maandag 30 juli 2012

Een stukje familie erbij

Een poosje geleden was ik weer eens aan het surfen en kwam ik op de site van My Heritage terecht. Klikte daar de mij bekende namen in om eens te kijken wat ik daar kon vinden. Ik kwam op een site terecht met de naam HOLIERHOEK. De namen kwamen mij niet bekend voor, maar in de foto galerij zag ik tot mijn verbazing een paar heel bekende foto's. Namelijk die van onze overgrootvader/moeder Arij Holierhoek en Hendrika Tetteroo. Eigenlijk is dat best raar als je die zomaar tegen komt.

Dus heb ik de site toch maar eens wat beter bekeken en de beheerster, een Yvonne Holierhoek, (ook al heel toevallig want onze dochter heeft de zelfde naam), gemaild en ik wachtte af. En ik kreeg gelukkig eeen mailtje terug, alleen niet van Yvonne maar van haar vader Eef Holierhoek. Samen hebben we eens gekeken waar onze familie lijn elkaar kruiste. En wat bleek? De vader van Eef is de broer van onze opa.

Men neme dus Arij Holierhoek en Hendrika Tetteroo, (kijk maar eens in de stamreeks II) en dan zien we daar een oudste zoon Hendrikus Wilhelmus (onze opa) 1878-1960 en dan door tot het 9e kind als 4e zoon dat is Leendert Holierhoek 1888-1979. Die niet in onze stamreeks staat, maar wel in onze genealogie. Twee kinderen van deze broers , mijn schoonvader Simon Jacobus Holierhoek(Siem) en de man met wie ik contact kreeg, Everardus Christiaan Holierhoek (Eef) zijn  neven van elkaar.

Vind het toch wonderbaarlijk, dat ik op deze manier een heel stuk familie kan aansluiten, die je nog niet in de archieven terug kan vinden, omdat deze mensen gelukkig afgeschermd worden vanwege privecy.
Maar onze genealogie is weer een heel gezin en meer rijker geworden. Natuurlijk hebben wij onze gegevens doorgegeven en foto's doorgemaild. Het familie foto boek weer goed aangevuld en Eef heeft ons archief op genealogie online aangevuld met nog meer gegevens van zijn kant van de familie.


Hier nog even de prachtige foto van opa's broer Leendert en zijn vrouw Wilhelmina Johanna Bubbert  1894-1956, nog helemaal in het kader van de fotograaf. 


 
 Leendert en Wilhelmina

woensdag 25 juli 2012

Stamreeks II familie Harte

Westercapplen nu.
Deze familie komt uit Duitsland en wel uit Westercapplen, Velpe, Hamburen, in de omgeving van Osnabruck, nabij Bentheim. Zij staan daar bekend als Harte zu Hamburen, de eerste Harte gevonden door een oorkonde uit 1494, gezien bij de heer F.E. Hunsche. Er wonen in Westercapplen nog steeds mensen met de naam Harte. Onze stamreeks begint  met de eerste bewijsbare voorvader , gevonden bij het CBG in het Nederland’s Patriciaat, de zogenaamde blauwe boekjes. In het boekje deel  1,blz 185-188 staat onder de familie Harte dit wapen beschreven:
In blauw drie gouden ringen, Helmteken: een blauwe vlucht, elke vleugel beladen met een gouden ring. Dekkleden: goud en blauw. Wapenspreuk: Deo duce, fortiter.

Johann Jörgenn Harte, is waarschijnlijk geboren op het stamgoed Harte in de ambacht heerlijkheid Hamburen (kerspel Capplen bij Osnabruck) ca. 1655. eigengeërfde aldaar, gereformeerd, overlijdt  in Hamburen op 6 februari 1735, hij huwt Anna Elisabeth van Tecklenburg  die in Hamburen overlijd op 18 december 1724. Samen krijgen zij 12 kinderen.
Er blijft de vraag of Johann misschien eerder getrouwd was, want er is een opschrift in oude “Backhaus Harte”dat luidt Encke N, ca. 1655, +18 december 1724. Of dat Encke de roepnaamwas van Anna Elisabeth, ook al omdat de overlijdens  datum hetzelfde is.
Hoflaan 1900
Hun 2e zoon Johann Herman, geboren in Hamburen op 27 december 1681, ging naar Holland en trouwde daar in Cralingen op  16 oktober 1718 met Cornelia (Neeltje) Vermeer (van den Meer) geboren in Cralingen  op 23 november 1698 ( gevonden in een acte van minute van Schepenen uit 1728)als dochter van Pieter Jacobs vermeer en Lijsbeth Gielen (Michiels) Johann, werd in Cralingen Jan genoemd en werd op 5 maart 1727 ingeschreven als poorter van Rotterdam door burgemeester M. Groeninx. In 1729 kreeg hij toestemming van de gemeente om een timmermanswerkplaats aan de Hoflaan te beginnen.  Jan overlijd in Cralingen op 20 oktober 1759, 78jaar oud, en werd op de 23e aldaar begraven.  Neeltje overlijdt op 20 april 1727 en aldaar de 23e april begraven.  Samen kregen zij 6 kinderen.
Jan  huwt de 2e keer in Cralingen op 8 februari 1728 met Christina Boonhout ( Baumholt, Bomholt), zij is geboren in Freckenhorst, Westphalen,ca. 1700,  hij haalt zijn 2e bruid dus uit zijn thuisland,  zij overlijd in Cralingen op 15 maart 1772. Johan en Christina kregen samen ook nog 6 kinderen.
De oudste zoon van Jan en Neeltje , is Pieter Harte, geboren in Cralingen en gedoopt in Rotterdam op 22 augustus 1723, doopgetuige is Wed. Pieter Vermeer.(Lijsbeth Gielen de oma dus).Als beroep staat vermeld Timmerman. Pieter gaat ten ondertrouw in Rotterdam op 13 juni 1745 en huwt in Rotterdam op 29 juli 1745 met Sara de Heer, die nabij de Oostpoort is geboren op 27 augustus 1724, als dochter van Jacobus de Heer en Cornelia Kievits (Huis), Sara overlijd voor april 1767, en laat 10 kinderen na. Waarop Pieter hertrouwt in Rotterdam op 13 december 1767 met Aagje (Aagie) Lion, j.d. uit Rotterdam, dochter van Pieter Lion en Maertje Santvoort. Zij wonen in de Stinksteeg te Rotterdam. Pieter en Aagje hebben geen kinderen. Maar Aagje is menigmaal doopgetuigen bij de doop van haar “kleinkinderen”. Pieter overlijd in Rotterdam op 5 november 1812,  Aagje was in 1782 nog in leven.
De zoon van Pieter en Sara, genaamd Pieter Harte werd geboren in Kralingen, gedoopt Kralingen 24 maart 1759, doopgetuigen: Jacobus Hendrikus Zwaan en Elisabeth Harte. Bij zijn ondertrouw vinden we hem in de gemeente Tiel terug, behorende bij de gereformeerde kerk, maar hij trouwt in Rotterdam op 6 mei 1783 met Johanna Wilhelmina Pitlo, geboren in Tiel in 1757, als dochter van Antonie Pitlo en Anna van Eck. Pieter overlijd in Tiel op 3 januari 1830 en Johanna in Tiel op 15 november 1819. Samen krijgen zij 4 kinderen.
Hun zoon Antonie werd in Tiel geboren op 7 oktober 1787, beroep: Winkelier/Mr. Metselaar,
(Meester metselaar die zich tegenwoordig aannemer of projectontwikkelaar zou noemen.  Bouwde een groot deel van de korenbeurs, geopend in 1849. Hij was schatter van de waarde van huizen voor de personele belasting.)
Antonie - zijn naam werd met en zonder h geschreven - was een zoon van Pieter Harte en Johanna Wilhelmina Pitlo. Zijn vader werd in Rotterdam geboren, zijn moeder was een Tielse, maar woonden Rotterdam. In 1783 trouwden zij in Tiel en bleven daar wonen. Uit dit huwelijk werd in 1785 als eerst een dochter geboren, later volgde twee tweelingen van wie elke keer de helft kort na de geboorte overleden. Antonie, geboren in 1787, was een van de twee jongetjes, die in leven bleven. In 1798 kwam er nog een nakomertje, Sara Maria. Antonie trouwde op 11 december 1809 kerkelijk in Havezaath, en in Tiel op 16 december 1809 met Johanna Beredina Mulders. Zij is geboren in Drumpt op 4 maart 1788 als dochter van Willem Mulders en Hen(d)rica te Bokkel.
trouwboek van Huwelijkscommissarissen 1796-1811 Tiel.
[1]  Compareerde voor C. Berghacker en Willem mulders, commissarien van Huwelijkse zaken op
 den 16e van Wintermaand 1809, bruijdegom Anthonij Harten, jongman, geboren en wonende te Tiel, oud 22 jaaren, zoon van Pieter Harten en Johanna Wilhelmina Pitlo, bijde present, bruijd Johanna Beredina Mulders, J.D. geboren en wonende te Drumpt, oud 22 jaaren, dochter van Willem Mulders en Hendrika ten Bokkel, bijde present. Getuigen: van de bruijdegom en Bruijds zijde de ouders bij onde. Den secretaris J. Brandwijk heeft den 31e van Wintermaand 1809 hier van attest gegeven dat de 3 gewone huwelijks geboden den 17e,24e en 31e van Wintermaand 1809 ongehinderd ergaan zijn. Op dato attest terug ontvangen dat nevenstaandBruijdegom en Bruijd, door Ds. H. Timmers V.D.M. in d'Avezathen aldaar Kerkelijk zijn ingezegend.
Hoogeinde te Tiel.
Ze kregen twee dochters en vier zonen. Het gezin woonde steeds aan het Hoogeinde, aanvankelijk op huisnummer 134 samengevoegd met 135, later op 118.

Hun zoon Johannes Jacob Harte, werd geboren in Tiel op 1 december 1817, beroep Winkelier/Koopman/Wagenmaker/Smid, hij trouwt in Tiel op 25 mei 1838 met Elisabeth van Loon, geboren in Tiel op 30 mei 1818, als dochter van Hieronymus  van Loon en Anna Pitlo, Johannes overlijd in Tiel op 31 januari 1884 en Elisabeth overlijd in Tiel 7 december 1901. Samen kregen zij 10 kinderen.

Zoon Antonie Harte , geboren in Tiel op 3 september 1843, arbeider, werd door zijn vader naar Drente gestuurd om daar te gaan werken op een boerderijtje van de Maatschappij van Weldadigheid, waar hij van 22 augustus 1879 tot 15 augustus 1883 heeft gewerkt. De aanleiding heb ik niet gevonden, maar Antonie zal zeker geen gemakkelijk individu geweest zijn. Zijn vader moet ten einde raad zijn geweest, want welke vader stuurt een 36 jarige zoon naar een soort werkkamp?  Nadat Antonie vertrekt van de boerderij vind ik hem nog in het alg. politieblad:
 Uit het algemeen Politieblad van 1884
Blz 35...nr.86 Harte Antonie, vroeger te Fredriksoord,later te Tiel Is bij vonnis der Arrond.-Rechtbank te Assen van 20 juni 1883, contradictoir veroordeeld o.a tot ee boete van f.8 subsidair 1 dag gevangenisstraf.
Blz 482 nr.1204 Harte Antoine, leeftijd 39 jaren, laatst wonende te Frederiksord, gemeente Vledder, ook zich ophoudende te Tiel. Is bij Contradictoir vonnis der Arrond.-Rechtbank te Assen, van 20 juni 1883, wegens belediging, o.a veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf, sub intrerende voor een boete van f.8 De officier van Justitie te Assen verzoekt opsporing, aanhouding en opzending of tenuitvoerlegging der straf en bericht.
blz. 610 Vervallen Signalement: Antoine Harte, zie blz.482, no 1204 van dit jaar, bericht van den Officier van Justitie te Assen, van 6 maart.

Antonie trouwt in Assen op 10 augustus 1884 met Artje (Lotje) van Ginkel, die geboren is in Westerbork op 4 mei 1855, als dochter van Pieter van Ginkel (van Genkel) en Aaltje (Alida,Aaltien) Komenij (Comeneij). Antonie overlijd in Assen op 27 maart 1906 en Artje gaat met zoon Jan  naar Schiedam en overlijd daar op 30 november 1951. Artje had al 2 kinderen van een onbekende vader en samen met Antonie kreeg ze nog 10 kinderen, waarvan er zeven vroeg en rond hun vierde jaar overleden.

Hun zoon Johannes Jacob Harte, werd geboren in Assen op 16 januari 1888, beroepen: Kok/Brander/Medewerker in het Stedelijk Museum in Schiedam. Hij trouwt in Assen op 27 juli i910, met Hillechien  Geersema, geboren in Vries op 8 juni 1890 als dochter van Jan Geersema en Annechien Welling. Omdat er weinig werk was voor Jan vertrokken zij naar Schiedam. In Schiedam kon Hilletje niet echt wennen, dus kwam de dokter er aan te pas om weer terug te gaan naar Assen. Maar nog steeds was er daar weinig werk en het gezin werd alleen maar groter, dus ten einde raad zijn ze weer vertrokken naar Schiedam en nu om daar te blijven. Zij woonden in de Mariastraat. 
Jan overlijd in Schiedam op 17 oktober 1964, en Hillie in Schiedam op 22  maart 1977. Samen kregen zij 11 kinderen, waarvan een aantal in Assen en een aantal in Schiedam zijn geboren, waaronder mijn vader Jan Harte.

maandag 23 juli 2012

Je zal maar Ahasuera heten

Onderzoekje naar de voornaam AHASUERA.

Een niet veel voorkomende naam , volgens het Meertens Instituut komt ze maar 5 x voor in Nederland.  Ja ,en dan wordt ik nieuwsgierig, want hoe en waar komt deze naam vandaan. Allereerst eens kijken wat de  betekenis is van deze naam. Ik kan niet anders vinden dat deze naam is afgeleid van de mannelijke vorm Ahasuerus. Ahasuerus is een vroegere Perzische Koning, waarover wordt verteld dat hij alle joden in zijn land trachtte te vermoorden, (uit de boekrol van Esther) Veel verder kom ik niet voor wat betreft de betekenis.


Gezocht op: Ahasuera
Gevonden naam: Ahasveros

Betekenis: Oorspr. de naam van de Perz. koning, genoemd aan het begin van het boek Ester. De betekenis is niet zeker, de naam wordt wel verklaard als `de machtige', van Oudperz. xshayarshan, waarvan ook Gri. Xerxes `mannelijke (held) onder de koningen', van xshaya `koning' en arsham `man(nelijk)'. De naam komt voor als die van de hoofdpersoon uit de legende van de Wandelende Jood. Hij verjoeg Christus van zijn deur, toen die daar, op zijn tocht naar Golgotha, wilde rusten. Het is niet waarschijnlijk dat deze figuur de aanleiding is geweest tot het gebruik van deze naam als doopnaam. Veeleer moeten we aannemen dat Swerus, uit Sweer, Sweder `verbijbelst' is tot Ahasverus. Een tweede mogelijkheid is dat Assuerus, de vorm uit de Vulgata, de `verlatijnste' vorm is van de Germ. naam Ans-wer, Ans-war. In de Zuidbrab. doopregisters van de 16e en 17e eeuw vinden we `verlatijnsing' van Sweer tot Ahasverus (n.a.v. het concilie van Trente, zie inleiding). In het noorden gebeurde het meer o.i.v. de Renaissance, bijvoorbeeld Assuerus Hoendricks, Gron. 1598 = Sweeder Hoendrix 1609 (Ned. L. 1960, 84v.); (Aaltjen) Asjes = Assels = Sweers = Assuerus, Steenwijk 1674 (Ned. L. 1955, 319); Assuerus van Tiddinga = Sweer van T., Groningen, Dokkum 1676, zoon: Swier, geb. 1704 (Ned. L. 1963, 92).


Dus heb ik voor mezelf naar de naam Ahasuera gezocht, deze naam wordt ook als tweede naam voor een kind gebruikt maar ik vind toch een paar dames met deze roepnaam., die afgekort ook Swera, Sweder, Sweer of Ester, enz is. Hier de uitkomst van mijn kleine onderzoekje.
Het onderzoekje heb ik gestart omdat  een familielid, Willem Hendrik Harte, smid , geboren Tiel 30 augustus 1880, overleden Amsterdam 17 februari 1932 en begraven op de Ooster begraafpaats in Amsterdam, zoon van Hieronymus Harte en Gerdina Huberta van Hattum,in Tiel trouwde op 12 oktober 1910 met Ashuera Hendriks Izaks, geboren Tiel 27 december 1878 en overleden in Amsterdam op 12 oktober 1960, dochter van Jan Dirk Izaks, kleermaker en Janna Wildeman, winkelierster. Janna Wildeman was de dochter van Willem Wildeman en Ahasuera Hendrika van Baaren. Dus de oma van Ashuera Hendriks Izaks.
Dus is dame nummer 1 , Ahasuera  Hendriks Izaks.
Dame nummer twee is de oma van Ahasuera, en wel Ahasuera Hendrika van Baaren, gedoopt (Gelders Archief) Eck en Wiel 30 september 1810, getuigen Jan Huigen en Willemijnte van Dam, dochter van Jan van Baaren, arbeider en Emeritia van Dam, dienstmeid, gehuwd met Willem Wildeman in Tiel op 6 juni 1846, zoon van Hendrik Wildeman, kleermaker en Janna van Sandwijk
De volgende dames zijn geen familie.
De derde dame is Ahasuera Abels Rosee (Rose) wonend in Utrecht en gehuwd met Nicolaas Kock. Van haar vind ik een aantal Notariele akten.
Dame nummer vier is Ashuera Margarita de Waal, geboren 1755 Veen (Delden) Noord Brabant. Gehuwd met Cornelis Nieuwenhoven. Ahasuera is de dochter van Ahasveros (Sweer) Martensz van der Waal en Aaltje Gerrits Bax.
Dame nummer vijf is Ashuera Kramer, geboren 11 februari 1778 in Uelsen (Bentheim) gehuwd met Conrad Fredrik Reineke
Dame nummer zes is Ahasuera Hermina Groll Cramer, geboren Lage (Delden) 1 november 1805 , zij huwt in Utrecht Hendrikus Brasz. Deze dame krijgt twee kleindochters die de naam Ahasuera dragen. Kleindochter 1 is Ahasuera Hermanna Johanna Blom, geboren Lochem 1857, en gehuwd met Jan Hartog. Kleindochter 2 is Ahasuera Harmanna Brasz, geboren Delden 1872, overleden 1962, en gehuwd met Frederik Shoemaker.
In totaal heb ik dus 8 dames met deze naam gevonden. Als er iemand is die nog een Ahasuera weet, die zou ik dan graag aan mijn onderzoekje willen toevoegen.  

Mijn eerste Stamreeks nr.1 Holierhoek

De familie Holierhoek, Holijerook, Holierook, Olierook,het is maar hoe de schrijfwijze was, komt zeker sinds de zeventiende eeuw voor in de archieven van Maasland en omstreken. Dat de naam verschillende spellingswijze hebben was goed zoeken in de archieven. Rond Maasland had men de gewoonte om vaak de H niet uit te spreken, dus Holierhoek werd heel vaak zonder H uitgesproken en opgeschreven. Er is verschillende keren gebruik gemaakt van de notaris voor voogdijstelling, testamenten transport akte’s, die te vinden zijn in de archieven. Deze familie is Roomsch Katholiek.

De voormalige dorpsherberg De Pynas is gelegen in het centrum van deZuidhollandsche                       plaats Maasland. Het 17e-eeuwse gebouw is erkend als rijksmonument


De eerste met zekerheid te noemen voorouder in Maasland was Cornelis Leenderts Holierhoek, geboren rond 1618 in Maasland. Hij was getrouwd met Atelijntje (Atalia) Jansdr. Langelaan. Atelijntje zij werd geboren ca. 1621 en was de dochter van Jan Jacobs Langelaan en Maartje Leenders. Samen met Atelijntje krijgt hij 3 kinderen.

De oudste zoon Leendert Holierhoek overlijd in Maasland op 23 mei 1695, wanneer hij geboren is nog niet gevonden. Hij trouwt met Grietje Cornelis Ketelaar. Samen krijgen zij 5 kinderen.

Zoon Jan Leenderts Holierhoek wordt geboren in 1695 te Maasland.  Van beroep is hij Bouwman en hij trouwt op 27 jarige leeftijd met de dan 23 jarige Elisabeth (Lijsbeth) van der Burgh . Van Lijsbeth heb ik alleen haar vader gevonden Cornelis van der Burgh, zij is afkomstig van Vlaardingen. Lijsbeth overlijd in Maasland op 23 februari 1779 haar echtgenoot Jan is al eerder overleden in Maasland op 21 december 1775. Zij krijgen samen 6 kinderen.

Hun oudste zoon Cornelis werd geboren in Maasland in december 1733, de eerste keer trouwt hij in Schipluiden op 25 april 1762 met Jannetje Ariensdr. de Velt, zij is geboren in Schipluiden 21 maart 1737 als dochter van Arij Jans de Velt en Hilletje Jansdr. Langelaan, zij overlijd op 1777 en wordt in Maasland begraven op 6 juli 1777. Samen hebben zij 7 kinderen. Cornelis trouwt daarna met Maria Blijswijk , zij krijgen samen nog een zoon.


De jongste zoon van Cornelis en Lijsbeth , Adrianus Holierhoek, wordt gewoon Arij genoemd en hij werd geboren in Maasland op 19 mei 1774, Hij was Boer. Trouwen doet hij ook in Maasland want op 15 april 1803 gaat hij een huwelijk aan met Johanna (Antje) Cornelisdr. Stolk. Zij is de dochter van Cornelis Dirkse Stolk en Maria Cornelisse van Berkel en werd geboren in Zouteveen op 15 januari 1783. Wanneer Adrianus overlijd is me nog niet duidelijk maar Antje overlijd op 72 jarige  leeftijd in Maasland op 12 januari 1845. Arij en Antje krijgen samen 10 kinderen.

Zoon Hendrikus, met de roepnaam Hein wordt geboren in Maasland op 30 september 1814 Van beroep is hij Bouwman = Boer. Zijn militaire dienst doet hij in bij de 9e afdeling infanterie.Hij trouwt als hij 32 is in Maasland op 30 januari 1846 met de dan 26 jarige Geertruida Gordijn, die in Hof van Delft op 5 maart 1820 geboren is als dochter van Jacobus Gordijn en Christin Philipina Bakker. Hein overlijd als hij 61 is , in Schipluiden 28  december 1875, zijn vrouw Geertruida overlijd ook in Schipluiden maar dan op 17 maart 1889, 69 jaar oud. Samen krijgen zij 8 kinderen.


De oudste zoon Adrianus is geboren in Maasland op 4 mei 1846 en is boer en later nadat hij zijn boerenbedrijfje vaarwel heeft moeten zeggen in verband met ziekte in zijn veestapel, werd hij arbeider. Hij werd aangesproken met de naam Arij of Aai. Hij trouwt in Vrijenban op 2 mei 1877 met Hendrika Tetteroo, die geboren is te Berkel op 17 december 1850 als dochter van Cornelis Huijbertsz. Tetteroo en Wilhelmina (willemijntje) van de Brink. Arij wordt 60 jaar en overlijd in Schipluiden op 1 februari 1917, Hendrika (opoe) overlijd op 80 jarige leeftijd in Delft op 23 februari 1930. Arij en Hendrika krijgen 11 kinderen.

De oudste zoon is Hendrikus Wilhelmus geboren in Schipluiden op 16 februari 1878, van beroep Melkschipper, Hendrik trouwt op 22 oktober 1902 in Hof van Delft met Aplonia Henrica van der Valk, die geboren is in Naaldwijk op 15 juli 1877, als dochter van Simon van der Valk en Cornelia Johanna van der Knaap. Apolonia overlijd net na de bevrijding in Schipluiden op 6 juni 1945 op 68 jarige leeftijd, Hendrikus wordt 82 en overlijd in Den Hoorn (gemeente Delft) op 11 juli 1960. Samen krijgen zij 9 kinderen waaronder Simon Jacobus, mijn schoonvader.


zondag 22 juli 2012

Een zeer onfortuinlijk familielid.

Al eerder heb ik een stukje geschreven over de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord in Drente. Dat ging over mijn overgrootvader Antonie die te werk werd gesteld op een boerderij aldaar. In de buurtschap Veenhuizen, gemeente Norg verrezen ook 3 gestichten ( Veenhuizen I, II en III)  voor de opvang van weeskinderen, landlopers en bedelaars. Het werden een soort opvoedingsgestichten, voor de allerarmsten in onze maatschappij, waar men al dan niet vrijwillig verbleef.

In Veenhuizen is thans van een van die gestichten een museum gemaakt, die verhaalt over het leven wat deze mensen daar leefde. En dat is zeker niet fraai en gezellig.

Op Drenlias kan je er meer over lezen, maar ja nieuwsgierig als ik ben ging ik kijken of er misschien ook familie van mij in Veenhuizen waren terecht gekomen. Dus tikte ik de naam Harte in en vond daar deze regel :

            soort       geb.dat                 nr       voornaam                achternaam     herkomst
            1.sig.       14-11-1854       1676    Jacobus Adrianus     Harte             Cralingen.


Ojee, dus toch!! Wat heeft deze man gedaan om daar terecht te komen. Voor mijn gemak is er een scan bijgevoegd en als ik die aanklik komt alles wat ze toendertijd hebben genoteerd op mijn beeldscherm met zelfs een foto.

Bij de beschrijving valt mij als eerste op dat ook hij niet erg lang was, zoals het een echte Harte betaamt, hij is 1 meter 60,9 en brildragend. Jacob werd opgenomen in Veenhuizen III, op 9 september 1896, 42 jaar oud, 10 jaar na zijn huwelijk, krijgt nr: 4764 d toegedeelt.  Zijn misdrijf? Volgens de rechtbank t'Hage (denHaag) landloperij.

Bij de gegevens op de signalementkaart staat niet alles over zijn leven. Ik zorg dus maar voor aanvullende gegevens: Jacobus Adrianus Harte geboren samen met zijn tweeling broertje Jacobus, die na de geboorte al overleed op 15 november 1854, ( DTB Rotterdam) zij zijn zonen van Jacobus Michiel Harte en Petronella Moone, wonend Hoflaan wijk 6 nr vijf b in Cralingen.  Er staat dat hij gehuwd is, er is geen naam vermeld, maar op 25 november 1886 is hij in Cralingen gehuwd met Johanna Maria Jacoba van Gussenhoven. Zij is geboren in Rheden 1844, is weduwe van Matthijs Sandwijk en dochter van Josephus Adrianus Gussenhoven, particulier, wonende in Rheden en wijlen Dorethea Schriek?  In 1887 kregen zij een levensloos geboren zoontje. Wanneer en waar beiden overleden zijn heb ik nog niet kunnen vinden.


De foto vind ik mens onterend en ik krijg terstond medelijden met dit onfortuinlijke familielid. Alsof je tegen een delinquent aankijkt, wat hij
in wezen niet was. Gewoon en man die niet alles mee had in het leven
denk ik dan. Vreselijk het idee dat men dat gewoon kon en mocht
doen. Het is natuurlijk tijd gebonden, maar dan nog.......

zaterdag 21 juli 2012

Tekens aan de wand in dorpsschool te Rhoon

Antoni Kroon is een voorouder van mijn moeders kant en dit heb ik over hem gevonden.

Periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum door A.EM. Jonker, 1991 nr. 2
 Vóór het verschijnen van de keurig gedrukte lesroosters in de lagere school was het tot ver in de vorige eeuw nog aan de schoolmeester of schoolvrouw om in fraai handschrift het weekprogramma, dat op een zichtbare plaats in de school diende te worden opgehangen, te vervaardigen. Ik vermoed dat de meeste van deze handgeschreven lesroosters, na een leven aan de wand, verbleekt, gekreukeld en gescheurd aan hun einde zijn gekomen. Enkele 'tafels van werkzaamheden' die ik tegenkwam bij het doornemen van archiefstukken, lijken mij daarom heel bijzonder. De geschiedenis die er aan is verbonden, verklaart waarom deze exemplaren terecht zijn gekomen in het archief.') In het kort: een drama op dorpsniveau.
De foto (heb ik niet) die hierbij staat afgedrukt, toont een lesrooster uit 1817. Let eens op de krullen en versieringen, op de stijlen van schrijven. Is dit geen geslaagde proeve van mijn kwaliteiten?, moet de maker hebben gemeend. Want daar was het hem in dit geval om te doen: de beoordelaar overtuigen dat hier een ervaren schoolmeester zijn calligrafische vaardigheden toonde. En méér kon dan dat. Het lesrooster is namelijk, met twee andere, als bijlage toegevoegd aan een uitvoerige beschrijving van de dorpsschool waar de man lesgaf. En vooral dat verslag moest duidelijk maken hoezeer hij ‑een onderwijzer die op het punt stond zijn baan te verliezen‑ zijn best deed in een armzalig lokaal dat school heette.
De man om wie het gaat is Antoni Kroon, in leven schoolmeester, voorlezer, voorzanger, koster en doodgraver te Rhoon. Voor Kroon luidde 1817 het einde in van zijn loopbaan. In dat jaar werd hij eerst voor bepaalde tijd geschorst en later definitief uit zijn posten gezet op grond van openbare dronkenschap. Omdat het vaker was voorgevallen, had het gemeentebestuur nog maar weinig vertrouwen dat Kroon, in Rhoon werkzaam sinds 1773, zijn leven zou beteren. De schoolmeester, gegriefd door wat het gemeentebestuur en de kerkeraad hem aanwreven, ging daarop verhaal halen bij de gouverneur van Zuid‑Holland om zich van alle blaam te zuiveren. In een brief aan de gouverneur ontkent Kroon niet "dat hij door zijne hoge jaren, en een nieuwe manier van onderwijzen sedert enige jaren ingevoerd, misschien niet alle geschiktheid bezit, welke men strictelijk van hem volgens de thans bestaande wetten van hem zoude kunnen vorderen, doch hij weet tevens dat hij steeds alles gedaan heeft om zich met die nieuwe leerwijze meer bekend te maken".
Zijn verzoek aan de gouverneur om de schorsing ongedaan te maken, gaat onder meer vergezeld van het al genoemde Verslag van de dorpsschool te Rhoon en de drie lesroosters. De dorpsschool in Rhoon zoals beschreven door Kroon kan waarschijnlijk model staan voor talloze dorpsscholen uit het begin van de vorige eeuw: te klein en vrijwel zonder leermiddelen. Om dat laatste tekort op te vangen, had schoolmeester Kroon, de wanden van zijn lokaal geheel volgeschreven: "Dus wordt alles op een beschot en een muur in een bekrompen lokaal behandeld." Hoe dat er uit zag, is te lezen in enkele fragmenten uit zijn verslag.
"Bij gebrek aan borden bedient men zich van een houten beschot; dit te klein zijnde, gebruikt men er een stenen muur bij. Meermalen aan het gemeentebestuur om de nodige borden etc. om op te onderwijzen gevraagd, doch tot antwoord bekomen dat de kas de aankoop daar van niet toeliet. (...) Op de muur staan de eerste beginselen der Nederduitse taal, klinkers, medeklinkers en verwantschapte medeklinkers, vervolgens de keel, tong, lip en tandletters. (...) Op het houten beschot staat het alfabet, de tweeklanken, verlengde tweeklanken en drieklanken; men vindt daar op woordjes van één à twee lettergrepen welke de kinderen tot kleine volzinnen moeten brengen om dezelve daardoor, als het ware, met weinig spellen, tot lezen te brengen.
Op datzelfde beschot vindt men twee tableaux, één van slecht en één van goed gedrag om de kinderen op de zachtste wijze tot gehoorzaamheid te brengen, zonder een lichamelijke straf te doen ondergaan. (...) Nog vindt men op dat zelfde beschot de jaartallen die behoren tot de aanmerkelijkste in onze vaderlandse geschiedenis. (...) Ook de hoofdregelen der rekenkunde die ik door de kinderen, hen een stuk krijt in de hand gevende, zelve laat bewerken. (...)
Voorts enige vragen (Kroon somt er 35 op, maar vertelt dat er nog meer staan geschreven ‑ aj) over de Nederlandse taal, als:
1. Van welk middel bedienen wij ons om anderen onze gedachten en mening  mede te delen? 2. Is die taal over de gehele aarde dezelfde? (...)
Nog vindt men op genoemd beschot woorden geschreven dienende om de kinderen tot denken te brengen; bij voorbeeld: oogmerk, middel, kunnen, willen, enz. Ik zeg: Jan, spel eens het woord oogmerk. Jij ook Willem. Wat betekent dit woord Jan? Jij Klaas: spel eens doelwit, doelende oogwit etc. Ik vraag hen of zij `, hun oogmerk of doel zullende bereiken er niet iets bij moet komen? Natuurlijk, zegt Jan, een middel. (...)
Voorts vindt men op gezegd beschot fautive opstellen (volgens de leidraad van de kundige onderwijzer Moock te Delft) welke de kinderen op de lei verbeteren en ontleden. Verder vindt men er de 20 leestekens welker betekenis en gebruik op gezette tijden aan de kinderen wordt geleerd. Nog vindt men een bord waarop geschreven staat Laat u door goedheid regeren.
Ook vindt men in de school een gedrukte schoolwet, op bordpapier geplakt, opgehangen. Verder vindt men zes verschillende schoolgebeden, ook op bordpapier geplakt, welk door mij voor en na de schooltijd worden voorgebeden (...) Er is in de school een kastje waarin doelmatige voorbeelden voor groot, middelgroot en klein schrift voorhanden zijn. (...)
Nog vindt men in de school hangende een bordje waarop geschreven staat buiten, een aan de keerzijde binnen, gaande er telkens één kind en geen twee of meer tegelijk naar achteren (toilet); wetende dezelve dus zonder te vragen (daar dit bordje door de uitgaande met buiten naar voren wordt gehangen) of er zich iemand achter bevindt."
1. Algemeen Rijksarchief 's‑Gravenhage, BIZA ‑ Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1818‑1848, nr. 4020.

vrijdag 20 juli 2012

Veel voorkomende naam in Maasland rond 1650


Zoekend naar de naam Holierhoek in Maasland is enerverend.Soms vind je gegevens
en denk je JA, maar dan als je ze in je genealogie wilt verwerken klopt het voor
geen meter. Vooral de naam Cornelis Leendertsz Holierhoek blijkt nog al eens in
de archieven te staan. Maar of het mijn Cornelis is?

Voogdijstelling Maasland 1635-ca.1700..(Teun van der Vorm)
GA Delft- gemeenteMaasland – inv.1416.

f. 32v
30-11-1658: Comp. Leendert Arijensz. Oudekamp inwoner van Maasland weduwnaar van zal.
Grietgen Cornelisdr. ter eenre en Cornelis Leendertsz. Hoolijerhouck, schepen van Maasland,
als voogd gesteld bij schout en weesmannen van Maasland, over de nagelaten kinderen van
voorsz. Grietgen Cornelisdr. ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de nagelaten goederen
van voorsz. Grietgen Cornelis en het grootbrengen van haar kinderen. De drie weeskinderen
van Leendert Arijensz. Ouwekamp zijn Arij Leendertsz. (ca. 19 jr.), Cornelis Leendertsz. (ca.
16 jr.) en Leendert Leendertsz. (ca. 13 jr.).

6915]
f. 54
23-11-1661: Comp. [voor Zaccharias van Ophoven, not. in Maasland] Adriane Cornelisdr.
Hoolijerhouck wonende in Maasland ziekelijk van lichaam te bedde leggende, en stelt
voogden over haar zoon. Tot voogden Cornelis Leendertsz. Hoolijerh. haar vader en Jan
Cornelisz. Hoolijerh. haar broeder.


[6921]
f. 59v
28-10-1661: Comp. [voor schout en schepenen van Maasland] Dirck Cornelisz. Hoolijerh.
wedr. van Ploontgen Arijensdr. geass. met Cornelis Leendertsz. Hoolijerh. zijn vader ter eenre
en Arij Pietersz. en Jan Pietersz. Bouckesteijn als gestelde voogden over het nagelaten kind
van voorsz. Ploontgen Arijensdr. genaamd Leendert Dircxsz. Holijerhouck, oud omtrent 3
jaar ter andere zijde. Zijn veraccordeerd over de nagelaten goederen van Ploontgen Arijensdr

Deze drie bovenstaande gegevens heb ik nog niet kunnen staven aan onze genealogie.
In deze periode zo rond 1650 in de contreien van Maasland, vind je in de archieven
heel wat mannen met de naam Cornelis Leendertsz. Hoolijerhoek, Holierhoek,
 Hoolijerhouck, of welke schrijfwijze er gebruikt is.

Gelukkig heb ik ook een huwelijksakte in het Trouwboek van Maasland gevonden die ik
wel kan plaatsen. Al is het wel een paar jaartjes later.

Den 29e maart 1722  Jan Leendertsz Holierhoeck j:m (jongeman) hem selvende sullende
begeven ten huwelijcke Staate met Lijsbeth Corn. Van Burgh J:d (jongedochter):
woonende onder Vlaerdinge hem selven aengegeven hebbende onder
t classis van drie gulden dus 3: 0: 0 .
                       De handtekening van Jan, hij tekent met de achternaam holijerrok!!!

Toelichting bij de gaarders :

Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost)
geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het

huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
ambachtstrouw = het huwelijk aangegaan voor schepenen (dus burgerlijk huwelijk)
trouw gaarder = op het aangaan van het huwelijk moest een soort belasting betaald worden
begraven gaarder = idem in dit geval bij het overlijden ook een soort belasting
meestal staat in dit Gaarderregister ook de
naam van degene die het overlijden

van een bepaalde persoon
aangeeft, het is dikwijls de man, de zoon, de vrouw of schoonzoon.

donderdag 19 juli 2012

Both-Streefkerk verandering van Familienaam.Jan Janszn [van] Streefkerck, bouwman, overleden te Ridderkerk (aangifte op 19 maart 1727 door zijn zoon, impost 6 gulden betaald), zoon van Jan Pieterszn [van] Streefkerck en Sijtje Gijsbrechtsdr.
dijkgraaf (1694-1719) schepen/heemraad (1694-1716 o.a. vermeld in weeskamer
Ridderkerk inv. no 13 en 14) dijckgraaf van Reijerkerck(1708)
.
  • 6 januari 1675: Jan Jansz Streefkerk, jongeman, testeert, hierin vermeld dat hij, wat betreft de stee, ongeveer anderhalf jaar geleden zijn zuster uitgekocht heeft.
    Bron: Oud Notariëel Archief Ridderkerk, inventarisnummer 7053 (Ons Voorgeslacht 1992 pagina 314).
  • 20 mei 1707: Vermeld in testament van derden: Jan Streeffkerk, dijkgraaf.
    Bron: Oud Notariëel Archief IJsselmonde, inventarisnummer 4993/125 (Ons Voorgeslacht 1992 pagina 315).
Jan Janszn van streefkerk bouwt met zijn dienstbode de landtbouwerije. In de marge: is een halve capitalist.
Bron: "Ridderkerk in de gouden eeuw", uitgave Oud Ridderkerk nummer 10, 1 juni 1980, transcriptie Gemeente Archief Ridderkerk, inventarisnummer 73, pagina 65 (Ons Voorgeslacht 1992 pagina 314-315).
Jan is getrouwd te Ridderkerk op 19 oktober 1681 (ondertrouwd op 23 februari 1681) met Niesje Pietersdr Gelttelder, afkomstig van Charlois, overleden te Ridderkerk (aangifte op 17 januari 1723 door haar man, impost 6 gulden betaald), dochter van Pieter Arienszn Gelttelder en Adriaentje Dircksdr van Stel.
De acht maanden ondertrouw is het gevolg van de trouwbelofte aan twee jonge mannen door Niesje, waarvoor zij zich voor de raad heeft moeten verantwoorden.
Bron: Lidmatenboek Charlois, nummer 2, 168 1 (Ons Voorgeslacht 1992 pagina 315).
Uit dit huwelijk:
  1. Sijtje Jansdr, gedoopt te Ridderkerk op 2 augustus 1682 (getuigen: Neeltje Leenders).
  2. Pieter Janszn, gedoopt te Ridderkerk op 23 januari 1684 (getuigen: niet vermeld).
  3. Ariaentje Jansdr, gedoopt te Ridderkerk op 2 juni 1686 (getuigen ... Pieters Gelttelder).
  4. Meynsje Jansdr, gedoopt te Ridderkerk op 27 juni 1688 (getuigen: Neeltje Ariens).

lijntje dirkje streefkerk 1959

Dit waren voor mij heel lang de eerste voorouders van mijn moeder Lijntje Dirkje Streefkerk 1922-2002, al stond er wel een vader vermeld nl. Jan Pieterse (van) Streeefkerk (geboren ca.1624) later vond ik hem terug en  getrouwd  met Sijghjen Gijsberts (Mes). Deze Jan Pieterse was een zoon van Pieter Roocken, geboren ca.1572)die na lang zoeken weer afstamde van de familie Both uit Streefkerk. De stamlijn loopt dan verder via, Rochus Walichsz ( geboren ca 1540), Wallich Zegersz (ca.1500) ,Zeger Florisz (geboren ca.1420), Floris die Both Zegersz (geboren ca. 1452),  Zeger Gerardsz die Both (overleden ca.1445), Gerijt Geert (Gerard Gerardsz) Moensz(ca. 1340), tot aan Gerard Moenensz (ook: Sijmonsz, Sijmensz).


Dus feitelijk is de familienaam van mijn moeder niet Streefkerk, maar Both. En ben ik van haar het verst in de jaren terug gekomen.  Laatst vond ik van de familie Both een site op het net `Het geslacht Bot uit Streefkerk-Sliedrecht van Andre Both. Dat was voor mij leuk om te lezen en te kijken of ik voor wat betreft de gegevens van eerste Both mensen ik het wel goed had.  En nu ben ik nog zoekende naar de reden van de naamsverandering. Want dat wil ik heel graag weten.

maandag 16 juli 2012

achtergrondinfo


Op zoek naar achtergrondinformatie over het leven van mijn schoonouders, pa had gewerkt als boerenknechtje vanaf 12 jaar en mam was dienstbode op een boerderij. Dit speelde zich af in de omgeving van Delft en omstreken.

Ik kwam terecht op de site van Trudy Werner-Berkhout, Midden-Delfland is mensen werk en daar vond ik de zo broodnodige informatie om het verhaal van mijn schoonouders aan te vullen.

Een aanrader als je verhalen zoekt uit deze omgeving. Ik vond er de Dagindeling van de dienstbode, die wonderwel aansloot aan het verhaal van mijn schoonmoeder, en Knecht op de boerderij pastte bij het verhaal van mijn schoonvader. http://www.mdmw.nl/pages/index.php

Twee geloven op een kussen....


Soms krijg je pas later door dat er iets speciaals gebeurt is in je familie. Pas nadat ik mijn gegevens in de computer had verwerkt, kwam ik er achter dat in het gezin van Johann Hermann uit Hamburen iets heel speciaals was gebeurt. Tenminste ik vind het best wel speciaal.

Hoflaan in Cralingen rond 1900.


Johann kwam uit Duitsland, wellicht (maar dat is geen conclusie maar een beetje geromantiseerd door mij) om een beter leven op te bouwen. Hij is in Cralingen (Rotterdam) neergestreken en werd daar timmerman.
Johann Hermann Harte, gereformeerd, geboren in Hamburen op 27-12-1681, trouwt in Cralingen op 16 oktober 1718 met Cornelia (Neeltje) van der Meer (Vermeer), zij is geboren in Cralingen .

Jan Harte krijgt in het jaar 1729 toestemming van de gemeente om een timmermanswerkplaats aan de Hoflaan te beginnen.
Samen krijgen Jan en Neeltje 6 kinderen tussen 1719-1727. Neeltje overlijdt op 20 april 1727 na de geboorte van Gerritje op 13 april 1727, het kleintje heeft maar een maand geleefd.
Haar kinderen zijn allemaal Gereformeerd gedoopt, en mijn tak stamt van haar af.

Jan die nu met 5 kleine kinderen zit trouwt 10 maanden later in Cralingen op 08 februari 1728 met de Rooms-Katholieke, Christina Boonhout (Baumholt) ook Bomholt, die geboren is ca. 1700 in Freckenhorst ( Westphalen) Samen krijgen zij nog eens 6 kinderen, maar deze kinderen werden Rooms-Katholiek gedoopt.

De drie jongens uit dit samengestelde gezin werden:  timmerman, huistimmerman en mr. timmerman.
Uit dit gezin is dus een Gereformeerde tak en een Rooms-Katholieke tak ontstaan.

Maatschappelijk kwam er ook een verschil in deze nazaten van beide moeders. De gereformeerde kant bracht ambachtlieden, zoals timmermannen, metselaars, en later arbeiders voort, terwijl de Rooms-Katholieke tak daarentegen opklom met koopmannen en zelfs een minister van financieen voortbracht. (daarover later meer).

Heb tot nu geen bewijzen of verklaringen kunnen vinden om het verschil in de maatschappelijke positie van de kinderen uit dit gezin en hun nazaten te verklaren. Dat is dan iets wat ik dan graag zou willen weten.

vrijdag 13 juli 2012

Trouwboekje
      
Een bruin kartonnen kaftje wat al op de rug is geplakt met breed plakpapier.
Ook is het boekje erg beschadigd doordat het ooit nat is geweest en de blaadjes aan elkaar geplakt hebben gezeten.
Binnenin de artikelenpagina en dan de pagina met de datum van het huwelijk en de namen van de bruid en de bruidegom.
Johannes Jacobus Harte en Hillechien Geersema, de bruidegom 22 jaar en de bruid 20 jaar.
De datum is een waarschijnlijk zomerse dag 27 juli 1910 te Assen provincie Drente.
Aangezien er al aardig in dit boekje was bijgeschreven toch maar de huwelijksakte aangevraagd
Dat er al een kindje was voor hun trouwerij blijkt uit de bijschrijving van Anna Harte, erkend bij Akte d.d. 24-12-1909 bij vader en moeder.
En dan heb je ook direct de volgende namen op de ladder van deze familie, nl de wederzijdse ouders.
Johannes Jacob geboren in Assen en  in het dagelijks leven gewoon Jan genoemd was glasblazer en de zoon van
Antonie Harte die ten tijde van Jan zijn huwelijk al overleden was en Artje van Ginkel.Hillechien geboren in Vries was de dochter van Jan Geersema en Annigje Welling.
Getuige bij dit huwelijk waren: Hendericus Hasselt (pakhuisknecht) en oom van de bruid.
Albert Geert Stokvis  (tuinman)
Geert Schapers (schipper)
Frans de Hoo ( gemeentebode)
En dan het volgende blaadje van het trouwboekje 11 kinderen werden er bij geschreven.


En zo was daar het begin van de genealogie Harte en gelijk kwamen er de vragen
Want ja een aantal kinderen werden in Assen geboren en een aantal in Schiedam
Was daar een reden voor??
Het bleek dat mijn opa als los werkman op een gegeven moment geen of weinig werk kon vinden in Assen
Om zijn gezin te onderhouden verhuisde men naar Schiedam omdat hij daar werk had kunnen vinden.
Van 1912 – 1919 hebben ze in Schiedam gewoond en daarna weer terug naar Assen.
Maar daar was nog steeds geen werk voor Jan en dus vertrokken ze in 1927 voorgoed naar Schiedam.

Waar Jan op 17 oktober 1964 overlijd en Hillechien op 22 maart 1977 zie de aantekening in hun trouwboekje.