dinsdag 26 maart 2013

Mobilisatie-oorlogskruis

In  portefauille van mijn vader vond ik ook dit stukje papier, het oorlogskruis zelf hebben wij in huis en tussen zijn spulletjes niet gevonden.

                     


Het Mobilisatie-Oorlogskruis werd door Koningin Wilhelmina der Nederlanden in een Koninklijk Besluit van 11 augustus 1948 ingesteld. Op 1 december 1992 stelde Koningin Beatrix het kruis opnieuw in waarbij de voorwaarden werden gewijzigd en het besluit van 1948 werd herroepen. Het kon worden aangevraagd, en vervolgens gekocht, door
  • militairen en oud-militairen, die in werkelijke Nederlandse dienst zijn geweest in het tijdvak ná 6 april 1939 en vóór 20 mei 1940 gedurende ten minste 6 maanden,
  • militairen en oud-militairen, die in werkelijke Nederlandse dienst zijn geweest in het tijdvak ná 9 mei 1940 en vóór 19 mei 1940 buiten het vijandelijk of door de vijand bezette gebied en
  • militairen en oud-militairen, die na 30 augustus 1939 en voor 3 september 1945 gedurende ten minste 6 maanden dienst hebben gedaan aan boord van een onder Nederlands vlag varend zeeschip of aan boord van een vliegtuig, een en ander uiteraard wanneer daarmede een Nederlands belang werd gediend.
  • Ook zij, die niet tot deze categorieën behoorden, doch gedurende de oorlog in het belang van het Koninkrijk militaire werkzaamheden hebben verricht komen voor verlening in aanmerking.
Het door Frans Smits ontworpen Mobilisatie-Oorlogskruis 1939-1945 is een vierarmig, bronzen kruis met een middellijn van iets meer dan vier centimeter. De armen lijken op zwaardpunten. Tussen de armen van het kruis zijn twee gekruiste steekwapens, het besluit spreekt van "stormdolken", op een kleine stralenbundel geplaatst. In het midden van het kruis is de in de mobilisatiedagen gedragen helm van de Nederlandse infanterie geplaatst met daarop een lauwertak. De achterzijde is vlak, met in een cirkelvormig uitgediept vlak de in reliëf uitgevoerde tekst "DEN VADERLANT GHETROUWE", een citaat uit het Wilhelmus.
Het lint is paars met een smalle oranje middenstreep. Er zijn geen gespen om op het lint te dragen en de onderscheiding wordt ook als baton op het dagelijks tenue of miniatuur gedragen.
Het kruis diende in 1948 zelf aangevraagd te worden bij de "Commissie betreffende het Mobilisatie-Oorlogskruis" dat in 's-Gravenhage zetelde. De gedecoreerden moesten voor die tijd het enorme bedrag van Fl. 7,50 voor het kruis betalen.

Een moeilijke tijd, crisis?

We hebben weer eens crisisjaren, de buikriem moet worden aangesnoerd. Maar eigenlijk wonen wij in een rijk land. Tot nu toe is er van alles geregeld van boven af. Dat we met zijn allen wat moeten inleveren, is misschien vreemd en raar. Vooral de jonge mensen hebben geen goed idee waarom en hoe. Die zijn opgegroeid in een welvaartstaat. Maar we merken er wel veel van, alles wordt duurder en we krijgen minder in onze portomonnee. Nouja, die hebben we nog wel maar veel geld zit er niet in, we hebben de zo gemakkelijke bankpasjes. Maar op onze bankrekeneing word maandelijks wel minder bijgeschreven, terwijl de kosten omhoog gaan. De economie is eigenlijk net als bergen en dalen , soms gaat het heel goed en is alles op de top en soms gaat het wat slechter en vallen we in het dal. Plastich omschreven natuurlijk, want er vallen altijd een aantal mensen harder dan de anderen. En dat blijft spijtig.

Ook vroeger en dat is eigenlijk nog niet eens zolang geleden, hebben we te maken gehad met een soort crisis. In de jaren rond 1970, moesten vele fabrieken sluiten waardoor er een enorme werkloosheid ontstond.
Van mijn vader heb ik daar nog een brief van, Had hij in 1966 nog een loonsverhoging gekregen, van zegge en schrijve 0,31 cent per uur, op 2 april 1971 moest de fabriek waar hij werkte de deuren sluiten. En zo kwam mijn vader op 52 jarige leeftijd in de WW terecht.
Alleerst heb ik hier het loonsverhoging formulier van mijn vader. Zouden ze tegenwoordig nog wel voor zo'n klein beetje zo hard gaan werken?  Fabrieks werk was en is vuil en hard werken, vooral omdat er nog veel met de hand gedaan werd, waar men tegenwoordig machines voor heeft. Mijn vader kreeg wel een prachtig getuigschrift mee na de sluiting van de fabriek. Alsof hij daar wat aan had. Maar waarschijnlijk was hij zo trots als een pauw over de goede referentie, want ik vond dit papier met nog wat andere belangrijke papieren, na zijn dood in 1980 in zijn portefauille.

          


zondag 24 maart 2013

Dina en Anna Harte

Twee Tielse kleuters: links Anna Harte-van Loon 1 jaar, rechts Dina Harte-Van Loon 2 jaar. Ca. 1842. Eventueel schilderij is aanwezig in het Streekmuseum
Datering10-1984
AdresPlein, Tiel
Tiel
Verschenen inT.C.
NummerM 5073
CopyrightRegionaal Archief Rivierenland

 Foto: Collectie Regionaal Archief Rivierenland -

In het begin toen ik nog hard aan het zoeken was in de archieven in het land, was ik op bezoek in het archief van Tiel-Buuren. Op zoek naar mijn voorvaderen Harte en wat heb ik daar veel gevonden wat van belang was. Oa: dit schilderij met 2 kleine meisjes in de kleding van rond 1840.

Het zijn de twee oudste kinderen van Johannes Jacob Harte en Elisabeth van Loon, die verder nog 8 kinderen kregen, 7 jongens en nog een meisje.

Over Anna en Dina heb ik verder nog deze DTB gegevens:

Dina kreeg als doopnaam Johanna Berredina Harte, geboren in Tiel op 13 februari 1839, getrouwt in Tiel op 25 januari 1865 met Cornelis Campagne (vleeschhouwer) Samen kregen zij 8 kinderen. Dina overlijd in Tiel op  6 mei 1887.

Anna heette gewoon Anna en is geboren in Tiel op 19 maart 1841, zij trouwt in Tiel op 15 januari 1868 met Coenraad Hendrik Hune (muziekmeester/organist) Samen kregen zij 6 kinderen. Anna overlijd in Puiflij (Druten) op 19 januari 1911.

donderdag 21 maart 2013

van Koning naar Tettero(o)

Op zoek naar de voorouders van Hendrika Tetteroo die getrouwt is met Adrianus Holierhoek kwam ik lang geleden op de website van Marcel Tettero terecht en heb toen de gegevens dankbaar genoteerd in mijn genealogie programma. Nu wil ik een stukje op deze site plaatsen, dus nog even een controle uitgevoerd en ja.....gelukkig staat Marcel nog steeds op het net. Hier onder eerst het stuk wat van belang is voor Hendrika, en dus overgenomen van Marcel Tettero en daarna heb ik aangevuld vanaf Martinus Hubertusz (of zoals ik hem ingevoerd hebt Maerten Huijbertsz) Tetteroo.


De genealogie begint met Maarten Huijbrechtsz. Koning uit Lisse.
I Maarten Huijbrechtsz. Koning huwt als jonge man op 6 mei 1685 voor de rk kerk te Lisse Geerte Danielsdr. Rode.
Maarten was waarschijnlijk een boerenknecht want voor zijn huwelijk krijgt hij betaald voor het ruimen van de sloten van de boerderij van de ouders van Geerte. In het boek van A.M. Hulkenberg (1966) over het Huis Dever in Lisse, lezen we dat in de boerenwoning van het Huis Dever sinds 1660 woonde een Gerrit Maartens Koning met zijn vrouw Aeltien Huygen. Deze zullen naaste familie van Maarten Koning zijn geweest.
Geerte was boerin en behoorde tot een aanzienlijke familie Rode in Lisse. In 1685 krijgt zij een erfenis (NAA RA Lisse no 30) van Cornelis Danel Rode en blijft op de familieboerderij, vlak bij het Huis Dever gelegen, wonen. In het zelfde jaar huwt zij Maarten Koning en zij krijgen een aantal kinderen (Doopboek Lisse ):
1. Cnelis Maartens Koning op 16.01.1686, getuigen Pieter Daniels, Pietergen Cnelis, Neeltje Jacobs.
2. Maritge Maartens Koning op 19.10.1687, getuigen Hendrik Jansse, Maritge Gerrits, Crijntje Gerrits.
3. Cnelis Maartens Koning op 12.03.1690 , getuigen Pieter Danels, Pietergen Cnelis.
4. Huijbert Maartens Koning op 27.10.1691, getuigen Andries Danels, Crijntje Gerrits.
5. Heiltje Maartens Koning op 01.08.1693, getuigen Andries Danels, Maritge Aris.
Het tweede huwelijk van Maarten Koning
Het tweede huwelijk van Maarten Koning heeft plaats in de rk kerk van Lisse op 31 juli 1696 met Jacoba (Jaeptie) Ariensdr. Goeman. Bij het burgerlijk huwelijk op 15 juli 1696 staat dat Maarten Huijbrechs Koning weduwnaar is van Geerte Rode en dat Jacoba Ariens Goeman uit Veur komt. Hun kinderen rk gedoopt in Lisse zijn:
1. Jacob Maartens Koning op 02.11.1696 getuigen Cornelis Aris en Jannetje Aris.
2. Jacob Maartens Koning op 26.09.1699 getuigen als boven.
3. Geerte Maartens Koning op 30.11.1700, getuigen Pieter Danels, Pieternellitie. Burgerlijk huwelijk van Geerte Maartens Tetterode in Voorburg november 1729 met Jan van der Struijck. Haar moeder Jaaptie Ariens Goeman zegt daarbij weduwe te zijn van Maarten Tetterode. Geertie tekent met Geertie Maartens Tetroe.
4. Huybert Maartens Koning op 25.09.1702, getuigen Maertie Gerrits , Gerrit Hendriks.
DIE VOLGT 2

5. Adriana Maartens Koning op 28.08.1705, getuige Floris Jacobs.
Nadere toegangen NAA no 610; Barend Corn. Van der Hoeven huwt op 05.05.1729 Ariaantje Maartens Tetrode , jonge dochter uit Lisse. (Een Bernardus van der Hoeven komt als getuige voor bij de doop van een kind van Huybert Maartens ,(onder 2 hierna)
6. Marijtje Maartens Koning op 20.08.1707 , getuige Floris Jacobs.


Maarten trouwde op zondag 15 juli 1696 in Lisse met Jacoba Ariensdr. (Jaeptie) Goeman.

Kinderen van Maarten Koning en Jaeptie Goeman:
Kinderen van Maarten Koning en Jaeptie Goeman:
2. Hubertus Maartensz. Tettero|Koning, geboren op zaterdag 25 februari 1702 in Lisse.


Hubertus moeder hertrouwde met een Maarten Tettero. Haar kinderen uit het eerste huwelijk met Maarten Koning namen de naam Tettero aan, dus naar hun stiefvader.
Hubertus Maartensz. trouwde met Maria de Loos, geboren omstreeks 1704.
Bij de huwelijksvoltrekking waren de volgende getuigen aanwezig: Wenkom Anna en Anna Woerkom.
Het kerkelijk huwelijk was op zondag 5 mei 1726 in Veur.
Kinderen van Hubertus Maartensz. Tettero|Koning en Maria de Loos:
3. Anthonis Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Anthonis Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus de Loos en Cornelia de Loos. Hij is gedoopt op maandag 12 juli 1728 in Veur. Anthonis Hubertusz. is overleden op dinsdag 19 maart 1816 in Leidschendam.
4. Angelus Hubertusz. (Engel) Tettero, geboren op zaterdag 11 februari 1730 in Veur. Bij de aangifte van de geboorte van Engel waren de volgende getuigen aanwezig: Engelberta Engelen de Roos en Johannes Struijck. Hij is gedoopt op zaterdag 11 februari 1730 in Veur. Engel is overleden op zondag 20 februari 1820 in Veur, 90 jaar oud.
5. Johanna Hubertsdr. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Hubertsdr. waren de volgende getuigen aanwezig: Jacoba Goemans en Cornelis van Roteren. Zij is gedoopt op vrijdag 4 april 1732 in Veur.
6. Cornelia Hubertusdr. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia Hubertusdr. waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus van de Lee en Maria Theunisse de Loos. Zij is gedoopt op zaterdag 11 december 1734 in Veur. Cornelia Hubertusdr. is overleden op zondag 12 augustus 1759 in hazerswoude. Cornelia Hubertusdr. trouwde op zondag 12 augustus 1759 in Hazerswoude met Jan Bouwense.
7. Johannes Hubertsz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes Hubertsz. was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Tettero (m.i. Hoeven van de). Hij is gedoopt op dinsdag 25 september 1736 in Veur.
8. Martines Hubertusz. Tettero, geboren omstreeks 1738.
9. Adrianus Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Adrianus Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Goeman en Henricus van Kan. Hij is gedoopt op dinsdag 10 februari 1739 in Veur.
10. Gerardus Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Gerardus Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Jacoba Goeman en Bernardus van de Hoeven. Hij is gedoopt op zaterdag 6 mei 1741 in Veur.
11. Johannes Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Dorene en Jacoba Ariensdr. Goeman. Hij is gedoopt op zondag 28 juni 1744 in Veur.

Mijn aanvulling is nr 8,  Martinus Hubertsz (Maerten Huijbertsz.) Tetteroo, geboren te Veur ca. 1738, hij trouwt in Zoetermeer op 5 augustus 1763 met Wilhelmina Pietersdr. Droogh, gedoopt in Delft op 7 november 1730 met als doopgetuige Leonardis Willemse van Veen, als dochter van Pieter (Petrus Cornelisz. Droogh en Anna Leendertsdr. van Veen.


Tot nu toe heb ik 2 kinderen gevonden van dit echtpaar : Maria Maertensdr. 1764 en een zoon:

Huijbert Maertensz. Tetteroo geboren in Stompwijk op 5 december 1770, hij overlijd in Berkel en Roodenrijs op 13 juni 1845. Huib trouwt de 1e keer met Maria Elisabeth Naaldwijk, de 2e keer trouwt hij in Berkel op 20 mei 1798 met Cornelia Cornelisdr. van Wijk,  zij is gedoopt in Berkel op 6 oktober 1763 als dochter van Cornelis Cornelisz van Wijk en Ariaantje van der Zijden en begraven in Berkel en Roodenrijs op 17 juni 1809, zij krijgen 5 kinderen; Martinus (Maarten) in 1775, Adriana in 1800, NN in 1801, Cornelis in 1804 en Petrus in 1809. Doopgetuige bij de kinderen zijn Jan Wisse en Maria Tetteroo en Cornelis van Wijk en Ariaantje van der Zijde.

Met Cornelis Huijbertse Tetteroo geboren in Berkel en Roodenrijs op 23 december 1804 gaan we verder, Cornelis overlijd in Berkel en Roodenrijs op 5 december 1859, en trouwt in Berkel en Roodenrijs op 25 november 1842 met Wilhelmina (Willemijntje) van der Brink, geboren in Berkel en Roodenrijs op 21 februari 1818, als dochter van Hendrik van der Brink en Maria van Nierop, zij trouwt de 2e keer op 2 november 1865 met Jacobus Verhallen en overlijd in Berkel en Roodenrijs op 17 januari 1892. Samen krijgen Cornelis en Willemijntje 3 kinderen: Hubertus op 22 januari 1845, Hendrika geboren op 18 november 1847-overleden 9 mei 1849 en Hendrika geboren 7 december 1850.

Met Hendrika Tetteroo, (1850) onze voormoeder, is de cirkel rond.                                                                               

Barbara de Groot en haar kant van de familie

Lange tijd had ik een heel klein fotootje waarop volgens zeggen de overgrootouders van mijn man opstonden. Michiel Timmers en Barbara de Groot. Deze hangt dus ook te prijken in mijn fotogalerij. Maar daar is nu verandering is gekomen, want tussen al de foto's van familie en aanverwanten van mijn schoonmoeder heb ik deze foto gevonden.

achterop deze foto staat geschreven:
Pa en moe Timmers-de Groot
15 augustus 1927
montagefoto van de foto gemaakt op den
priesterwijding van Antoon.

Dus nu heb ik de fotogalerij aangepast, want nu kan ik de gezichten van overopa en oma beter bekijken dan
op dat kleine fotootje.
Barbara de Goot werd geboren in Alkemade (Rijpwetering) op 24 maart 1869 als dochter van Teunis de Groot en Maria Opdam. Barabara overlijd in Roterdam op 22 maart 1933. Trouwen doet zij in  Nieuwer Amstel op 23 november 1892 met Michiel Timmers, die geboren is in de Haarlemmermeer op 17 maart 1870 als zoon van Cornelis Timmers en Maria Jansen. Ook hij overlijd in Rotterdam en wel op 2 juni 1931.

Dit echtpaar kreeg samen 8 kinderen en hadden een pleegzoon, Cornelis Anthonius 1893(opa Timmers) , Antonius 1895 (werd priester, Heeroom Anton) Adrianus 1896, Maria 1897, Johannes 1900, Barbara Elisabeth 1903, Maria Adriana 1905 (zuster Mita) Gerardus Petrus 1912  (werd priester, heeroom Gerard) en de pleegzoon heette Arpard Schimandl, kwam uit Roemenie en was geboren in 1914.

Het jaar 1908. Nog maar net wonend in Maasland, in woning nr. 9, Het enkel spoor dat er toen op dat moment lag, tussen Schiedam en Hoek van Holland, moest tot een dubbel spoor worden omgebouwd. Bij de deze werkzaamheden gebeurde het dat Michiel door een ernstig ongeval werd  getroffen., het linkerbeen werd door een rail onder de knie bijna geheel verbrijzeld. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht in Vlaardingen aan de Hoflaan. Aanvankelijk zag het er naar uit dat hij dit been zou moeten missen.  Rond 1913 verhuisd het gezin naar Rotterdam.
Michiel overleed 2 juni 1931 tengevolge van een ongeval dat hem kort voor zijn pensionering in de uitoefening van zijn dienst overkwam.

Ik zet nu een stameeks in de verkeerde volgorde neer, zodat we ook weten hoe de geschiedenis van deze familie de Groot is en waar ze vandaan komen.

De ouders van Barbara zijn:  Teunis de Groot, turfgraver/veenbaas en wonend te Wormer, hij werd geboren in Alkemade op 20 december 1826, hij overlijd in Nieuwer Amstel op 20 juli 1893. Trouwen doet hij Alkemade op 26 juli 1866 met Maria Opdam. Maria werd geboren in Alkemade op 5 augustus 1834 als dochter van Pieter Opdam en Apllonia van Egmond. Overlijden doet zij Nieuwer Amstel op 28 mei 1905.
Samen kregen zij 10 kinderen, Gerardus 1867, Petrus 1868, Barbara 1869, Pertus Gerardus (Piet) 1870, Theodorus 1871, Lourentius (lou) 1872, Leonardus 1874, Hendrik Anthomius 1875 en Theodorus Leo (Dirk) 1879.
Dit gezin woonde na hun huwelijk in Rijpwetering en OudeAde, op 24 april 1880 verhuizen ze naar Wormer en per 25 februari 1881 ingeschreven bij NieuwerAmstel, waar zij woonde in de Middelpolder, op een woonark, waar zoon Piet met zijn gezin zijn blijven wonen.


De ouders van Teunis zijn: Gerrit Hendrik de Groot , arbeider, geboren te Alkemade, gedoopt Alkemade 9 september 1791, de doopgetuigen waren Gerrit Hendrik Loddik en Annazij Kok. Hij overlijd in Alkemade op 4 januari 1846, Ook Gerrit gaat trouwen en wel in Alkemade op 20 november 1814 met Barbara  Borst , die werd gedoopt te Alkemade, Rijpwetering op 21 september 1865, haar doopgetuigen zijn Cornelis van Houten en Meijntje  de Roos, als dochter van Pieter (Petrus Cornelis) (ook Keesen) Borst en Helena Cornelisdr. (Lena) van Zeil (Zijl). Barbara overlijd in Alkemade op 29 mei 1865.
Dit gezin kreeg 10 kinderen, Gerrit 1815, Dirkje 1817, Pieter 1819, Helena, Gerrit 11824, Teunis 1826, Gijsje 1830, Jacobus 1834, Alida 1834 en Alida 1837.  In Nederland heerste er in`1848-1849 een cholera epidemie , Heel veel mensen overlijden er in Nederland  Ook drie kinderen van Gerrit en Barbara overlijden in 1849.


De ouders van Gerrit Hendrik zijn:  Gerrit (Gerhard) de Groot, arbeider. geboren in Ibbenbúren (BRD) op 3- september 1758, overleden in Alkemade op 22 augustus 1808, Gerrit trouwt in Ibbenbúren op 3 april 1791 met Anna catharina Adelheid Ladijk (ook Loddik) dochter van Wilhelm Loddik en Anna Ctharina Margarteha Thele.
Als zovelen zal ook Gerrit op zoek naar werk naar Nederland zijn gekomen met zijn vrouw. al zijn kinderen zijn in Alkemade gedoopt. Ze kregen 7 kinderen; Gerrit Hendrik 1791, Anna Elisabeth 1794, Johannes 1798, Dirk 1799, Marijtje 1800, Elisabeth 1804 en Aaltje 1806.

De ouders van Gerhard de Groot zijn Henricus (de Groot) Grote en Catharina Niemans

dinsdag 19 maart 2013

Nog meer familie, stamreeks Tieleman

De familienaam Tieleman komt sinds 1750 voor in de genealogie van mijn moeder.

Dan trouwt Jacob Telmus (er kan ook Teunis staan) (Tieleman), die woonde in Walwiele , in Mijnsheerenland op 15 februari 1750 met Lena Corsse de Jong. Lena is de dochter van Corstiaan Bouwens de Jong en Annetje Gideonsdr. de Boer. Lena was al eerder getrouwt met Andries Teunisse Kruithof in Mijnsheerenland op 3 november 1733. Lena overlijd in Mijnsheerenland op 30 november 1761 en dat werd aangegeven door haar zoon Teunis Kruithof. Jacob leeft nog tot 20 november 1769 en overlijd ook in Mijnsheerenland (63jr) en Teunis Andries Kruithof, geeft dan zijn schoonvader aan.  (er staat schoonvader in de akte, maar hij zal zijn stiefvader bedoelen denk ik ) Van Jacob en Lena  heb ik maar 1 zoon gevonden in het doopboek van Mijnsheerenland.
    
,
      Zoon Andries Tieleman gedoopt in Mijnsheerenland op 12 maart 1752, doopgetuige is Neeltje Visscher ,zijn overlijden nog niet gevonden,
trouwt in Mijnsheerenland op 10 oktober 1777 met Elisabeth (Lijsbeth) Willemsdr. Visser, zij komt van Heersjansdam, gedoopt op 16 februari 1755, doopgetuige is Willempje Blaak zij is de dochter van Willem Jansz. Visser en Teuntje Dirkze Blaak, ook haar overlijden nog niet gevonden. Zij kregen 5 kinderen , Lena 1779, Jacob 1780, Teuntje 1782-1782 (31/5 week oud) , Willem 1784 hij werd maar 12 dagen oud, Willem 1791- 1794 3 jaren en 11 weken oud.

               

Hun zoon Jacob Andries Tieleman werd gedoopt in Mijnsheerenland op 15 oktober 1780, in leven was hij Vlasboer, Hij ondertrouwt in Mijnsheerenland op 20 april 1804 en trouwt op 7 mei 1804 met Henderijntje Leendertse Bollaard, Henderijntje is geboren en gedoopt in Mijnsheerenland op 29 augustus 1784, doopgetuige is Neeltje Eekmans. Zij is de dochter van Leendert Bollaard en Neeltje Leenderts Cooijman. Jacob overlijd in Mijnsheerenland op 22 mei 1845 en Henderijntje overlijd in Mijnsheerenland op 19 juni 1843.Zover ik heb kunnen vinden kregen zij 2 dochters Lijsbeth 1806, Neeltje 1808 en 1 zoon 1811.


Hun zoon Andries Tieleman is geboren in Mijnsheerenland op 8 april 1811, Als hij trouwt in Mijnsheerenland op 17 april 1835 is hij timmermansknecht, later is hij scheepsmaker, hij trouwt met Alida Zwaan, die geboren is te Mijnsheerenland op 11 januari 1812, zij was de dochter van Pieter Zwaan en Ingetje van der Spaa. Andries overlijd in Ridderkerk op 13 mei 1880 en Alida in Mijnsheerenland op 17 april 1835. Zij kregen 3 dochters Ingetje 1836 , Hendrijna 1840 en Neeltje 1843, en 1 zoon.Die zoon is Jacob Tieleman geboren Mijnsheerenland 10 mei 1835, hij is timmerman en scheepsmaker  van beroep,  hij trouwt in Ridderkerk (akte 21) op 1 mei 1863 met Pleuntje Sterkman die geboren is in Charlois op 26 augustus 1834 als dochter van Hendrik Sterkman en Susanna Kool. Jacob overlijd in Ridderkerk op 26 november 1901 en Susanna in Rotterdam op 14 december 1913. Samen kregen zij 8 kinderen, Andries Hendrik 1863-1959, Susanna 1865-1917, Hendrik Andries 1867-1923, Alida 1869-1904, Pieter 1871-1872, Pieter 1873-1911, Jacob 1975-1939 en Neeltje 1878.

akte nr 21.

De tweede zoon Hendrik Andries Tieleman is geboren in Ridderkerk op 13 mei 1867, en is van beroep IJzerwerker, hij trouwt in Ridderkerk op 17 oktober 1890 (akte 43) met Dirkje van de Berg, geboren in Ridderkerk op 6 februari 1868 als dochter van Jan van den Berg en Adriana Roos.Hendrik overlijd in Ridderkerk op 13 oktober 1923 en Dirkje in Barendrecht op 12 januari 1946.


akte nr 43

Hendrik en Dirkje kregen samen 10 kinderen, waarvan de oudste,een dochter, mijn oma was Pleuntje 1891-1967, Jan 1893-1940, Jacob 1895-1939, Hendrik 1896, Adriana (Jaan) 1898-, Andries 1900, Susanna 1903, Bastiaantje (Sjaan) 1905, Alida 1908-1928, Bastiaan 1911. 
Wie o wie kan mij helpen met een foto van dit echtpaar Hendrik en Dirkje Tieleman -van den Berg voor mijn fotogalerij?

zaterdag 16 maart 2013

Westfriezen

Als je iets van je eigen familie hier neer pent moet je wel alles eerlijk verdelen. Want we hebben nog 2 kleinzoons en dat zijn echte Westfriezen. Geboren in Noord en Zuid Scharwoude. En ook voor hen was ik al ijverig begonnen om de aanvullende gegevens van hun moeder uit te zoeken. Al pratende met onze schoondochter vertelde zij mij dat haar ouders wel een boekwerkje hadden van de naam Beentjes. Dat zou wel een hele verrassing zijn en het scheelt ook weer heel wat zoekwerk. En jawel, ze kwam zelfs met 2 boekwerkjes die ik van haar ouders mocht bekijken . Het ene boekwerk is van de familie Beentjes de achternaam van onze schoondochter en het andere van de familie Fit de naam van haar grootmoeder aan moederszijde .

Dat was een dikke meevaller. Nu was het gewoon een paar avonden lezen en daarna zoveel mogelijk invoeren in mijn Genealogie programma.

De Beentjes kant zijn  dan wel geen "echte" westfriezen, ze komen oorspronkelijk uit Benstrup (Duitsland)  waar Johannes Hermanus Beencken , zoon van Johannes Hermanus Beencken en Maria Grevers,  trouwt in 1751 met Anna Stumpke, maar zoon Jan vinden we terug in Heemskerk in 1791 en 1801. Via Heemskerk komen zij rond en in Alkmaar terecht.
Dit boekje is geschreven door Monseigneur Jan Th. Beentjes en voorzien van foto's documenten, bidprentjes enz.

Zoon Jan was net als vele streekgenoten uit Duitsland gekomen. De verschillende oorlogen daaar, vooral de Zweeds-Duitse oorlog(1756-1763), hadden vele verwoestingen aangericht in de streek rond Osnabrèuck. Bezittingen en landerijen waren in een puinhoop veranderd. Er heerste armoede. Vele mensen trokken naar Holland om daar wat geld te verdienen of om een heel nieuw bestaan op te bouwen. Jan was, net als zijn broer Gerrit, geboren bij Lèoningen. Het was een katholieke streek,en er werd een dialect gesproken dat veel op het Nederlands lijkt. De oudere mensen spreken het nu nog.
Als jonge man van een jaar of 25 moet Jan met zijn broer Gerrit ook richting Holland zijn getrokken en uiteindelijk in Heemskerk terechtzijn gekomen, ongeveer rond het jaar 1780.
Jan oefende zijn beroep waarschijnlijk uit als rondreizend kleermaker.Bij de mensen waar hij werk vond, bleef hij ook wonen. Dat moeten welgestelde mensen zijn geweest, die het zich konden veroorloven maatkleding te maken. Zo is hij waarschijnlijk ook terecht gekomen bijde familie KAASENBROOD in Heemskerk.
Door het erfdeel van zijn echtgenote Antje KAASENBROOD kon Jan op 5 juni1799 voor 400,- een stuk teelland kopen, genaamd de "Lange Akkers"(ten noorden van de huidige Breedslaglaan), groot 1.805 roeden.
Bron: artikel "Beentjes en Heemskerk" door J.Th. Beentjes in het blad'Heemskring', nummer 1, april 1989, blz. 3-5, uitgave van de HistorischeKring Heemskerk.

Johannes Bernardus laat zich in 1812 inschrijven in het Râegistre Civiquevan Napoleon als Jan BEENTJES (bron: De genealogie van de familieBeentjes van 1791 tot 1991).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


De familie Fit is een ander verhaal die komen we in 1698 al tegen in Lutjebroek waar Freeck Dirks Fit in het huwelijk treed op 13 januari met Lijsbeth Cornelisdr. Schoof. Via Lutjebroek-Grotebroek-komt deze familie in Bovenkarspel terecht. De familie Fit is een betrekkelijk kleine Westfriese Roomse familie. Dit boekje is geschreven door Ben Fit  uit Enkhuizen , die altijd dacht, door overlevering dat de Fit familie uit Bovenkarspel niet bij zijn genealogie hoorde, en A.G. de Vries-Lub.
Voor mijn kleinzoons een welkome aanvulling dit boekje ook al omdat er veel foto's en een aantal documenten in staan. En toch echte Westfriese wortels voor hen.
Alles wat ik hier in vond en op mijn pc heb gezet moet ik nog wel nakijken en aanvullen. Dus er blijft nog werk te doen. Gelukkig.

donderdag 14 maart 2013

Oldenbarneveld

Wat moet ik nu met een foto van Johan van Oldenbarneveld? ja, je weet wel die onfortuinlijke man die op het Binnenhof zijn hoofd zag rollen!! Die foto plaats ik natuurlijk niet zomaar, ik zal het even uitleggen.
Twee van onze kleinzoons hebben de mooie achternaam van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh. Een mond vol en het klinkt lekker. Een adelijke naam? misschien wel, maar voor nu is het gewoon een naam, maar wel eentje met een verhaal erachter. Na de trouwdag van onze dochter in 2002 ben ik op zoek gegaan naar deze naam. Ik kan je vertellen dat was geen sinicure. Ondertussen wist ik echt wel hoe ik moest zoeken, maar ik kwam niet verder dan de opa van mijn schoonzoon. Dus was alles niet aan te sluiten. Wel had ik ondertussen alles wat los en vast zat over de van Oldenbarnevelds verzameld. Het hele internet afgestruind , de jaarboeken van het CBG doorgespit, en zo had ik al snel een dikke map vol. Alleen ik kon er niet zoveel mee. Maar ik was wel weer helemaal op de hoogte van het verhaal van onze Johan.

Nadat de kleinzonen (tweeling)  geboren waren wilde ik toch wel hun gedeelte van de genealogie af maken. Dus elke keer als ik aan het surfen was nam ik steevast de naam van Oldenbarneveld gen. Witte Tullingh mee in het onderzoek. Bij Ga Het Na, vond ik een archief vol wetenswaardigheden over de familie van Oldenbarneveld met onder andere dit stukje:


DE FAMILIE VAN OLDENBARNEVELT GENAAMD WITTE TULLINGH
Over de relatie van de familie Van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh tot de familie Van
Oldenbarnevelt kan het volgende worden opgemerkt. Uit de huwelijkse voorwaarden en de
ondertrouwakte van Rijck Aertsn. Bartholomeus Rijckszn. en Cornelia van de Leur van 1627 blijkt,
dat zijn vader, de Amersfoortse brouwer Aert Bartholomeus Rijckszn. toen de achternaam van
Oldenbarnevelt voerde. Deze toenaam ontleende hij aan de moeder van zijn aangetrouwde tante,
Reyertgen van Oldenbarnevelt, een zuster van de landsadvocaat. De enige broer van Rijck Aertsn.
Bartholomeus Rijckszn. liet zich daarentegen naar de achternaam van de echtgenoot van de
aangetrouwde tante zelf, Geertruid Verburch, te weten Herman Janszn. van Bilderbeek, Johan van
Bilderbeek noemen. Nadat Cornelia van de Leur was overleden, hertrouwde Rijck Aertsn. Van
Oldenbarnevelt in 1639 met Eva Tullingh. Uit dit huwelijk werd in 1642 als tweede zoon Gerardus
van Oldenbarnevelt geboren, die in 1679 met Margaretha Coopal trouwde. Bij zijn vestiging als
advocaat te 's-Gravenhage nam hij uit politieke overwegingen de naam en het wapen van zijn
moeder aan. De kinderen van zijn zoon Johan Gerard wensten evenwel de naam Van
Oldenbarnevelt weer te voeren. Dit werd hun echter alleen toegestaan indien zij hieraan
toevoegden: genaamd Tullingh. Na twee eerdere huwelijken huwde de jongste van de twee zoons,
Johan Gerard, Maria Margaretha Witte als zijn derde vrouw. De in 1745 uit dit huwelijk geboren
oudste der twee zoons, Hendrik Justus van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh moest zich van zijn
peetoom, mr. Justus Witte, Hendrik Tullingh laten noemen. Na het overlijden van deze peetoom
liet hij zich als eerste Van Oldenbarnevelt genaamd Witte Tullingh noemen
29.

29 Deze gegevens zijn ontleend aan: J.B. Rietstap, Wapenboek van den Nedelandschen Adel met genealogische en heraldische aanteekeningen, dl.II, Groningen 1887, pp.229-230. Zie verder: Jaarboek CBG, 22 (1968), pp.171-176
 


Zo nu wist ik in ieder geval het onstaan van deze naam. En daar was ik natuurlijk best blij mee. Na veel zoekwerk na deze vonds, heb ik toch de genealogie van mijn kleinzoons aardig voltooid. De aansluiting is gevonden, en ja ze stammen indirect af van de Raadspensionaris Johan van Oldenbarneveld. En voor hen heb ik heel veel verhalen verzameld van deze illustere familie, voor later als ze groot zijn. Onder andere dit stukje wat ik zelf wel typerend vind:

       Het volgende is een deel van een e-mail (Lanaaii @ earthlink. Net) Zij had te maken met de webside van Stoutenburg . Ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar de familie Barneveld.
       "Ik heb veel tijd besteed aan onderzoek van Oldenbarneveld en heb contact met andere Oldenbarneveld nakomelingen, die mij verder hielpen met nieuwe aanwijzigingen. Gebaseerd op mijn onderzoek, zie ik geen reden dat welke Oldenbarneveld familie ook, zich geen zorgen moet maken over hun afstamming van Johan. Nadat Maurits, Prins van Oranje , overleed, schonk zijn stiefbroer, Frederik Hendrik, vergiffenis aan Johan van Oldenbarneveld en werd er begonnen met teruggeven van verbeurd verklaarde eigendommen aan familie en vrienden. Rond 1630, waren de meeste titels en eigendommen weer teruggegeven. Veel van de heersers van Europa, in de tijd van Johan's executie, lieten hun verbijstering en ontzetting blijken over deze daad. Zelfs Maurits stiefmoeder bleek geprobeerd te hebben hem te overtuigen dat het een fout was om Johan te executeren.
      
       Bron:Vertaald uit het Engels, was toegevoegd aan van Oldenbarneveld familie, Gerald Lynn   lynnfam@worldnet.att.net. Gevonden op Ancestry.com .

Het gezin Streefkerk-Gouw


Ik heb vandaag maar eens één Streefkerk manspersoon uit het verband van de genealogie gehaald. Om ales wat ik van hem en zijn vrouw weet wat uitgebreider neer te pennen.
Zijn naam is: Pieter Streefkerk en hij is SCHOEN en TUIGMAKER, hij is geboren in Ridderkerk en aldaar ook gedoopt op 17 september 1747, met als doopgetuige Jorisje van Driel, zijn ouders zijn Pieter Jansz. Streefkerk en Lijntje Cornelis van Driel.

Hij trouwt in Ridderkerk op 5 juni 1804 en is dan al 57.....met Cornelia Gouw, zij is geboren in Ridderkerk en gedoopt op 14 april 1765  (haar vader is haar doopgetuige) en zij is dan 39 jaar oud, dochter van Hendrik Willemse Gouw en Ida Leenders de Jong.

                                            ondertrouw 18 mei 1804

Van dit echtpaar heb ik geen kinderen gevonden in de doopboeken van Ridderkerk. Wel aardig wat Notariele akten en dan vooral in het archief van Rotterdam. En als je die netjes achter elkaar zet krijg je een goede indruk van het reilen en zeilen van dit echtpaar. Blijkbaar hebben ze geen tekort aan duiten want er wordt aardig wat afgehandeld bij de notaris door Pieter. Gelukkig voor ons werd alles genoteerd door zijn Notaris. Hieronder de uittreksels.
Bevreemd is het echter wel dat Pieter voor zijn trouwen niet in de notariele stukken te vinden is.

Aktesoort   boedelscheiding
Datum   14/04/1810
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   42 
Aktenummer/Blz.   102/68 
Notaris   Willem van den Broek
Leendert Gouw, Pieter Streefkerk, getrouwt met Cornelia Gouw en Jacob Lievaart, weduwnaar van Maria Gouw, allen wonend te Ridderkerk, met hun drieën de enige erfgenamen van hun broer en zwager Cornelis Gouw (op 21-04-1809 te Ridderkerk overleden) gaan accoord met de verdeling van de boedel, waaronder een huis aan de Pruimendijk.

Aktesoort   schuldbekentenis
Datum   13/06/1811
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   43 
Aktenummer/Blz.   15/54 
Notaris   Willem van den Broek
Paulus de Ruijter, bouwman, wonend te Ridderkerk, erkent een schuld te hebben bij Pieter Pietersz Streefkerk, schoenmaker, wonend te Ridderkerk. Hij daarbij zijn huis als onderpand.  Zie de akte verderop van 1-4-1819.

Aktesoort   testament
Datum   05/07/1813
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   46 
Aktenummer/Blz.   77/44 
Notaris   Willem van den Broek
Pieter Streefkerk, schoenmaker wonende onder Ridderkerk, vermaakt het het vruchtgebruik van zijn nalatenschap aan zijn huisvrouw Cornelia Gouw en in eigendom tot zijn erfgenamen te noemen zijn naaste vrienden en erfgenamen ab intestato. 

Aktesoort   testament
Datum   05/07/1813
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   46 
Aktenummer/Blz.   78/47 
Notaris   Willem van den Broek
Cornelia Gouw vermaakt het vruchtgebruik van haar nalatenschap aan haar echtgenoot, Pieter Streefkerk (schoenmaker) en in eigendom tot haar erfgenamen te noemen haar naaste vrienden en erfgenamen bij versterf.
 
Dan overlijdt Cornelia Gouw te Ridderkerk op 24 augustus 1814, zij werd 49 jaar oud en was 10 jaar getrouwt met Pieter.

Aktesoort   schuldbekentenis                  
Datum   01/04/1819
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   50B 
Aktenummer/Blz.   34/3 
Notaris   Willem van den Broek
Pieter Pietersz Streefkerk, schoenmaker wonende onder Ridderkerk, verzoekt de inschrijving op te heffen die gedaan is ter Griffie van het tribunaal van eerste instantie te Dordrecht de 29 juni 1811 te zijner verzoeke krachtens een obligatie de 13 juni 1811 van Paulus de Ruijter, bouwman wonende te Ridderkerk voor bovengenoemde notaris Willem van den Broek en twee getuigen ten zijne behoeve verleden gedaan op een huis, schuur, wagenkeet, drooghuis, drooghut, zwingelkeet, erf en drie morgen 500 roeden weiland en boomgaard staande en gelegen onder Ridderkerk en oud Reierwaard zijnde 't huis en verder getimmerte bekend onder no. 317. De inschrijving te beschouwen als niet gedaan.

Aktesoort   diverse akten
Datum   15/09/1823
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   63 
Aktenummer/Blz.   56/67 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Pieter Pieterszoon Streefkerk, schoen- en tuigmaker te Ridderkerk overhandigt de notaris in een gesloten en verzegelde omslag zijn laatste wil en verklaart dat een ander deze heeft geschreven en door hem is ondertekend.

Aktesoort   verkoop
Datum   08/07/1824
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   63 
Aktenummer/Blz.   157/1 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Op verzoek van Pieter Pieterszoon Streefkerk, schoenmaker te Ridderkerk, bevindt de notaris zich ten huize van genoemde Pieter aan de zogenaamde Rijsoortsche Straat, teneinde over te gaan tot de openbare verkoop van ongemaaid grasgewas. Kopers zijn geworden: Arie Molendijk, vlasboer te Ridderkerk; Bastiaan Nugteren te Strevelshoek; Olof van Pelt, winkelier te Ridderkerk; Lambertus van Loon, winkelier te Zwijndrecht. 

Aktesoort   testament
Datum   17/12/1826
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   64 
Aktenummer/Blz.   417/14 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Pieter Pieterszoon Streefkerk, schoenmaker te Ridderkerk, benoemt tot uitvoerders van zijn laatste wil: Hendrik Labrijn, vlasboer te Zandelingen Ambacht en Mattheus de Zeeuw, vlasboer te Ridderkerk. 

Aktesoort   testament
Datum   23/04/1830
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   802/41 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Pieter Pieterszoon Streefkerk, schoenmaker, ziek en bedlegerig, verklaart de zoon van zijn overleden broer Cornelis Streefkerk (gewoond hebbende en overleden te Barendrecht) met naam Jan Streefkerk en zijn nakomelingen, uit zijn laatste wil te schrappen. Hij legateert nog aan zijn dienstmeid Maria Ariese de Jong, boven en behalve het reeds door hem aan haar gelegateerde, een bedrag van 300 gulden. Het overige uit zijn destijds gemaakte testament blijft van kracht.
P.S. Overleden 25 april 1830.
 
En dan overlijd Pieter Streefkerk in Ridderkerk op 25 april 1830, hij is dan 83 jaar een respectabele leeftijd. Heeft nog 16 jaar als weduwnaar gewoond, gewerkt en geleefd. En dan zijn we met de notariele akten nog steeds niet klaar. hier het vervolg.....

Aktesoort   diverse akten
Datum   05/06/1830
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   817/86 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Abraham den Bandt, procureur te Dordrecht, stelt deze notaris een expeditie van een procesverbaal ter hand, opgemaakt door de president van de rechtbank van eerste aanleg zitting houdend te Dordrecht, van het testament in geheime vorm verleden door Pieter Pieterszoon Streefkerk in leven schoen- en tuigmaker, overleden 25 april 1830, bij akte van superscriptie op 21 juli 1828 voor deze notaris gepasseerd.

Aktesoort   boedelinventaris
Datum   11/10/1830
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   851/88 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
1. Mattheus de Zeeuw, vlasboer, als gemachtigde van Willem van der Duijn, arbeider, getrouwd met Marietje Hoek, beiden te Zuidland.
2. Pieter Corneliszoon Streefkerk, te Strevelshoek als gemachtigde van:
- Arie Hoek, bouwknecht te Charlois
- Geertruij Touw, meerderjarige en ongehuwde dienstmeid te Zuidland
- Cornelis Touw, meerderjarige arbeider te Abbenbroek
- Mattheus de Zeeuw als voogd over de minderjarige Jacob Touw
Marietje Hoek, Arie Hoek, Geertruij Touw, Cornelis Touw en Jacob Touw zijn de enige kinderen van Centje Streefkerk (overleden te Biert) aan haar verwekt in twee opeenvolgende huwelijken door mede wijlen Arie Hoek en Jacob Touw.
- Onder 2 genoemde voor zich en uit eigen hoofde
- Philippus Streefkerk,arbeider
- Niesje Streefkerk, weduwe van Leendert Groeneboom, bouwvrouw te West Barendrecht
- Huibregt Groenenboom, bouwman te Charlois, getrouwd met Jannigje Groeneweg
- Onder 1 genoemde als gemachtigde van Reijer van Eijk, bouwman te Poortugaal, die voogd is over de minderjarige Adriaantje Groeneweg, Geertruij Groeneweg en Cornelia Groeneweg bij akte van voogdij door de vader van deze minderjarigen Pieter Groeneweg, in leven vlasboer te West Barendrecht, door hem in huwelijk verwekt bij Cornelia Streefkerk.
Jannigje Groeneweg en de voornoemde minderjarigen zijn gezamenlijk de enige nakomelingen van Cornelia Streefkerk.
De onder 2. genoemde als gemachtigde van :
- Wouter van den Berg, arbeider getrouwd met Mijnsje Streefkerk
3.Geertruij van Ekelenburg, meerderjarige en ongehuwde dienstmeid te Goudswaard
- als voogd over de minderjarige Martinus, Cornelis en Maria van Ekelenburg
De onder 3. vermelde en de genoemde minderjarigen zijn gezamenlijk de nakomelingen van Maria Streefkerk en mede wijlen Ewout van Ekelenburg, beiden gewoond hebbende en overleden te Goudswaard. Tezamen zijn de hiervoor genoemde kinderen van wijlen Centje, Pieter Corneliszoon, Philippus, Niesje, de kinderen van wijlen Cornelia Streefkerk, Mijnsje Streefkerk en de kinderen van wijlen Maria Streefkerk, alsmede Jan Streefkerk die in het laatste testament van wijlen Pieter Pieterszoon Streefkerk is uitgesloten, de enige kinderen van wijlen Cornelis Streefkerk, gewoond hebbende en overleden te Barendrecht - die een broer was van onderstaande overleden Pieter Pieterszoon Streefkerk.
Pieter Streefkerk, arbeider te West Barendrecht, de enige in leven zijnde nakomeling van Arie Streefkerk, gewoond hebbende en overleden te Barendrecht die een broer was onderstaande overleden Pieter Pieterszoon Streefkerk. Pieter Streefkerk, melkboer te Rijsoord, Pieter Cornelis-zoon Streefkerk te Strevelshoek, Arie Nugteren, winkelier, getrouwd met Lijntje Streefkerk, Arie Nugteren als gemachtigde van Cornelia Streef-kerk weduwe van Simon van 't Zelfde uitoefenende de melkerij, als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige kinderen met namen Adrianus, Frans, Adriana en Lijntje Willempje van 't Zelfde; Arie Nugteren als gemachtigde van Arie Corneliszoon Kuiper, vlasboer getrouwd met Maria Streefkerk. Gemelde Pieter, Jannigje, Lijntje, Cornelia en Maria Streefkerk zijn de enige kinderen van wijlen Adriaan Streefkerk die een broer was van Pieter Pieterszoon Streefkerk. Zij zijn gezamenlijk de erfgenamen van de boedel en nalatenschap van laatstgenoemde, in leven schoen- en tuigmaker, gewoond hebbende en op 25 april 1830 overleden te Ridderkerk. Jan Leenheer, vlasboer, getrouwd met Hendrijntje Lievaart. Laatst-genoemde is de enige nakomeling van wijlen Maria Gouw, gewoond hebbende en overleden te Ridderkerk - zij was een zuster van onderstaande over-leden Cornelia Gouw, in leven huisvrouw van Pieter Pieterszoon Streef-kerk, aan haar in huwelijk verwekt door Jacob Lievaart, te West Baren-drecht en is zij dus de enige erfgename van de nalatenschap van Cornelia Gouw, gewoond hebbende en op 24 augustus 1814 overleden te Ridderkerk. Jan Groeneboom, bouwman te West Barendrecht als gemachtigde van Cornelis van Ekelenburg, timmerman, te Oud Beijerland, als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Maria Streefkerk, met namen Martinus, Cornelis en Maria van Ekelenburg.
Dammis van 't Zelfde, melkboer te Heer Oudelandsambacht, als toeziend voogd over de voornoemde minderjarige kinderen. van Cornelia Streefkerk en Simon van 't Zelfde.
De notaris bevindt zich in het huis gelegen in de Rijsoordsestraat num-mer 327, zijnde het sterfhuis van eerder genoemde Pieter Pieterszoon Streefkerk, teneinde over te gaan tot het maken van een boedel-inventaris.
P.S. Zie ook akte 865 van 01.12.1830 
Aktesoort   verkoop
Datum   01/12/1830
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   865/37 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus op verzoek van de erfgenamen uit akte 851 d.d. 11 oktober 1830 bevindt de notaris zich in het sterfhuis van Pieter Pieterszoon Streefkerk in de Rijsoordsestraat nummer 327 teneinde over te gaan tot de openbare verkoop van enige meubilaire goederen en huiselijke inboedel, alsmede enig leder en schoenmakersgereedschap, toebehoord hebbende aan de over- ledene en zijn vooroverleden huisvrouw Cornelia Gouw. 

Hieronder volgt dan nog de akte uit 1831 die ik al eerder hier op mijn blog heb gezet.
Toch een aardig voorraadje gegevens over één gezin. Met alle verwanten bij naam en toenaam. Zo kom je al aan een leuk stukje familiegeschiedenis voor de Streefkerken kant.

dinsdag 12 maart 2013

Stamreeks Gordijn (Gardijn,Deucht,Ockenburgh)Hieronder heb ik een stamreeks geplaatst van de familie Gordijn, die ook Gardijn, Deught en Ockenburgh werden genoemd. De familie Gordijn, komen we tegen in onze genealogie van Holierhoek, En daarvan heb ik de meeste vroege gegevens gevonden in "Ons Voorgeslacht". Deze familie komt van oorsprong uit Rijswijk. Toen een dorpje en eigenlijk is Rijswijk, ook al is het gegroeid nog een dorpse stad gebleven. Rijswijk vind je onder den Haag en vlak bij Wateringen. Dus niet zo verwonderlijk dat hier een paartje Holierhoek-Gordijn werd gevormd. Ze woonden een steenworp van elkaar af. Deze familie was Roomsch Katholiek.

1.  Geertruida Gordijn, * 05-03-1820 in Hof van Delft, † 17-03-1889 in Schipluiden, begraven 20-03-1889 in R.K. Parochie kerkhof Schipluiden, beroep huisvrouw.
      Zij trouwt Hendricus (Hein) Holierhoek, getrouwd 30-01-1846 in Maasland, * 30-09-1814 in     Maasland, beroep Bouwman, † 28-12-1875 in Schipluiden.
    
Ouders

2.  Jacobus Gordijn, * in Rijswijk, gedoopt 07-05-1786 in Rijswijk, beroep watermolenaar/meinier, † 03-12-1867 in Delft.  Hij trouwt Christina Phillipina Bakker, getrouwd 13-05-1812 in Delft. * 06-01-1787 in Delft, gedoopt 08-01-1787 in in huis gedoopt, beroep particuliere/domestiqua, † 29-07-1863 in Hof van Delft.

Grootouders

4.  Pieter (Petrus) Gordijn, * 04-12-1733 in Delft, † 30-06-1810 in Wout (Rijswijk),    beroep  Watermolenaar/Bouwman  , Pieter was watermolenaar op de Schaapsweise wipmolen. Hij trouwt (1) Margaretha L29-08-1775 in Rijswijkleendertse (Grietje) van Meins, getrouwd 29-04-1763 in Rijswijk, †  , Grietje was j.d. onder de poorten der stad Delft toen zij met Pieter huwde. Hij trouwt (2) Maria ( Marijtje) Klaasse van Geest, getrouwd 18-04-1777 in Rijswijk. , * in s'Gravenzande, † 09-05-1807 in Rijswijk.werd Marijtje genoemd.En woonde 1812 te Rijswijk.


Overgrootouders

8.  Jan Gardijn, * ca. 1700 in Rijswijk, † 11-10-1741 in Rijswijk, beroep watermolenaar.
Watermolenaar op de Plaspoelse molen. Op 08-02-1729 werd de bemaling van de Plaspoelse watermolen aanbesteed. Van de zeven inschrijvers werd Jan Ariens Gardijn gekozen voor een maalloon van 20 gulden per jaar. Na zijn overlijden werd de katholieke Jan van Nierop zijn opvolger.
     bron: A.Rijswijk Recht Arch. 11 d.d. 2-8-1697.  Not. Arch. 6 fol. 142 dd 5-1-1697.
Hij trouwt Annetje Jans Braack, getrouwd 07-05-1724 in Pijnacker * ca.1700 in Pijnacker, † 01-01-1766 in Rijswijk.
Annetje weduwe van Jan Gardijn, zal met haar kinderen, van wie Jan als oudste met zijn 13 jaren de laatste rekening van het molengeld ondertekende, de molen hebben moeten verlaten. Zij liet een huisje bouwen op een stuk grond nabij de Plaspoelse molen, eigendom van Beltge Cornelis Perveen, de weduwe van Pieter van der Juist. Gelukkig werd haar op 2-20-1744 een stuk land, groot 3 morgen 445 roeden, opgedragen door de kinderen en erfgenamen van Belitge zodat zij meteen een hypotheek kon nemen, voor een nieuw getimmerd huisje.
Annetje Jans Braak verkocht beide stukken land met het huis erop in 1754 voor 2000 gulden aan de gravin Van Hoogendorp die in de loop der jaren al veel land in de omgeving van Sion had opgekocht en daarmee doorging.

Betovergrootouders

16.  Arij Jans Gardijn, * ca. 1655 in Rijswijk, † 31-12-1728 in Rijswijk.
       Arij is geboen op de Plaspoelse molen.
      
Uit de erfenis van Cornelis Louwen Witteman verkreeg Ary een stuk land van 2 morgen 336 roeden in de Plaspoelsepolder, liggend ten noorden van de Molensloot, d.d. 2-8-1697.
Hij trouwt Grietie Pieters van der Marck, getrouwd 23-09-1696 in Rijswijk. * in verm. Wateringen, † 25-04-1723 in Rijswijk.


Oudouders

32.  Jan Ariens Gardijn, * 03-01-1630 in Delft, † 1679 in Rijswijk, beroep watermolenaar.
Jan Ariens Gardijn enkele malen in Notariele akten voorkomend onder de naam Ockenburg vestigde zich komend uit Hof van delft, te Rijswijk in het gebied dat van oudsher Ockenburch werd genoemd, het land aan de Vlietweg bij de Pieringswatering. Aan dit watertje stonden twee wondwatermolens. Een grote achtkantige, de Plaspoelse molen en een kleine wipwatermolen, die van de schaapweipolder. Zijn vrouw, Grietje Louris Witteman, kwam van een van de 4 nabijgelegen oude boerderijen, waaronder zich de Hoogkamer en Ockenburg bevonden.
      
       GA. Rijswijk Notaris N. van Elst 3-2-1664, voor de notaris verscheen Jant Arent Ockenburch
Hij trouwt Grietie Lourisdr. Witteman, getrouwd 11-01-1653 in Rijswijk.

                     
                                    Oudgrootouders

64.  Adriaen Lenerts Deucht/Gardijn/Ockenburch, * 1589 in Rijwijk, † 1638 in Hof van Delft, begraven 14-04-1638 in Delft (Nieuwe Kerk), beroep bouwman en waard.
In 1622 was Aryen Gardijn tapper blijkens de inschrijving van de molenmeester van Hof van Delft. Hij woonde met zijn gezin in het huis en de boomgard van Jacob Christiaens Molswijck op het Lantgen buiten de Oostpoort. In 1630 blijkt Aeryen Gardijn of Ockenburch pachter te zijn van land aangezien hij achter is in het betalen van twee jaar landhuur. Dat hij veehouder is kan allicht worden verondersteld uit de aankopen in Delfshaven en Overschie van koeien, 1631 en 1633.
Hij trouwt Soetge Cornelis de Jong, getrouwd 16-02-1620 in Delft. * in Delft, begraven 24-05-1647 in Delft (Nieuwe Kerk).
In 1631 vond overdracht plaats van een half morgen vrij hofland met de helft van het huis, schuur en geboomte in het hoefslag Bartoutzaet dor Frans van Leeuwen, zoon van Jcob Corstyaens Molswijck aan Aryen leenertsz Ockenburch. Aan zijn kinderen, met leeftijd vermeld in het weeskamerboek van Hof van Delft, behield zijn oudste zoon Lenert de naam Deucht en mogelijk gereformeerde religie, terwijl de jongste zoon Jan een Gardijn en wellicht onder invloed van zijn vrouws familie RK werd.

Oudovergrootouders

128.  Lenert Barentsz (Gardijn), * ca.1533, begraven voor 08-11-1593 in Rijswijk, beroep waard te Rijswijk.
Lenert Barents Deugt is tot nu toe de oudste voorvader. Hij leefde in Rijswijk was daar waard, maar ook bouman, veehouder en landarbeider. Zijn moeder bekend als de vrouw van Engel Oetziers, haar tweede man. Lenert Barents deed in 1582 enkele dagen dienst in het leger van de prins als pionier. In 1589 kocht hij een huis met schuur, barg en geboomte en een stukje land in de Noordpolder van Rijswijk aan het Buurpad, hij zal wellicht kort tevoren zijn gehuwd.
Hij trouwt Grietgen Jans Witteman, getrouwd ca. 1588 in Rijswijk.* ca. 1566 in Rijswijk, begraven ca. 1629 in Rijswijk.
 In 1593 werkte Lenert Barents Deucht aan het Rijswijkse deel van de Maasdijk. In dat zelfde jaar overleed hij. Zijn vrouw liet in augustus 1594 het vaderlijke erfgoed vastleggen in een uitkoopbrief waarin de namen van de kinderen werden genoemd met hun leeftijden, waarschijnlijk bij het sluiten van haar tweede huwelijk met Cornelis Jans Cappiteyn.

Oudbetovergrootouders

256.  Barent (Gardijn), † ca. 1559.
         Barent is bekent uit het patroniem van zijn kinderen.
         Hij trouwt Grietge Louris, getrouwd ca. 1550 in Rijswijk. † ca. 1601 in Rijswijk.

zondag 10 maart 2013

Grootouders

Grootouders, of zoals ik ze noemde opa en oma, zijn in elk leven (of je ze nu veel of weinig ziet) van een kind belangrijk.
         
Dit zijn mijn opa en oma van mijn vaders kant.
Johannes Jacob Harte heette mijn opa en werd geboren in Assen op 16 januari 1888 en hij overleed in Schiedam op 17 oktober 1964. Ik was toen 14 jaar oud.  Heel veel herinneringen heb ik eigenlijk niet van deze man, toch wel raar dat je zo snel vergeet. Hij was een niet zo’n grote man, zoals wij allemaal van de familie niet erg groot zijn. Ik zie hem in gedachte zitten in zijn stoel zo’n ouderwetse rookstoel, met een tafeltje ernaast waar zijn shagdoos op lag. Hij draait een sjekkie en steekt er de brand in.  Later kwam ik er pas achter hoe hard hij heeft moeten werken om zijn gezin draaiende te houden.  Hij trouwde in Assen op zijn 22e jaar op 27 juli 1910 met mijn oma Hillechien Geersema ,  Hillie zoals zij werd genoemd werd geboren in Vries (provincie Drente) op 8 juli 1890 en ze overlijd in Schiedam op haar 87e jaar op 22 maart 1977. Omdat opa in Assen niet veel werk kon vinden vertrokken zij al snel na hun huwelijksdag naar de stad Schiedam. Waarom Schiedam? Ik heb geen idee. Maar weet wel dat Hillie mijn oma het er niet erg kon vinden.  Ze werd er zelfs ziek van, en de dokter kwam er aan te pas om weer terug te kunnen naar Assen. Maar daar werd het armoe troef omdat er geen werk was voor opa. Oma ging dan maar uit werken en opa paste dan op de kinderen. Opa kon dat toch niet zo goed verwerken dus na veel praten vertrokken ze opnieuw naar Schiedam. Waar opa aan de slag kon in een fabriek als brander.  Elf kinderen kregen ze , 6 meisjes en 5 jongens. Een aantal werden geboren in Assen en de rest in Schiedam.  Tijdens de tweede wereld oorlog hebben zij hun oudste zoon verloren. Ze kregen 36 kleinkinderen. Ze woonden eerst in de Mariastraat, in een bovenhuis en ik weet van mijn moeder dat de moeder van opa Artje van Ginkel bij hen inwoonde. Ook mijn ouders hebben na hun trouwen nog ingewoond bij opa en oma. Later woonde opa en oma in de Fabristraat een beneden huisje. Van oma herinner ik me meer, een kleine tanige dame, met een Drentse tongval. (Knauwen noemden wij dat). Gewoon erg lief, en een beetje kattig, maar voor mijn gevoel al heel oud. Zij maakte met de oud en nieuw heerlijke “kniepertjes”  met zo’n ouderwetse kniepertjes tang.  Hun trouwdag werd menigmaal gevierd in een zaaltje en ik heb daar een paar leuke foto’s van met mijn ouders en hun boers en zussen die allemaal getooid zijn met een papieren feesthoedje. Elke zaterdagochtend was het koffie drinken bij oma en opa, later alleen bij oma, dan zat dat kleine kamertje vol met ooms en tantes, met al hun kinderen. Er werd dan druk gepraat over van alles en nog wat en was reuze gezellig. Deze zaterdagochtenden worden door veel van mijn neven en nichten nog steeds  als leuke herinnering aangegeven. Met mijn kinderen kwam ik ook op die zaterdagochtenden als ik in Schiedam was, dus met oma’s achterkleinkinderen . In de huiskamer stond een theekastje met oma’s mooie theekopjes en een glazen potje met haar lepeltjes. Vond dat altijd een heel mooi kastje en gelukkig mocht ik dat kastje en het glazen potje met lepeltjes van haar erven. Dus dat kastje pronkt nu in mijn huiskamer verder.
Dit zijn mijn opa en oma van moederskant:
Adrianus Pieter Streefkerk  heette mijn opa en hij was geboren in Ridderkerk op 14 juli 1892 en hij overleed in Vlaardingen op 5 juni 1968. Mijn opa was een beetje doof en droeg een gehoorapparaat, en soms als wij er op zondag waren en oma een beetje teveel zeurde volgens mijn opa dan zagen wij hem aan het wieltje van het gehoorapparaat  draaien om dat wat zachter of uit te zetten.  Hij luisterde elke zondag naar een sportprogramma op de radio. Ik vergeet nooit meer die donkere stem uit die radio die nul-nul of twee-een  opdreunde. Toen ik klein was had mijn opa konijnen die in hokjes in de tuin stonden. Volgens mij fokte hij daarmee.  Opa werkte als machinebankwerker en werkte eerst bij een zeer gerenomeerde fabriek van weegschalen die je vroeger in de winkels zag staan en later in de vliegtuigindustrie. Hij trouwde in Ridderkerk op 4 september 1914 met Pleuntje Tieleman, Pleuntje is geboren in Ridderkerk op 8 oktober 1891 en overleed in Vlaardingen op 10 oktober 1967. Hun hele leven hebben ze gewoond op de Rotterdamseweg in Vlaardingen. Pleuntje was een struise vrouw met een stem die klonk. Ze kon soms wel heel erg mopperen op alles, het weer, de mensen, het eten. Maar ze kookte wel erg lekker en met weinig stond er altijd iets lekkers op tafel. Ik zie haar vaak nog in mijn gedachten in haar keuken staan die vol stond met allerhande gietijzeren keukenspullen, het vergiet aan de wand met de pannenplank erboven. De aardappelemmer onder het afwas bakje. De koffiemolen aan de binnenkant van de kast deur. Die koffiemolen was een verzetje bij oma, want om de beurt mochten wij de koffiebonen malen. Nu was koffie niet iets wat lekker was bij oma. Het stond de hele dag te trekken op het lichtje en kookte dus de hele dag. Er werd vroeger geen verse koffie gezet of het moest op zijn. Ooit ging ik met mijn toen vriend , nu mijn man , op bezoek en vriendlief bedankte voor het tweede kopje, waarop oma heel streng aan hem vroeg ; “Was mijn koffie niet lekker genoeg?” Vergeten is hij dat na al die jaren nog niet.  Een vrouw ook met lang grijs haar dat ze eerst vlocht tot een vlecht en het daarna als een knot op haar hoofd drapeerde. Schitterend vond ik dat zoals zij dat deed. En ook al mopperde ze erop los ze was heel erg lief. Ze kregen samen 7 kinderen, 4 jongens en drie  meisjes en 20 kleinkinderen. Ze hebben ook vanaf 1942 tot mijn moeder met mijn vader trouwde in 1946 samen met mijn moeder op haar zoontje Joopie  gepast. Opa heeft als enige Joopie nadat hij verdronken was nog gezien omdat iemand hem moest identificeren.  Niet de fijnste manier om afscheid te nemen van je kleinzoon. De broche een zilveren zeeuwse knoop, die mijn oma hier op de foto draagt , heb ik nu aan een zilveren kettingje en draag hem dagelijks of in ieder geval heel vaak. Een mooie erfenis van een hele fijne vrouw.