbronniger
    Roelofje Harm Meijer                                                                en Lubbechien Warcks
    gedoopt in Gieten 21-02-1734                                                  geboren in Drouwen ca. 1730
    overleden in Gieten 10-05-1809                                               overleden in Gasselte 19-01-1787

    Jacob is de zoon van:                                                                   Egbert is de zoon van:
    Geert Harms Oortwijn                                                                Jan Egberts Oortwijn
    landbouwer                                                                                   timmerman
    geboren Gieterveen 1695                                                           geboren Gieten 1698
    overleden in 1742                                                                        overleden
    getrouwd voor de kerk in Gieten                                                getrouwd voor de kerk in Gieten
    in 1727                                                                                         ca. 1728
    Hillechien Grietje Hendriks                                                       Diegien Hendriks
    geboren in Gieten ca. 1700                                                        geboren in Gieten ca. 1706
    overleden na 1740                                                                       overleden in Gieten 02-03-1736
                                                                                                           trouwt 2) Nanneke Derks

    Geert is de zoon van:                                                                   Jan is de zoon van:
    Harm Reinders Oortwijn                                                             Egbert Berends Oortwijn
    geboren Bonnerveen (Gieten) ca. 1658                                     keuter –timmerman
    overleden Bonnerveen 01-05-1715                                           geboren in Gieten 1660
    getrouwd  voor de kerk in Gieten voor 1695                             overleden
    met Jacobje                                                                                   getrouwd voor de kerk in Gieten
    trouwt 2) in Gieten ca. 1695 met                                                op 15-11-1685 met
    Ida Roelofs Pepping                                                                     Geesje (Gesijn) Roelofs
    dr. van Roelof Jans Pepping en Grietje Willems                       Lidmatenlijst 1718 Gieten Gesijn
    geboren in Gieten ca. 1622                                                          Roelofs, huisvrou van Egberts
    overleden Bonnerveen 22-04-1744                                            Berents

    Harm is de zoon van :                                                                   Egbert is de zoon van:
    Reijnder Hendricx                                                                        Beren Oortwijn
    z.v.  Hindrik Reijnders                                                                  en Lamme Huls
    landbouwer keuter te Bonnerveen                                               beide gevonden in de kerkrecords
    geboren te Gieterveen 1620                                                        van 1580-1811 Ned. Hervormde
    overleden Bonnerveen na 1654                                                    gemeente Gieten Lidmaten lijst,
    hij trouwt met Geertruid Lamberts                                             1678 Berent Berents met sijn
    zij overlijd in Bonnerveen 16-05-1691                                      vrouwe Lamme Huls  

Geen opmerkingen: