woensdag 3 augustus 2016

Hoogewerf uit HeemskerkNog maar weer een stamreeks van onze Westfriese kant. Deze keer de familie Hoogewerf uit Heemskerk. Een standvastige familie die echte Heemskerkers zijn.

 Wikipedea zegt dit over Heemskerk:

Waar de naam Heemskerk vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. Heemskerk was al in de Middeleeuwen bekend. In een officiële oorkonde uit het jaar 1063 werd zij vermeld als"Hemezen Kyrica", gelatiniseerd Fries voor "Kerk van Hemezen", een Friese non die aldaar een klooster zou hebben.
Heemskerk kent veel historische monumenten, waaronder het Huldtoneel, een kunstmatige heuvel aan de huidige Rijksstraatweg, waar ooit de Graven van Holland werden ingehuldigd. Naar overleveringen zou het Huldtoneel al voor de Romeinse tijd zijn ingericht als Germaanse heilige plaats. In de 19de eeuw maakte Jonkheer Gevers uiteindelijk van het Huldtoneel een monument - zoals we het nu kennen - en gebood passanten het monument te eerbiedigen.
Heemskerk is ook menigmaal een strijdtoneel geweest. Er waren vroeger zes kastelen in Heemskerk. Twee kastelen - het kasteel Oud Haerlem en het Slot Heemskerk - werden in de 12de en 13de eeuw gebouwd om het Graafschap Holland te beschermen tegen de West-Friezen. Ook Slot Assumburg dateert oorspronkelijk uit deze tijd. Van Kasteel Oud Haerlem, Kasteel Merestein, Kasteel Rietwijk, en Kasteel Poelenburg (te zien op een kaart uit 1728) is niets meer over.
In de 14e eeuw vond in 1358-1359 het Beleg van Heemskerk plaats en in 15e eeuw kwamen de bewoners van Kasteel Oud Haerlem en Slot Heemskerk tegenover elkaar te staan tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Beide kastelen werden verwoest. Oud Haerlem werd niet meer herbouwd, het Slot Heemskerk wel. In 1492 werd op het kerkhof van de huidige Hervormde Kerk de Opstand van het Kaas-en Broodvolk bloedig neergeslagen door de Oostenrijkse overheersers.

In 1610 kreeg het Slot Heemskerk de naam Kasteel Marquette en werd nadien eerst door vele adellijken en later vooral door patriciërs bewoond. Laatst bekende adellijke bewoners waren van het huis Gevers . Thans is Kasteel Marquette in bezit van de Spaanse hotelgroep NN Hoteles.
Aan de oostzijde van Heemskerk bevindt zich het Slot Assumburg. Het werd verbouwd in 1546. Daarbij is gebruikgemaakt van sloopmateriaal van kasteel Oud Haerlem. Het slot is gedurende vele eeuwen een adellijk verblijf geweest. Een groot aantal verschillende geslachten hebben er gewoond. Na 1867 bleef het slot onbewoond. Sedert 1911 is het in eigendom van het Rijk, en in 1933 kreeg de Assumburg haar bestemming als jeugdherberg. 

Hier dan de stamreeks van de Hoogewerf familie :
 Jan Leurens Hoogewerf, overleden in 1627.

Laurens Jansz Hoogewerf (Laurentius Joannis) is op 14 december 1627 leenman van het Godshuisbos als een leen van Marquette, hij trouwt ca. 1645 met Duifje Jans, zij krijgen 3 kinderen.
Maritje 1651, Jan 1654 en Cornelis 1656.

Cornelis Hoogewerf, hij werd R.K. gedoopt in Heemskerk op 30 juli 1656, Clara Cornelis was zijn doopgetuige, hij overlijd in Heemskerk op 21 november 1707, en trouwt in Heemskerk op 13 februari 1686 met Aagt (Aghtie) Jacobsdr. Aagt overlijd in Heemstede op 5 mei 1703. Zij krijgen  7 kinderen.
Laurens 1686, Jan Cornelisse 1688, Grietje 1689, Laurens 1692, Adriana 1695, Laurens 1698 en Jacob 1700.

Jan Hoogewerf, gedoopt in Heemskerk op 3 februari 1688, en wordt begraven in Heemskerk 22 november 1749.Jan trouwt 2x, de eerste keer in Heemskerk op 16 juni 1717 met Annetje Hendriks, zij is geboren in Heemskerk op 7 februari 1679 als dochter van Hendrik Janse en Trijn Remme. Annetje overlijd in Heemskerk op 17 september 1729.  Samen krijgen zij 4 kinderen. 
Cornelis 1717, Laurens Jansz 1720, Hendrik 1723 en Aagtje 1724
 
Jan trouwt dan op 23 april 1730 in Heemskerk met Maritje (Maertje Aelbertsdr) Loos, geboren in Heemskerk op 23 oktober 1700 , dr van Albert Albert Loos. Zij overlijd in Heemskerk op 13 juni 1731. Zij krijgen samen 1 kind.
Ariaentje 1731-1800.

Laurens ( Louris Jansz.) Ho(o)gewerf(f), geboren in Heemskerk op 12 oktober 1720, hij overlijd in Heemskerk op 12 augustus 1776. Hij trouwt in Heemskerk, Schepentrouw op 17 november 1748 met Maartje (Maertie Ariens) Bos, zij werd geboren in Heemskerk op 6 mei 1709, als dochter van Arij Bos en Ariaentje Pauwen. Zij overrlijd in Heemskerk op 7 mei 1751, nalatend 2 kinderen. 
Willem 1749 en Antje 1751.

Laurens trouwt daarna in Heemskerk, schepentrouw 12 december 1752 met Trijntje Paulusdr. Smacker, dochter van Paulus Lourensz Smacker en Maart Jans. Zij overlijd en wordt begraven in Heemskerk in januari 1776. Samen kregen zij 8 kinderen.
Neeltje 1753, Antje 1755, Jan 1757, Jan 1758, Aagje 1761, Pauwles 1763, Jan 1766 en Crelis 1766.

Willem Hoogewerf, geboren in Heemskerk op 23 november 1749, hij overlijd op 20 oktober en wordt begraven op 24 oktober 1801. Ook Willem trouwt tweemaal, de eerste keer in Heemskerk op 26 januari 1777 met Trijntje Aris Schouten, Trijntje overlijd in Heemskerk op 1 december 1777. Waarschijnlijk bij de geboorte van haar enige kind. 
Maartje 1777-1778.

Willem trouwt daarna in Heemskerk op 17 oktober 1778 met Grietje Floris Schermer, geboren op 26 november 1757 als dochter van Floris Jansz. Schermer en Antje Hendricks. Grietje overlijd in Heemskerk op 10 oktober 1813. Samen krijgen Willem en Grietje 9 kinderen. 
Lauris 1779,  Floris 1780, Lauris 1786, Laurens 1788-1852, Maartje 1789-1803, Floris 1791-1817, Antje 17792-1832, Ariaantje 1795 en Jan 1796-1858.

Jan Johannes Hogewerf, bouwman, geboren in Heemskerk op 16 november 1796 en hij overlijd in Heemskerk op 26 september 1858. Hij trouwt in Heemskerk op 27 april 1823 met Trijntje (Catharina Jacobse) Groenland,
zij is geboren in Heemskerk op 24 augustus 1801 als dochter van Jacob Groenland en Aafje Crelisse Abbink.  Zij krijgen 9 kinderen.
Willem 1824-1892, Jacob 1825-1825, Jacob 1827-1847,Grietje 1829-1895, Aafje1831-1872, Floris 1833-1872, Maartje1835-1919, Antje 1839-1914 en Marijtje 1842-1897.

Willem Hoogewerf, boerenknecht- landbouwer, geboren in Heemskerk op 15 oktober 1824, en overleden op 16 april 1892 in Heemskerk. Hij trouwt de eerste keer in Heemskerk op 2 mei 1857 met Geertje Duin,
zij is geboren in Heemskerk op 31 januari 1829 als dochter van Cornelis Duin en Adriana de Ruiter. Zij overlijd in Heemskerk op 10 februari 1859. Nalatend 1 kind. 
Jan 1858-1899.

Waarna Willem opnieuw gaat trouwen in Heemskerk op 14 mei 1859 met Duifje ( Columba) Castricum, dienstbode,
geboren in Heemskerk op 23 oktober 1828 als dochter van Cornelis Dirk Castricum en Antje Jans Kuijs. Zij overlijd in Heemskerk op 30 maart 1883. Samen met Willem krijgt zij 6 kinderen.
Geertruida 1859-1860, Cornelis 1861-1948,Levenloos kindje in 1862,1864,1866.

Cornelis Hoogewerf, landbouwer, en veehandelaar in 1915, hij is geboren in Heemskerk op 30 mei 1861 en overlijd in Heemskerk op 3 juli 1948. Hij trouwt de eerste keer in Heemskerk op 7 mei 1884 met Antje van Keulen,
geboren in Heemskerk op 19 februari 1861 als dochter van Klaas van Keuelen en Elisabeth Kraspot, zij overlijd in Heemskerk op 19 augustus 1914. Zij krijgen samen 15 kinderen.
Columba 1885-1958, Nicolaas 1836-1959. Elisabeth 1887-1946, Wilhelmus 1888-1964, Margarteha 1890-1942, Johanna 1891-1969, Wilhelmina 1892-1970, Jacobus 1893, Anna Mara 1895-1964, Cornelis 1896-1896, Cornelia 1897-1898, Maria 1899-1977, Guurtje 1900-1957, Hendrika 1902-1979 en levenloos kindje in 1903.

Cornelis trouwt de tweede keer in Amsterdam op 15 april 1915 met Maria Hermina van Maanen, geboren in Amsterdam ca. 1863 als dochter van Hendrik van Maanen en Aleida Zwiersen. Maria Hermina was eerder getrouwd met Arien Eriks, zij overlijd in Heemskerk op 30 mei 1933.

De laatste in deze rij, die de aansluiting rond maak met de Beentjes is Columba Hoogerwerf, geboren in Heemskerk op 19 februari 1885, zij overlijd in Alkmaar op 30 november 1958. Zij trouwt in Heemskerk op 2 mei 1906 met Petrus Beentjes, geboren in Heemskerk op 8 mei 1883 en overleden in Alkmaar op 12 januari 1942.

Geen opmerkingen: