zondag 7 augustus 2016

De vergeten kinderen van Johannes Petrus Ooijen en Anna Flore van Erve.
Al heel lang heb ik in mijn bezit een uitdraai van de familie Timmers en aanverwante geslachten. Getypte velletjes, in een kartonnen kafje. Het is aardig achterhaald want ondertussen zijn er al vele aanvullingen geweest. Maar dit kafje bewaar ik uit nostalgie overwegingen. Want ooit in het begin van mijn vroede pogingen de familie verbanden bijelkaar te zoeken, kreeg ik dit kafje van mijn schoonmoeder, Marie  Holierhoek-Timmers. Want zij vond gewoon dat ik dat maar moest gaan bewaren. En het was voor mij een bron van nieuwe ontdekkingen, toen! Alle gegevens heb ik later in mijn genealogie programma gezet samen met alle nieuwe ontdekkingen van deze familie.  Laatst was ik weer eens in deze familie gedoken en vond een stukje waarvan ik al heel lang vond dat het niet helemaal volledig was. Maar in het begin kon ik er geen vat op krijgen. Maar ja, soms heb je zo’n moment dat je denkt dat moet ik toch compleet kunnen krijgen ook al is het van heel lang geleden.

En omdat er tegenwoordig steeds meer te vinden is op het Internet, en ik graag rond sneupt in zoekakten.nl heb ik geprobeerd meer te weten te komen en gelukkig heb ik wel iets meer kunnen vinden alleen nog steeds niet alles wat ik graag zou willen.

Het gaat vandaag over mijn man zijn 4x overgroot moeder  Apolonia Oijen, en haar voorouders. Volgens heel veel sites is zij een enig kind, dat 12 jaar na het huwelijk van haar ouders werd geboren. Vond dat altijd al een beetje vreemd, maar zelfs kinderen die vroeg overleden waren had ik nog nooit gevonden en waarschijnlijk heel veel anderen ook niet, of zij hebben klakkeloos alles overgenomen. Dus op het internet was en bleef zij enig kind.

Maar daar ga ik nu verandering in brengen, allereerst de familie naam. Die op verschillende manieren werden opgeschreven in de doop,trouw en begraaf boeken, Oeijen, Oijen, Ooijen , Oijens waren een paar van die verschillen.

Ga maar beginnen met de verst gevonden voorouder en dat is:

Petrus Joannis ( nog zonder toevoeging van de achternaam) die trouwde in Uden op 3 september 1655 met Maria Wilhelmi.  Voor zover , heb ik nu nog maar 1 kind kunnen vinden .

Henricus Petri Oijens die in Tilburg trouwt op 10 augustus 1691 met Catharina Everaerts, dochter van Cornelis Everaerts en Nicolaa Adriaenssen. Van Henricus Petri heb ik wederom maar één kind kunnen vinden.

Petrus Oijens gedoopt in Tilburg op 12 mei 1692 met als getuige Maria Raijmaker, maar vreemd genoeg is zijn moeder een Helena NN en niet Catharina Everaerts. Het zou dus zomaar kunnen dat Catharina al snel na haar trouwen is overleden en Henricus dus 2x getrouwd is.  Petrus is bouwman van beroep en trouwt in Made op 6 juni 1723 met Maria Henricus van de Made, dochter van Henricus Jacobus van de Made en Adriana Aerden. Petrus overlijd en wordt begraven in Made op 22 juli 1775, zijn vrouw Maria overlijd een paar jaar eerder en wordt begraven in Made op 8 februari 1768. Van Petrus en Maria 5 zonen gevonden, één met een doopakte en 4 als doopgetuige bij de kinderen van hun broer Joannes Petrus. Hun namen zijn: Cornelis Pieterse, Henricus Pieters, Josephus Petrus, en Nicolaas.

Joannes Petrus Ooijen,gedoopt in Made en Drimmelen op 27 december 1728, getuige waren Jacob Cornelius ……….. Sophia van de Made en …… van de Mais. Joannes trouwt in Zevenbergen op 19 mei 1755 met Anna Flore van Erve, gedoopt in Zevenbergen op 20 oktober 1732,  dochter van Florentius Jansse van Erve en Appolonia Antonisse Roelen, Joannes overlijd Zwaluwe op 12 oktober 1807 en Anna te Zwaluwe op 3 mei 1779. Dit echtpaar is dus eigenlijk waarom ik dit blogje ben begonnen, want heel lang stond er maar één dochter bijgeschreven.  Maar na goed zoeken in het R.K. doopboek van Zevenbergen heb ik hun zes kinderen bijelkaar gesprokkeld. Jammer genoeg alleen van vijf hun doop en verder niets, maar het is al heel veel meer dan ik had.

  •  Florentina, gedoopt te Zevenbergen op 19 mei 1756, getuigen waren Petrus Oijens en Appolonia Antonisse Roelen, haar grootouders. 
  • Petrus, gedoopt in Zevenbergen op 1 februari 1759, getuigen waren Henricus Petrus Oijens en Margaretha van de Erve. 
  • Antonius, gedoopt in Zevenbergen op 26 juli 1762, getuige waren Jozephus Pieterse Oijens en Cornelia Flore van de Erve. 
  • Adrianus, gedoopt in Zevenbergen op 1 juli 1765, getuige waren Apolonia Antonisse Roele en Cornelis Pieterse Oijen en Joanna Flore van de Erve. 
  • Apolonia, (onze 4x overgrootmoeder) gedoopt in Zevenbergen op 27 december 1767, getuige waren Petronilla Flore van de Erve en Nicolaas Oijens, zij trouwt Hoge en Lage Zwaluwe op 20 februari 1791 met Hendrikus Havermans, hij werd geboren in Made als zoon van Hermanus Havermans en Pieternella Cassel, Apolonia overlijd te Hoge en Lage Zwaluwe op 3 juni 1810 en Hermanus overlijd in Zwaluwe op 7 november 1804.
  • Henricus, gedoopt in Zevenbergen op 30 september 1770, getuige waren Leenderts Cornelis Kloppers en Lucia…… en Margrita van de Erve.

Dus een paar uurtjes zoeken en ik ben weer heel wat namen en datums gevonden. De puntjes staan voor datgene wat
ik niet kon lezen of ontcijferen. Ga nu zeker op zoek naar de gegevens van de broers van Joannes Petrus Ooijen, 
dus wordt vervolgt.

Geen opmerkingen: