maandag 20 april 2015

Kees de Fransman is geen fransman!

Nadat ik het voorgaande stukje van Cornelis Waelboer had geplaatst werd ik toch zelf wel heel nieuwsgierig hoe het nu zat met Kees de Fransman. Het stukje heb ik terug gevonden op genealogie online bij de genealogie Waelboer, van Kornelis Waalboer. Dus om meer te weten te komen ben ik maar weer het net op gegaan en mijn voorraadje "Ons Voorgeslacht" gaan doorspitten op de naam Waelboer.

Dit is wat ik op het net vind.

GENEALOGIE CORNEILLE WAELBOER.
GENERATIE A
A. Corneille Waelboer.
Hij kwam aanvankelijk van Ridderkerk. Daarna woonde hij in Heinenoord. Dat was
in ieder geval zo ten tijde van de geboorte van zijn eerste kind. Zijn
geboortejaar is ca.1595. Hij was eerst getrouwd met Pieterke Bastiaansdr. Na
haar overlijden trouwt hij in Heinenoord met Leentgen Willemsdr.Penninck,
weduwe van Aart Corneliszn.Leeuwenburg.

Corneille had de bijnamen van Niessen of Lange Nies van de Slijkhoeve
of De Waalboer.
Later treffen we hem aan onder de Koorndijk ( gemeente Goudswaard).

De laatste zin doet het hem, dat moet hem dus wel zijn. Maar de naam Niessen had ik dit jaar al eerder gelezen, in "ons Voorgeslacht".
En ja, ook dit vond ik terug in jaargang 70, januari 2015 blz 19-38, waar Het geslacht met de naamdragers Niessen en Waelboer uit Ridderkerk en Rijsoord beschreven wordt door K.J. Slijkerman.

Onder IIIb staat o.a : Cornelis Cornelisz. (jonge) Niesen alias Waelboer, voorechtelijk geboren,
( In 1587 heeft Cornelis Niesen een relatie met Janneken Ploenendr. uit welke verbintenis op 3 maart 1588 een zoon Cornelis ten doop wordt gehouden, terwijl hij pas in augustus dat jaar met de moeder van het kind in het huwelijk treedt. Misschien was Janneken voordien zijn huishoudster en verzorgde diens voorkinderen)
gedoopt 3 maart 1588 in Ridderkerk.  j.m van Ridderkerk (1615) weduwnaar van Ridderkerk (1616) wonend op de Blaak (1616) boer wonend onder Heineoord(1627)onder Heineoord (1630) aan de Blaak onder Heineoord (1641) armmeester van Heineoord (1641,1642) hij is overleden tussen 31 juli 1643 en 1 januari 1646, Hij trouwt 1) in Ridderkerk ondertr. 18 januari 1615 met Pieterken Bastiaensdr j.d. van Ridderkerk. Hij trouwt 2) in Ridderkerk (1e gebod aldaar op 31 januari en te Heineoord op attestatie 31-1-ald. bescheid gegeven om te trouwen 28 februari 1616 met Leentgen (Leendertgen, Lijntgen) Willemsdr. Penning ( Penninck), weduwe van Aert Corneliszn Leeuwenburg.

Dus zoals je ziet Ineke komt Cornelis gewoon uit de omgeving niks Frans of Fries , maar ja wie weet hebben ze hem slecht kunnen verstaan vandaar die rare bijnaam.

Geen opmerkingen: